Felsefe Tarihi Sorunları ( 1 Ve 2 )

lolonolo

Felsefe Tarihi Sorunları 1 ve 2

Felsefe Tarihi Sorunları 1
Felsefe Tarihi Sorunları 2
Felsefe Tarihi Sorunları-I Final Sorular Felsefe Tarihi Sorunları- 2 8-14 Ünite Sorular
Felsefe Tarihi Sorunları-2 Vize Soruları
Felsefe Tarihi Sorunları-2 1-7 Ünite Sorular
Felsefe Tarihi Sorunları 2 Final Soruları 2015

lolonolo
lolonolo

Felsefe Tarihi Sorunları-1
Felsefe Tarihi Sorunları 1
‘Varlık’ tüm var olanları kapsayan en geniş felsefi kavram olarak düşünülebilir. Ancak söz konusu dönemde felsefede konu edilen tek sorun ‘varlık’ değildir. Bu derste Varlık Sorununun yanı sıra İnsan Sorunu ve bu bağlamda tarihde felsefecilerin bakış açıları incelenecektir.
1. İlk Filozoflarda Varlık Sorunu
2. Çokçular Ve Atomcularda Varlık Sorunu
3. Sofistler: İnsan Sorunu
4. Sokrates: İnsanın İşlevi Sorunu
5. Platon: İdealar Sorunu
6. Aristoteles: Değişim Sorununun Çözümü
7. Sağaltım Olarak Felsefe
8. İslam Felsefesi: Felsefi Birikimin Korunması Ve Geliştirilmesi Sorunu
9. Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu
10. Descartes: Ben Neyim Ya Da Düşünen Töz Sorunu
11. John Locke: Düşünen Ben’den Deneyimleyen Ben’e Geçiş Sorunu
12. Leibniz: Bilimin Metafizik Kökeni Sorunu
13. Berkeley: Aşırı Deneycilikten İdealizme Geçiş
14. Hume: Nedensellik Sorunu
Felsefe Tarihi Sorunları-2
Felsefe Tarihi Sorunları 2
Yoksulluk, yönetme başarısızlığı, toplumsal bunalımları derinleştirir. Bunalımlı bu ortam, filozofların derin ontolojik sorunlardan önce gündelik yaşam içinden sorunlara yönelmelerini sağlar.Ders kapsamında bunlar incelenecektir.
1. Aydınlanma Sorunu
2. 18. Yüzyıl Fransız Aydınlanması
3. Kant Ve Yargı Sorunu
4. Kant’ın Ödev Ahlakı
5. Kant Ve Güzel Sorunu
6. Kant Ve Aydınlanma
7. Alman İdealizmi I: Fichte Ve Schelling
8. Alman İdealizmi Iı: Hegel Felsefesi
9. Marks Ve Tarihsel Maddecilik
10. Analitik Felsefe
11. Viyana Çevresi’nin Mantıksal Olguculuğu
12. Husserl’in Fenomenolojisi
13. Sartre’ın Varoluşçuluğu
14. Postmodernizm
lolonolo
Felsefe Tarihi Sorunları-I Final Sorular
 

Felsefe Tarihi Sorunları Çıkmış Sorular:

1- Locke’a göre hangisi basit ide değildir?
a) Felsefe teorileri
b) Katılık
c) Uzay
d) Biçim
e) Durağanlık

Cevap : a) Felsefe teorileri
2- Aşağıdaki filozoflardan hangisi var olmayı algılamaya indirger?
a) Leibniz
b) Berkeley
c) Hume
d) Descartes
e) Hobbes

Cevap : b) Berkeley
3- Aşağıdakilerden hangisi Hume’a göre zorunlu bağıntılardan oluşmaz?
a) Fizik yasaları
b) Matematiksel ifadeler
c) Aritmetik işlemleri
d) İde bağıntıları
e) Cebirsel ifadeler

Cevap : a) Fizik yasaları
4- Aşağıdakilerden hangisi HUME a göre idelerin kaynağıdır?
a) İzlenimler
b) Hissedimler
c) Düşünümler
d) Tasarımlar

Cevap : a) İzlenimler
5- BERKELEY e göre aşağıdakilerden hangisi dış dünyadan tasarım gelmesinin nedenidir?
a) Tanrı
b) Hayal gücü
c) Maddi varlık
d) Cisimsel Töz
e) Sezgi

Cevap : a) Tanrı
6- Aşağıdakilerden hangisi LEİBNİZ açısından monodlar sıra düzeninde en yukarıda yer alır?
a) Varlık
b) Madde
c) Cisim
d) Tanrı
e) Beden

Cevap : d) Tanrı
7- Leibniz’e göre aşağıdakilerden hangisi monodlar arasında bütünlüğü sağlar?
a) Önceden kurulmuş uyum
b) Çelişmezlik
c) Yeter neden ile
d) Özdeşlik

Cevap : a) Önceden kurulmuş uyum

lolonolo
8- LOCKE un “Doğuştan düşüncelerin” olmadığını ileri sürerek karşıt sav geliştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Leibniz
b) Hume
c) Berkeley
d) Hobbes
e) Descartes

Cevap : e) Descartes
9- Aşağıdakilerden hangisi varlık sorunu hakkında tartışmış filozoflardan değildir?
a) Frege
b) Parmenides
c) Herakleitos
d) Pythagoras
e) Thales

Cevap : a) Frege
10- Aşağıdakilerden hangisi Empedokles’in felsefesi aracılığıyla çözüme ulaştırmaya çalıştığı felsefe sorunudur?
a) Güzeli tanımlamak
b) En yüksek iyiyi belirlemek
c) Varlığın nasıl değiştiğini açıklamak
d) En yüksek insan idealini araştırmak
e) Evrenin sınırlarını saptamak

Cevap : c) Varlığın nasıl değiştiğini açıklamak
Çıkmış Sorular
11- Aşağıdaki filozoflardan hangisi felsefi araştırmanın konusunu insanı temele alarak değiştirmiştir?
a) Thales
b) Anaksagoras
c) Herakleitos
d) Protagoras
e) Demokritos

Cevap : d) Protagoras
12- Aşağıdakilerden hangisi DESCARTES ile ilgili söylenemez?
a) Doğuştan bilgileri kabul etmez.
b) Descartes’ta doğuştan ideaları veren yeti “doğal ışık”tır.
c) Descartes’ın evreni mekanik bir evrendir.
d) Ruh ve beden insanda bulunan iki tözdür.
e) Yöntemsel kuşkuculuk yaklaşımını kullanır.

Cevap : a) Doğuştan bilgileri kabul etmez.
13- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in felsefi tutumunun bir parçası değildir?
a) Kavramları yerli yerinde kullanmak
b) Kendini sorgulamak
c) Evrenin kökenini araştırmak
d) Kendini araştırmak
e) Hayatını gözden geçirmek

Cevap : c) Evrenin kökenini araştırmak
14- Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgi öğretisinin temelidir?
a) Anımsama
b) Soyutlama
c) Tümevarım
d) Tümdengelim
e) Çıkarım

Cevap : a) Anımsama

lolonolo
15- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından bir tözdür?
a) Yeşil
b) Cengiz
c) Kırk
d) Gündüz
e) Koşu

Cevap : b) Cengiz
16- Hangisi Ortaçağ filozofudur?
a) Boethius
b) Herakleitos
c) Kant
d) Pythagoras
e) Parmenides

Cevap : a) Boethius
Çıkmış Sorular
17- Ockhamlı William ‘ın ustura metaforu ile gerçekçilere yönelttiği eleştiri nedir?
a) Gerçekçiler tümelleri bireysellerin dışına çıkarmıştır
b) Gerçekçiler tümelleri bireysellerin içine almıştır.
c) Varlıkları gereğinden fazla çoğaltmışlardır.
d) Tikellerin sayısı tümellerden fazladır.

Cevap : c) Varlıkları gereğinden fazla çoğaltmışlardır.
18- Aşağıdakilerden hangisi OCKHAMLI WİLLİAM ın tümellerle ilgili düşüncesi değildir?
a) Tümeller insan zihnindeki kavramlardır.
b) Tümeller soyut zihinsel kavramlardır.
c) Tümeller hakkında konuşmayı sağlayan biricik varlık yazılı ve sözlü dildeki tümel terimlerdir.
d) Tümellerin gerçek bir var oluşları bulunmaz ve düşünmenin birer edimi olarak görür.
e) Tümellin gerçek var oluşu vardır, somut kavramlardır.

Cevap : e) Tümellin gerçek var oluşu vardır, somut kavramlardır.
19- Aşağıdakilerden hangisi OCKHAMLI WİLLİAM ın tümellerle ilgili düşüncesi değildir?
a) Tümeller kendi başına var olmazlar.
b) Bireysellerin içindedir.
c) Tanrının gücünü sınırlar
d) Düşüncenin birer edimidir.

Cevap : c) Tanrının gücünü sınırlar
20- Aşağıdakilerden hangisi tümeller konusundaki görüşleri bakımından diğerlerinden ayrılır?
a) Augustinus
b) Ockhamlı William
c) Anselmus
d) Erigana
e) Duns Scotus

Cevap : b) Ockhamlı William
21- Aşağıdakilerden hangisi DESCARTES ın kimi şeyleri apaçık görmesini sağlayan bir aracıdır?
a) Sezgi
b) Hayaller
c) Düşünme
d) Bilinenler

Cevap : c) Düşünme
Felsefe Tarihi Sorunları Soruları

 

 

lolonolo
AUZEF - FELSEFEYE GİRİŞ
AUZEF – FELSEFEYE GİRİŞ ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019

lolonolo
lolonolo
lolonolo

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.