Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre yaşlı olarak kabul edilen yaş kaçtır?

a) 60
b) 65
c) 55
d) 70
e) 75

Cevap : a) 60

Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel ‘çok ileri yaşlı’ tanımlaması hangi nüfus grubu içindir?

a) 75 yaş ve üzeri
b) 65 yaş ve üzeri
c) 90 yaş ve üzeri
d) 85 yaş ve üzeri
e) 80 yaş ve üzeri

Cevap : d) 85 yaş ve üzeri

Bireyin geride bıraktığı zaman diliminin, takvim üzerinde hesaplanmasıyla oluşan ve insanlar arasında yaş olarak yerini alan yaşlılık hangisidir?

a) Biyolojik Yaşlılık
b) Kronolojik Yaşlılık
c) Sosyal Yaşlılık
d) Fonksiyonel Yaşlılık
e) Psikolojik Yaşlılık

Cevap : b) Kronolojik Yaşlılık

Dönüşen demografik yapı bağlamında nüfus projeksiyonlarına göre hangisi söylenemez?

a) Dünya’da doğumda beklenen ortalama yaşam süresi artacaktır
b) Dünya’da 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusu azalacaktır
c) 60 yaş ve üzeri insanların sayısı 5 yaşın altındaki çocuk sayısından fazla olacaktır
d) Nüfus yaşlanma hızı geçmişte olduğundan daha hızlı artacaktır
e) 75 yaş ve üzeri yaşlılar artacak, yaşlılar daha da yaşlı hale gelecektir

Cevap : b) Dünya’da 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusu azalacaktır

Herhangi bir bölge veya ülkede harekete geçirilebilmiş olan kaynakların orada yaşamakta olan nüfusa yetmemesi, bir takım ekonomik ve sosyal sorunların yaşanması durumuna ne ad verilmektedir?

a) Aşın nüfuslaşma
b) Yaşlanma
c) Yoksulluk
d) Yaşlı patlaması
e) Küreselleşme

Cevap : a) Aşın nüfuslaşma

Cildin kırışması gibi dış görünümde meydana gelen değişimlerle kendini gösteren yaşlanma türü hangisidir?

a) Psikolojik yaşlılık
b) Sosyal yaşlılık
c) Biyolojik yaşlılık
d) Kronolojik yaşlılık
e) Bilişsel Yaşlılık

Cevap : c) Biyolojik yaşlılık

İlerleyen dönemler için kıtalar bazında öngörülen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Doğu Asya ülkelerinin birçoğu, doğum oranlarında yaşanan hızlı düşüş nedeniyle 2025 yılında çok ileri yaşlı topluma dönüşecektir
b) Kuzey ve Güney Amerika’da toplumun en hızlı artan yaş grubunu 85 yaş ve üzeri yaş grubu oluşturacaktır
c) Avrupa ülkelerinde çalışan kişi oranının, emeklilere kıyasla azalması emeklilik kurumunda herhangi bir baskıya sebep olmayacaktır
d) Sahra altı Afrika’sında özellikle bazı ülkelerde HIV/AIDS kaynaklı yaşanan yüksek ölümler sonucunda yaşlı nüfusun orta düzeyde olacağı öngörülmektedir
e) Latin Amerika ve Karayipler’de 2008 ile 2040 yılları arasında yaşlı nüfusun iki kat artacağı tahmin edilmektedir

Cevap : c) Avrupa ülkelerinde çalışan kişi oranının, emeklilere kıyasla azalması emeklilik kurumunda herhangi bir baskıya sebep olmayacaktır

Toplumların yaşlılara yönelik davranışlarına ilişkin olarak hangisi söylenemez?

a) Günümüzde tüm toplumlar yaşlıları sosyal hayata dahil ederek yaşlının doğal ölümünün gerçekleşmesini beklemektedir
b) Geçmişte Eskimolar, güçten düşen yaşlıları İglo adı verilen kulübelerde terk ederdi
c) Kaliforniya’daki bazı kabileler fiziksel gücünü yitirmiş yaşlıların hayatına ormanın içinde son verirlerdi
d) Uganda’nın Ik kabilesi yaşlı ve engelli kişileri yiyecek ve su temini olmadan ölüme terk etmektedirler
e) Kuzey Amerika’da Hopi kabilesi yaşlıları uzak bir yere inşa ettikleri kulübede bırakırlardı

Cevap : a) Günümüzde tüm toplumlar yaşlıları sosyal hayata dahil ederek yaşlının doğal ölümünün gerçekleşmesini beklemektedir

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfusun artmasının sebeplerinden değildir?

a) Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi
b) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
c) Toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi
d) Salgın hastalık nedeniyle gerçekleşen genç yaştaki ölüm oranlarında yaşanan artış
e) Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak beklenen yaşlı ölüm oranlarının azalması

Cevap : d) Salgın hastalık nedeniyle gerçekleşen genç yaştaki ölüm oranlarında yaşanan artış

Birleşmiş Milletler ’in kabul ettiği yaşlılık alt sınırı kaçtır?

a) 60
b) 65
c) 55
d) 70
e) 75

Cevap : a) 60

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Göç hareketleri ve yaşlı ilişkilendirmesinde hangisi yanlıştır?

a) Aile yapısında değişim meydana gelmiş ve geleneksel aile yerini çekirdek aileye bırakmıştır.
b) Türkiye’de iç göç hareketleri 1950 yılından itibaren artmaya başlamıştır.
c) Türkiye’de bir dönem yaşanan göç hareketleri büyük oranda yaşlı nüfus tarafından gerçekleştirilmiştir.
d) Kırsaldan kente yaşanan göç sonucunda yaşlının birçok açıdan imkânı kısıtlanmıştır.
e) Önceleri kırsalda başlayan yaşlının yalnızlığı kentte de devam etmiştir.

Cevap : c) Türkiye’de bir dönem yaşanan göç hareketleri büyük oranda yaşlı nüfus tarafından gerçekleştirilmiştir.

Değişen aile yapısının yaşlı nüfus açısından değerlendirilmesinde hangisini söylemek mümkündür?

a) Aile, yaşlının korunması ve bakımı görevini farklı kurumlara devretmektedir.
b) Aile içindeki iş bölümlerinde yaşlının fonksiyonu artmaktadır.
c) Yaşlı, Türkiye’deki iç göç hareketlerinde aktif olarak yer almış ve toplumsal hayata dahil olmuştur.
d) Aile, üyelerini maddi ve manevi korumaktadır.
e) Aile, üyelerinin mesleki ve dini gibi her türlü eğitiminden sorumludur ve bu fonksiyonu yerine getirmeye çalışmaktadır.

Cevap : a) Aile, yaşlının korunması ve bakımı görevini farklı kurumlara devretmektedir.

Özel huzurevlerine kabul şartlarında yaşlının yaşı kaç ve üzeri olarak belirtilmiştir?

a) 60 ve üzeri
b) 65 ve üzeri
c) 55 ve üzeri
d) 50 ve üzeri
e) 75 ve üzeri

Cevap : c) 55 ve üzeri

Aşağıdakilerden hangisi Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”ne göre huzurevine kabul şartları arasında değildir?

a) Günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor olmak
b) Uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olmamak
c) 60 yaş ve üzerinde olmak
d) Ruh sağlığı yerinde olmak
e) Bulaşıcı hastalığı olmamak

Cevap : a) Günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor olmak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilk kez 1895 tarihinde İstanbul’da açılan, bünyesinde huzurevi barındıran ve halen faaliyet göstermekte olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkiye Yeşilay Cemiyeti
b) Darülaceze Müessesi
c) Türkiye Kızılay Derneği
d) Darüşşafaka Cemiyeti
e) 65+Yaşlı Hakları Derneği

Cevap : b) Darülaceze Müessesi

Türkiye’nin demografik yapısı ile ilgili hangisi söylenemez?

a) Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı giderek artmaktadır.
b) Doğum oranlarında yaşanan düşüş ekonomiye ciddi oranda yük getirmektedir.
c) Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranının artacağı öngörülmektedir.
d) Yaşadığımız yüzyılın sonlarında orta vadede her beş kişiden birinin 60 yaşının üzerinde olacağı bir toplumsal yapı ortaya çıkacağı beklenmektedir.
e) Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de toplumsal yaşlanma hızı azalmaktadır.

Cevap : e) Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de toplumsal yaşlanma hızı azalmaktadır.

Hangisi doğumda beklenen ortalama yaşam süresi artmasının sebepleri arasında yer almaz?

a) Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması
b) Geliştirilen yeni ilaçlar
c) Rehabilitasyon tekniklerinin geliştirilmesi
d) Sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi
e) Yaşlı nüfus ölümlerinin artması

Cevap : e) Yaşlı nüfus ölümlerinin artması

Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile demans, alzheimer gibi hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak gibi yaşlının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sunulan hizmetlere ne ad verilir?

a) Evde bakım hizmeti
b) Huzurevleri
c) Yaşlı yaşam evleri
d) Gündüzlü bakım hizmeti
e) Gündüzlü dayanışma hizmeti

Cevap : d) Gündüzlü bakım hizmeti

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi hangi hizmet dahilindedir?

a) Evde bakım hizmeti
b) Gündüzlü bakım hizmeti
c) Huzurevleri
d) Yaşlı yaşam evleri
e) Gündüzlü dayanışma hizmeti

Cevap : a) Evde bakım hizmeti

65 yaş ve üzeri yaşlı, güçsüz, kimsesiz v gelirsiz muhtaç kimselere aylık bağlanması hakkı hangi sayılı kanunla sağlanmıştır?

a) 2828
b) 5395
c) 2022
d) 5275
e) 5378

Cevap : c) 2022

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

‘Baby Boom’ kuşağı neyi ifade etmektedir?

a) İkinci Dünya Savaşı sonrasında bebek nüfusunun azalmasını
b) İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki nüfus artışını
c) İkinci Dünya Savaşı öncesindeki nüfus artışını
d) Yaşlı nüfus oranlarının artmasını
e) Bebek doğum oranlarının azalmasını

Cevap : b) İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki nüfus artışını

Hangisi nüfusun yaşlanmasının doğurabileceği ekonomik sonuçlar arasında yer almaz?

a) Sigorta sistemleri üzerindeki yük artışı
b) Sağlık harcamalarındaki artış
c) Emekli sayısında azalma
d) Kamu maliyeti üzerindeki yük artışı
e) İşgücünün yaşlanması

Cevap : c) Emekli sayısında azalma

Dünya Ekonomik Forumu’nun risk kategorileri arasında hangisi yer almaz?

a) Ekonomik Risk
b) Çevresel Riskler
c) Teknolojik Riskler
d) Toplumsal Riskler
e) Psikolojik Riskler

Cevap : e) Psikolojik Riskler

Yaşlılığın bir sosyal sorun olarak algılanması hangisi ile açıklanabilir?

a) Küçük bir grupla ilintili olması
b) Yalnızca bireyi kapsaması
c) Aktif nüfus üzerindeki ekonomik baskı
d) Belirli bir dönemi içermesi
e) Bu dönemde hastalıkların yoğun yaşanması

Cevap : c) Aktif nüfus üzerindeki ekonomik baskı

Sanayi devrimi sonrasındaki süreçte yaşlılığın sorun olarak nitelendirilmesinin temel nedenleri hangisi değildir?

a) Emekli sayısındaki artışın, gelir ve statü kaybına yol açması
b) Teknolojinin gelişmesiyle bilgi gücü gerektiren işlerin yaygınlaşması
c) Yaşlıların çalışma hayatında bilgi ve becerileri gençlere aktarması
d) Kırdan kente göçlerin artması
e) Doğumda beklenen yaşam süresinin artması

Cevap : c) Yaşlıların çalışma hayatında bilgi ve becerileri gençlere aktarması

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin topluma katılımda yaşadıkları zorluklara örnek gösterilemez?

a) Yabancılaşma
b) Farklı yaş gruplarıyla iletişim kurmakta yaşanan zorluk
c) Sosyal dışlanma tehlikesi
d) Ortak alanlara dahil edilme
e) Bilgi ve becerilerini yeterince kullanamama

Cevap : d) Ortak alanlara dahil edilme

Hangisi çalışan yaşlıların iş hayatındaki verimliliklerinin düşme nedenleri arasında değildir?

a) Yaşanılan sağlık sorunları
b) Çalışma koşullarının zorluğu
c) Bakım ihtiyacının artması
d) Meslek içi eğitim fırsatlarından yoksunluk
e) Çalışma saatlerinin esnekliği

Cevap : e) Çalışma saatlerinin esnekliği

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık olgusuyla ilgili en yaygın sosyal sorunlar arasında değildir?

a) Yalnız yaşayan yaşlı sayısındaki artış
b) Ailenin yaşlı bakımını üstlenmesindeki azalma
c) Yoksulluk ve düşük gelir
d) Yaşlılığa yönelik olumsuz görüşler
e) Yaşlı dostu kentler

Cevap : e) Yaşlı dostu kentler

Sanayi devriminden sonra ülkeler açısından nüfus artışının getirdiği avantajlar arasında hangisi yer almamaktadır?

a) Yedek işgücünün oluşması
b) Ekonomik sıçramalar
c) Bilgi gücüne verilen önem
d) Artan ve devinim gösteren ticaret
e) Emek gücünde meydana gelen değişimler

Cevap : c) Bilgi gücüne verilen önem

Sürdürülebilir olmayan nüfus artışının getirdiği riskler arasında sayılamaz?

a) Kontrol edilebilir göç hareketi
b) Nüfus yaşlanmasının yanlış yönetilmesi
c) Kronik hastalıkların artması
d) Etkin olmayan ilaç politikaları
e) Yiyecek temini krizi

Cevap : a) Kontrol edilebilir göç hareketi

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Refahın toplum geneline dağılımı yönünde adaletin sağlanmasına yönelik devlet tarafından ortaya konulan politikalara ne ad verilir?

a) Düzenleyici politikalar
b) Yeniden dağıtımcı politikalar
c) Kendi kendini düzenleyici politikalar
d) Dağıtımcı politikalar
e) Arabulucu politikalar

Cevap : b) Yeniden dağıtımcı politikalar

Planların örgüte sağladığı faydalar aşağıdaki seçeneklerden hangileridir?
I.Zaman tasarrufu
II.İmkân kullanımının hedefe uygunluğunun kontrolü
III.Kuralların rasyonelliği
IV.İlkeler geliştirmeyi
V.Ortak bir amaç

a) I ve II
b) II, III ve IV
c) I ve V
d) I, II ve V
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Ulaşılması hedeflenen amaç ve bu amaçlara ulaşmaya yönelik gerekli olan düzenlemeler ne olarak tanımlanmaktır?

a) Plan
b) Strateji
c) Politika
d) Kalkınma
e) Stratejik yönetim

Cevap : a) Plan

Hangisi stratejik planlamanın faydalarından değildir?

a) Problem çözmek
b) Ekip çalışması oluşturmak
c) Karar verme aşamasında geleceği göz önünde bulundurmak
d) Sistematik hareket etmek
e) Karar verme aşamasını tutarsız bir zeminde oluşturmak

Cevap : e) Karar verme aşamasını tutarsız bir zeminde oluşturmak

Bazı yazarlar tarafından stratejik planlamanın teorik temellerini attığı yönünde de değerlendirilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Henri Fayol
b) Lyndall F. Urwick
c) Peter Drucker
d) Igor Ansoff
e) Elton Mayo

Cevap : c) Peter Drucker

Önceleri, savaşta zafer hedefine yönelik planları ve savaş yönetimini ifade etmekte olan ve ‘harp planı’ olarak tanımlanan kavram hangisidir?

a) Strateji
b) Plan
c) Politika
d) Kalkınma
e) Planlama

Cevap : a) Strateji

Stratejik planlama ne değildir?

a) Sonuçların planlanması
b) Esnek çalışılması
c) Değişimin planlanması
d) Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturulması
e) Katılımcı bir yaklaşım

Cevap : b) Esnek çalışılması

Stratejik planda yer alması gereken temel unsurlardan değildir?

a) Misyon
b) Vizyon
c) Temel değerler
d) Personel şeması
e) En az bir amaç

Cevap : d) Personel şeması

Gelecekte ulaşılması beklenen amaç ve hedeflere ne denir?

a) Misyon
b) Vizyon
c) Temel değerler
d) İç çevre etüdü
e) Dış çevre etüdü

Cevap : b) Vizyon

Bir grup aktörün çeşitli konulara yönelik amaçların belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleşmesinde kullanılacak olan araçlar yönünde vermiş oldukları kararlar şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

a) Politika
b) Planlama
c) Strateji
d) Yönetim
e) Yönetişim

Cevap : a) Politika

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Devlet Planlama Teşkilatı hangi anayasaya bağlı olarak kurulmuştur?

a) 1876
b) 1921
c) 1924
d) 1961
e) 1982

Cevap : d) 1961

Sağlığın desteklenmesi, sağlık potansiyellerine erişim, arabuluculuk olarak üç temel strateji hangi belgede yer almıştır?

a) Ottowa Sözleşmesi
b) Adelaide Tavsiyeleri
c) Sundsvall Sözleşmesi
d) Jakarta Bildirgesi
e) Alma Ata Bildirgesi

Cevap : a) Ottowa Sözleşmesi

Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi seneler arasında uygulamaya konulmuştur?

a) 1934-1938
b) 1939-1943
c) 1963-1967
d) 1968-1972
e) 1876-1880

Cevap : c) 1963-1967

Yaşlılıkta yaşam kalitesini arttırmak için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize eden farklı ihtiyaçlardaki yaşlıların erişebileceği ve kapsayıcı şehir planlaması olarak ifade edilen kurumun adı nedir ve hangi örgüt aracılığıyla faaliyete başlamıştır?

a) AİHM- Avrupa Konseyi
b) Yaşlı Dostu Kent- WHO
c) Yaşlı Dostu Kent- WTO
d) Maastricht- Avrupa Konseyi
e) Yaşlı Dostu Kent- ILO

Cevap : b) Yaşlı Dostu Kent- WHO

Hangisi Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottowa Sözleşmesi’nde çerçevelendiği üzere beş öncelikli eylem alanı arasında değildir?

a) Yaşlıya bakmakla yükümlü aile bireylerinin güçlendirilmesi
b) Sağlıklı halk politikası oluşturulması
c) Sağlık için toplum hareketinin güçlendirilmesi
d) Kişisel becerilerin geliştirilmesi
e) Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirilmesi

Cevap : a) Yaşlıya bakmakla yükümlü aile bireylerinin güçlendirilmesi

Yerel ve merkezi yönetimin tek bir elden yürütülmesi amacıyla politikalar oluşturulması kaçıncı planda hedeflenmiştir?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Cevap : b) 3

Yaşlı bireylerin sosyal katılımının sağlanması için hangisinin yapılması doğru değildir?

a) Etkinlik ve faaliyetlere erişimin yaşlı bireyler için uygun olması
b) Etkinlik saatleri yaşlıların katılabilmesi için uygun olmalı
c) Etkinlik için tek bir gişe bulunmalı
d) Etkinlik ve aktivitelerin ücretleri yaşlılar için ekonomik olmalı
e) Etkinliklere katılım kolay olmalı

Cevap : c) Etkinlik için tek bir gişe bulunmalı

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik konferans en son ülkede gerçekleşmiştir?

a) Finlandiya
b) Meksika
c) Kenya
d) Tayland
e) Çin

Cevap : e) Çin

Geçmiş dönemlerdeki planlarda desteklenen ve teşvik edilen kurum bakımı yerine aile içindeki bakımın hedeflenmesi kaçıncı kalkınma planında yer almaktadır?

a) Beşinci
b) Altıncı
c) Yedinci
d) Sekizinci
e) Dokuzuncu

Cevap : b) Altıncı

İlk uluslararası sağlığı geliştirme konferansı hangisidir?

a) Ottowa Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı
b) Adelaide Sağlıklı Halk Politika Konferansı
c) Sağlığı Destekleyen Çevreler Sundsvall Konferansı
d) Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi: Hakkaniyet Boşluğunun Kapatılması
e) Yeni Dönem için Yeni Oyuncular: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyıla Getirilmesi

Cevap : a) Ottowa Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Aktif yaşlanmanın dört önemli boyutu hangisi değildir?

a) Sağlık
b) Katılım
c) Yaşam boyu öğrenme
d) Güvenlik
e) Barınma

Cevap : e) Barınma

Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı hangi tarihtir?

a) 2010
b) 2011
c) 2012
d) 2013
e) 2014

Cevap : c) 2012

Sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarının optimize edilme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aktif yaşlanma
b) Başarılı yaşlanma
c) Sağlıklı yaşlanma
d) Geleneksel yaşlılık
e) Düşkün yaşlılık

Cevap : a) Aktif yaşlanma

Aktif yaşlanmaya kapsamında hangisi söylenemez?

a) Kuşaklararası dayanışmayı destekler
b) Fiziksel faaliyet ya da işgücü ile sınırlı değildir
c) Bireylerin kendi bağımsızlıklarını destekler
d) İhtiyaç temelli yaklaşıma dayanır
e) Karşılıklı alışverişi destekler

Cevap : d) İhtiyaç temelli yaklaşıma dayanır

Hangisi yaşlıların karşılaştığı hak ihlalleri arasında gösterilemez?

a) Yaşa dayalı ayrımcılık
b) Sağlık hizmetlerine erişim
c) Emeklilik maaşlarının yetersizliği
d) Çalışma koşullarının uygun olmaması
e) Yaşlı istismarı ve şiddeti

Cevap : b) Sağlık hizmetlerine erişim

Hangisi demografik yapının değişimiyle birlikte alınacak önlemlerden sayılabilir?

a) Doğum oranlarının düşürülmesi
b) Emeklilik yaşının geciktirilmesi
c) Yaşlının çalışma hayatından çekilmesi
d) Çalışma hayatına dahil olmada genç yaş kriteri getirilmesi
e) İşgücü piyasalarının yalnızca belirli yaş grubu için düzenlenmesi

Cevap : b) Emeklilik yaşının geciktirilmesi

Hangisi yaşlı bireylerin istihdamda yer almasını kolaylaştırmaz?

a) Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilme eğitimleri düzenlenmesi
b) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
c) Güvenliğin arttırılması
d) Emeklilik sonrasında çalışabilme imkânı tanınması
e) İşe alım başvurularına yaş sınırı getirilmesi

Cevap : e) İşe alım başvurularına yaş sınırı getirilmesi

Hangisi hane içinde yer alan bireylerin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hayatlarını devam ettirebilmek için gereken asgari düzeyde gelir ve tüketim düzeyidir?

a) Göreli Yoksulluk
b) Nesnel Yoksulluk
c) Öznel Yoksulluk
d) Mutlak Yoksulluk
e) İnsani Yoksulluk

Cevap : d) Mutlak Yoksulluk

Kişinin yaşından dolayı, kişiye yönelik olarak ortaya konulan ayrımcı davranışları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşlı yoksulluğu
b) Yaşa dayalı ayrımcılık
c) Yaşlı ihmali
d) Yaşlı şiddeti
e) Yaşlı istismarı

Cevap : b) Yaşa dayalı ayrımcılık

Hangisi insanların hayat koşullarının, içinde bulundukları toplumun hayat koşulları ile kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan yoksulluktur?

a) Göreli Yoksulluk
b) Nesnel Yoksulluk
c) Öznel Yoksulluk
d) Mutlak Yoksulluk
e) İnsani Yoksulluk

Cevap : a) Göreli Yoksulluk

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu ilk kez kaçıncı beş yıllık kalkınma planında oluşturulmuştur?

a) Onuncu Kalkınma Planı
b) Sekizinci Kalkınma Planı
c) Yedinci Kalkınma Planı
d) Beşinci Kalkınma Planı
e) Dördüncü Kalkınma Planı

Cevap : a) Onuncu Kalkınma Planı

BM tarafından ilan edilen ‘Uluslararası Yaşlılar Yılı’ hangi yıldır?

a) 1982
b) 1979
c) 1999
d) 2002
e) 2001

Cevap : c) 1999

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık ilkeleri arasında değildir?

a) Bağımsızlık
b) Katılım
c) Bakım
d) Kendini Gerçekleştirme
e) Yaşama

Cevap : e) Yaşama

Aşağıdakilerden hangisi bakım ilkelerinden biridir?

a) Gelir getirici bir işte çalışabilmeli
b) Toplumla ilişkilerini sürdürmeli
c) Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri verilmeli
d) Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalı
e) Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalı

Cevap : c) Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri verilmeli

Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı hangi kurulda oluşturulmuştur?

a) Dünya Yaşlılık Asamblesi
b) İkinci Yaşlılık Asamblesi
c) Birinci Yaşlılık Şurası
d) Alma-Ata Konferansı
e) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı

Cevap : b) İkinci Yaşlılık Asamblesi

Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler yaparak istihdamda yaşa dayalı ayrımcılığın önlenmesine vurgu yapan kuruluş hangisidir?

a) ILO
b) WHO
c) BM
d) FAO
e) WEF

Cevap : a) ILO

Uluslararası Yaşlılar Yılının “bütün yaşlar için bir toplum” ana temasını içeren dört önemli konudan biri değildir?

a) Yaşam boyu bireysel gelişme
b) Toplum yaşlanması ve kalkınma ilişkisi
c) Yaşlıların durumu
d) Sağlığın geliştirilmesi
e) Kuşaklararası ilişkiler

Cevap : d) Sağlığın geliştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi özellikle yaşlı sağlığına ilişkin çalışmalar yürüten kuruluştur?

a) WEF
b) WHO
c) FAO
d) ILO
e) IFA

Cevap : b) WHO

Hangi düzenleme yaşlıların toplumsal hayata katılımını zorlaştırır?

a) Sosyal aktivitelerin düzenlenmesi
b) Gönüllülük faaliyetleri
c) Yaşlılara yönelik kentsel düzenlemeler
d) Kuşaklararası dayanışma faaliyetleri
e) Karar alma süreçlerinde daha az aktiflik

Cevap : e) Karar alma süreçlerinde daha az aktiflik

Hangisi ülkemizde 2019 yılında “aktif yaşlanmanın desteklenmesi” ve “yaşlı haklarının güçlendirilmesi” ana temasıyla düzenlenmiştir?

a) Birinci Yaşlılık Şurası
b) Onuncu Ulusal Yaşlılık Kongresi
c) Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresi
d) Uluslararası Yaşlanma ve Yaşlılık Kongresi
e) Birinci Yaşlılık Konseyi Kongresi

Cevap : a) Birinci Yaşlılık Şurası

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

Yaşlılık Planlaması organizasyonu ve stratejileri Yaşlılık Planlaması organizasyonu ve stratejileri Ders Kitabı PDF

 

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı

Yaşlılık Planlaması ve stratejileri

%d blogcu bunu beğendi: