Yaşlılarda Davranış Sorunları

Yaşlılarda Davranış Sorunları

Dememe Sınavları

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Final Deneme 6
2021 Final Soruları

Yaşlılarda Davranış Sorunları

Yaşlılarda Davranış Sorunları 2021 Final Soruları

Yaşlılık dönemindeki Egzersizin amacı,Aşağıdaki maddelerden hangisinde Yanlış ifade edilmiştir?

Cevap :
B kas güçlendirme

Aşağıda Fiziksel değişim süreleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap :
D gençlerde yetişkinlere göre sakatlanma oranı daha fazladır

Ölüme karşı geliştirilen tutumlardan hangisinde ölüm bireyin hayatının sınırlarını itilmiştir?

Cevap :
E ölümü kabullenmeme

Kişinin toplum içinde ya da performans gerektiren durumlarda utanacağını düşünerek nedensiz yere korkması nedir?

Cevap : E sosyal Fobi

Freund bahsettiği ölüme cansız maddeye dönmeye duyulan istek ve eğilim nedir?

Cevap : A ölüm içgüdüsü

6. Alzheimer bellek ve başka bilişsel işlerde ilerleyici bozulma ve yıkım meydana gelir çevresi ile olan ilişkileri ve uyumunda yetersizlik görülür bu bilgiler ışığında alzheimer hangi sendroma yol açar ?

Cevap :
E Bunama

1 yaş döneminde ortaya çıkan kırılganlık idrar kaçırma düşme deliryum ve ülserleri içeren sağlık düzeyine ne ad verilir?

Cevap :
D geriatrik sendromlar

Duygudurum bozuklukları olarak bilinen kaygı ve depresif sendromlar hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap :
E afektif Bozukluklar

Majör depresyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Duygu durumun ağır baskı altında olduğu depresyon türü

Aşağıdakilerden hangisi rechard ve arkadaşlarının ortaya çıkardığı yaşlı kişilik tiplerinden biri değildir?

Cevap :
C olgun tip

Rechard ve Arkadaşları amaçlarına ulaşamayan kişilerin bütün suçu kendinde arayan grubu nasıl tanımlamışlardır?

Cevap :
A kendinden nefret edenler

Yaşlılık dönemi hangi araştırma alanına girmektedir?

Cevap :
D gelişim psikolojisi

Işlevselliğin korunması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
E aktif yaşlanma

Franki Sevgi Güzellik ve gerçekliğin yaşamaya devam etmek için bir sebep sağlamak suretiyle bireyi canlı tutmasını hangi değerle anlatmıştır?

Cevap :
A deneyimsel tecrübi değerler

Çocukluk döneminde olumsuz çevre şartları ve engellerle karşılaşan insan yetişkin yaşamında hangi Duygu durum riski taşır?

Cevap :
C anksiyete

1Yaşlıların bazı sorumluluklarını ileri yaşlarda hala yerine getirmeleri hakkında hangi ifade yanlıştır?

Cevap :
D yeniden çalıştırmaya başlamaya yönelik bir istek uyandırır

Yaşlılık fiziksel psikolojik ve sosyal açıdan aşama aşama hangi sürece yönelir?

Cevap :
C geri çekilme süreci

Ileri yetişkinlik çağı hangi yaş dönemlerini kapsamaktadır?

Cevap :
A 65 +

Işlevselliğin korunması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
D aktif yaşlanma

Kaygı ve depresyon gibi sendromları hangi kavram ifade eder?

Cevap :
A Duygu durum bozuklukları

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında yetersiz ve aşağı görmeye yönelik bir kaygı sürüdür?

Cevap :
A sosyal Fobi

Aşağıdakilerden hangisi kalp hastalığı riskini artıran sebepler arasında değildir?

Cevap :
D östrojen hormonu

Kişi çok acıklı bir olaydan bahsederken sanki çok basit bir olaydan bahsediyor olmuşçasına gülerek anlatması hangi alanda bozukluğun olduğunu göstermektedir?

Cevap :
A duygulanım

Majör depresyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap :
D duygu durumun ağır baskı altında olduğu depresyon türü

Güneş ışığının azaldığı mevsimlerde görülen depresyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
C döngüsel depresyon

1 duygusal işlevselliğin azalması
2 gelir kaybı
3 sosyal etkileşimin azalması
4 değişimlere uyum yeteneğinin artması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emeklilik döneminde bireyin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır?

Cevap :
A 1 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik hazırlık programında ele alınan finansal konulardan biri
değildir?

Cevap :
C sağlık sigortası

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal davranış değişimlerini içermektedir?

Cevap :
C Güdülenim

1 kişiyi Özgür kılma
2 bağımsız yaşamı sürdürme
3 demans riskini azaltma
4depresyondan korunma
5 hipertansiyonun düşürülmesi
Yukarıdaki maddelerden hangileri egzersiz yapmanın yararlarındandır?

Cevap :
E hepsi

Varoluşun Özden önce geldiğini söyleyen kimdir?

Cevap :
D Sartre

Kişinin davranışsal uyum yeteneği ndeki yaşa bağlı değişimler neyi oluşturur?

Cevap :
B psikolojik yaşlanma

Ölüm kaygı düzeyinin belirlenmesinde rolü olduğu bilinen aşağıdaki etkenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap :
B eğitim düzeyi

Ölüm kaygısına yol açan başlıca değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
D yaş değişkeni

Freudun bahsettiği ölüme cansız madde dönmeye duyulan istek ve eğilim nedir?

Cevap :
B ölüm içgüdüsü

Bireyin yaşamında merkezde olan çalışma ve boş zaman arasındaki geçişi işaret eden
yaşam..?

Cevap :
C emeklilik

Yaşlılık dönemindeki Egzersizin amacı Aşağıdaki maddelerden hangisinde Yanlış ifade
edilmiştir?

Cevap :
B kas güçlendirme

Bireyin kişi yer ve zaman algısının bozulması hangi alan ile bağlantılıdır?

Cevap :
B yönelim

Aşağıdakilerden hangisi Yaşlılıkta görülen gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması
olarak düşünülemez?

Cevap :
D el yıkama takıntısı

Aşağıdakilerden hangisi kişilik bozukluklarından biri değildir?

Cevap :
B stresli

Güneş ışığının azaldığı mevsimlerde görülen depresyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
D döngüsel depresyon

Hastalıkta halüsinasyonları olmadığı ve daha Derli toplu sistematik ve az çok mantıklı görünen hezeyanları olduğu şizofreni türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
B Paranoid tip

Şizofreninin genel olarak başlangıç yaş aralığı kaçtır ?

Cevap :
B 15-35

Aşağıda Fiziksel değişim süreleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap :
D gençlerde yetişkinlere göre sakatlanma oranı daha fazladır

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik hazırlık programında ele alınan finansal konulardan biri değildir?

Cevap :
E sağlık sigortası

Aşağıdakilerden hangisi uyum sorunlarına yol açan temel Nedendir?

Cevap :
D organizmaya gelen bilgilerin azlığı

Yaşlılık döneminde kaydı ile iç içe geçen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
C depresyon

1 hasta kilolu ise kilo vermeli
2 alkol ve sigara kullanımı durdurulmalı
3 Fiziksel aktiviteler azaltılmalı
4 tuz alımı azaltılmalı
yukarıdakilerden hangileri hipertansiyonun önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Cevap :
D 1,2,4

Aşağıdakilerden hangisi anksiyete belirtileri arasında değildir?

Cevap :
C Duygu durumunda sakinlik

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik hazırlık programında ele alınan psiko-sosyal konulardan biri değildir?

Cevap :
A yaşlı bakımı

Aşağıdakilerden hangisi heidegger’in temel varoluş şekillerinden biridir?

Cevap :
C varolmayı unutma

Yaşlılarda Davranış Sorunları

Yaşlılarda Davranış Sorunları Auzef Yaşlılarda Davranış Sorunları Ders Kitabı PDF

Yaşlılarda Davranış Sorunları Auzef Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: