Anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular

Ünite Soruları Yeni Kitap 2020-2021 (toplam 8 ünite)

Çıkmış Sorular Online Deneme Sınavı olarak Yapabilirsiniz

Vize 2020-2021 Final 2020-2021
Anatomi 2020 Vize Soruları -1 Anatomi 2021 Final Soruları -1
Anatomi 2020 Vize Soruları -2 Anatomi 2021 Final Soruları -2
Anatomi 2021 Final Soruları
Vize 2021 Final 2021
Ünite 1 Not ve Sorular Ünite – 5 Sorular ve Notlar
Ünite 1 Online Test Anatomi Ünite -5 Test -1
Ünite 2 Not ve Sorular Anatomi Ünite -5 Test -2
Ünite-2 Devam Ünite – 6 Sorular ve Notlar
Ünite 2 Online Test Anatomi Ünite -6 Test -1
Ünite 3 Not ve Sorular Anatomi Ünite -6 Test -2
Ünite 3 Devam Ünite – 7 Sorular ve Notlar
Ünite 3 Online Test 1 Ünite –
Ünite 3 Online Test 2 Ünite – 8 Sorular ve Notlar
Ünite 3 Online Test 3 Ünite –
Ünite 4 Not ve Sorular Ünite –
Ünite – 4 Devam Ünite –
Ünite 4 Online Test-1 Ünite –
Ünite 4 Online Test-2
Ünite 4 Online Test-3
Anatomi Vize 2020-2021 Çıkmış Soruları
Anatomi Vize 2020 Online Deneme -1
Anatomi Vize 2020 Online Deneme -2
Anatomi Final Soruları-1
Anatomi Final Soruları-2
2019 VİZE ÇIKAN SORULAR-YENİ
2018 Final Çıkan Sorular
Anatomi Çıkmış Final Soru Cevap
Anatomi Çıkmış Sorular Final Test
Anatomi Güz Soruları
Anatomi 1-14 ünite Testi
Anatomi Ünite Soruları ( 1-7 ) Vize

Ünite Sonu Soruları

Vize 2019 Final 2019
Ünite-1 Online Test Ünite-8 Online Test
Ünite-2 Online Test Ünite-9 Online Test
Ünite-3 Online Test Ünite-10 Online Test
Ünite-4 Online Test Ünite-11 Online Test
Ünite-5 Online Test Ünite-5 Online Test
Ünite-6 Online Test Ünite-13 Online Test
Ünite-7 Online Test Ünite-7 Online Test

Anatomi Çıkmış Sorular

Ünite 1 Özeti Ünite- 4 Soru Cevap Ünite- 9 Test-1
Ünite-1 Soru Cevap Ünite-4 Test-1 Ünite 10 Soru Cevap
Ünite – 1 Testi Ünite -4 Test-2 Ünite- 10 Test-1
Ünite-1 Testi-2 Ünite – 5 Soru Cevap Ünite – 11 Soru Cevap
Ünite-2 Soru Cevap Ünite- 6 Soru Cevap Ünite-11 Test-1
Ünite-2 Test-1 Ünite – 7 Soru Cevap Ünite-12 Soruları
Ünite – 2 Testi-2 Ünite – 8 Soru Cevap Ünite-13 Soruları
Ünite-3 Soru Cevap Ünite-8 Test-1 Ünite-14 Soruları
Ünite-3 Test-1 Ünite – 9 Soru Cevap
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Anatomi 2020 Vize Soruları (TDS)

 

 

Anatomi Çocuk Gelişimi

Anatomi Çocuk Gelişimi

Ders Hakkında

Anatomi insan vücudunu inceleyen bir bilim dalı olmakla beraber aslında insanın kendisini tanıma sanatıdır. Anatomi sadece tıp doktorlarının, fizyoterapistlerin veya sağlık çalışanlarının değil, insan bedeniyle ilgili tüm meslek gruplarında özellikle önem arz etmektedir. Çocuk gelişimi bölümü için sadece çocuğun ruhsal gelişimi değil fiziksel gelişimine de şahit olmak ve bu gelişimi anlayabilmek için de bedenin hangi bölgesinin embriyolojik evreden itibaren ne zaman ve nasıl geliştiği, erişkinlerde bu gelişimin nasıl sonlandığını bilmek oldukça kıymetlidir.

Üniteler

 

 

Anatomi Ortak Ders Kitabı

Auzef Anatomi Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Anatominin temelini oluşturan insan vücudunun yapılanması hakkında baz bir bilgi verilerek öğrencinin bu bilim hakkında genel bir bilgisi olması amaçlanmıştır. Dersin son bölümlerinde sistematik anatominin yanı sıra, öğrencinin ihtiyacı olacak olan bölgesel anatomide işlenmiştir.

Üniteler

Ünite-1 Soru Cevap

Anatomi Çıkmış Sorular

Anatomi Çıkmış Sorular

Soru-1 ) Canlıların temel yapı taşı olarak bilinen sistemi doğru bir Doğru bir şekilde sıralayınız

Cevap : Hücre – Dokular – Organlar – Sistemler

Soru 2 ) Vücudun yapısını inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap : Anatomi

Soru 3 ) İnsan vücudunun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap : Anatomi

Soru 4 ) Canlıların şekilsel olarak incelenmesini belirten kavram hangisidir?

Cevap : Morfoloji

Soru 5 ) Anatomi terimi hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur?

Cevap : Ana – Tome

Soru 6 ) Anatomiden geçemeyen öğrencilere “cerrah” unvanı verilmeyeceğini söyleyen ve 1213 yılında her 5 yılda idam edilen birinin kadavrasının çalışma yapmak üzere öğrencilere verilmesini emreden kimdir?

Cevap : II.Ferdinand

Soru 7 ) İlk anatomist ve modern anatominin kurucusu kimdir?

Cevap : Andreas Vesalius

Soru 8 ) De Humanis Corpori Fabrica isimli eseri yazan bilim adamı kimdir?

Cevap : Andread Vesalius

Soru 9 ) Kan dolaşımı ve kalbin işlevini doğru olarak tanımlayan ilk bilim insanı kimdir?

Cevap : Harvey

Soru 10 ) Türkiye’de batılı anlamda tıp öğretim ve eğitimi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap : Dr. Bernard

Soru 11 ) Canlı üzerinde organları elle, gözle veya radyolojik, endoskopik olarak inceleyen anatomi dalı nedir?

Cevap : Yüzeysel ( Surface )  anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular
Soru 12 ) Vücudu oluşturan organlardan özel teknikler ile alınarak boyanan doku örneklerini inceleyen anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Mikroskobik anatomi

Soru 13 ) İnsan yapısını gözle görülebilen şekliyle inceleyen anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Makroskobik anatomi

Soru 14 ) Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigot oluşumundan doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Embriyolojik anatomi

Soru 15 ) Normal olmayan durumlarda insan anatomisindeki değişimleri araştıran anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Patolojik anatomi

Soru 16 ) Vücudu eşit olmayan ön ve arka bölümlere bölen düzleme ne denir?

Cevap : Planum frontale

Soru 17 ) Vücudu üst ve alt parçalara ayıran düzlem ne denir?

Cevap : Planum horizontale

Soru18 ) Baştan ayaklara doğru inen, yere 90 derece dik inen eksen hangisidir?

Cevap : Axis verticalis

Soru 19 ) Yere paralel olarak önden arkaya yada arkadan öne geçen eksen hangisidir?

Cevap : Axis sagittalis

Soru 20 ) Yere paralel olarak sağdan sola yada soldan sağa geçen eksen hangisidir?

Cevap : Axis transversalis

Anatomi Çıkmış SorularSoru-1 ) Kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemine Latince ne ad verilir?

Cevap : Dissection

Soru-2 ) Anatomi biliminde Asur ve Babil devletleri zamanında en çok saygı duyulan organ hangisidir?

Cevap : Karaciğer

Soru-3 ) Bilinen ilk anatomik model nedir?

Cevap : Koyun Ciğeri

Soru-4 ) Ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık veren bilim adamı hangisidir?

Cevap : Galen

Soru-5 ) Avrupa’da 9.yüzyılda düzenli eğitim veren ilk tıp okulu hangisidir?

Cevap : Salerno Tıp Okulu

Soru-6 ) Anatomi terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bilim insanımız kimdir?

Cevap : Prof. Dr. Zeki Eren

Soru-7 ) Ülkemizde ilk insan anatomisi atlasını hazırlayan bilim insanı hangisidir?

Cevap : Prof.Dr. Fazıl Noyan

Soru-8 ) Organizmayı organ topluluklarından oluşan sistemlere ayırıp inceleyen anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Sistematik anatomi

Soru-9 ) İnsan anatomisinin cerrahiyle bağlantısını araştıran anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Cerrahi anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular

Soru-10 ) Çeşitli hayvanlar ve hayvanlarla insanlar arasındaki benzer organları kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Komparatif anatomi

Soru-11 ) Sağlıklı bir insan vücudunu araştıran anatomi dalı hangisidir?

Cevap : Normal anatomi

Soru-12 ) İnsanoğlundaki hareketleri araştıran anatomi dalı hangisidir?
Cevap : Fonksiyonel anatomi
Soru13 )
1 – Karşımızda ayakta dik duran, yüzü bize dönük olan,
2- Gövdesi dik, ekstremiteleri aşağı doğru sarkık,
3- Avuç içleri öne bakar.
4- Gövdesi dik, ekstremiteleri yukarı doğru dik duran,
5- Ayakları öne bakar.
Yukarıda insan vücudu ile ilgili anatomik duruş ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştı?

Cevap : 4

Soru-14 ) Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlem hangisidir?

Cevap : Median

Soru-15 )
1-Regio capitis : Baş bölgesi
2-Regio capitis : Yüz bölgesi
3-Regio facialis : Çene bölgesi
4-Regio facialis : Yüz bölgesi
5-Regio pectoralis : Göğüs ön yüz bölgesi
6-Regio abdominalis : Karın bölgesi
7-Regio epigastrica : Göğüs kemiğinin alt kısmı
8-Regio epigastrica : Göbeğin alt kısmı
Yukarıda verilen vücut bölgelerinden hangisi yada hangilerinin tanımı yanlıştır?

Cevap : 2-3-8

Soru-16 ) Tıp eğitiminde ve sanatsal edebi dik olarak geniş kullanılma alanına sahip olmakla birlikte günümüzde yaşayan bir dil olarak kabul edilmeyen dil hangisidir?

Cevap : Latince

Soru-17 ) Karın bölgesi anlamına gelir?

Cevap : Regio abdominalis

Soru-18 ) “Thorax” teriminin Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : Göğüs boşluğu

Soru-19 ) “Brachium” teriminin Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : Kol

Anatomi Çıkmış Sorular