Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

 

 

Vize Final
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2019 Vize Soruları Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2020 Final Soruları
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-9
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-10
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-11
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-12
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-13
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-14
Erken Çocukluk Eğitimi 8-14 Ünite Soruları

Ders notları

Çocuk Gelişimi - facebook

 

 

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÜNİTE-8

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8

1. Bloklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A. Açık uçlu öğrenme materyalleridir.
B. Lego, K’Nex, Tinkertoys den farklıdır
C. Birbirlerine uyması için öngörülen bir yolu
yoktur.
D. Çocuklar bloklarla hayal ettikleri yapıları
oluştururken tasarım ve denge hakkında bilgi
edinir
E. Pastolazzi küçük çocukların eğitiminde bir
araç olarak blokların kullanılması üzerine vurgu
yapan ilk kişidir

Cevap: E
2. Frobel bloklarından daha büyük bloklar
geliştirmiştir?
A. Pastolazzi
B. Hill
C. Stanley Hal
D. Montessori
E. Caroline Pratt

Cevap: B
3. Hill tarafından tasarlanan ilk blok setinin
özelliği değildir?
A. Froebel’in kullandıklarından kabaca 36 kat
daha büyük
B. Masa tablasına sahip değil

Cevap: A
4. Günümüzde bloklara değer veren erken
çocukluk eğitimi ortamlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır?
A. Hill’in blok sistemleri
B. Caroline Pratt birim blokları

Cevap: B
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
5. Cocukların biçim, büyüklük, renk, doku, tat
kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri
anlamasını sağlayacak şekilde materyaller
hazırlamış?
A. Maria Montessori
B. Pratt
C. Hill
D. Frobel
E. Pastolazzi

Cevap: A
6. Çoğunlukla dramatik oyun ile blok oyunu iç
içe girer.
Yukarıda verilen bilgi, Harriet Johnson Blok
oyun aşamalarından hangisine aittir?
A. Blokları taşıma
B. İstifleme
C. Köprü kurma
D. Kapalı alanlar kurma
E. Desenler ve simetri
F. Erken temsil
G. Geç temsil

Cevap: G
7. -Birim blok
-İçi boş blok
Sistemleri kime aittir?
A. Maria Montessori
B. Pratt
C. Hill
D. Frobel
E. Pastolazzi

Cevap: B
8. Çocuk Çalışma Hareketi çocukların blok ve
diğer oyun malzemeleriyle açık uçlu deneyime
sahip olma ihtiyacını şiddetle savunduğu için
hangisinin yöntemlerini muhalefetle
karşılamıştır?
A. Prat
B. Hill
C. Frobel
D. Montessori
E. Pastolazzi

Cevap: D
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
9. Çocukların bloklarla oynarken çözmesi
gereken en eski teknik problemler arasındadır
ve düzenli olarak blok kullanmaya başladıktan
hemen sonra ortaya çıkar?
A. Köprü kurma aşamasi
B. Kapalı alanlar kurma aşaması
C. Desenler ve simetri aşaması
D. Erken temsil aşaması
E. Geç temsil aşaması

Cevap: B
10. Bina başlamadan önce yapının adını
duyurur, aşina ortamlar oluşturur, dramatik
oyun için yapı ve ilgili aksesuarları kullanır.?
A. 6.asama erken temsil
B. 7.asama geç temsil

Cevap: B
11. Bloklarla istifleme aşaması?
A. 1.asama
B. 2.asama

Cevap: B
12. Barınak yapma aşaması?
A. 4.aşama
B. 5.asama

Cevap: A
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
13. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan okul öncesi
eğitim programında, okul öncesi eğitim
sınıflarında bulunması tavsiye edilen merkezler
arasında hangisi yoktur?
A Blok merkezi
B Kitap merkezi
C Müzik merkezi
D Akıl oyunları merkezi
E Sanat merkezi
F Fen merkezi ve
G Dramatik oyun merkezi

Cevap: D
14. Farklı yaş ve gelişim düzeylerindeki
çocukların basit veya karmaşık tarzlarda
kullanabilecekleri açık uçlu öğrenme
materyalleridir tanımı hangisine aittir?
A Kitaplar
B Bloklar
C Müzik aletleri

Cevap: B
15. Hangisi blok merkezlerinde kullanılan
materyallere örnektir ?
A Lego
B K’Nex,
C Tinkertoys
D Gift

Cevap: D
16. Anaokullarının babası olarak adlandırılan
alman eğitimci Frobel kimden etkilenmiştir?
A Montessori
B G. Stanley Hall
C Pestalozzi
D Caroline Pratt

Cevap: C
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
17. Pestalozzi’nin deneyimleyerek öğrenme
felsefesinden etkilenen, anaokullarının babası
olarak adlandırılan Alman eğitimci
aşağıdakilerden hangisidir?
A Frobel
B Montessori
C G. Stanley Hall

Cevap: A
18. Hangisi Frobel bloklarının özelliklerinden
degildir?
A Çocuğun eğlenirken, düşünmesini
B Plastik materyaldir
C Çocuğun yaratıcılığını destekler
D Ahşap materyaldir

Cevap: B
19. Frobel’in gift adı verilen blokları kaç yaş
içindir?
A 3 – 6 yaş
B 2 – 4 yaş
C 2 – 6 yaş
D 4 – 6 yaş

Cevap: C
20. Hangisi en cok tanınmış sağlam anaokulu
reformcularındandır?
A G. Stanley Hall
B Montessori
C Frobel

Cevap: A
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
21. Frobel bloklarının anaokulu çocuklarının
kolayca manipüle edebilmeleri için oldukça
küçük olduğunu düşünüp, çocukların büyük
kas motor becerilerini ve dramatik oyununu
destekleyen daha büyük bloklar geliştiren
aşağıdakilerden hangisidir?
A Caroline Pratt
B Patty Smith Hill
C Montessori

Cevap: B
22. Hangisi Hill bloklarının özelliklerinden
değildir?
A Frobel bloklarından 10 kat büyüktür
B Masa tablası yoktur
C Fiziksel güç gerektirir
D Çocuğun işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

Cevap: A
23. Blokları taşır, duyularla keşfeder, blokları
birbirine veya diğer nesnelere çarpar. Herhangi
bir yapı mevcut değildir. Blok Gelişim
Aşamalarından hangi aşamadır?
a) 1.aşama-Taşıma
b) 2.aşama-İstifleme
c) 3.aşama-Köprü kurma
d) 4.aşama-Barınak yapma
e) 5.aşama-Desen ve simetri

Cevap: A
24. Blokları dikey (kule) veya yatay olarak
(sıralar) istifler. Blok Gelişim Aşamalarından
hangi aşamadır?
a) 1.aşama-Taşıma
b) 2.aşama-İstifleme
c) 3.aşama-Köprü kurma
d) 4.aşama-Barınak yapma
e) 5.aşama-Desen ve simetri

Cevap: B
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
25. İki dik blok arasındaki boşluğu üçüncü blok
ile doldurur. Blok Gelişim Aşamalarından hangi
aşamadır?
a) 1.aşama-Taşıma
b) 2.aşama-İstifleme
c) 3.aşama-Köprü kurma
d) 4.aşama-Barınak yapma
e) 5.aşama-Desen ve simetri

Cevap: C
26. Bir alanı çevrelemek için bilerek blokları
yerleştirir. Blok Gelişim Aşamalarından hangi
aşamadır?
a) 1.aşama-Taşıma
b) 2.aşama-İstifleme
c) 3.aşama-Köprü kurma
d) 4.aşama-Barınak yapma
e) 5.aşama-Desen ve simetri

Cevap: D
27. Denge, simetri ve dekoratif unsurlarla yapı
oluşturur.
Blok Gelişim Aşamalarından hangi aşamadır?
a) 1.aşama-Taşıma
b) 2.aşama-İstifleme
c) 3.aşama-Köprü kurma
d) 4.aşama-Barınak yapma
e) 5.aşama-Desen ve simetri

Cevap: E
28. 1-5 arasındaki aşamalardaki yapım
tekniklerini birleştirir. İnşaat sırasında veya
sonrasında yapıyı adlandırmaya başlar. Blok
Gelişim Aşamalarından hangi aşamadır?
a) 4.aşama-Barınak yapma
b) 5.aşama-Desen ve simetri
c) 6.aşama-Erken temsil
d) 7.aşama-Geç temsil

Cevap: C
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
29. Bina başlamadan önce yapının adını
duyurur, aşina ortamlar oluşturur, dramatik
oyun için yapı ve ilgili aksesuarları kullanır.
Blok Gelişim Aşamalarından hangi aşamadır?
a) 4.aşama-Barınak yapma
b) 5.aşama-Desen ve simetri
c) 6.aşama-Erken temsil
d) 7.aşama-Geç temsil

Cevap: D
30.Blok merkezinin çocuğa katkılarından
değildir?
a) Çocukların büyük kas kontrolünü
geliştirir.
b) Sınıflandırma için fırsatlar oluşturmaz.
c) İşbirlikçi oyun için ortam yaratır.
d) Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını
sağlar.
e) Beceri geliştirme fırsatı ve özgüven
kazandırır.

Cevap: B
31.Aşağıdakilerden hangisi blok merkezini
kurarken ve kullanımı esnasında göz önünde
bulundurması gerekenlerden değildir?
a) Küçük yapı blokları şeffaf plastik
kaplarda saklanmalı ve kapları etiketlenmelidir
b) Blokları saklamak için alçak, kapaksız
raflar kullanılmalıdır.
c) Bloklar düzenlenirken türüne, boyutuna
ve şekline göre ayırıp yerleştirilmemelidir.
d) Düzeni sağlamak için blokların
yerleştirildiği raflara etiket yapıştırılmalıdır.
e) Etiketlerde sembol ile yazı kullanmaya
özen gösterilmelidir.

Cevap: C
32.Çocukların davranışlarına rehberlik edecek
blok merkezi giriş kuralları oluşturulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi giriş kurallarından
değildir?
a) Erişim
b) Saygı
c) Temizlik
d) Güvenlik
e) Hijyen

Cevap: E
33.Kitap/okuma/kütüphane merkezini
düzenlerken dikkat edilmesi gerekenlerden
değildir?
a) Bu merkez, sınıfın en sessiz ve iyi
aydınlatılmış bir alanında olmamalıdır.
b) Merkezde rahat bir ortam yaratmak için
halı, büyük yastıklar ve puf sandalyeler gibi
yumuşak mobilyalar kullanılmalıdır.
c) Merkezde çocuklar için ek aktiviteler
yapılabilir.
d) Kitap merkezi alanı yeterince büyükse,
çocukların hikâyeleri veya diğer kasetleri
dinlemesi için kulaklık kullanabilecekleri ayrı bir
dinleme merkezi oluşturulabilir.
e) Paylaşım ve sessiz konuşma teşvik
edilmelidir.

Cevap: A
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
34.Kitaplar çocukların yaşına, gelişimlerine ve
ilgilerine göre seçilmelidir. Aşağıdakilerden
hangisi çocukların gelişimlerine göre
seçilmemelidir?
a)Resimleri ilginç olmalı
b)Dayanıklı olmalı
c)Şiddet içermemeli, cinsiyet farkı
gözetmemelidir.
d)Cinsiyet farkı gözetmelidir.

Cevap: D
35.Çocukların şarkı söyleme, enstrüman
çalma, hareket veya dans gibi etkinliklere
katılma fırsatı yakaladığı bir merkezdir. Bu
merkezde çocuklar, çeşitli müzik türleri için
estetik bir takdir, ritim, tempo ve perde gibi
müzik öğeleri ile ilgili farkındalık geliştirir.
Verilen tanımda aşağıdakilerden hangisini
ifade etmektedir?
a) Blok merkezi
b) Kitap merkezi
c) Müzik merkezi
d) Sanat merkezi
e) Fen merkezi

Cevap: C
36………………insanın duygularını,
düşüncelerini sesle ve ritimle anlatma
sanatıdır. Çocukların aktif olmasını
desteklemek için, günlük okul etkinliklerinin
büyük kısmında müzik ve hareket
çalışmalarına yer verilebilir.
a)Müzik
b)Drama
c)Blok
d)Fen

Cevap: A
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
37. Aşağıdakilerden hangisi müziğin temel
bileşenleri ile ilgilidir?
a)tını
b)dinamik
c)doku
d)ton
e)süre
f)tempo
g)hepsi

Cevap: G
38.Anaokulu çocukları için Ulusal Müzik Eğitimi
Birliği tarafından oluşturulan müfredat
standartlarına göre çocuklar için vurgulanan
maddelerin hangisi doğrudur?
a)Şarkı söyleme
b)Dinleme
c)Müzik aletlerini çalma
d)Müziği deneyimleme için yeterli fırsatlara
sahip olması
e)Hepsi

Cevap: E
39. Kaç yaş arası öğrenciler için yazılmış
standartlar, müzik etkinliklerinin gün boyunca
bütünleştirilmesi gerektiğini ve öğrencilerin
şarkı söyleme, enstrüman çalma, müzik
dinleme, müzik yaratma ve müzikle hareket
çalışmaları için fırsatları içermesi gerektiğini
vurgulanmaktadır?
a) 2-5
b) 3-6
c) 4-7
d) 7-9

Cevap: A
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
40……… erken çocukluk müziğinde eğitim
almış öğretmenler tarafından sağlanmalı ve
müzik öğretiminin sınıf öğretmeni tarafından
öğretildiği durumda ise öğretmen erken
dönemde müzik konusunda donanımlı bir
müzik uzmanına erişmelidir.
a) Müzik eğitimi
b) Dans eğitimi
c) Bale eğitimi
d) Jimnastik eğitimi

Cevap: A
41……….. modelleme, sözlü öğretim, ortam,
hareket ve somut materyalleri içermektedir. Bu
tarzda öğretim, öğrencinin öğrenme sürecine
tam olarak katılımını sağlar.

Cevap: Çok duyulu öğretim yaklaşım
42.Merkezde kullanılacak materyaller
gelişimsel olarak uygun olmalıdır.
Aşağıdakilerden müzik merkezinde hangi
aygıtlar bulunmalıdır?
a)MP3 player
b)Ritim araçları
c)Ziller
d)Org
e)Hepsi

Cevap: E

NOT: Yetersizliğe sahip olan çocukları için
uyarlanabilir aygıtlar bulunmalıdır.

lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8

Ünite Soruları

1. Okul öncesi çocuklar, bir okul gününün
yaklaşık …….. öğrenme merkezlerinde
geçirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi
boşluğa gelmelidir ?
A) Üçte birini
B) Yarısını
C) Üçte ikisini
D) Tamamını
E) Hepsini

Cevap: A) Üçte birini
2. Frobel bloklarının anaokulu çocuklarının
kolayca manipüle edebilmeleri için oldukça
küçük olduğunu düşünmüş ve çocukların
büyük kas motor becerilerini ve dramatik
oyununu destekleyen Frobel bloklarından daha
büyük bloklar geliştirmiştir. Açıklama
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) John Locke
B) Maria Montessori
C) Patty Smith Hlill
D) Caroline Pratt
E) John Dewey

Cevap: C) Patty Smith Hlill
3. Çocukların rol yapma etkinliklerine
katılabilecekleri bir alandır. Verilen açıklama
aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?
A) Blok merkezi
B) Kitap merkezi
C) Dramatik oyun merkezi
D) Sanat merkezi
E) Fen merkezi

Cevap: C) Dramatik oyun merkezi
4. Dramatik oyun, bilinen temalarla
başlamalıdır ifadesine göre aşağıdakilerden
hangisinde dramatik oyun için kullanılacak
temalar sırasıyla verilmiştir?
A) Aile/doktor/bakkal/manav
B) Doktor/aile/bakkal/manav
C) Bakkal/doktor/aile/manav
D) Bakkal/doktor/ manav/aile
E) Doktor/bakkal/aile/manav

Cevap: A) Aile/doktor/bakkal/manav
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
5. Kitap merkezi için kitap seçerken dikkat
edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
A) Çocukların yaşına, gelişimlerine ve ilgilerine
göre seçilmelidir.
B) Resimler ilginç olmalı
C) Dayanıklı olmalı
D) Dünyadaki çeşitli insan gruplarını
yansıtmalı, farklı gruplardan insanların birlikte
oynayabilecekleri ve çalışabilecekleri, sorunları
çözebilecekleri ve üstesinden gelebilecekleri ile
ilgili içeriğe sahip olmalı
E) Cinsiyet farkı olmalıdır

Cevap: E) Cinsiyet farkı olmalıdır
6. Aşağıdakilerden hangisi müzik merkezinde
bulunması gereken materyallerden biri
değildir?
A) MP3 player,
B) Ritim araçları (tef, zil, davul…vs.),
C) Ziller
D) Org
E) Şövale

Cevap: E) Şövale
7. Blok oyununda kapalı alanlar kurma
aşaması kaç yaş dolaylarında ortaya
çıkmaktadır?
A) 1 yaş
B) 2 yaş
C) 3 yaş
D) 4 yaş
E) 8 yaş

Cevap: D) 4 yaş
8. Çocukların hissettikleri gibi, özgürce, yaratıcı
bir şekilde hareket üretmesidir. Verilen
açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Yaratıcı dans ve hareket
B) Dans
C) Hareket
D) Ritmik dans
E) Ritim

Cevap: A) Yaratıcı dans ve hareket
lolonolo
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Ünite-8
9. Çocukların iki dik blok arasındaki boşluğu
üçüncü blok ile doldurduğu blok oyun aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma
B) İstifleme
C) Köprü kurma
D) Kapalı alanlar kurma
E) Desenler ve simetri

Cevap: C) Köprü kurma
10. Sınıfta çocukların merak, keşfetme ve
problem çözmesine teşvik eden çeşitli
aktivitelere katılabileceği bir alandır. Verilen
açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine
aittir?
A) Blok merkezi
B) Kitap merkezi
C) Müzik merkezi
D) Sanat merkezi
E) Fen merkezi

Cevap: E) Fen merkezi
Kanalımıza Abone Olun
lolonolo
lolonolo
register
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019
lolonolo
TOEFL GRAMMAR
lolonolo
lolonolo

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.