Tedarik ve Satın Alma

Vize Final
2021 Vize Soruları 2022 Denem Sınavı(hazırlanıyor)
Tedarik ve Satın Alma Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Auzef Tedarik ve Satın Alma Ders Kitabı

 

Tedarik ve Satın Alma 2021 Vize

1- Küresel satın alma konseyleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

_page_title -->

Cevap : konsey üyelerinin birbirleri ile rekabeti nedeni ile ortaya çıkar.

2- Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirlerinde kullanılan gerçek zamanlı iş birliğine dayalı bilgi teknolojileri arasında yer almaz?

Cevap : Sanal Öğrenme ortamları

3- Basit ve karmaşık tedarik zincirleriyle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Basit tedarik zincirlerinde dağıtım ağı bulunmasına gerek yoktur.

4- Aşağıdaki özelliklerden hangisi iş birliğine dayalı bir alıcı satıcı ilişkisinin varlığını göstermez?

Cevap : Sınırlı bilgi alışverişi

5- Aşağılakilerden hangisi yerinde tedarikçi temsilcilerinin faydalarından değildir?

Cevap : Envanter kullanımını arttırır.

6- Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi sipariş sistemlerinin avantajlarından değildir?

Cevap : Geri sipariş ürünlerinde artış

7- Tedarik yöntemleri kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : satın alma ile ilgisizdir.

8- Satın alma emri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : Satın alma emrinin iletilmesi sözleşmeye dayalı bir teklif anlamına gelmez

9- Aşağıdakilerden hangisi organizasyonel hiyerarşide satın almanın konumunu etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : Satın almanın üye sayısı

10- Daha uzun vadeli satın alma sözleşmeleri için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sözleşme yenileme zaman alan bir işleme dönüşür.

11- Azınlık işletme tedarikçilerini destekleme ile ilgili politikalar için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : Küçük ve dezavantajlı tedarikçilere özel politikalar geliştirilmelidir.

12-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olan kritik organizasyonel süreçlere örnek değildir?

Cevap : Doğru personel yönetimi

13- I.Bulut bilişim, kullanıcıların web üzerinden eriştiği paylaşımlı yazılım ve bilgileri ifade eder.
II. Kullanıcılar, bilgileri kendi fiziksel sunucularında veya bilgisayar sabit disklerinde depolamak yerine bulut tabanlı yazılım sağlayıcılarına güvenir.
III. Kaynak bulma ve tedarik, talep planlama, küresel ticaret yönetimi gibi alanlarda tercih edilir.
IV. Radyo frekansı veya ses tanımlama sistemleri olarak da aslandırılır.
Bulut tabanlı depolama sistemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : I, II ve III

14- Tedarik zinciri yönetiminde öngörülen talebe dayalı olarak siparişe uygun miktarın belirlenmesi aşağıdaki aşamalardan hangisinde gerçekleştirilir?

Cevap : Malzeme kontrolü

15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kaynak planlama ekibinin performansını iyileştirme amacıyla sorulan sorular arasında yer almaz?

Cevap : Satın alma ekibi lideri olarak doğru kişi seçildi mi?

16- Aşağıdakilerden hangisinin satın almaya rehberlik eden ek politikalardan olduğu söylenemez?

Cevap : Tedarikçilerin personel ücretlerinin belirlenmesi

17- Günümüzde oluşan yeni rekabetçi iş ortamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : Gereksinimleri karşılayamayan şirketler giderek avantajlı konuma gelmektedir.

18- I. Kalite iyileştirme fikirleri sağlamak
II. Süreç teknolojileri önerileri sunmak
III. Maliyeti düşürme fikirleri sağlamak
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri tedarikçilerin iyileştirme ekiplerine katılımcı olarak alınması üzerine ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biridir?

Cevap : I, II, III

19- Aşağıdakilerden hangisi tedarik yönetiminin iç entegrasyonu sağlamak için bağlantı halinde olması gereken bir fonksiyon değildir?

Cevap : Tedarikçiler

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir satın alma/tedarik yönetimi grubunun görevleri arasında değildir?

Cevap : Üretim

21- Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi dahili müşterilerin ihtiyaç duyduğu yükse kaliteli mal ve hizmetlerin kesintisiz akışının sağlanması için yapılması gerekenlerden değildir?

Cevap : Ürün ve hizmetleri doğru bilgi işlem kullanarak tedarik etmek

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: