Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları Vize Soruları

Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşlılığın başladığı yaş aşağıdakilerden hangisidir?

a. 55
b. 60
c. 65
d. 70
e. 75

Cevap : c. 65

“Yaşa bağlı olarak bedenin canlılığını ve temel işlevlerini yerine getirme kapasitesini kaybettiği, organlarda işlev azalması ile karakterize ve kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanan süreçtir” tanımı aşağıdaki yaşlılık sınıflamalarından hangisini ifade eder?

a. Kronolojik yaşlanma
b. Biyolojik yaşlanma
c. Psikolojik yaşlanma
d. Sosyal yaşlanma
e. Toplumsal yaşlanma

Cevap : b. Biyolojik yaşlanma

Bir toplumda 65 yaş üzeri nüfus oranı % 8 ise o toplum için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yapılabilir?

a. Genç toplum
b. Olgun toplum
c. Orta yaş toplum
d. Yaşlı toplum
e. Çok yaşlı toplum

Cevap : d. Yaşlı toplum

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yaşlanmasının nedenleri arasındadır?

a. Küresel boyuttaki sosyoekonomik kalkınma
b. Doğum kontrol yöntemlerine erişimin artması
c. Doğum oranlarının düşmesi
d. Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölümlerin azalması
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmaya bağlı kemik yapıda görülen değişiklikler arasında

değildir?
a. Boy kısalması
b. Diyafragmada düzleşme
c. Diş kayıpları
d. Bacaklarda eğrilikler
e. Kamburlaşma

Cevap : b. Diyafragmada düzleşme

Ortostatik hipotansiyon yaşlanmaya bağlı hangi sistemde görülen değişime bağlı gelişir?

a. Kardiyovasküler sistem
b. Solunum sistemi
c. Ürogenital sistem
d. Sinir sistemi
e. Endokrin sistem

Cevap : a. Kardiyovasküler sistem

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta görülen biyolojik değişimlerden biri değildir?

a. Deri altı yağ dokusu azalır
b. Akciğer elastikiyeti azalır
c. Damar çeperlerinin esnekliği artar
d. Özefagus kaslarında gevşeme
e. Mesane kasları zayıflar

Cevap : c. Damar çeperlerinin esnekliği artar

Yaşlılarda eritropoetin yapımında azalma hangi organda görülen değişiklik sonucu ortaya çıkar?

a. Beyin
b. Akciğer
c. Pankreas
d. Böbrek
e. Mide

Cevap : d. Böbrek

Aşağıda verilen yaşlanmaya bağlı sindirim sisteminde görülen değişikliklerden hangisi yanlıştır?

a. Peristaltik hareketlerde yavaşlama
b. Özefagus kaslarında gevşeme
c. Süt intoleransında azalma
d. Barsak hareketlerinin yavaşlaması
e. Gastroözofageal reflü artışı

Cevap : c. Süt intoleransında azalma

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminde görülen olumlu bir değişimdir?

a. Enfeksiyonlara karşı hassasiyet artar
b. Otoimmün hastalıklar daha sık görülür
c. İmmün hücrelerin yabancı cisimleri temizleme hızları azalır
d. Alerjik semptomların ciddiyeti azalır
e. Enfeksiyonlar daha ciddi seyreder

Cevap : d. Alerjik semptomların ciddiyeti azalır

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Yaşlı bireylerde görülen kemik mineral yoğunluğu ve kemik gücünde azalma, kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artma, kemik dokusunun mikromimarisinde bozulmayla karakterize metabolik kemik hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sarkopeni
b) Osteoartrit
c) Osteoporoz
d) Pnömoni
e) Malnütrisyon

Cevap : c) Osteoporoz

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen sinir sistemi sorunları arasındadır?

a. Pnömoni
b. Üriner inkontinans
c. Diyare
d. Demans
e. Diabetes Mellitus

Cevap : d. Demans

“Hapşırma, öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran aktivitelere bağlı olarak idrar kaçırma” yaşlıda hangi tür inkontinansa örnektir?

a) Sıkışma inkontinans
b) Stres inkontinans
c) Taşma inkontinans
d) Fonksiyonel inkontinans
e) Miks inkontinans

Cevap : b) Stres inkontinans

Aşağıdakilerden hangisi koroner hastalıklarının risk faktörleri arasında yer almaz?

a) Aile öyküsü
b) İleri yaş
c) Zayıflık
d) Hipertansiyon
e) Stres

Cevap : c) Zayıflık

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tanısı için sistolik kan basıncının sınırıdır?

a) 80 mmHg
b) 90 mm Hg
c) 120 mmHg
d) 130 mmHg
e) 140 mmHg

Cevap : e) 140 mmHg

Diabetes Mellitus hastalığı aşağıda verilen hangi hormonun sekresyonunda ve/veya aktivitesinde eksiklik sonucu ortaya çıkar?

a) İnsülin
b) Glukagon
c) TSH
d) Adrenalin
e) Oksitosin

Cevap : a) İnsülin

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı sağlığının korunması için alınabilecek birincil önlemler arasında değildir?

a) Kazalardan korunmak için eğitim verilmelidir
b) Hepatit B, grip, tetanoz, meningokok ve pnömokok gibi aşılar ile bağışıklanması sağlanmalıdır
c) Yaşlının kullandığı tüm araç ve gereçler ergonomik olmalıdır
d) Görme ve işitme taramaları yapılmalıdır
e) Ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik diş fırçalaması ve protezlerinin bakımına özen gösterilmelidir

Cevap : d) Görme ve işitme taramaları yapılmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un temel insan gereksinimleri piramidinde en üst basamakta yer alır?

a) Kendini gerçekleştirme
b) Değer ihtiyacı
c) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
d) Güvenlik ihtiyacı
e) Fiziksel ihtiyaçlar

Cevap : a) Kendini gerçekleştirme

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ihtiyaçlar arasında yer almaz?

a) Yiyecek
b) Güvenlik
c) Su
d) Barınma
e) Dinlenme

Cevap : b) Güvenlik

 Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin güvenlik gereksinimine yönelik alınan önlemler arasındadır?

a) Günlük sıvı tüketimi arttırılmalıdır
b) Kahve ve alkol alımı kısıtlanmalı, hafif yemekler tercih edilmelidir
c) Telefon yaşlının kolayca uzanabileceği uzaklıkta bulundurulmalıdır
d) Gün içinde fiziksel ve sosyal olarak aktif olunmalıdır
e) Vücut ağırlığı normal seviyede tutulmalıdır

Cevap : c) Telefon yaşlının kolayca uzanabileceği uzaklıkta bulundurulmalıdır

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerinden birisi değildir?

a. Beslenme
b. Hareket etme
c. Giyinme
d. Banyo yapma
e. Telefon ile konuşma

Cevap : e. Telefon ile konuşma

Aşağıdakilerden hangisi temel bakım uygulamalarının yararlarından birisi değildir?

a. Bireyin vücut temizliği yapılarak vücut hijyeni sağlanır.
b. Yaşlı bireylerin yemek yeme, giyinme gibi konularda günlük ihtiyaçları sağlanır.
c. Bireylerin sosyal aktivitelerde bulunması engellenerek eve bağlı olması sağlanır.
d. Bireyin hareket etmesine yardımcı olunarak yatağa bağlı gelişebilecek komplikasyonlar önlenir.
e. Yaşlı bireylerin yaşadıkları çevrenin düzenlenmesine yardımcı olunur.

Cevap : c. Bireylerin sosyal aktivitelerde bulunması engellenerek eve bağlı olması sağlanır.

Aşağıdakilerden hangisi temel bakımın beş önemli kuralından birisi değildir?

a. Bireyin durumu hakkında bilgi alınması
b. Bireyden onay alınması
c. Haftada bir bakım uygulanması
d. Mahremiyetin ve gizliliğin sağlanması
e. Uygun çevre koşullarının sağlanması

Cevap : c. Haftada bir bakım uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi bakım uygularken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

a. Her uygulama hakkında bireye açıklayıcı bilgi verilmeli
b. Bakım standartlarına uygun sıra takip edilmeli
c. Malzemeler eksiksiz ve tam olmalı
d. Kişisel mahremiyete özen gösterilmeli
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için temel bakım uygulamalarından biri değildir?

a. Alışveriş yapmak
b. Yemek verme
c. Yatakta vücut ve saç bakımı
d. Kıyafetlerini giydirme-çıkarma
e. Ağız ve diş bakımı

Cevap : a. Alışveriş yapmak

Aşağıdakilerden hangisi temel bakım yürütürken sık karşılaşılan sorunlardandır?

a. Ekonomik sorunlar
b. Kültürel sorunlar
c. Siyasi sorunlar
d. Sağlık sorunları
e. Yalnızlık sorunu

Cevap : c. Siyasi sorunlar

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda enfeksiyon belirti ve bulguları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a. Konfüzyon, inkontinans, hareketlerde azalma, iştahsızlık ve iletişim kurmada azalma bulguları enfeksiyonun haberci belirtisi olabilir
b. Ateş genelde tüm enfeksiyonlarda yüksek seyreder
c. Yaşlılarda pnömoni genellikle sessiz seyretmekle birlikte öksürük ve ateş görülmeyebilir
d. Yaşlılarda menenjitin klinik bulguları belirgin olmayabilir
e. Asemptomatik bakteriüriye yaşlı hastalarda sık rastlanmaktadır

Cevap : b. Ateş genelde tüm enfeksiyonlarda yüksek seyreder

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıları enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer alır?

a. Düzenli sağlık kontrolü
b. Beslenmenin uygun şekilde sağlanması
c. Kronik hastalıkların tedavisi ve kontrolü
d. Bağışıklamanın sağlanması
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda en fazla görülen enfeksiyonlardır?

a. Sinir sistemi enfeksiyonları
b. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
c. İdrar yolu enfeksiyonları
d. Solunum yolu enfesikyonları
e. Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları

Cevap : d. Solunum yolu enfesikyonları

Aşağıdakilerden hangisi 65 yaş üzeri bireylere enfeksiyonlardan korunmak amacıyla uygulanan aşılardan biri değildir?

a. Suçiçeği aşısı
b. Grip aşısı
c. Pnömokok aşısı
d. Herpes zoster aşısı
e. Tetanus difteri, boğmaca aşısı

Cevap : a. Suçiçeği aşısı

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a. Tıbbi hata riski çok azdır
b. Düşmelere yönelik önlem alınmalıdır
c. Tıbbi hatalara bağlı morbidite ve mortalite artmaktadır
d. Dikkatsizlik, ihmal, bilgisizlik nedeniyle tıbbi hatalar oluşmaktadır
e. Ölüm nedenleri incelendiğinde tıbbi hatalar beşinci sırada yer almaktadır

Cevap a. Tıbbi hata riski çok azdır

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği ihlallerine neden olan beş faktörden biri değildir?

a. İşlemle ilgili faktörler
b. Sağlık çalışanına bağlı faktörler
c. Sistematik düzenli çalışma
d. Ekiple ilgili faktörler
e. Eğitim ve deneyim

Cevap : c. Sistematik düzenli çalışma

Hasta kabulünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Hastanın endişelerini gidermek ve hastayı iyi karşılamak
b. Hastanın kuruma oryantasyonunu sağlamak
c. Hastanın tanı ve tedavisinin kısa sürede başlamasını sağlamak
d. Hastanın kimlik bilgileri ve hastalık şikayetleri ile ilgili ön bilgi almak
e. Hasta yakınlarına bilgi verilmesine gerek yoktur

Cevap : e. Hasta yakınlarına bilgi verilmesine gerek yoktur

Yaşamı tehdit eden acil müdahale gerektiren durumlarda yapılan hasta kabulü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Planlı hasta kabulü
b. Poliklinik hasta kabulü
c. Randevulu hasta kabulü
d. Acil hasta kabulü
e. Elektif hasta kabulü

Cevap : d. Acil hasta kabulü

Hastanın tedavisini planlamak ve başlatmak kimin görevidir?

a. Tıbbi sekreterin
b. Yardımcı sağlık personelinin
c. Hemşirenin
d. Doktorun
e. Sağlık memurunun

Cevap : d. Doktorun

Aşağıdakilerden hangisi hasta kabulünde sağlık personelinin sorumluklarından biri değildir?

a. Hasta kimliğinin saptanması
b. Fizik muayeneye yardım
c. Tanışma ve oryantasyon
d. Hasta odasının temizliği
e. Hasta bakımının planlanması

Cevap : d. Hasta odasının temizliği

Aşağıdakilerden hangisi hastanın taburcu edilme türlerinden biri değildir?

a. Planlı taburculuk
b. Hastanın başka bir üniteye nakli
c. Hastanın kendi isteği ile taburcu olması
d. Ölüm
e. Plansız taburculuk

Cevap : e. Plansız taburculuk

Aşağıdakilerden hangisi taburculuk planlamasının amaçlarındandır?

a. Hasta ve ailesine evde devam edilecek bakım işlerini öğretmek
b. Hastanın evde yaşayacağı korku ve endişeleri gidermek
c. Evde devam ettirilecek olan bakım ve tedavinin eksiksiz sürdürülmesini sağlamak
d. Hastanın hastalığı üzerindeki denetimini arttırmak
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi taburculuk eğitim konularından biri değildir?

a. İlaçlar ve tıbbi tedavi
b. Çevre
c. Tedavi
d. Eğitim durumu
e. Diyet

Cevap : d. Eğitim durumu

“Genellikle taburcu etme işlemi planlı olarak yapılır. Hastanın planlı taburcu edilmesi hastayı kabul eden hekimin sorumluluğundadır. Hastaya ailesine kullandığı ilaçlar verilecek bakım beslenme kontrole gelme zamanı gibi konularda bilgi vermelidir.” Bu ifade hangi taburculuk türüne aittir?

a. Ölüm
b. Hastanın kendi isteği ile taburcu olması
c. Planlı taburculuk
d. Hastanın başka bir üniteye nakli
e. Hastanın yoğun bakım ünitesine nakli

Cevap : c. Planlı taburculuk

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Yaşam bulguları değerlendirilirken hangi parametreler dikkate alınmaz?

a. Nabız
b. Solunum
c. Cinsiyet
d. Kan basıncı
e. Vücut ısısı

Cevap : c. Cinsiyet

Vücut ısısı alınırken eskiden kullanımda olan fakat günümüzde kullanılmayan termometre aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tek kullanımlık termometre
b. Temassız lazerli termometre
c. Cam termometre
d. Elektronik termometre
e. Timpanik membran dereceleri

Cevap : c. Cam termometre

Vücut sıcaklığının regülasyonunda sinirsel kontrolü sağlayan yapıdır?

a. Deri
b. Hipotalamus
c. Beyin
d. Kalp
e. Akciğerler

Cevap : b. Hipotalamus

Hangisi ısı kaybı yollarından biri değildir?

a. konfeksiyon
b. radyasyon
c. kondüksiyon
d. evoporasyon
e. konveksiyon

Cevap : a. konfeksiyon

Aşağıdakilerden hangisi nabız hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. Egzersiz
b. Heyecan
c. Stres
d. Uyku
e. Sıvı kaybı

Cevap : d. Uyku

“Taşipne”de dakikada solunum sayısı hangi sayı değerinin üstünde olmalıdır?

a. 19
b. 20
c. 22
d. 23
e. 24

Cevap : e. 24

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ”Solunumun geçici olarak durması”nı açıklar?

a. Taşipne
b. Taşikardi
c. Bradikardi
d. Apne
e. Bradipne

Cevap : d. Apne

“Dispne” nedir?

a. Yemeklerden sonra görülen hazımsızlık durumudur
b. Kan basıncı değerlerinin normal değerlerin üstünde olmasıdır
c. Kalp atım hızının düşük olmasıdır
d. Zor ve güçlükle yapılan solunumdur
e. Vücut ısısının normal değerin altında olmasıdır

Cevap : d. Zor ve güçlükle yapılan solunumdur

Kan basıncının uluslararası standartlarda ölçüm birimi nedir?

a. Milimetre cıva
b. Milimerte hız
c. Santimetre cıva
d. Kilometre cıva
e. Santigrat derece

Cevap : a. Milimetre cıva

Aşağıdakilerden hangisi kan basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. Kalbin atım hacmi
b. Kanın pıhtılaşması
c. Kanın total hacmi
d. Kanın viskozitesi
e. Damarların elastikiyeti

Cevap : b. Kanın pıhtılaşması

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hijyen uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir?

a. Kişisel hijyen gereksinimleri karşılanırken bireyin alışkanlıkları, kişisel hijyen
uygulamaları ve ihtiyaçları tespit edilmeli ve buna göre bireye özgü bakım verilmelidir
b. Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireylerin mahremiyetine özen gösterilmelidir
c. Kişisel hijyen uygulamaları öncesi tüm uygulamalarda olduğu gibi bireye yapılacak uygulamalar ile ilgili bilgi verilmeli ve bireyin onayı alınmalıdır.
d. Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireyin aktif uygulamalara katılması sağlanmalıdır
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir derinin özelliklerinden biri değildir?

a. Deri turgoru esneme ve dayanıklılık yönünden iyi durumdadır
b. Düz, yumuşak ve esnektir
c. Deri rengi canlıdır, renk vücut bölgelerine göre değişir
d. Dokunulduğunda soğuktur
e. Deri bütünlüğü tam olup üzerinde sıyırık, yara yoktur

Cevap : d. Dokunulduğunda soğuktur

Aşağıdakilerden hangisi banyonun amaçlarından biridir?

a. Deri sağlığını gözlemek ve değerlendirmek,
b. Bireyin rahatlamasına yardımcı olmak,
c. Kan dolaşımını, solunum hız ve derinliğini uyarmak,
d. Derinin uyarılmasıyla kasların gevşemesini sağlamak
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Hangisi banyo türlerinden biri değildir?

a. Kaplıca banyosu
b. Tam yatak banyosu
c. Küvet banyosu
d. Duş banyosu
e. Kısmi yatak banyosu

Cevap : a. Kaplıca banyosu

Ağız bakımında diş fırçası diş etiyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

a. 30°C
b. 35°C
c. 45°C
d. 50°C
e. 55°C

Cevap : c. 45°C

Aşağıdakilerden hangisi protez diş bakımında yanlış bir ifadedir?

a. Protez en az günde bir kez temizlenmelidir
b. Protez dişler ağızda 72 saatten fazla takılı kalmamalıdır
c. Protez temizleme fırçası ya da yumuşak kıllı diş fırçalarıyla protezin iç ve dış kısımları dâhil olmak üzere, diş üzerindeki plak ve yemek artıkları musluk suyu altında çıkartılmalıdır
d. Fırçalama işlemi sırasında protezlerin düşme ve kırılmalarını önlemek için, işlem havlu üzerinde yapılabilir
e. Protezler temizlendikten sonra çok iyi durulanmalıdır

Cevap : b. Protez dişler ağızda 72 saatten fazla takılı kalmamalıdır

” Diş etlerinin iltihaplanmasıdır ve dişetleri kırmızı, şiş ve kolayca kanayan bir özelliktedir. Genellikle diş çürüklerin dişeti iltihabına yol açmasıyla oluşur” bu ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a. Diş taşı
b. Diş çürüğü
c. Gingivitis
d. Hallitozis
e. Diş iltihabı

Cevap : c. Gingivitis

“Allopeksi”yi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a. Kafa derisinin pul şeklinde dökülmesidir
b. Kafa derisinin kaşıntılı olmasıdır
c. Genellikle kötü hijyen koşullarına bağlı oluşan parazit enfeksiyonudur
d. Saçların bölgesel veya tamamen vücuttaki kılların dökülmesidir
e. Saçların bölgesel beyazlamasıdır

Cevap : d. Saçların bölgesel veya tamamen vücuttaki kılların dökülmesidir

” Ayak başparmağı ekleminin yana doğru kayması sonucu eklemin üzerindeki alanda bir kese ya da nasır oluşur. Genellikle genetik yatkınlık ve sivri burunlu yüksek ayakkabıların giyilmesiyle oluşur” bu ifade aşağıdakilerden hangisini açıklar?

a. Halluks vagus
b. Tırnak batması
c. Ayak kokusu
d. Mantar enfeksiyonu
e. Ayak düşmesi

Cevap : a. Halluks vagus

Aşağıdakilerden hangisi rahat yatış pozisyonlarından biri değildir?

a. Prone pozisyonu
b. Lateral pozisyon
c. Litotomi pozisyonu
d. Supine pozisyonu
e. Fawler/semifawler pozisyonu

Cevap : c. Litotomi pozisyonu

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Pansuman uygulamalarında yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Pansumana başlamadan önce el hijyeni sağlanır
b. Pansuman işlemi boyunca aseptik teknik ilkelerine dikkatle uyulur
c. Pansuman açıldıktan sonra steril alanı korumaya gerek yoktur
d. Pansuman açıldıktan sonra yara değerlendirilir
e. Pansuman malzemeleri kirli atık kovasına atılır

Cevap : c. Pansuman açıldıktan sonra steril alanı korumaya gerek yoktur

Pansuman yaparken yara bölgesinin steril spançla silinmesi nasıl olmalıdır?

a. Yara yukardan aşağıya doğru silinir
b. Yara en az kirli olan alandan fazla kirli alana doğru silinir
c. Yara tampone edilerek silinir
d. Yara sağa sola hareket edilerek silinir
e. Yara çaprazlamasına silinir

Cevap : b. Yara en az kirli olan alandan fazla kirli alana doğru silinir

Pasif egzersiz uygulamalarında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır
b. El ve ayak bileklerine sağa-sola döndürme hareketi uygulanır
c. Bacaklara dizden kaldırma ve uzatma hareketi yaptırılır
d. Kollara dirsekten bükme ve döndürme hareketi bireye
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Hangisi masaj manevralarından biri değildir?

a. Petrisaj
b. Prone
c. Tapotman
d. Vibrisyon
e. Efloraj

Cevap : b. Prone

Pasif egzersizlerin uygulama sıklığı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 8 saatte bir 5 kez
b. 12 saatte bir 10 kez
c. 12 saatte bir 4 kez
d. 24 saatte bir 10 kez
e. 10 saatte bir 5 kez

Cevap : a. 8 saatte bir 5 kez

“Kas atrofisi” nedir?

a. Kaslarda meydana gelen seğirmedir
b. Kasın kasılmasıdır
c. Kasın gevşemesidir
d. Kaslarda küçülmedir
e. Kasların büyümesidir

Cevap : d. Kaslarda küçülmedir

Bası yarası için koruyucu önlemlerden yanlı olan ifade hangisidir?

a. Yatak başı 90° olmalıdır.
b. Deri nem ve sürtünmeden korunmalıdır.
c. Bireyin pozisyonu 2-4 saatte bir düzenli olarak değiştirilmelidir
d. Yatak takımları kuru ve gergin olmalıdır.
e. Deri temiz tutulmalı su gibi sıvılarla ıslatılmalalıdır.

Cevap : a. Yatak başı 90° olmalıdır.

Bası yaralarının oluşum basamakları hangisinde verilmiştir?

a. İskemi-hiperemi-nekroz-yara
b. Hiperemi-iskemi-nekroz-yara
c. Yara-iskemi-nekroz-hiperemi
d. Nekroz-iskemi-hiperemi-yara
e. İskemi-nekroz-hiperemi-yara

Cevap : b. Hiperemi-iskemi-nekroz-yara

Aşağıda verilen pansuman yapımında genel kuralarından hangisi yanlıştır?

a. Eller yıkanır ve eldiven giyilir
b. Kirli pedler çıkarıldıktan sonra eller tekrar yıkanıp mutlaka steril eldiven giyilir
c. Birden fazla pansuman varsa işleme kirli olan yaradan başlanır
d. Her zaman steril gazlı bez kullanılır
e. Yara her açıldığında enfeksiyon, hematom ve gerginlik yönünden kontrol edilir

Cevap : c. Birden fazla pansuman varsa işleme kirli olan yaradan başlanır

” Yaradan gelen akıntının emilmesini sağlamak için yara yüzeyinin emici, kuru malzeme ile kapatılmasıdır” açıklamada verilen pansuman çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Garrel pansuman
b. Hazır pansuman
c. Kuru pansuman
d. Islak pansuman
e. Emici pansuman

Cevap : e. Emici pansuman

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Aşağıdakilerden yara çeşidinden hangisi görünüşüne göre yaraların sınıflandırılmasında yer almaz?

a. Açık yara
b. Kesik yara
c. Hematom
d. Yanık
e. Delici yaralar

Cevap : c. Hematom

”Eklemin ligamenti ve kapsülünde oluşan zedelenmedir” açıklamada verilen hangi yara tüüdür?
a. Kırık
b. Burkulma
c. Çıkık
d. Sıyrık
e. Hematom

Cevap : c. Çıkık

Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini etkileyen faktörlerden biridir?

a. Enfeksiyon
b. Doku kuruluğu
c. İlaçlar
d. Hastalıklar
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Hangisi yara bakımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Yara bakımı öncesi eller yıkanmalıdır
b. Yara bakımında eldiven giyilmelidir
c. Açık yara bakımında steril teknik kullanılmalıdır
d. Kullanılmış yara bakım materyali uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır
e. Yaranın çabuk iyileşmeini sağlamak için yara bölgesi devamlı hareket ettirilir

Cevap : e. Yaranın çabuk iyileşmeini sağlamak için yara bölgesi devamlı hareket ettirilir

Pansuman öncesi yaranın değerlendirilmesinde hangi parametrelere bakılır?

a. Yaranın uzunluğu, derinliği ve görünüşü
b. Kanama varlığı ve miktarı
c. Yarada akıntı, kötü koku
d. Yaranın hattı ve kenarları
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi pansumanın yapım amaçlarından biri değildir?

a. Yarayı dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan korumak
b. Yaraya ilaç uygulamak
c. Kanamayı durdurmak
d. Kan dolaşımını azaltmak
e. İyileşme sürecini hızlandırmak

Cevap : d. Kan dolaşımını azaltmak

” Kanamayı durdurmak, ödemi azaltmak, yaradaki ölü boşluğu kapatmak için yara yüzeyinin basınç yapan malzeme ile kapatılmasıdır” bu açıklama aşağıdaki pansuman çeşitlerinden hangisidir?

a. Emici pansuman
b. Kuru pansuman
c. Koruyucu pansuman
d. Basınçlı pansuman
e. Islak pansuman

Cevap : d. Basınçlı pansuman

Kirli pansuman malzemeleri hangi atık sınıfına girer?

a. Evsel atık
b. Geri dönüşüm atığı
c. Tıbbi atık
d. Tehlikeli atık
e. Radyoaktif atık

Cevap : c. Tıbbi atık

Aşağıdakilerden hangisi yatak yarası oluşmasını kolaylaştıran faktörlerdendir?

a. Yetersiz beslenme
b. Hareketsizlik
c. Obezite/kaşeksi durumu
d. İnkontinans
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Bası yarası oluşumunda ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dokunun kansız kalması (iskemi)
b. Kanlanmanın artması, kızarıklık (hiperemi)
c. Doku ölümü (nekroz)
d. Ülser (yara)
e. Enfeksiyon

Cevap : b. Kanlanmanın artması, kızarıklık (hiperemi)

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları Auzef Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları Ders Kitabı PDF

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları Auzef Kitabı

Yaşlı Bakım İlke Ve Uygulamaları

Telegram Yaşlı Bakımı facebook Yaşlı Bakımı

Auzef Yaşlı Bakımı

%d blogcu bunu beğendi: