Yoksulluk ve Sosyal Hizmet-1

#1. Modern anlamda muhtaçlık tespitinin ilk tarihi ne zamandır?

#2. Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

#3. “Sosyal yardım tüketicileri ” ifadesi sosyal yardım ile ilgili aşağıda verilen hangi riski/ sorunu hatırlamaktadır?

#4. 1980 sonrası devreye giren ve sosyal politikaları da etkileyen akım hangisidir?

#5. İnsan hakları kapsamında kullanılan “insani müdahale” tabirinin, kullanılmasının zemini olan ülke hangisidir?

#6. sosyal sigortanın dünyaya yayılmasında önemli bir yapı olan 1944 tarihli ILO tasfiye kararı hangisidir?

#7. Muhtaçlığın giderilmesinin devletin görevi olduğuna dair yaklaşımlardan biri aşağıdakilerden hangisine aittir?

#8. Yoksulluğun mal mülk mecburiyeti değil ayrıca yaşanabilir hayat imkanlarından mahrumiyet ve yetersizlik aşağıda verilen hangi yoksulluk türüdür?

#9. Sosyal güvenlik kavramının genel-geçer kabul görüp uygulamada etkinlik kazanması aşağıda verilen hangi olay/durum sonrası ile ilgilidir?

#10. Sosyal hizmetin “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği kalkınma planı hangisidir?

#11. Yoksulluğun türleri içerisinde en önemli olanı ve en fazla üzerinde durulanı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Sosyal politikayı ilk defa bilimsel zemine oturtan aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Türkiye’de “muhtaçlık” tanımının ilk kullanımı aşağıda verilen hangi belge de görülmüştür?

#14. Sosyal politikanın dar anlamı hangi olay sonrası geliştirilen bir tanım olarak çıkmıştır?

#15. Sosyal güvenliğin uluslararası ölçekte ilk defa yayılmasına yardımcı olan herkesin sosyal güvenlik sahibi olması ortak amaç olarak kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Sosyal yardımdan yararlanacak kişinin muhtaç olduğunu kanıtlamak zorunda kalması ile ilintili olarak çıkabilecek onur kırıcı davranışlar sosyal yardımın aşağıda verilen hangi yönü ile ilgilidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından düşen kişilerin işsizlik yardımı kapsamında muhtaçlık kategorisine alındığı ve ona göre sosyal yardımlardan faydalanabildiği ülkelerden biridir?

#18. Mikro kredi uygulamasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?

#19. Türkiye’de mevcut sosyal hizmet uygulamalarını merkezi kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

#20. İnsani müdahale tabiri aşağıda verilen hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

lolonolo

lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

One thought on “Yoksulluk ve Sosyal Hizmet-1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: