Sosyal Sorunlar

Sosyal Sorunlar

Vize Final
2020 Vize Soruları Deneme Sınavı -1
Deneme Sınavı -1 Deneme Sınavı -2
Deneme Sınavı -2 Deneme Sınavı -3
Çıkmış Vize-Final Soruları 2021 – Final Soruları -1
2021 – Final Soruları -2
Vize Final
Ünite-1 Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Ünite-2 Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Ünite-3 Ünite10 Final Çalışma Soruları
Ünite-4 Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Ünite-5 Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Ünite-6 Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Ünite-14 Final Çalışma Soruları
auzef sosyal sorunlar auzef sosyal sorunlar Ders Kitabı PDF

Sosyal Sorunlar Ders Kitabı

Ünite-8 Final Çalışma Soruları

1- Yaşlının konum ve statüsünün önemsenmesi ve hatta korunması hangi aile yapısının bir unsurudur?

Cevap: Geleneksel aile

2- Yaşlı sayısı ve oranın yükseldiği ülkeler ne tür sorunlarla karşı karşıyadır?

Cevap: makro ekonomik sorunlarla

3- ABD’ de 1940’larda ortalama yaşam süresi kaçtır?

Cevap: 64

4- Dünya nüfusunda son yüzyıl içinde yaşlılığın artmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, genç ve yetişkin insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Savaşlar sonrası oluşan güvensizlik ortamı gençlerin evlilikten uzaklaşmasını etkilemiş ve doğum oranlarını azaltmıştır.

5- Çekirdek aile ve gerekse tek ebeveynli aile modelinde yaşlı bireylerin yeri bulunmamaktadır. Yaşlı bireyler yeni aile modellerinde dışarıda kalmak suretiyle neye daha çok ihtiyaç duyarlar?

Cevap: sosyal destek

6- Devletin önemli ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilkesi neyi hedefler?

Cevap: Herkese içinde yaşadığı toplumun şartlarına uygun bir yaşam seviyesi sunmayı hedefler.

7- Tanımadığı ve kan bağının olmadığı bir bireyden yardım almak zorunda kalan yaşlılar, kötü davranışlara maruz kalabilmektedir. Buda yaşlılar üzerinde ne tür sorunlara yol açar?

Cevap: ağır psikolojik sorunlar

8- Yaşlanmayla ilgili olarak temel sorunların başında ne tür sorunlar gelir?

Cevap: Sosyokültürel, ekonomik, bakım, sağlık, bakım, beslenme, yalnızlık, yaşlı istismarı, biyolojik ve psikolojik sorunlar gelmektedir.

9- Ekonomik yoksunluk içerisinde olan yaşlı birey, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamada zorluk çekmekte, başkalarına bağımlılığı artmakta ve buna bağlı olarak ne tür sorunlarla karşı karşıya gelirler?

Cevap: Depresyon, yalnızlık, dışlanma gibi sorunlarla

10- Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamı dışında olan yaşlıların oranı yüzde kaçtır?
Cevap: %33

11- Yaşlılarda sosyal rolün ve kendisine olan güvenin kaybolması ne tür problemlere yol açar?

Cevap: Faydasızlık, çaresizlik, başkalarına muhtaç olma ve ölüm korkusu gibi ruhsal problemlere yol açmaktadır.

12- Sosyal destek nedir?

Cevap: Stres altındaki ya da güç durumdaki kişiye, çevresindeki insanlar (eş, çocuk, aile, arkadaş, komşu vb. gibi) tarafından maddi, manevi yardım olarak tanımlanmaktadır.

13- Sosyal destek eksikliğinde yaşlılarda ne tür risk ortaya çıkar?

Cevap: mortalite (ölüm) riskinin arttığı

14- Yaşlı istismarı olarak bilinen kavram, ilk olarak kaç yılında ve nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap: 1975’te İngiltere’de (bakıma muhtaç olan bir yaşlının kendisinin bakımını üstlenen bir aile üyesi tarafından fiziksel istismara uğramasını tanımlayan bir vakayla ortaya çıkmıştır.)

15- Yaşlı istismarı ne anlama gelir?

Cevap: Kasıtlı olarak yaşlı bireye zihinsel ve/veya fiziksel acı ve yara verme yaşlı bireyi fiziksel ve zihinsel sağlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynak ve hizmetlerden yoksun bırakmadır.

16- Yaşlı ihmali ve istismarı kaç grupta ele alınır ve bunlar nelerdir?

Cevap: “aile içi”, “kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç grupta ele alınır.

17- Yaşlı kişinin güvendiği biri ya da bakıcısı tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı ve acı verebilecek her türlü bedensel zarar ne tür istismar türüdür?

Cevap: Fiziksel istismar

18- Yaşlılık aylığının ödenmesi ile ilgili sorumluluk 2012 yılında kaç sayılı kanunla hangi bakanlığa devredilmiştir?

Cevap: 633 sayılı KYK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir.

19- Türkiye’de huzurevleri kuruluş şekillerine göre kaç gruba ayrılmıştır ve bunlar nelerdir?

Cevap: 6 ayrı gruba ayrılmaktadır, Bunlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diğer Bakanlıklar, Belediyeler, Dernek ve Vakıflar, Azınlıklar ve Özel olarak belirlenmiştir

20- Bakım hizmetlerinden faydalanan bireylerin % 27’si kaç yaş ve üzeri gruplardır?
Cevap: 60 yaş ve üzeri guruplardır.

21- Yaşlılarda Alzheimer hastalığı ne tür sorunlara yol açar?

Cevap: Hastalık, insanda hafıza, düşünme ve konuşma gibi zihinsel fonksiyonları etkilemekle beraber dalgınlık, ruh halinde problemler, zaman ve mekanın algılanmasında güçlüklere de sebep olmaktadır.

22- Yaşlı bakım merkezleri tarafından verilen evde bakım hizmeti ne tür bir hizmettir?

Cevap: akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlılara sunulan bir hizmettir.

23- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 2011 yılında hangi genel müdürlük kurulmuştur?

Cevap: Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

24- Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği yaşlılık sınırı nedir?

Cevap: 65

25- Aşağıdakilerden yaş aralıklarından hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği bir yaş aralığı değildir?

Cevap: 40-45 yaş aralığı genç yaş

26- Aşağıdaki hangi neden, yaşlanan nüfusun sadece tüketici olmasından dolayı, özel olarak yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?

Cevap: Ekonomik nedenler

27- Aşağıdaki hangi neden, son yıllarda aile yapısında meydana gelen değişim gereği, özel olarak yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?

Cevap: Sosyal yapının değişmesi ile ilgili nedenler

28- I.Demografik
II.Ekonomik
III.İnsani
IV.Sosyal devlet
V.Sosyal yapının değişimi
Yukarıdaki hangisi veya hangileri yaşlılara yönelik oluşturulacak sosyal politikaların nedenlerinden kabul edilir?

Cevap: I, II, III, IV ve V

29- I. Yaşlı bireyin kendi fiziksel
II. Ruhsal
III. Ekonomik
IV. Çevresel şartlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların yaşadığı sorunlara neden olmaktadır?

Cevap: Sadece I, II, III ve IV

30- Yaşlının çevresiyle, ailesiyle, dostlarıyla, akrabalarıyla iletişiminin kopması, yapmak istediği herhangi bir etkinliği yapması karşısında ve sağlık sorunlarının çözülmesinde engellerin olması ve bir sorununun çözülmesi için nereye başvuracağını bilememesi aşağıdaki sorunlardan hangisi ile açıklanabilir?

Cevap: Sosyal

31- Yaşlanan bireyin emekli olması ile iş ve gelir kaybından kaynaklanan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Ekonomik

32- Yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı, emeklilik, menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu, ölüm korkusu vb.) neden olduğu yeni sorunlar genel olarak aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

Cevap: Psikolojik

33- Yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda yaşlıya kötü muamelede bulunulmasını aşağıdaki hangi kavram açıklar?

Cevap: Kurumsal İstismar

telegram
sosyal hizmetler

One thought on “Sosyal Sorunlar

 • Aralık 14, 2019 tarihinde, saat 9:21 pm
  Permalink

  I.Demografik
  II.Ekonomik
  III.İnsani
  IV.Sosyal devlet
  V.Sosyal yapının değişimi
  Yukarıdaki hangisi veya hangileri yaşlılara yönelik oluşturulacak sosyal politikaların nedenlerinden kabul edilir?
  Cevap: I, II, III, IV ve V

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: