Çocuk Ve Drama

lolonolo

Çocuk Ve Drama

Çocuk Ve Drama

Çıkmış Sorular
Vize
Final
Çocuk Ve Drama Ünite Soruları
lolonolo
Çocuk Gelişimi Anasayfa

AUZEF Çocuk Gelişimi
AUZEF Çocuk Gelişimi ANASAYFA
Çocuk Ve Drama Kitabı

Çocuk Ve Drama Ders Kitabı
Oyun çocuğun doğal ve en aktif öğrenme ortamıdır. Oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmektedir. Eğitim programlarında çocuğun problem çözme, farklı düşünme ve sosyal beceriler gibi çeşitli yeterliliklerinin geliştirilmesinde oyun önemli bir araç olarak kullanılabilir.
lolonolo

 

Facebook
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

Çocuk Ve Drama Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi oyunun yararlarından değildir?

A) Oyun; bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinliklerin birbiriyle sıkıca ilişkili olduğu bir etkinliktir.

B) Oyun çocuğun günlük yaşantısını yansıtır.

C) Oyun yolu ile çocuk gelecekteki rollerini kazanır.

D) Oyun çocuğun sadece eğlendiği bir etkinliktir.

Cevap: D) Oyun çocuğun sadece eğlendiği bir etkinliktir.
2. Aşağıdakilerden hangisi kurallı oyunun içinde yer almaz?

A) Kuramcılara göre oyunun bu biçimi oyun gelişiminde ulaşılan en üst evredir.

B) Burada çocuk önceden düzenlenmiş kuralları kabul etmek ve onlara uymak zorundadır.

C) Kurallı oyunlar çocukların fiziksel koordinasyonlarını arttırır.

D) iş birliği gerçekleşmez.

Cevap: D) iş birliği gerçekleşmez.
3. “Oyunun bu biçimi çocuğu yaratıcı etkinlikle ve dolayısıyla yaratmanın kişisel mutluluğuyla tanıştırır. Bu evrede oyun materyallerini değişik şekillerde kullanmayı öğrenir.”
Yukarıdaki tanım ile hangisi anlatılmak istenmektedir?A) İnşa oyunuB) Dramatik oyunC) Kurallı oyunD) Sembolik oyun

Cevap: A) İnşa oyunu
4. “Çocuğun kendi dünyasını keşfettiği, çevresindekilerin hareket ve karakter özelliklerini taklit ettiği serbest bir oyundur” şeklinde ifade edilen oyun aşağıdakilerden hangisi ile anlatılır?

A) İnşa oyunu

B) Dramatik oyun

C) Kurallı oyun

D) Sembolik oyun

Cevap: B) Dramatik oyun

 

lolonolo
5. Aşağıdakilerden hangisi dramayla oyun arasındaki farklılıktır?

A) Dramada önemli olan sonuç değil yaşanan süreçtir. Oyunda ise bir başlangıç ve sonuç bölümü vardır.

B) Drama planlı bir çalışma değildir. Oyun ise planlıdır.

C) Drama da öğretmen tarafından planlanmaz. Oyun çocuk tarafından seçilir.

D) Drama da tartışma yoktur oyunda vardır.

Cevap: A) Dramada önemli olan sonuç değil yaşanan süreçtir. Oyunda ise bir başlangıç ve sonuç bölümü vardır.
6. Duygusal gelişimle bağlantılı olarak, çocuğun ilk aylarda gösterdiği tepkiler gülme ve ağlamadır.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Doğru
7. Drama, çocukların hareketleri sırasında vücutlarını koordineli ve belli bir amaca dönük olarak kullanma becerilerini kazandırır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
8. Çocuklar 7 yaşlarında birlikte yaşamın gerektirdiği kuralları yavaş, yavaş dikkate almaya başlamaktadır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
9. Yaklaşık 5-6 yaşlarına kadar çocuğun konuşmasının yönü daha çok kendi gereksinimlerine dönüktür.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
10. Yaratıcı dramada; sadece görme duyusuna yönelik etkinlikler yer alır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
lolonolo
11. Yaratıcı düşünce, alışılmamış düşünce, esneklik, orijinallik ve akıcılıktır.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Doğru
12. Çocuklar, öğretmen rehberliğinde oynadıkları parmak oyunları sanatın çeşitli alanlarının bu etkinlikler içerisinde yerini aldığını göstermektedir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru

 

13. Sanat eğitiminde drama vazgeçilmez unsurlardır ve özelikle okul öncesi öğretmeninin en önemli kaynaklarıdır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
14. Maceraya atılmaktan çekinmek yaratıcı çocuğun özelliklerindendir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
15. Yaratıcı bir etkinlik hemen kendiliğinden oluşur.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
Çocuk Ve Drama Ünite Soruları
16. İhtiyaçları zamanında ve yeterli ölçüde karşılanan çocuklarda temel güven duygusu gelişmiş olur.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Doğru
17. Vazodaki değişik çiçekleri koklatma koklama duyusunu geliştirmek için yapılan etkinliktir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
lolonolo
18. Üç yaşındakiler ise mutlu ve mutsuz yüzleri adlandırılabilmektedirler.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
19. Burada drama liderinin görevi çocuğun lider olmasını sağlamaktır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
20. Çocukların pek çoğunun duygusal sorunları dramayla çözülür.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
21. Yaratıcı drama etkinliklerinde grubun katılımı çok önemli değildir.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Yanlış
22. Kuklalar hareket çalışmalarında, hikâyelerden oyun oluşturmada kullanılabilir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
23. Gereksiz ve fazla miktarda kullanılan malzeme oyun ve temayı kaybetmeye neden olur.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
24. Bazen bazı çocuklar etkinliğe katılmak istemeyebilir. Bu durumda öğretmen onun katmak için çaba harcamalıdır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
25. Maskeler gizlilik yaratarak çocuğun yüzünün görünmesini engellediklerinden çocuklar maskenin arkasından duygu ve düşüncelerini daha rahatça ifade edebilirler.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
lolonolo
26. Rahatlama teknikleri yaratıcılığı geliştirir.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Doğru
Çocuk Ve Drama Ünite Soruları

 

27. Maskelerle pek çok çocuk, yüzlerinin bir kısmını örterek gizlilik yarattıkları için kendilerini özgür hissederler.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
28. Maskeleri satın almak daha çok yararlıdır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
29. Rahatlama çalışmalarının sonunda mutlaka “Neler hissetin”, “Neler yaşadınız?”, “Neler düşündünüz?”, “Daha başka neler yapılabilir?” gibi sorular sorularak, değerlendirme çalışması yapılmalıdır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
30. Değerlendirme her zaman, nadiren, hiç bir zaman gibi farklı değerlendirme unsurlarıyla derecelendirilerek olabilir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
31. Üstün yetenekli çocukların çok yönlü düşünme becerileri nedeniyle, eğitim de geniş olanakları sunması açısından drama ideal bir seçenektir.

Doğru

Yanlış

Cevap:
Doğru
32. Görme engelli çocuklar, evlerinde konuşma ile iç içedirler. Bu nedenle hikâye anlatılması başlangıç için mükemmel bir etkinlik olacaktır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
33. Zihinsel engelli çocukların dikkat kontrolünü sağlayabilmek amacıyla yapılacak grup çalışmalarında, gruptaki çocuk sayısı sınırlı tutulmamalıdır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
lolonolo
34. Özel kültürel tatiller, gelenekler ve deneyimler drama aktivitelerine kaynak olabilir.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Doğru
35. Duygusal olarak yıpranmış çocukla zihinsel engelli çocuğu ayırt etmek çok kolaydır.

Doğru
Yanlış

Cevap:
Yanlış
Çocuk Ve Drama Ünite Soruları
lolonolo
Kanalımıza Abone Olun
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
lolonolo
TOEFL GRAMMAR

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019

 

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo