Uzaktan Algılama

Uzaktan Algılama

Vize (2021-2022 Kitabına Ait) Final
2021 Vize Soruları
Vize Final
2021 Deneme Sınavı  2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları

Uzaktan Algılama

Uzaktan Algılama 2020 Vize Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi pasif algılayıcıların özelliklerinden değildir?

A) Kendi enerjilerini üretirler.
B) Yüzeyden yayılan enerjiyi kaydederler.
C) Harici enerjiye ihtiyaç duyarlar.
D) Yüzeyden yansıyan ışınları kullanırlar.

Cevap : A) Kendi enerjilerini üretirler.

2) Aşağıdakilerden hangisi aktif algılayıcılardan birisidir?

A) Çok bantlı tarayıcılar
B) Termal tarayıcılar
C) Lazer tarayıcılar
D) Video kameralar
E) Gamma ışını spektrometre

Cevap : C) Lazer tarayıcılar

3) “Uzaktan algılama verileri, sahip oldukları bu özelliğe bağlı olarak birçok uzaktan algılama yazılımında işlenebilir ve CBS’deki diğer verilerle değerlendirilebilir.”
Yukarıda bahsi geçen özellik uzaktan algılamanın aşağıdaki hangi avantajı ile ilgilidir?

A) Sayısal olması
B) Global olması
C) Hızlı olması
D) Güncellenebilir olması
E) Ucuz olması

Cevap : A) Sayısal olması

4) Aşağıdakilerden hangisi platform türlerinden değildir?

A) Yüksek hava platformu
B) Uzay platformu
C) Alçak hava platformu
D) Yer platformu
E) Kutup platformu

Cevap : E) Kutup platformu

5) “Atmosferik pencere” ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bu bölgelerden dalga boyları kolaylıkla geçebilir.
B) Atmosferik gazların soğurmasının mümkün olmadığı bölgelerdir.
C) Görünür dalga boylarında 0.4-2 μm arasındadır.
D) Termal kızılötesi bölgesinde 3-5 ve 8-14 μm arasındadır.
E) En fazla görüldüğü bölge 22 μm – 1mm arasındadır.

Cevap : C) Görünür dalga boylarında 0.4-2 μm arasındadır.

6) Aktif algılayıcılar ile ilgili olarak aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) LIDAR’ın ürettiği sayısal arazi modeli INSAR’ın ürettiğinden daha yüksek çözünürlüklüdür.
B) RAR ve SAR olmak üzere iki türlü radar sistemi vardır.
C) Radar görüntülerde su ve yerleşmeler diğer arazi örtülerine göre daha kolay seçilebilir.
D) Sonarlar yan taramalı ve çok dalgalı ekosounder olmak üzere iki türlüdür.
E) Radar altimetre ses dalgalarıyla çalışır.

Cevap : E) Radar altimetre ses dalgalarıyla çalışır.

7) Çalışmakta olduğu bir proje kapsamında 0.50 m altı piksel büyüklüğünde bir uydu görüntüsü alması gereken bir kişi aşağıdaki hangi uyduya ait görüntüyü tercih etmelidir?

A) Resourcesat-1
B) Spot 5
C) Quickbird-2
D) Worldview-2
E) Göktürk -2

Cevap : D) Worldview-2

8) Aşağıdakilerden hangisi güneş eşlemeli yörüngenin özelliklerinden değildir?

A) Uydu her zaman tepe noktasından aynı vakitte geçer.
B) Yörünge eğikliği genelde 98o – 99o arasındadır.
C) Dünyanın karanlık yüzünde gece vakti görüntü kaydedebilirler.
D) Ekvatorun tam üzerinde yer alır.
E) Kutuplara yakındır

Cevap : D) Ekvatorun tam üzerinde yer alır.

9) – Görünür ve yakın kızılötesi dalga boylarında çalışır.
– Yüzeye ışın gönderimi saniyede binlerle ifade edilir.
– Çok yüksek çözünürlükte sayısal arazi modeli ve şehir modeli üretilebilir.
Yukarıda özellikleri verilmiş olan algılayıcı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonar
B) Radar altimetre
C) Radar
D) LIDAR
E) INSAR

Cevap : D) LIDAR

10) Aşağıda verilen uydu-piksel büyüklüğü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Quickbird-2 MSS = 1.5 m
B) Göktürk-2 Pankromatik= 2.5 m
C) Resourcesat-1 LISS IV = 23.5 m
D) Spot 5 MSS= 20 m
E) Rasat MSS= 30 m

Cevap : B) Göktürk-2 Pankromatik= 2.5 m

11) – 3N ve 3B özelliğiyle yüksek kalitede SAM üretilir
– AVHRR sensörüne sahiptir
– SEVIRI sensörüne sahiptir
Yukarıda özellikleri verilen uydular yukarıdan aşağıya sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Landsat – Noaa – Aster
B) Meteosat – Noaa – Aster
C) Aster – Noaa – Meteosat
D) Noaa – Aster – Landsat
E) Aster – Noaa – Landsat

Cevap : C) Aster – Noaa – Meteosat

12) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosferdeki elektromanyetik enerji rayleigh, mie ve seçici olmayan dağılım şeklindedir.
B) Yüzeyin ışınları yansıtması düzgün ve dağınık olarak iki şekildedir.
C) Bitkiler dalga boylarından en fazla kızılötesi dalgaları yansıtır.
D) Elektromanyetik enerjinin yeryüzüne ulaşan kısmı atmosferik pencereden geçerek gelir.
E) Dağınık yansıma daha çok sular üzerinde görülür.

Cevap : E) Dağınık yansıma daha çok sular üzerinde görülür.

13) Aşağıdakilerden hangisi optik bölge arasında değildir?

A) Görünür dalgalar
B) Radyo dalgaları
C) Morötesi dalgalar
D) Kızılötesi dalgalar
E) Termal dalgalar

Cevap : D) Kızılötesi dalgalar

14) Aşağıdakilerden hangisi radarlardaki mevcut polarizasyonlardan değildir?

A) Oblik-yatay (OY)
B) Dikey- dikey (VV)
C) Yatay-yatay (HH)
D) Dikey-yatay (VH)
E) Yatay-dikey (HV)

Cevap : A) Oblik-yatay (OY)

15) Aşağıdakilerden hangisi yansıma dalga boyunda değildir?

A) 0.3 – 0.4 μm
B) 10 – 15 μm
C) 0.4 – 0.5 μm
D) 0.6 – 0.7 μm
E) 0.5 – 0.6 μm

Cevap : B) 10 – 15 μm

16) Aşağıdakilerden hangisi optik dalga boyu aralığında yer alır?

A) Kızılötesi dalgalar
B) Kozmik ışın
C) Gama ışını
D) Mikro-dalgalar
E) Radyo dalgalar

Cevap : A) Kızılötesi dalgalar

17) Aşağıdakilerden hangisi düşük çözünürlüklü uydulara örnek olarak verilebilir?

A) NOAA
B) Terra-Aster
C) Quickbird
D) Spot
E) Landsat

Cevap : A) NOAA

18) – Coastal, Yellow ve Red Edge bantları vardır
– Mekânsal çözünürlüğü MSS’te 1.8 m dir
– 8 spektral banta sahiptir
Yukarıda özellikleri verilmiş uydu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk-2
B) Rasat
C) Landsat
D) Worldview-2
E) Spot-5

Cevap : D) Worldview-2

19) Aşağıda verilmiş eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 0.6 – 0.7 μm = yeşil dalga boyu
B) 5 – 15 μm = yakın kızılötesi
C) 0.3 – 0.4 μm = termal kızılötesi
D) 0.4 – 0.5 μm = mavi dalga boyu
E) 0.5 – 0.6 μm = kırmızı dalga boyu

Cevap : D) 0.4 – 0.5 μm = mavi dalga boyu

20) Aşağıdaki bilgilerden hangisi mikrodalga radyometre algılayıcısı ile ilgili bir özelliktir?

A) Yeryüzündeki obje yüzeylerinden yayılan ve spektrumun uzun dalga boyları olan 1 – 100 cm aralığını kaydeder.
B) Topografik ve kadastral haritalamada kullanılır.-
C) Yüzeyin mineral içeriği ve yüzey sularının klorofil içeriği gibi çalışmalarda kullanılır.
D) Meteoroloji için tasarlanmış uzaktan algılama sistemlerinin çoğunda mevcuttur.
E) Toprak veya kayaların yüzeyleri tarafından yayılan ışınları ölçer.

Cevap : A) Yeryüzündeki obje yüzeylerinden yayılan ve spektrumun uzun dalga boyları olan 1 – 100 cm aralığını kaydeder.

21) Aşağıda yörünge tipleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kutupsal yörünge uyduları 600-1000 km. yüksekliktedir.
B) Meteorolojik uydular sadece geostationary yörüngeyi kullanırlar.
C) Kutupsal yörüngenin eğiklik açısı 80o – 90o arasındadır.
D) Geostationary uyduların yörünge yükseklikleri yaklaşık 36000 km.’dir.
E) Landsat güneş eşlemeli yörüngeye sahiptir.

Cevap : B) Meteorolojik uydular sadece geostationary yörüngeyi kullanırlar.

22) Aşağıdakilerden hangisi CBS ve uzaktan algılamanın ortak özelliklerinden birisidir?

A) Enerji
B) Analiz
C) Algılanan
D) Algılayıcı
E) Uygulama

Cevap : A) Enerji

23) Aşağıdakilerden hangisi sadece uzaktan algılamanın bileşenlerinden birisidir?

A) İnsan
B) Veri
C) Donanım
D) Algılayıcı
E) Yazılım

Cevap : D) Algılayıcı

24) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamanın tanımındaki özelliklerden değildir?

A) Fiziksel temasın olmaması
B) Görüntü analizinin yapılması
C) Verinin kopyalanması
D) Yeryüzünü incelemesi
E) Bilim, teknik ve sanatsal özelliğinin olması

Cevap : C) Verinin kopyalanması

25) Güneş’ten gelen ve yüzeyden yansıyan enerji üzerinde etki sahibi olan uzaktan algılama bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer istasyonu
B) Atmosfer
C) Algılayıcı
D) Algılanan
E) Donanım

Cevap : C) Algılayıcı

26) Gece vakti gerçekleşmiş olan taşkın afetini çalışacak olan bir kişi aşağıdaki algılayıcılardan hangisinin görüntüsünü kullanabilir?

A) Lazer tarayıcı
B) Radar
C) Sonar
D) Radar altimetre
E) Hiperspektral tarayıcı

Cevap : B) Radar

Uzaktan Algılama 2020 Vize Soruları

27) Yörünge çizgisi ile ekvator çizgisi arasındaki derece cinsinden açıya …………….. denir.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki yörünge özelliklerinden hangisi getirilebilir?

A) Yörünge periyodu
B) Tekrarlama aralığı
C) Yörünge eğikliği
D) Kutupsal yörünge
E) Yörünge yüksekliği

Cevap : C) Yörünge eğikliği

28) Spektrumun 0.4 – 0.7 μm arasında yer alan ve genellikle “ışık” olarak bilinen dalgaları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) Morötesi dalgalar
B) Termal dalgalar
C) Kızılötesi dalgalar
D) Radyo dalgaları
E) Görünür dalgalar

Cevap : E) Görünür dalgalar

29) Aşağıdaki algılayıcılardan hangisi kendi enerjisini kendisi üretmez?

A) LIDAR
B) Sonar
C) Radar Altimetre
D) Radar
E) SPOT

Cevap : E) SPOT

30) Aşağıdakilerden hangisi güneş eşlemeli yörüngenin özelliklerinden değildir?

A) Uydu her zaman tepe noktasından aynı vakitte geçer.
B) Yörünge eğikliği genelde 98o – 99o arasındadır.
C) Dünyanın karanlık yüzünde gece vakti görüntü kaydedebilirler.
D) Ekvatorun tam üzerinde yer alır.
E) Kutuplara yakındır.

Cevap : D) Ekvatorun tam üzerinde yer alır.

31) Aşağıdakilerden hangisi aktif algılayıcılardan birisidir?

A) Çok bantlı tarayıcılar
B) Termal tarayıcılar
C) Lazer tarayıcılar
D) Video kameralar
E) Gamma ışını spektrometre

Cevap : C) Lazer tarayıcılar

32)
– Yüzeydeki deformasyon hassas olarak (5 cm. altı) ölçülür.
– Yüzey yüksekliklerine bağlı sayısal arazi modeli oluşturulur.
– Stereo görüntüler ile çalışır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen aktif sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) LIDAR
B) INSAR
C) Hava kamerası
D) Radar altimetre
E) Sonar

Cevap : B) INSAR

33) Aşağıda verilen uydu- ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Resourcesat- Japonya
B) Worldview – ABD
C) Quickbird – ABD
D) Spot – Fransa
E) Rasat – Türkiye

Cevap : A) Resourcesat- Japonya

34) – Uydu yörüngesine paralel topografik profil üretilir.
– 1-6 cm. arası dalga boylarıyla çalışır.
– Okyanus yüzeyleri ve kıtasal arazi modelleri üretilebilir.
Yukarıda özellikleri verilen algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radar
B) Sonar
C) Radar altimetre
D) Lazer tarayıcı
E) Hiperspektral tarayıcı

Cevap : C) Radar altimetre

35) Aşağıda uydu görüntülerinin avantajlarına ait verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Ucuz: Arazide yapılacak çalışmalara bağlı olarak taşınan ekip ve ekipmanın maliyetleri ile uydu görüntülerinin temininde harcanan maliyete göre
B) Güncellenebilir: Uyduların zamansal çözünürlüklerine bağlı olarak güncellenmesi
C) Güvenilir: Yeryüzündeki mevcut durumu vermesinden dolayı.
D) Hızlı: Kullanılan uydunun başka çalışmada da kullanılabilir olmasından dolayı
E) Global: Çok küçük alanların ve bütün dünyanın çekiminin yapılabilir olmasından dolayı

Cevap : D) Hızlı: Kullanılan uydunun başka çalışmada da kullanılabilir olmasından dolayı

36) – Uydu görüntüleri elde edilir.
– Uydular 150 km. ile 36000 km. arasında bulunur.
– Yörüngeleri sabit ve süreklidir.
Yukarıda özellikleri verilen platform türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzay platformu
B) Alçak hava platformu
C) Yüksek hava platformu
D) Araç platformu
E) Yer platformu

Cevap : A) Uzay platformu

37) Aşağıdakilerden hangisi radarlardaki mevcut polarizasyonlardan değildir?

A) Oblik-yatay (OY)
B) Dikey- dikey (VV)
C) Yatay-yatay (HH)
D) Dikey-yatay (VH)
E) Yatay-dikey (HV)

Cevap : A) Oblik-yatay (OY)

38) Aşağıda verilmiş eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 0.6 – 0.7 μm = yeşil dalga boyu
B) 5 – 15 μm = yakın kızılötesi
C) 0.3 – 0.4 μm = termal kızılötesi
D) 0.4 – 0.5 μm = mavi dalga boyu
E) 0.5 – 0.6 μm = kırmızı dalga boyu

Cevap : D) 0.4 – 0.5 μm = mavi dalga boyu

39) Uzaktan algılamada kullanılan platformlar, algıladıkları alan büyüklüklerine göre sıralanmak istense aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A) Uzay platformu – Yer platformu – Hava platformu
B) Uzay platformu – Hava platformu – Yer platformu
C) Yer platformu – Uzay platformu – Hava platformu
D) Hava platformu – Uzay platformu – Yer platformu
E) Hava platformu – Yer platformu – Uzay platformu

Cevap : B) Uzay platformu – Hava platformu – Yer platformu

40) Aşağıdakilerden hangisi Meteosat uydusunun özelliklerinden birisidir?

A) Mekansal çözünürlüğü 1 m.’dir.
B) Güneş eşlemeli bir uydudur.
C) SEVIRI isimli sensörü bulunur.
D) Yüksek çözünürlüklü bir sistemde yer alır.
E) Üç boyutlu şehir modellemesinde kullanılır.

Cevap : C) SEVIRI isimli sensörü bulunur.

41) “Bir kişi aldığı bir uydu görüntüsünü A projesinde kullandıktan sonra B projesinde de kullanacaktır.”
Yukarıda bahsi geçen özellik uydu görüntülerinin hangi avantajı ile ilgilidir?

A) Global olma
B) Ayrıntılı olma
C) Güvenilir olma
D) Ucuz olma
E) Esnek olma

Cevap : E) Esnek olma

42) Aşağıdaki elektromanyetik enerji ile ilgili özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Işık hızı dalga boyu ve frekansın çarpımına eşittir.
B) Elektromanyetik dalga birbirine dik elektrik ve manyetik alandan oluşur.
C) Işık hızı uzayda yaklaşık 3.108 m/s dir.
D) Dalga boyu, iki dalga merkezi arası mesafeyi ifade eder.
E) Uzun dalga boyları düşük frekans özelliği gösterir.

Cevap : D) Dalga boyu, iki dalga merkezi arası mesafeyi ifade eder.

43) Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların atmosferdeki dağılımını tanımlar?

A) Atmosfer içerisindeki partikül ve gaz moleküllerinin elektromanyetik dalgaları gerçek istikametlerinden saptırmasıdır.
B) Atmosfer içerisinde bulunan atmosferik pencerelerden elektromanyetik enerjinin yeryüzüne ulaşmasıdır.
C) Atmosferdeki ozon, su buharı ve karbondioksit gibi gazlar tarafından emilmesi olayıdır.
D) Elektromanyetik enerjinin pürüzsüz yüzeylerden yansıma olayıdır.
E) Elektromanyetik enerjinin uzayda kaybolmasıdır.

Cevap : A) Atmosfer içerisindeki partikül ve gaz moleküllerinin elektromanyetik dalgaları gerçek istikametlerinden saptırmasıdır.

44) Elektromanyetik enerjinin atmosferden geçişi sırasında birtakım moleküller tarafından kayba uğratılması işlemine ne ad verilir?

A) Yayılma
B) Soğrulma
C) İletme
D) Yansıma
E) Dağılma

Cevap : B) Soğrulma

Uzaktan Algılama 2020 Vize Soruları

45) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosferdeki elektromanyetik enerji rayleigh, mie ve seçici olmayan dağılım şeklindedir.
B) Yüzeyin ışınları yansıtması düzgün ve dağınık olarak iki şekildedir.
C) Bitkiler dalga boylarından en fazla kızılötesi dalgaları yansıtır.
D) Elektromanyetik enerjinin yeryüzüne ulaşan kısmı atmosferik pencereden geçerek gelir.
E) Dağınık yansıma daha çok sular üzerinde görülür.

Cevap : E) Dağınık yansıma daha çok sular üzerinde görülür.

46) – Mineroloji çalışmalarında büyük önemi vardır.
– Yerden birkaç yüz metre yukarıdan uçaklarla çekim yapılır.
– Çok kısa dalga boyları ölçüldüğü için atmosferik soğrulmaya uğrarlar.
Yukarıda özellikleri verilen algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gamma ışını spektrometre
B) Çok bantlı tarayıcı
C) Termal tarayıcılar
D) Hava kamerası
E) Video Kamera

Cevap : A) Gamma ışını spektrometre

47) Elektromanyetik dalgaların atmosferdeki dağılımıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bulutlarda seçici olmayan dağılım gerçekleşir.
B) Seçici olmayan dağılımda partikül büyüklükleri dalga boyundan küçüktür.
C) Mie dağılım sadece görünür dalga boylarında gerçekleşir.
D) Mie dağılmada partikül büyüklükleri dalga boyundan büyüktür.
E) Atmosferde dağılma miktarı sadece partiküllerin büyüklüklerine bağlılık gösterir.

Cevap : B) Seçici olmayan dağılımda partikül büyüklükleri dalga boyundan küçüktür.

48) Aşağıdakilerden hangisi optik dalga boyu aralığında yer alır?

A) Kızılötesi Dalgalar
B) Kozmik ışın
C) Gama ışını
D) Mikro dalgalar
E) Radyo Dalgaları

Cevap : A) Kızılötesi Dalgalar

49) Aşağıdakilerden hangisi yüksek çözünürlüklü sistemler arasında yer alır?

A) Terra
B) Noaa
C) Landsat
D) Meteosat
E) Göktürk-2

Cevap : E) Göktürk-2

50) Aşağıdakilerden hangisi “radar” ile “sonar” algılayıcılarının ortak özelliklerinden değildir?

A) Kendi enerjilerini kendileri sağlar.
B) Algılayıcıdan gönderilen dalgaların geliş sıklığı ve zamanına bağlı olarak görüntü oluşur.
C) Ses dalgalarıyla çalışırlar.
D) Aktif algılayıcılardır.
E) Elde edilen görüntüler optik görüntülerden farklıdır.

Cevap : C) Ses dalgalarıyla çalışırlar.

51) Aşağıdaki tarih ve uzaktan algılama ile ilgili gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) 1940: Renkli fotoğrafçılık başlamıştır.
B) 1962: Uzaktan algılama kavramı ortaya çıkmıştır.
C) 1972: Hiperspektral görüntüler kullanılmaya başlanmıştır.
D) 1982: Landsat 1 içine thematic mapperlar yerleştirilmiştir.
E) 1920: Hava fotoları ortaya çıkmıştır.

Cevap : C) 1972: Hiperspektral görüntüler kullanılmaya başlanmıştır.

52) Toprağın bitki ve su gibi daha sade yansıma eğrisi göstermemesindeki ana neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun dalga boylarını daha az yansıtması
B) Bütün dalga boylarını aynı oranda yansıtması
C) Toprağın dağınık yansıma özelliğinin olması
D) Toprağın birtakım renk, nem içeriği, karbonat ve demir özelliklerine sahip olması
E) Kısa dalga boylarını daha fazla yansıtması

Cevap : D) Toprağın birtakım renk, nem içeriği, karbonat ve demir özelliklerine sahip olması

53) – Uydunun gün olarak aynı lokasyonu ikinci kez çekebilmesi için geçen zamandır.
– Her uyduda farklı yörünge özelliklerinden dolayı farklılık gösterir.
– Örneğin Landsat 7 uydusunda on altı gündür.
Yukarıda bilgileri verilen yörünge özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yörünge eğikliği
B) Yörünge yüksekliği
C) Güneş eşlemeli yörünge
D) Tekrarlama aralığı
E) Yörünge Periyodu

Cevap : D) Tekrarlama aralığı

54) – Hava fotolarının çekimi yapılır.
– Kaydettiği elektromanyetik spektrum aralığı 0.4-0.9 μm dir.
– Topografik ve kadastral haritalamalarda kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Video kameralar
B) Lazer tarayıcılar
C) Hiperspektral görüntüleyici
D) Gama ışını spektrometre
E) Hava Kameraları

Cevap : E) Hava Kameraları

Uzaktan Algılama

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Uzaktan Algılama 2020 Vize Soruları

Auzef Uzaktan Algılama Ders Kitabı PDF

TOEFLE GRAMMAR

 

facebook coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: