Sosyal Psikoloji Testi-1

Sosyal Psikoloji

#1. Etkileşimsel bir lideri dönüştürücü liderden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Söylemsel psikolojiye göre bireysel ve grup kimliklerinin ortaya çıkışı nasıl mümkün olmaktadır?

#3. Aşağıda sunulan grup içi iletişim tarzlarından hangisinde, grup faaliyeti en üst düzeyde gerçekleşir?

#4. Sosyal cinsiyetin sosyal kurgulanışı söylemsel feministlere göre ne demektir?

#5. Sosyal psikoloji ırkçılığı hangi düzlemde ele alır?

#6. Dil dünyasında anlam nasıl kurulur?

#7. Muzaffer Şerif’in teorisine göre, grupların rekabet edici ortamın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Evrimsel psikoloji insanı en temelde nasıl tanımlar?

#9. Kişiliğin doğası hakkındaki düşüncelerine göre ana akım sosyal psikolojide insan kimdir?

#10. Yabancı olana aşina olma sürecini işleten iki mekanizmadan biri aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Zihnin temsillerle kolektif temsiller arasındaki ilişkiyi açıklayan model?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

 

 

HD Quiz powered by harmonic design

%d blogcu bunu beğendi: