humix home publisher-humix
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite 2
8 views · Mar 5, 2022
Visit Channel: publisher-humix
Yaşam Becerileri Ünite - 2

https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-2/


Yaşam Becerileri Ünite - 3
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-3/


Yaşam Becerileri Ünite - 4
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-4/


Yaşam Becerileri Ünite - 5
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-5/


Yaşam Becerileri Ünite - 6
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-6/


Yaşam Becerileri Ünite - 7
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-7/


Yaşam Becerileri Ünite - 8
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-8/


Yaşam Becerileri Ünite - 9
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-9/


Yaşam Becerileri Ünite - 10
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-10/


Yaşam Becerileri Ünite - 11
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-11/


Yaşam Becerileri Ünite - 12
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-12/


Yaşam Becerileri Ünite - 13
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-13/


Yaşam Becerileri Ünite - 14
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-14/


Yaşam Becerileri Ünite - 1
https://lolonolo.com/2019/10/25/yasam-becerileri-unite-1/2. Ünite Soruları2. Ünite Soruları

1. “ Yaşam becerileri bireylerin günlük yaşamın zorluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan becerilerdir. “
Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir?
A) Sosyal
B) Bilişsel
C) Duygusal
D) Kişilerarası
Cevap: D) Kişilerarası

2. “birçok etkisi bulunan eleştirel düşünme yeteneklerinin,aktif bir yaşam sürdürmek, işte ve gelecek
planlamada da sorumlu olmak için geliştirilmesidir.”
Yukarıda tanımlanan şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşam becerileri eğitimi
B) Planlama becerisi eğitimi
C) Düşünme becerisi eğitimi
D) Öz bakım becerisi eğitimi
E) Sosyal beceri eğitimi
Cevap: A) Yaşam becerileri eğitimi

3. “Yaşam becerileri eğitimi programı Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde, farklı sivil toplum kuruluşları ve diğer sosyal
kalkınma örgütleri ile işbirliği içinde oluşturulan bir programdır.Bu programın farklı yaşam alanlarını kapsayan alt bölümleri bulunur.”
I. Zihinsağlığı
II. Fiziksel sağlık
III. Sosyal uyumsuzluk
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu alt bölümlerdendir?
A) Yalnız II
B) II. ve III.
C) I. ve II.
D) Yalnız III
E) I. II. Ve III.
Cevap: C) I. ve II.


4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Zihinsel Sağlık için belirlenmiş hedeflerden biri değildir?
A) Öz farkındalık ve empati
B) Eleştirel ve yaratıcı düşünememe
C) iletişim ve kişilerarası beceriler
D) Stres ve duygularla başa çıkma
E) Problem çözme ve karar verme becerileri
Cevap: B) Eleştirel ve yaratıcı düşünememe

5. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitim programı aracılığıyla elde edilecek terimlerden birisi değildir?
A) Saygı
B) Benlik saygısı
C) Şefkat
D) Antisosyallik
E) Güven
Cevap: D) Antisosyallik
Yaşam Becerileri Ünite-2

6. “Yaşam becerilerinin kazandırılması, çocuk ve ergenlerin öğrenmesini kolaylaştıran öğretim yöntemlerinin kullanımına ve sosyal
öğrenme sürecine dayanır.”
Sosyal beceri öğrenme süreci aşağıdaki şıklardan hangisini kapsamaz?
A) Becerilerin çocuk ve ergenlere açıklanması
B) Becerinin gözlemlenmesi
C) Modellememe durumu
D) Beceri uygulamaları
E) Bireysel performansa dair geri bildirim
Cevap: C) Modellememe durumu

7. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerilerinin kazanımını desteklemek için kullanılan önemli yöntemler arasında ver almaz?
A) Tartışma
B) Grup çalışması
C) Projeler
D) Hikaye anlatımı
E) Sözsüz anlatım
Cevap: E) Sözsüz anlatım

8. Yaşam becerileri eğitiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle hangisine ihtiyaç vardır?
A) Program
B) Yaşam becerileri eğitimi almış öğretmen
C) Uygun bir ortam
D) ihtiyaçların tam karşılanmış olması
E) Program materyallerinin bulunması
Cevap: B) Yaşam becerileri eğitimi almış öğretmen


9. “Yaşam becerileri eğitimi müfredata yayarak, ayrı bir konu olarak, var olan bir konuyla bütünleştirerek veya bunların hepsinin
bir karışımı olarak tasarlanabilir. Bir program geliştirdikten sonra, zaman içinde etkililiği belirlenmelidir.”
Yaşam becerileri programının kısa vadede ölçülebilirliği aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Uygulamadan 3-6 ay sonra
B) Uygulamadan 6-9 ay sonra
C) Uygulamadan 4-7 ay sonra
D) Uygulamadan 1-2 ay sonra
E) Uygulamadan 1-5 ay sonra


10. “Dünya Sağlık Örgütü yaşam becerilerini bileşenlere ayırmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden birisi değildir?
A) Karar Verme becerileri
B) Problem çözme becerileri
C) Eleştirel düşünme becerileri
D) Öfke becerileri
E) Bilgi toplama becerileri


“birçok etkisi bulunan eleştirel düşünme yeteneklerinin,aktif bir yaşam sürdürmek, işte ve gelecek
planlamada da sorumlu olmak için geliştirilmesidir.”
Yukarıda tanımlanan şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşam becerileri eğitimi
B) Planlama becerisi eğitimi
C) Düşünme becerisi eğitimi
D) Öz bakım becerisi eğitimi
E) Sosyal beceri eğitimi
Show More

Comments

Recommended Videos
place
0:43
play
የፍቅር ቀጠሮ Yefikir Ketero official 2021
የፍቅር ቀጠሮ Yefikir...
የፍቅር ቀጠሮ Yefikir Ketero official 2021
191 views · Mar 11, 2022
place
9:58
play
የሰው ቪላ ቤት ውስጥ ሞሸረኝ | አስደ��...
የሰው ቪላ ቤት ውስ...
የሰው ቪላ ቤት ውስጥ ሞሸረኝ | አስደንጋጭ | Yefikir Ketero Official 2021 የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Tarik pemberley #love
3K views · Mar 11, 2022
place
22:45
play
በፌስቡክ ተዋውቀው ተጋቡ | አረብ ሀገ...
በፌስቡክ ተዋውቀ��...
በፌስቡክ ተዋውቀው ተጋቡ | አረብ ሀገር |የፍቅር ቀጠሮ Yefikir Ketero official ኘሮግራም yeserg zefen የፍቅር ታሪክ | facebook
1 views · Mar 11, 2022
place
9:37
play
የፍቅር ምርጫዬ | yefikir Mirchaye የመጨረሻ...
የፍቅር ምርጫዬ | ye...
የፍቅር ምርጫዬ | yefikir Mirchaye የመጨረሻው ክፍል yefikir Ketero የፍቅር ቀጠሮ eregnaye የፍቅር ታሪክ yefikir Tarik 22
73 views · Mar 11, 2022
place
19:05
play
10 አመት አረብ ሀገር || እውነተኛ ታሪ��...
10 አመት አረብ ሀገ�...
10 አመት አረብ ሀገር || እውነተኛ ታሪክ || Yefikir Ketero || የፍቅር ቀጠሮ || yefikir Tarik የፍቅር ታሪክ 2021 #Ethiopia
1K views · Mar 11, 2022
place
22:09
play
ብሌን | አባቴን እና እናቴን አላቃቸው...
ብሌን | አባቴን እ��...
ብሌን | አባቴን እና እናቴን አላቃቸውም | yefikir Ketero | የፍቅር ቀጠሮ
30 views · Mar 11, 2022
place
9:17
play
ግራ ገባኝ ታሪኬን ሰምታችሁ ምከሩኝ |...
ግራ ገባኝ ታሪኬን ...
ግራ ገባኝ ታሪኬን ሰምታችሁ ምከሩኝ | Yefikir Ketero | የፍቅር ቀጠሮ | Yefikir Tarik Ethiopia gmail a pgcps gmail
1K views · Mar 11, 2022
place
28:48
play
ናፍቆት😞 አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ | Yefik...
ናፍቆት😞 አሳዛኝ ...
ናፍቆት😞 አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ | Yefikir Ketero official የፍቅር ቀጠሮ | yefikir Tarik #Ethiopia 2021 True Story
11 views · Mar 11, 2022
place
14:02
play
እሌኒ እባካችሁ ከኔ ታሪክ ተማሩ | Yefik...
እሌኒ እባካችሁ ከ�...
እሌኒ እባካችሁ ከኔ ታሪክ ተማሩ | Yefikir Ketero | የፍቅር ቀጠሮ official 2021 | Yefikir Tarik የፍቅር ታሪክ | Real Story
72 views · Mar 11, 2022
place
31:36
play
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አሳዛኝ የፍቅር ታሪ��...
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አ�...
🔴ጋሽ ተስፋዬ | አሳዛኝ የፍቅር ታሪክ |የፍቅር ቀጠሮ | yefikir Ketero |yefikir Tarik | Ethiopia 2021 father
103 views · Mar 11, 2022