Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları

#1. Etkileşimsel bir lideri dönüştürücü liderden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2016

#2. Sosyal özdeşleşme nedir? FİNAL-2016

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, grup düşüncesinin olumsuz neticelerinden kaçınmanın bir yolu olduğu var sayılabilir?

#4. Fred Edward Fiedler’in teorisinde göze çarpan en önemli eksiklik aşağıdaki şıklardan hangisinde belirtilmiştir?

#5. Grup üyelerinin yapılan işle ilgili beklentilere göre belli konum ve rollere oturmasının, o grubun yapısında işaret ettiği husus aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Çapraz kategorizasyon ortamı ne anlama gelir? VİZE-2017

#7. Öğrenciler ile hocaları arasındaki değiştirilebilir ve değiştirilemez güç ilişkilerinin var olması hangi şartlarda gerçekleşir?

#8. Grubun üstlendiği belli bir işin (örneğin; belli bir tip projenin) tamamlanmasıyla ilgili olarak üyeler arasındaki mevki farklılaşmalarının temel nedeni, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#9. Gruptaki kutuplaşma olgusunun ikna etme sürecine girmesi neye bağlıdır?

#10. Bana kim olduğumun tarifini, diğer grup üyelerine göre değerini neleri kapsadığını veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Norm nedir? BÜT-2016

#12. Muzaffer Şerif gerçekçi çatışma teorisini neye göre açıklar? BÜT-2016

#13. Prototipik üye, ………………………………. Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Grup düşüncesinin en önemli belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Sosyal karşılaştırma teorisine göre grup içindeki kutuplaşmaya sebep olan nedir?

#16. Liderlik teorilerine genel olarak bakıldığında grup üyelerinin hedefle ya da yapılacak işle ilgili belirsizlik yaşadıkları zamana hangi tip liderin daha başarılı olacağını öngörülmektedir?

#17. Sosyal kimlik teorisine göre, grup içine tarafgir davranışın ortaya çıkması için gerek yeter şart aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Lider, ………………………………. Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Gruplar herhangi bir yargıda bulunma ya da karara varma durumlarında ortaya sürülen görüşlerle ne yaparlar?

#20. Kategori farklılaşması ya da grup içine tarafgir davranış, ……………………………. Yukarıdaki cümleyi tamamlaması gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: