Anatomi

lolonolo

Anatomi Çıkmış Sorular

Anatomi Final Soruları-1
Anatomi Final Soruları-2
Anatomi Ünite Soruları (1-7)Vize
2019 VİZE ÇIKAN SORULAR-YENİ

2018 Final Çıkan Sorular

lolonolo
  • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
    Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
lolonolo

Anatomi Çıkmış Sorular

Ünite-1

Anatomi Ünite 1 Özeti

Soru Cevap

Test-1

Test-2

Ünite-2

Soru Cevap

Test1

Test2

Ünite-3

Soru Cevap

Test-1

Ünite-4

Soru Cevap

Test-1

Test-2

Ünite-5

Soru Cevap

Ünite-6

Soru Cevap

 

Ünite-7

Soru Cevap

Ünite-8

Soru Cevap

Test-1

Ünite-9

Soru Cevap

Test-1

 

Ünite-10

Soru Cevap

Test-1

Ünite-11

Soru Cevap

Test-1

 

 

Ünite-12

Anatomi Ünite-12 Soruları

Ünite-13

Anatomi Ünite-13 Soruları

 

Ünite-14

Anatomi Ünite-14 Soruları

lolonolo
lolonolo
  • anatomi14
    anatomi14
Ünite Sonu Soruları
Vize
Final
Anatomi Ünite-1 Online Test Anatomi Ünite-8 Online Test
Anatomi Ünite-2 Online Test Anatomi Ünite-9 Online Test
Anatomi Ünite-3 Online Test Anatomi Ünite-10 Online Test
Anatomi Ünite-4 Online Test Anatomi Ünite-11 Online Test
Anatomi Ünite-5 Online Test Anatomi Ünite-5 Online Test
Anatomi Ünite-6 Online Test Anatomi Ünite-13 Online Test
Anatomi Ünite-7 Online Test Anatomi Ünite-7 Online Test
lolonolo

Anatomi ana sayfa

Anatomi Çıkmış Sorular

Anatomi Çıkmış Sorular
ANATOMİ DERS KİTABI
Ders Notları
Anatomi Ders Kitabı
Anatomi Çıkmış Sorular
Cocuk-Gelisimi Anasayfa
lolonolo

 

Ünite-1 Soru Cevap

Anatomi Çıkmış Sorular

Anatomi Çıkmış Sorular

Soru-1) Canlıların temel yapı taşı olarak bilinen sistemi doğru bir Doğru bir şekilde sıralayınız
Cevap: Hücre – Dokular – Organlar – Sistemler

Soru 2) Vücudun yapısını inceleyen bilim dalı hangisidir?
Cevap: Anatomi

Soru 3) İnsan vücudunun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı hangisidir?
Cevap: Anatomi

Soru 4) Canlıların şekilsel olarak incelenmesini belirten kavram hangisidir?
Cevap: Morfoloji

lolonolo

Soru 5) Anatomi terimi hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur?
Cevap: Ana – Tome

Soru 6) Anatomiden geçemeyen öğrencilere “cerrah” unvanı verilmeyeceğini söyleyen ve 1213 yılında her 5 yılda idam edilen birinin kadavrasının çalışma yapmak üzere öğrencilere verilmesini emreden kimdir?
Cevap: II.Ferdinand

Soru 7) İlk anatomist ve modern anatominin kurucusu kimdir?
Cevap: Andreas Vesalius

Soru 8) De Humanis Corpori Fabrica isimli eseri yazan bilim adamı kimdir?
Cevap: Andread Vesalius

Soru 9) Kan dolaşımı ve kalbin işlevini doğru olarak tanımlayan ilk bilim insanı kimdir?
Cevap: Harvey

Soru 10) Türkiye’de batılı anlamda tıp öğretim ve eğitimi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Cevap: Dr.Bernard

Soru 11) Canlı üzerinde organları elle, gözle veya radyolojik, endoskopik olarak inceleyen anatomi dalı nedir?
Cevap: Yüzeysel(Surface)  anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular

lolonolo

Soru 12) Vücudu oluşturan organlardan özel teknikler ile alınarak boyanan doku örneklerini inceleyen anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Mikroskobik anatomi

Soru 13) İnsan yapısını gözle görülebilen şekliyle inceleyen anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Makroskobik anatomi

Soru 14) Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigot oluşumundan doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Embriyolojik anatomi

Soru 15) Normal olmayan durumlarda insan anatomisindeki değişimleri araştıran anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Patolojik anatomi

Soru 16) Vücudu eşit olmayan ön ve arka bölümlere bölen düzleme ne denir?
Cevap: Planum frontale

Soru 17) Vücudu üst ve alt parçalara ayıran düzlem ne denir?
Cevap: Planum horizontale

Soru18) Baştan ayaklara doğru inen, yere 90 derece dik inen eksen hangisidir?
Cevap: Axis verticalis

Soru 19) Yere paralel olarak önden arkaya yada arkadan öne geçen eksen hangisidir?
Cevap: Axis sagittalis

Soru 20) Yere paralel olarak sağdan sola yada soldan sağa geçen eksen hangisidir?
Cevap: Axis transversalis

lolonolo
Anatomi Çıkmış Sorular
Üye Ol
Anatomi Çıkmış SorularSoru-1) Kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemine Latince ne ad verilir?
Cevap: DissectionSoru-2) Anatomi biliminde Asur ve Babil devletleri zamanında en çok saygı duyulan organ hangisidir?
Cevap: KaraciğerSoru-3) Bilinen ilk anatomik model nedir?
Cevap: Koyun CiğeriSoru-4) Ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık veren bilim adamı hangisidir?
Cevap: GalenSoru-5) Avrupa’da 9.yüzyılda düzenli eğitim veren ilk tıp okulu hangisidir?
Cevap: Salerno Tıp Okulu

Soru-6) Anatomi terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bilim insanımız kimdir?
Cevap: Prof.Dr. Zeki Eren

lolonolo

Soru-7) Ülkemizde ilk insan anatomisi atlasını hazırlayan bilim insanı hangisidir?
Cevap: Prof.Dr. Fazıl Noyan

Soru-8) Organizmayı organ topluluklarından oluşan sistemlere ayırıp inceleyen anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Sistematik anatomi

Soru-9) İnsan anatomisinin cerrahiyle bağlantısını araştıran anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Cerrahi anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular
lolonolo

Soru-10) Çeşitli hayvanlar ve hayvanlarla insanlar arasındaki benzer organları kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Komparatif anatomi

Soru-11) Sağlıklı bir insan vücudunu araştıran anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Normal anatomi

Soru-12) İnsanoğlundaki hareketleri araştıran anatomi dalı hangisidir?
Cevap: Fonksiyonel anatomi

Soru13)
1 – Karşımızda ayakta dik duran, yüzü bize dönük olan,
2- Gövdesi dik, ekstremiteleri aşağı doğru sarkık,
3- Avuç içleri öne bakar.
4- Gövdesi dik, ekstremiteleri yukarı doğru dik duran,
5- Ayakları öne bakar.
Yukarıda insan vücudu ile ilgili anatomik duruş ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştı?
Cevap: 4

Soru-14) Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlem hangisidir?
Cevap: Median

lolonolo

Soru-15)
1-Regio capitis : Baş bölgesi
2-Regio capitis : Yüz bölgesi
3-Regio facialis : Çene bölgesi
4-Regio facialis : Yüz bölgesi
5-Regio pectoralis : Göğüs ön yüz bölgesi
6-Regio abdominalis : Karın bölgesi
7-Regio epigastrica : Göğüs kemiğinin alt kısmı
8-Regio epigastrica : Göbeğin alt kısmı
Yukarıda verilen vücut bölgelerinden hangisi yada hangilerinin tanımı yanlıştır?
Cevap: 2-3-8

Soru-16) Tıp eğitiminde ve sanatsal edebi dik olarak geniş kullanılma alanına sahip olmakla birlikte günümüzde yaşayan bir dil olarak kabul edilmeyen dil hangisidir?
Cevap: Latince

Soru-17) Karın bölgesi anlamına gelir?
Cevap: Regio abdominalis

Soru-18) “Thorax” teriminin Türkçe karşılığı nedir?
Cevap: Göğüs boşluğu

Soru-19) “Brachium” teriminin Türkçe karşılığı nedir?
Cevap: Kol

Anatomi Çıkmış Sorular
Facebook
Facebook Çocuk Gelişimi Grubu
lolonolo
  • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
    Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo