Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme 1
Vize Deneme-2 Final Deneme 2
2021 Final Soruları

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangi laboratuvar sonucu beslenme durumunun değerlendirilmesinde önemlidir?

Albumin

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Gelişmiş ülkelerde görülen doğurganlık hızındaki düşüş yaşlı nüfus oranının daha da azalmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi tüm yaş aralıklarında yetersiz beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yağsız vücut kitlesi ile ilgili bir ölçümdür?

Baldır çevresi

Doku bütünlüğünün bozulmadığı bası yarası evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Evre 1

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı geriartrik değerlendirmede kullanılan sağlık alanları içerisinde yer almaz?

Hastane koşulları

Kronolojik yaş, aşağıdaki hangi unsur ile başlayan birsüreçtir?

Doğum tarihi

Aşağıdakilerden hangisi, yaşlanmaya bağlı meydana gelen anatomik ve fizyojik değişimlerin incelenmesini tanımlamaktadır?

Biyolojik yaşlanma teorileri

‘’Yaşlıların, sosyal ilişkilerinde ve rollerinin sürdürülmesinde gerekli olan enerjinin ve güçlerinin azaldığını veya kaybolduğunu öne sürmektedir. ‘’ ifadesi aşağıdaki teorilerden hangisine aittir?

Yaşamdan geri çekilme teorisi

Aşağıdakilerden hangisi geriatrik değerlendirmede hedef kitle arasında değildir?

50-60 yaş arasındaki bireyler

Düşmelerin büyük bir çoğunluğu hangi ortamlarda meydana gelir?

Evde

‘’ Yaşlının kardiyovasküler durumunun değerlendirilmesi’’ çok faktörlü düşme risk değerlendirilmesinin hangi aşamasında yer almaktadır?

Fiziksel değerlendirme

Deliryumun semptomatik tedavisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi doğrudur?

Ortama uyum sağlayacak kişisel eşyaların bulundurulması

Aşağıdakilerden hangisi uyku sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak laboratuvar testlerindendir?

Polisomnografi

Öksürme, hapşırma veya fiziksel egzersiz sırasında yaşanan istemsiz idrar kaybı yakınmasına ne ad verilir?

Stres tipi üriner inkontinans

Aşağıdakilerden hangisi akut/geçici inkontinansa yol açmaz?

Kronik öksürük

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda kronik ağrıya neden olan ağrı nedenlerinden en sık görülenidir?

Kas iskelet sistemi ağrıları

Fatma Hanım, bakım evinde annesi Meryem Hanımı ziyarete gider ve annesinin kollarında koyu morluklar olduğunu fark eder.
Yukarıdaki belirtiler kişinin en fazla hangi istismara uğramış olduğunu göstermektedir?

Fiziksel istismar

Yaşlıda kontinansın sürdürülebilmesi için idrar boşaltma evresinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

Mesane kontraksiyonu mesane çıkış direncinin eş zamanlı olarak artması

Aşağıdakilerden hangisi üriner inkontinansın yönetiminde yer alan davranışsal girişimler arasında yer almaz?

Sık aralarla tuvalete gidilmesi

Aşağıdakilerden hangisi NREM uykunun özelliklerinden biri değildir?

Derin uykuyu kapsar.

Aşağıdaki gruplardan hangisinin düşme riski diğerlerine göre daha azdır?

65 yaş altındaki bireyler

Aşağıdakilerden hangisi periferik ağrı mekanizmasında yanlış olduğu ispatlanmıştır?

Spesifik teori

Aşağıdakilerden hangisi sosyal koşulların değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm araçlarından değildir?

Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği

Bası yarası riski aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilir?

Braden Risk Değerlendirme Anketi

Yaşlanma, engellenemeyen, ……………, ……………., ………………. boyutları olan bir süreçtir ve ölüm riskini artıran değişikliklerin birikimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Biyolojik, kronolojik, sosyal ve psikolojik

‘’Yaşlı bireyde görme bozukluğunun olması’’ düşme risk faktörlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır?

Biyolojik faktör

Aşağıdakilerden hangisi ağrı yönetiminde analjeziklerin temel gruplarından biri değildir?

Cerrahi girişim

Öksürme, hapşırma veya fiziksel egzersiz sırasında yaşanan istemsiz idrar kaybı yakınmasına ne ad verilir?

Stres tipi üriner inkontinans

‘’Yaşlının günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi’’ çok faktörlü düşme risk değerlendirmesinin hangi aşamasında yer almaktadır?

Fonksiyonel değerlendirme

Üriner inkontinans en yaygın aşağıdakilerden hangisinde görülür?

Yaşlı kadınlarda

” Vücutta metabolizma sırasında meydana gelen son derece etkin kimyasal ürünlerdir, elektronu eksik moleküllerdir ve bunu kazanmak için saldırı’’ tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Serbest radikaller

Aşağıdakilerden hangisi nöropatik ağrıyı tanımlamaktadır?

Sinir dokularındaki histopatolojik veya fonksiyonel bir değişim nedeniyle hissedilen ağrıdır.

Demans hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Geçici hafıza problemi yaşanır.

‘’Bireyin sürekli tehdit etme, aşağılama, zorbalık yapma, alay etme, küfür etme, mental veya fiziksel distresi ile sonuçlanan diğer sözel davranışlarda bulunmaktadır.’’ Bu hangi istismar türünde görülür?

Psikolojik( duygusal) istismar

Hastanın hastaneye kabulünden itibaren hangi sürede, hastada bası yarası varlığı yönünden cilt değerlendirilmelidir?

Ilk sekiz saat içinde

Yaşlı bireyin yakın ilişkisi içinde olduğu bir kişi tarafından (bir eş, bir kardeş,bir çocuk, bir arkadaş veya bir bakıcı) kötü muamele türlerinden herhangi birine maruz kalması hangi istismar türünde görülür?

Aile içi yaşlı istismarı

Günlük yaşamı etkileyecek derecede, uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmedesorun yaşanması veye erken uyanma sonrası yeniden uykuya dalamama durumuna ne ad verilir?

Insommialar

Aşağıdakilerden hangisi REM uykunun özelliklerinden biridir?

Sempatik sinir sistemi aktiftir

Yaşlı dostu kentlerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Kent merkezinde yollar, kaldırımlar ve yüksek rampalar

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yaşlıların yaşamında kolaylık sağlamaz?

Havluların, yaşlıların boy uzunluğundan çok daha yüksek yerlere asılması

I. Sabahları ne zaman uyanırsınız?
II. Uykuya dalmakta zorluk çekiyor musun?
III. Uykuya dalmanız ne kadar sürer?
IV. Tipik bir gece boyunca kaç kez uyanıyorsunuz?Basitleştirilmiş bir uyku öyküsünde yukarıdaki sorulardan hangileri yer alır?

1-2-3-4

Toplumsal değişimlerin yaşlılık ve toplumsal yapılar üzerindeki etkileri, yaşlanma karşısında toplumsal tutumlar ve bunların yaşlı nüfusa olan etkilerini araştıran bilimdalı aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal yaşlanma

1. Yalnızca uyku zamanı yatakta geçirilmelidir.
2. Kronik insomnialı yaşlılarda etkilidir.
3. Yatakta geçirilen süre beş saatten az olmamalıdır.
4.Başlamadan önce uyku günlüğü tutulmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uyku kısıtlama yöntemi için söylenemez?

2 ve 3

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme Auzef Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme Ders Kitabı PDF

Yaşlanma Teorileri Ve Geriatrik Değerlendirme Auzef Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: