The share link has been copied to clipboard
Education
Segem Mart 2021 Sınav Soruları
6K views · Aug 2, 2022
Visit Channel:publisher-humix
Segem Tüm Sorular için Play Google Uygulaması :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lolonolo.segem2021
Segem Mart 2021 Sınav Soruları Linki : https://lolonolo.com/2021/03/29/segem-mart-2021-sinav-sorulari/

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

 Beyoğlu Yangını
 Tanzimat Fermanı
 Meşrutiyetin İlanı
 Şark MeselesiAşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

 Hazineye gelir temin etmek
 Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
 Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
 Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamakİyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

 100,000 TL
 200,000 TL
 300,000 TL
 400,000 TLHazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
 En az 300 gün adli para cezası
 En az 500 gün adli para cezası


- Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine en az 500 gün adli para cezası

Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

 DASK
 SEGEM
 TOBB
 TSBSigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 Sigorta poliçesinin üstünde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
 Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.
 Sigorta poliçesinin üstünde sigortalı ile ilgili bilgiler vardır.
 Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.Eksik sigorta nedir?

 Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.
 Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.
 Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.
 Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

 10 gün
 20 gün
 30 gün
 40 günVefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

 Sigorta ettiren
 Jeran
 Lehdar
 Zarar gören üçüncü şahıs
Sigorta ettiren ne anlama gelir?

Cevap : Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraftır. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.


Ex-Gratia ne demektir?

 Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
 Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
 Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
 Hasar esaslı reasürans anlaşmasıHangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

 Excess of Loss, Sedan
 Eksedan, Kotpar
 Sedan, Plen
 Stop Loss, SedanAşağıda erilen Binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

 Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 Tapuya kayıtlı ve özelmülkiyete tabitaşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 HiçbiriTeknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

 Teknik Personel sorumludur.
 Acente sorumludur.
 Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
 Hazine Müsteşarlığı sorumludurSigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

 Sigorta eksperi
 Sigorta müfettişi
 Sigorta hakemi
 Sigorta aracısıAşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

 Hasara katılım
 Tazminat
 Halefiyet
 Yakın sebepSigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

 Sigorta eksperi
 Sigorta müfettişi
 Sigorta hakemi
 Sigorta aracısıAşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır
 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir
 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu öncesinde sektörü düzenleyen herhangi bir mevzuat bulunmamaktaydı
 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi hem Hayat hem Hayat Dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür?

 Hastalık/ Sağlık sigortası
 Ferdi kaza sigortası
 Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
 Mal ve sorumluluk sigortaları

Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

 %10
 %25
 %40
 %50

Sigrota acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az %50'sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma denedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.
I TRAMER
II SAGMER
III HAYMER
IV HATMER
Show More

Comments

loading text loading
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text