humix publisher-humix
Auzef İlk Yardım Vize Soruları
21K views · Apr 7, 2022
Auzef İlk Yardım Açıklamalaı Deneme Sınavı
https://lolonolo.com/2021/06/19/ilk-yardim-vize-deneme-sinavi/
İlk Yardım

İlk yardım kimlere uygulanır?

A ) Yaralılara

B ) Kaza geçirenlere
C ) Kalp krizi geçirenlere
D ) Sara nöbeti geçirenlere
E ) Hepsi

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

A ) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B ) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
C ) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D ) İyileştirmenin kolaylaştırılması

E ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A ) İlaç verme

B ) Kurtarma
C ) Dikiş atma
D ) Besleme
E ) Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A ) Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli

B ) Hasta ya da yaralının kimlik bilgileri verilmeli
C ) Hasta ya da yaralının sayıları bildirilmeli
D ) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli
E ) Hasta ya da yaralının durumu bildirilmeli

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin öncelikli yapması gerekenlerden biri değildir?

A ) Hasta ya da yaralının ABC’sini belirlemek

B ) Hasta ya da yaralının endişelerini gidermek
C ) Kırıklara müdahale etmek
D ) Hasta ya da yaralıyı sıcak tutmak
E ) Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin özelliklerinden biri değildir?

A ) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
B ) Canı tez ve telaşlı olmalı
C ) Eldeki olanakları değerlendirebilmeli
D ) Olayı anında ve doğru olarak 112’ye haber verebilmeli
E ) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı

Sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Beyin
B ) Beyincik
C ) Kafatası
D ) Omurilik soğanı
E ) Omurilik

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A ) Kalp
B ) Kan
C ) Karaciğer
D ) Atardamar
E ) Toplardamar

Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından değildir?

A ) Burun
B ) Gırtlak
C ) Akciğer
D ) Böbrek
E ) Diyafram

Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarından biri değildir?

A ) Ağız
B ) Mide
C ) Kalın barsak
D ) Anüs
E ) Burun

Hasta ya da yaralıdaki yaşam bulguları denildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmez?

A ) Solunum
B ) Dolaşım
C ) Vücut ısısı
D ) Kan basıncı
E ) Göz kırpması

Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinde nabız alınmaz?

A ) Şah damarı ( âdemelmasının her iki yanında )
B ) Ön- kol damarı ( Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası )
C ) Kol damarı ( Kolun iç yüzü, dirseğin üstü )
D ) Ön- ayak damarı ( ayağın iç yüzü, ayak başparmağın üst hizası )
E ) Bacak damarı ( Ayak sırtının merkezinde )

Normal vücut ısısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 35.5 C˚

B ) 36.5 C˚

C ) 37.5 C˚

D ) 38.5 C˚

E ) 39.5 C˚

Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralının durumunun ilk yardım açısından değerlendirilmesinin amaçlarından birisi değildir?

A ) Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi
B ) İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

C ) Güvenli bir müdahale sağlanması
D ) İlk yardım yapan kişinin güvenliğinin sağlanması
E ) Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Hasta ya da yaralı yerinden oynatılmamalıdır.
B ) Hasta ya da yaralı hızla yaşam bulguları yönünden ( ABC ) değerlendirilmelidir.
C ) Hasta ya da yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir.
D ) Hasta ya da yaralı sıcak tutulmalıdır.

E ) Hasta ya da yaralının bilinci kapalı ise su içirilmelidir.
see more

lolonolo.com

Öğrenme Yönetim Sistemi Auzef Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları

All Videos

Comments

Latest Videos
place
20:14
play
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021...
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
619 views
place
30:25
play
İlk Yardım 2021 Final Soruları
İlk Yardım 2021 Final Sorula...
İlk Yardım 2021 Final Soruları
5 views
place
23:58
play
Aile Danışmanlığı 2022 Vize Soruları
Aile Danışmanlığı 2022 Vi...
Aile Danışmanlığı 2022 Vize Soruları
4 views
place
15:54
play
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri 2022 Vize Sor...
Risk Altında Bulunan Çocukla...
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri 2022 Vize Soruları
2 views
place
15:25
play
Çocuk ve Müzik 2021 Final Soruları
Çocuk ve Müzik 2021 Final So...
Çocuk ve Müzik 2021 Final Soruları
5 views
place
5:24
play
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite 2
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite...
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite 2
192 views
place
4:48
play
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 1
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite...
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 1
114 views
place
3:54
play
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 3
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite...
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 3
111 views
place
3:59
play
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 4
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite...
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 4
109 views
place
4:00
play
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 5
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite...
AUZEF Yaşam Becerileri Ünite - 5
88 views