humix home publisher-humix
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
838 views · Jun 2, 2022
Visit Channel: publisher-humix
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
https://lolonolo.com/auzef/gelisimsel-psikopatoloji/
https://lolonolo.com/2022/05/26/gelisimsel-psikopatoloji-2021-final-sorular/
Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?
A) Davranım bozukluğu
B) Aralıklı patlayıcı bozukluk
C) Kleptomani
D) Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu
E) Karşı olma karşı gelme bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinden biri değildir?
A) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması
B) Gebelikte sigara ve alkol maruziyeti olması
C) Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması
D) Okumanın öğrenildiği dilin saydam oluşu
E) Birinci derece akrabalarında öğrenme bozukluğunun olması

Bir dilde bulunan ‘b, e, g’ gibi anlamdaki bir farkı işaret edebilen en küçük dilsel ses birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Morfem
B) Semantik
C) Fonem
D) Sentaks
E) Grafem

Özgül öğrenme bozukluğunun tanısal değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tanı DSM-5 tanı ölçütleri kullanılarak klinik değerlendirme ile konmaktadır.
B) Değerlendirme aşamasında klinik gözlemlere ve nöropsikolojik değerlendirmeye gereksinim bulunmaktadır.
C) Görüşmede geçmişte ve şimdiki zamandaki öğrenme güçlüğü ile ilgili belirtiler değerlendirilir.
D) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.
E) Çocuğun tıbbi ve gelişimsel öyküsüyle birlikte aile öyküsü araştırılır.

Psikiyatrik bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı DSM-5’e göre aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?
A) Uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk
C) Akut stres bozukluğu
D) Tepkisel bağlanma bozukluğu
E) Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
B) Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur.
C) Son altı aydır belirtilerin görülmesi esastır.
D) Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik temel özellikleridir.
E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur.

I. Etiyolojide genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir.
II. Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar.
III. Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir.
IV. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder.
V. Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eski Yunan ve Roma’da çocuklar, yapılan incelemeler sonucunda engelli olduklarından şüphelenilirse bir uçurumdan atılırlardı.
B) Yazılı ilk tanımlarına, Mısır Thebes yazıtlarında rastlanmaktadır.
C) Osmanlı imparatorluğunda zihinsel yetersizliği olan bireylerin tedavi ve bakımına yönelik darüşşifalarda müzikle ve bitkisel ilaçlarla tedavi uygulanmıştır.
D) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’ı Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.
E) Roma imparatorluğu döneminde sakat çocuklar ve özürlü bireyler, genellikle insanları güldürmek ve eğlendirmek için kullanılmıştır.

Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Spektrum kavramı otizmin farklı etiyolojik zeminde gelişebilen ve farklı şiddetteki benzer belirtilerle seyreden heterojen bir grup bozukluk olduğunu ifade eder.
B) Son yıllarda görülme sıklığının artması farkındalık artışı, yaşam koşullarındaki ve çevresel şartlardaki değişim nedeniyle olabilir.
C) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır.
D) Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
E) Daha önce yaygın gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanan birtakım durumlar (örneğin atipik otizm, Asperger sendromu, dezintegratfi bozukluk), otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye altında birleştirilmiştir.

Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.
B) Kompulsiyonlar obsesyonların oluşturduğu kaygıyı belli bir süreliğine de olsa azaltır.
C) Girici düşünceler normal kabul edilir, hemen her insanda görülür.
D) Obsesyonlar düşünce şeklinde olabileceği gibi zihne gelen görüntüler şeklinde de olabilir.
E) Obsesif kompulsif bozukluk tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı gerekmez.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde major depresif bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan psikososyal risk faktörlerinden biri değildir?
A) Çekirdek ailede yaşama
B) Ebeveynlerin boşanmış olması
C) Duygusal ihmal
D) Ebeveynlerde alkol-madde bağımlılığı
E) Fiziksel istismar
Show More

Comments

Recommended Videos
place
31:36
play
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አሳዛኝ የፍቅር ታሪ��...
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አ�...
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ |የፍቅር ቀጠሮ | yefikir Ketero |yefikir Tarik | Ethiopia 2021 father
103 views · Mar 11, 2022
place
19:05
play
10 አመት አረብ ሀገር || እውነተኛ ታሪ��...
10 አመት አረብ ሀገ�...
10 አመት አረብ ሀገር || እውነተኛ ታሪክ || Yefikir Ketero || የፍቅር ቀጠሮ || yefikir Tarik የፍቅር ታሪክ 2021 #Ethiopia
1K views · Mar 11, 2022
place
25:01
play
🔴ጨነቀኝ | ግራ ገብቶኛል | የፍቅር ቀ...
🔴ጨነቀኝ | ግራ ገ�...
🔴ጨነቀኝ | ግራ ገብቶኛል | የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Ketero የፍቅር ታሪክ | yefikir Tarik 2021 Ethiopia Hd
14 views · Mar 11, 2022
place
8:14
play
ወጣቱን እያሰከረው ነው ወሲብ ቀስቃ��...
ወጣቱን እያሰከረ��...
ወጣቱን እያሰከረው ነው ወሲብ ቀስቃሽ ፊልሞች Yefikir Ketero የፍቅር ቀጠሮ | ye ethiopia wesib tarikoch - Yefikir Tarik
2 views · Mar 11, 2022
place
28:48
play
ናፍቆት😞 አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ | Yefik...
ናፍቆት😞 አሳዛኝ ...
ናፍቆት😞 አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ | Yefikir Ketero official የፍቅር ቀጠሮ | yefikir Tarik #Ethiopia 2021 True Story
11 views · Mar 11, 2022
place
9:58
play
የሰው ቪላ ቤት ውስጥ ሞሸረኝ | አስደ��...
የሰው ቪላ ቤት ውስ...
የሰው ቪላ ቤት ውስጥ ሞሸረኝ | አስደንጋጭ | Yefikir Ketero Official 2021 የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Tarik pemberley #love
3K views · Mar 11, 2022
place
8:03
play
ከአሰሪዬ ባል ፍቅር ያዘኝ | Yefikir Ketero ...
ከአሰሪዬ ባል ፍቅ�...
ከአሰሪዬ ባል ፍቅር ያዘኝ | Yefikir Ketero Official | የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Tarik | New Ethiopian 2021 #Ethiopia
0 views · Mar 11, 2022
place
8:11
play
😭የሱዳኑ ሀብታም😭 ምን እንዳስነካ�...
😭የሱዳኑ ሀብታም�...
😭የሱዳኑ ሀብታም😭 ምን እንዳስነካኝ አላቅም yefikir Ketero | የፍቅር ቀጠሮ ኘሮግራም | official 2021 #Ethiopia Yefikir Tarik
8 views · Mar 11, 2022
place
22:40
play
በ6 አመቴ ከቤት ጠፋሁ | አሳዛኝ እውነ�...
በ6 አመቴ ከቤት ጠ��...
በ6 አመቴ ከቤት ጠፋሁ | አሳዛኝ እውነተኛ ታሪክ | የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Ketero | New Ethiopian 2021 | Real Story
4K views · Mar 11, 2022
place
13:01
play
🔴 እንኳን አደረሳችሁ የመስቀል በአ�...
🔴 እንኳን አደረሳ...
🔴 እንኳን አደረሳችሁ የመስቀል በአል ደመራ | Meskel Demera Meskel Mezmur Orthodox #ደመራ #መስቀል #meskel #Demera P2
32 views · Mar 11, 2022