Yaşlılarda Beslenme

Yaşlılarda Beslenme

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Final Deneme 7
2021 Final Soruları

Yaşlılarda Beslenme

Yaşlılarda Beslenme 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yaşılarda kanser görülme oranının artma nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : Orkogen İnaktivasyonu

Diabetes mellitus tanısı kanta………. Düzeyinin ölçülkmesi ile konur. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Glikoz

Dünya sağlık örgütüne(dsö ) göre yaşlılık;…….. yaşında başlayan dönemle sınırlıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 65 yaş

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda kostipasyonu önlemede uygulanması gereken beslenme ilkelerinden değildir?

Cevap : Demli çay kahve tüketilmeli

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sürecinde etkili olan mekanizmalardan biri değildir?

Cevap : normal Yapılı proteinler

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda birincil koruma önlemleri arasında yer almaz?

Cevap : Sakatlık durumunda rehabilite etme

…… kan basıncını yükselterek kalp damar hastalık riskini artırmaktadır. yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Stres

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon gelişimi açısından riskli durumlardan değildir?

Cevap : sebze ağırlıklı beslenmek

Aşağıdaki emilim düzeyinde etkileşimlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır

Cevap : Mide dolu iken ilaçlar daha hızlı emilir

I.Farklı iki günde en az iki kez yapılan ölçümde küçük tansiyonun 140 mm hg ve üzerinde olmasıdır
II.Farklı iki günde en az iki kez yapılan ölçümde küçük tansiyonun 90 mm hg ve üzerinde olmasıdır.
III. Kan basıncı için büyük tansiyonun 120 mm hg. Küçük tansiyonun 80 mm hg nin altında olmasıdır.
IV. Büyük tansiyonu 120 -139 mm hg. Küçük tansiyonun 80 – 90 mm hg arasında ölçülen kişiler
preipertansif olarak kabul edilirler. Yukaridaki kan basıncı (hilertansiyon ) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II doğru

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda pek sık görülen kanserlerden değildir?

Cevap : meme

Aşağıdakilerden hangisi kalp damar hastalıklarının görülme oranlarını düşüren faktörlerden biri
değildir?

Cevap : Obezite

Aşağıdakilerden hangisi protein kaynağı değildir?

Cevap : Çavdar

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta beslenme ilkeleri için yanlıştır?

Cevap : Sınırsız sıvı tüketmelidir. 15 ) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde endokrin sistemde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

Cevap : Osteoartrit

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde görülen sağlık sorunlarını önlemede gerekli beslenme ilkelerinden değildir?

Cevap : Vitamin ve mineralden fakir beslenilmesi

Aşağıdakilerden hangisi bireyin sağlıklı besin seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : cinsiyet

Aşağıdakilerden hangisi kalp damar Hastalıklarından korunmanın amacını içermez?

Cevap : Yaşam süresini kısaltmak

Diabetes Mellitussun en erken komplikasyonu ………
Yukaridaki cümlede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hperglisemidir

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda kanser görülme oranının artma nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : onkogen inaktivasiyonu

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon gelişimi açısından Riskli durumlardan değildir?

Cevap : Sebze ağırlıklı beslenmek

Aşağıda bağışıklık (immün ) sistemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İmmün sistem ücreleri karaciğerdeki hücrelerin farklılaşmasıyla oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi immün sistemi oluşturan hücrelerden değildir?

Cevap : Safra kesesi

Bir konakçının Enfeksiyon etkilerine karşı geliştirdiği Bağışıklık etkilerini bir başka konakçıya vermesi sonucu oluşan bağışıklığa…………… Bağışıklık denir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Pasif kazanılmış

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile birlikte kardiyovasküler sistemde meydana gelen değişikliklerden değildir?

Cevap : Kan basıncında düşme

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Aktive sırasında oluşan en düşük basınca kan basıncı denir.

Yaşlı bireylerde Diabet Hastalığını yönetmede Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi kullanılmaz?

- wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : Şekerli diyet tedavisi

Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalarında görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Cevap : Yeterli ve dengeli beslenme

Aşağıda verilenlerden Hangisi ipertansif bireylerin uyması gereken kurallardan değildir?

Cevap : Sodyumdan zengin besinler alınmalı

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde endokrin sistemde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

Cevap : Kroner arter hastalığı

Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanımı içerisinde yer almaz?

Cevap : Kanser oluşumunda beslenmenin yan etkisi yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi Kalp damar Hastalıklarının sistem tanımlamasında yer almaz?

Cevap : Kan şekeri takibi

Her yaş yaşlı grubu için en ideal aktivite türü……… dır/dir
Yukarıdaki cümlede boş bırakıaln yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yürüme

34 ) Aşağıdakilerden Hangisi yaşlılığın tanımı için yanlış bir ifadedir?

Cevap : çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneğinin arttığı dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yaşlanma ızını etkilememektedir?

Cevap : Kardeş sayısı

36 ) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmaya bağlı bireylerde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

Cevap : Yaşam kalitesi artar

Bir ilacın emilim,dağılım metebolizması ve atılımının besinler tarafından değiştirildiğinde oluşan etkileşime ne ad verilir?

Cevap : Farmakokinetik

I. Besin çeşitliliği sağlanmalı
II. Günde en az üç öğün beklenilmeli.
III. İdeal vucut ağırlığı ve kas gücü korunmalı.
IV.besinler dpğru hazırlanmalı pişirilmeli ve saklanmalı. V.sebze ve meyve tüketimi azaltılmalı
VI.tahıllar yeterli miktarda tüketilmeli. VII.doymuş yağ tüketimi artırılmalı
VIII.su ve diğer sıvılar bol miktarda tüketilmeli. Yukarıdakilerden hangileri yaşlı bireylerin sağlıklı beslenmesinde dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?

Cevap : I,II,III,IV,VI ve VIII

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen yaşam tarzı ile ilişkili faktörlerden biri değildir?

Cevap : İklim şartları

Aşağıdakilerden hangisi besin grupları arasında yer alamaz?

Cevap : kızartmalıklar

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevlerinden biri değildir?

Cevap : sinir iletimini azaltır

 

Yaşlılarda Beslenme Auzef Yaşlılarda Beslenme Ders Kitabı PDF

Yaşlılarda Beslenme Auzef Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: