Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Vize

Final

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişimi 2019 vize Soruları Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2020 Final Soruları
Fiziksel Gelişim Ve Motor Büyüme Ünite-1 Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite-8
Fiziksel Gelişim Ve Motor Büyüme Ünite-2 Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite-9
Fiziksel Büyüme ve Motor gelişim Ünite-3 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Ünite-10
Fiziksel Büyüme ve Motor gelişim Ünite-4 Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -11
Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Ünite-5
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite-6
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite-7 Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları 8-14 Ünite
Ünite Soruları 1-14 Ünite Soruları 1-14
lolonolo

 

Soru bankası

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -1
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -2
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -3
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -4
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -5
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -6
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite -7
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Ders Kitabı

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim

Çocukların yaşamında hareket olmazsa olmaz temel bir unsurdur. Çocukların yaşamında hareketin öneminin farkında olup, onlara hareket etme fırsatları veren, öğrenme süreçlerini hareketle destekleyen öğretmenler bu sürecin en önemli kolaylaştırıcılarıdır. Kitabımızın çocukların yaşamına hareket yoluyla etkili dokunuşlar yapmak isteyen eğitimciler ile öğretmen adaylarına yararlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

1. Fiziksel Gelişim
2. Fiziksel Gelişimi Etkileyen Etmenler
3. Motor Gelişim
4. Motor Gelişim Özellikleri
5. Motor Beceriler
6. Motor Gelişimin Kuramsal Temelleri
7. Temel Hareket Gelişimi: Lokomotor, Lokomotor Olmayan Ve Manipülatif Beceriler
8. Hareket Eğitimi Ve Önemi
9. Erken Çocukluk Döneminde Hareket Eğitimi
10. Hareket Eğitiminde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler
11. Hareket Eğitiminin Bileşenleri
12. Hareket Eğitiminin Planlanması
13. Erken Çocukluk Döneminde Hareket Eğitimi Ve Küçük Kas Becerileri İle İlgili Etkinlik Örnekleri
14. Erken Çocukluk Döneminde Hareket Eğitimi Ve Büyük Kas Becerileri İle İlgili Etkinlik Örnekleri

lolonolo
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
Fiziksel Büyüme
Cocuk-Gelisimi ANASAYFA
Fiziksel Büyüme
Auzef ANASAYFA
lolonolo
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
1.Ünite Soruları

1. Fiziksel gelişim ağırlık, boy, sözcük sayısındaki artış gibi sayısal olarak ifade edilen
artışları gelişim hangi yönüyle açıklanabilir?
A ) Fiziksel yönüyle
B ) Niteliksel yönüyle
C ) Niceliksel yönüyle
D ) Gelişimsel yönüyle
E ) Motor yönüyle

Cevap : C ) Niceliksel yönüyle
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişim aşamalarından biri değildir?
A ) Doğum öncesi dönem
B ) bebekilik dönem
C ) Erken çocukluk dönem
D ) Okul dönem
E ) Şematik dönem

Cevap : E ) Şematik dönem
3. Yaşam sürecindeki en hızlı gelişim yaşandığı dönem hangisidir?

A ) Doğum öncesi dönem
B ) bebekilik dönem
C ) Erken çocukluk dönem
D ) Okul dönem
E ) Ergenlik dönem

Cevap : A ) Doğum öncesi dönem
4. Bıngıldakların erken ya da geç kapanması ya da olmaması Aşağıdakilerden hangisinin
göstergesi olabilir?
A ) Bebeğin cinsiyetinin
B ) Bebeğin yeterli beslenip beslenmemesinin
C ) Bebeğin gelişime sorunlarının
D ) Bebeğin yaşının
E ) Bebeğin ileri gelişim seviyesinin

Cevap : C ) Bebeğin gelişime sorunlarının
5. Yeni doğan bebekte başın vücuda oranı kaçtır?
A ) 1/1
B ) 1/2
C ) 1/3
D ) 1/4
E ) 1/5

Cevap : D ) 1/4
Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
6. bebeklerin diş çıkarma yaşı Aşağıdakilerden hangisinden en çok etkilenmektedir?
A ) genetik Faktörlerden
B ) Cinsiyetten
C ) Bebeğin boy ve kilosundan
D ) İklim şartlarından
E ) Bebeğin beslenmesinden

Cevap : A ) genetik Faktörlerden
7. Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Dört yaşında bir çocuk doğum boyunun yaklaşık 2 katı kadar boya sahiptir
B ) 5-6 yaşlarında el ve ayak bileklerindeki kemik sayısı da artmaktadır.
C ) Bu dönemde gelişim bebekilk dönemne göre hızlıdır.
D ) Dört yaşının sonlarından itbaren çocuklar ilk dişlerini kaybetmeye başlar.
E ) Bu dönemde gövde bacaklara göre daha uzundur.

Cevap : C ) Bu dönemde gelişim bebekilk dönemne göre hızlıdır.
8. Döllenmeden sonra gebeliğin ikinci hafasına kadar süren dönem hangisidir?
A ) Embriyo
B ) bebekilk
C ) Çocukluk
D ) Fetal
E ) Ovum

Cevap : E ) Ovum
9. Okul döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) 10 yaşından yaklaşık on beş yaşına kadar, kızların boy ve ağırlıkları erkeklerin boy ve
ağırlıklarını geçmektedir
B ) Erkeklerdeki ağırlık artışı 15-16 yaş civarında artmaktadır.
C ) Bacak uzunluğunun gövde uzunluğuna oranı 11 yaşından büyük kız ve erkek çocuklar için
aynıdır.
D ) 6-8 yaşlar arasındaki kızlar, erkeklere göre daha uzundur.
E ) Çocukların büyük bir çoğunluğunun vücutları, bir önceki dönemdeki yuvarlağı
kaybetmeye başlamıştır.

Cevap : D ) 6-8 yaşlar arasındaki kızlar, erkeklere göre daha uzundur.
10. Ergenlik döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırlamayı izler.
B ) Bu dönem yaklaşık olarak altı yıl sürmektedir.
C ) Ortalama olarak erkekler, kızlardan 1,5-2 yaş önce ergenliğe girer.
D ) Erkeklerde 18-20 yaşında, kızlarda se 16-18 yaşlarında boy uzaması durma noktasına
gelmektedir.
E ) Ergenlik dönem cinsiyet salgı bezlerinin aktif hale gelir.

Cevap : C ) Ortalama olarak erkekler, kızlardan 1,5-2 yaş önce ergenliğe girer.
CEVAP ANAHTARI
1. c 2. e 3. a 4. c 5. d 6. a 7. c 8. e 9. d 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
2.Ünite Soruları
Cevap :
1. Doğum öncesi dönemde bebek, anneden kaynaklı hangi etmenden etkilenir?
A ) Annenin şeker hastalığı
B ) Annenin kalp hastalığı
C ) Annenin kurşun gibi zehirleyici maddelere maruz kalması
D ) Annenin sigara, alkol gibi ilaç ve madde kullanımı
E ) Hepsi

Cevap :
2. Aşağıdakilerden hangisi Annenin tütün maddesi kullanmasının doğum öncesi dönemde
yol açableceği riskli durumlardan biri değildir?
A ) Fetal Hpoks
B ) Zatürree
C ) Düşük Yapma Olasılığını Artırmakta
D ) Rahim İç Büyüme Gerliği
E ) Daha Yüksek Ölü Doğum Oranları

Cevap :
3. Anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen genetik yapı Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Fenotp
B ) Endotp
C ) Genotp
D ) Ekrotp
E ) Mezotp

Cevap :
4. Protein düzey çok düşük dengesiz bir beslenme düzen Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Yetersiz beslenme
B ) Marasmus
C ) dengesiz beslenme
D ) Kvaşyorkor
E ) Fetal Hpoks

Cevap :
5. Adale ve kemikler çok gelişmiş ) vücut tipine sahp çocuklar hangi vücut tipine sahiptir?
A ) Mezomorfik
B ) Kemomorfik
C ) Ektomorfik
D ) Fetamorfik
E ) Endomorfik

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
6. Aerobik ve Aerobik olmayan becer odaklı etknlkler de dahl olmak üzere pek çok alanda
Yetersiz performans gösteren çocuklar hangi vücut tipine sahiptir?
A ) Mezomorfik
B ) Kemomorfik
C ) Ektomorfik
D ) Fetamorfik
E ) Endomorfik

Cevap :
7. Kas gelişim ve kas gücüne ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Kas lifinin boyutu arttıkça kaslar daha da büyür.
B ) Kasların ntelği bebekilkten ergenliğe dek değişir.
C ) Ergenlik döneminde, kaslarda bir gelişim ilerlemesi yaşanmaktadır.
D ) Kas liflerinin sayısı fiziksel etknilklerle artırılabilir.
E ) Kasların büyüklüğü lif sayısı ve büyüklüğü ile belirlenir.

Cevap :
8. Harekete dahl olan eklemlerin en son sınırlarına kadar, yavaş ve sürekl olarak
gerilmesyle elde edilen hareket genşlğ Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Statİk Esneklik
B ) Esneklik
C ) Dinamik Esneklik
D ) Kas esneklğii
E ) Omur esneklğii

Cevap :
9. Omuz, diz ve kalça eklemlerinin ………………..esneklği, hareketsiz çocuklarda yaşla
brlkte azalma eğlm göstermektedir. Boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A ) Statİk
B ) Eksen
C ) Dinamik
D ) Kas
E ) Omur

Cevap :
10. Maksimum Aerobik güç, Aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A ) Maksimum Oksjen
B ) Fiziksel Gelişim
C ) Yağsız Vücut Kütles
D ) Eklem esneklği
E ) Vücut Direnci

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. e 2. b 3. c 4. d 5. a 6. e 7. d 8. a 9. c 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
3.Ünite Soruları
Cevap :
1. ………………….. term yüksek beyn merkezlerinden, örneğin motor korteksinden gelen
elektrksel bir dürtü tarafından başlatılan hareketler ifade etmektedir. İfadede boş bırakılan
yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Lokomotor
B ) Motor
C ) Pskomotor
D ) Hareket
E ) Denge

Cevap :
2. Motor gelişime yönelik, Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Motor gelişimde beilrleyici faktör kalıtımdır.
B ) Motor gelişim çevresel faktörlerden çok az etkilenmektedir.
C ) Motor gelişim genelilkle hem kaba motor beceriler kapsamaktadır.
D ) Çocuklarda motor gelişim temel olarak hareketlere dayalı davranışlardaki değişim yoluyla
belirlenir.
E ) Motor gelişim sürecn incelemenin başlıca aracı hareket yeteneklerinin gelişimesinin
izlenmesdr.

Cevap :
3. bebekler, ne zaman yüzükoyun yatırıldıklarında çenesini kaldırabilmektedir?
A ) İlk bir Haada
B ) Birinci Ayın Sonunda
C ) İkc Ayın Sonunda
D ) Üçüncü Ayın Sonunda
E ) Dördüncü Ayın Sonunda

Cevap :
4. bebekler genel olarak kaçıncı aydan itbaren emekler?
A ) 6. ay
B ) 7. ay
C ) 8. ay
D ) 9.ay
E ) 10. Ay

Cevap :
5. bebekler kaçıncı ayda yüzükoyun yatırıldığında sürünme hareketine başlar?
A ) 5. ay
B ) 6. ay
C ) 7. ay
D ) 8. ay
E ) 9. Ay

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
6. Bebek, sırt üstü yatar pozisyonda iken, kollardan tutarak baş birkaç cm yukarıya doğru
kaldırılıp, anden dkkatlce bırakılırsa, kollar önce dışa doğru açılıp sonra tekrar çe, vücuda
doğru çekilir. Bu hangi reflekstir?
A ) Moro Refleks
B ) Yakalama Refleks
C ) Tonk Boyun Refleks
D ) Babnsk Refleks
E ) Yüzme Refleks

Cevap :
7. Bebeğin ayak tabanı, tırnak, toplu ğne başı gibi sert csmlerle, parmaklardan topuğa
doğru hafif bastırılarak çizildğnde, bebek başparmağını gerye, diğer parmaklarını se
yelpaze gibi yana doğru açar. Bu hangi reflekstir?
A ) Moro Refleks
B ) Yakalama Refleks
C ) Tonk Boyun Refleks
D ) Babnsk Refleks
E ) Yüzme Refleks

Cevap :
8. Doğumdan sonra 1-2 haa çersnde kaybolan refleks hangisidir?
A ) Moro Refleks
B ) Yakalama Refleks
C ) Tonk Boyun Refleks
D ) Babnsk Refleks
E ) Yüzme Refleks

Cevap :
9. Aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaşlarında çocukların gerçekleştreblecekler motor
hareketlerden biri değildir?
A ) Topu k elyle atabilir.
B ) Merdvenler kolayca np çıkabilir.
C ) Kağıdı ikiye katlayabilir.
D ) Üç tekerlekl bsklete binebilir.
E ) Kitabın sayfalarını çevrebilir.

Cevap :
10. Çocuklar hangi dönemde yen kaba motor beceriler kazanmaktan ziyade çok önceden
kazanmış oldukları motor beceriler daha çevk, akıcı ve doğru bir şekilde ortaya koymaya
başlamaktadır?
A ) bebekilik Döneminde
B ) İlk Çocukluk DönemindeC ) Okul Döneminde
D ) Ergenlik Döneminde
E ) Yetşknlk Döneminde

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. c 2. a 3. b 4. e 5. c 6. a 7. d 8. e 9. b 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
4-Ünite Soruları
Cevap :
1. Büyük ( kaba ) hareketler ve küçük ( ince ) hareketler termler genelilkle hareket türlerin
sınıflandırmak için kullanılmakta brlkte, genel olarak …………gelişimey de kapsamaktadır.
İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Fiziksel
B ) Motor
C ) Blşsel
D ) Sosyal
E ) Duygusal

Cevap :
2. Çocukların, tekmelemeden önce fırlatma becerilerin geliştirmeler gelişim hang
yönüyle açıklanır?
A ) Gelişim genelilkle baştan ayağa doğru ilerler.
B ) Gelişim, çerden dışarıya doğru meydana gelir.
C ) Gelişimde özelden genele doğru ilerler.
D ) Gelişim dışarıdan çerye doğru ilerler.
E ) Gelişim, genelden özele doğru ilerler.

Cevap :
3. Motor becerilerinin öğrenlmes ve gelişim, benzer kronolojk yaştak çocuklar arasında
…………..göstermektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Benzerlkler
B ) Esneklikler
C ) Güçlükler
D ) Farklılıklar
E ) Bölgesellkler

Cevap :
4. Aşağıdakilerden hangisi üst bacakta yer alan büyük kaslar tarafından üretlen
hareketlerden biri değildir?
A ) Yürüme
B ) Atlama
C ) Koşma
D ) Fırlatma
E ) Zıplama

Cevap :
5. bebeklerin dk bir şekilde yürümes için Aşağıdakilerden hangisine gereksnmler
bulunmaktadır?
A ) Güce
B ) Dayanıklılığa
C ) Dengeye
D ) esneklğie
E ) Hiçbiri

Cevap :
6. Çocuklar kaç yaşında merdvenler tek ayakla çıkar?
A ) 12 aylıkken
B ) 18 aylıkken
C ) 24 aylıkken
D ) 36 aylıkken
E ) 48 aylıkken

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Aşağıdakilerden hangisi kaba motor alanındak becerilerin geliştirilmesn teşvik eden
materyallerden biri değildir?
A ) Kaydırak
B ) Salıncak
C ) Üç tekerlekl bsklet
D ) Kalem
E ) Denge çubuğu

Cevap :
8. Aşağıdakilerden hangisi el ve ön kolda yer alan nce kaslar tarafından yönetlr?
A ) Kaba motor beceriler
B ) İnce motor beceriler
C ) Büyük motor beceriler
D ) Genş motor beceriler
E ) Pskomotor beceriler

Cevap :
9. bebeklerin nesneler bütün elleryle kavrama yeteneklerine ne denr?
A ) Kıskaç Kavraması
B ) Yengeç Kavraması
C ) Palmar Kavraması
D ) Babnsk Kavraması
E ) Doğrudan Kavrama

Cevap :
10. El terchne ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Erken çocukluk dönem, çocukların ellerin sağ, sol el ya da her ksn brden kullanablme
becerilerinin oluştuğu bir dönemdr.
B ) İlk yılın sonunda bebekler sağ eln kullanma eğlmndedir.
C ) El terchler çocukların normal ya da normal olmayan bir gelişim göstermeleryle lgl
değldr.
D ) İk-üç yaşlarındak çocuklar hangi ellerin kullanacaklarını belirlemiş durumdadır.
E ) bebekilik döneminde objelere ulaşmak için eln kullanan bebekler sol kollarına göre sağ
kollarını kullanma eğlmndedir.

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. b 2. a 3. d 4. d 5. c 6. e 7. d 8. b 9. c 10. d

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
5-Ünite Soruları
Cevap :
1. Çocukların motor becerilerinin desteklenmes hem çocukluk döneminde görülen
………………hem de becerilerin gelişimes ve fiziksel hareketsizlğn üstesnden gelmesnde
krtk bir rol oynamaktadır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Raştzmn
B ) Gelişimn
C ) Gerliğin
D ) Obeztenin
E ) Serebral palsnn

Cevap :
2. “Dkkatn” temelnde hangi duygular yer alır?
A ) Sevg ve hoşgörü
B ) Merak ve keşfetme
C ) Anlayış ve lg
D ) Beğenme ve hoşgörü
E ) Hiçbiri

Cevap :
3. İlkokul başlarında çocuklar lgnç buldukları konuda dkkatlerin kaç dakka
sürdürebilirler?
A ) 5 dakka
B ) 10 dakka
C ) 15 dakka
D ) 20 dakka
E ) 25 dakka

Cevap :
4. Kısa bir mesafey mümkün olan en kısa sürede alablme becers Aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Hareket
B ) Tepk
C ) Hız
D ) Uyaran
E ) Koşu

Cevap :
5. Dışardan ya da çerden gelen uyarıcılara karşı organzmanın gösterdğ davranış
Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) HareketB ) Tepk
C ) Hız
D ) Uyaran
E ) Koşu

Cevap :
6. Kas kuvvetnn artışı Aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?
A ) Yaş
B ) cinsiyet
C ) Beslenme
D ) Beden Ölçüsü
E ) Heps

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Vücudun yönünü an ve doğru bir şekilde çevreblme becers Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Çevklik
B ) Hız
C ) Tepk hızı
D ) Güç
E ) Esneklik

Cevap :
8. Uzun sürel bedensel faalyetlerde, organzmanın yorulmaya karşı gösterdğ drenç
becers Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Aerobik Eşgüdüm
B ) AnAerobik Dayanıklılık
C ) Aerobik Dayanıklılık
D ) AnAerobik Eşgüdüm
E ) Hiçbiri

Cevap :
9. Aynı mekank nokta üzerndek kas gruplarının hareketlerin snr- kas şbrlğ le br
armon çnde, bell enerj tasarrufu sağlayarak yapma becers Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Çevklik
B ) Dayanıklılık
C ) Eşgüdüm
D ) Güç
E ) Dkkat

Cevap :
10. Aşağıdak örneklerden hangisi Statİk dengeye örnek verlemez?
A ) Denge çubuğu üzernde yürüme
B ) Tek ayak üzernde durmaC ) Denge alet üzernde durma
D ) Denge çubuğu üzernde durma
E ) Denge tahtası üzernde durma

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. d 2. b 3. d 4. c 5. b 6. e 7. a 8. b 9. c 10. a

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
6-Ünite Soruları
Cevap :
1. Motor gelişim modellerine ilişkin Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A ) Motor gelişim model bastçe hareketmzle lgl bir teor, varsayım ya da tahmnn görsel
br tasvrdr.
B ) Modeller, motor gelişime ilişkin keşfedilen blgler almakta ve bu gerçeklerin sstematk
olarak lşkl olableceği bir çerçeve oluşturmaktadır.
C ) Brçok uzman, doğumdan ölüme kadar olan süreçte hareket davranışlarını açıklamak çn
motor gelişim modeller önermektedir.
D ) Motor gelişim modeller, karmaşık kavramların daha y anlaşılmasını sağlamaktadır.
E ) Heps

Cevap :
2. “Üç Ayaklı Kum Saat Modelne” ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Kum saat model, motor gelişim sürecn anlamak için kum saatnn sembol olarak
kullanıldığı bir modeldr.
B ) Kum saatnn çnn yaşam maddesi le doldurulması gerekmektedir.
C ) Çevresel şşenin bir kapağı vardır.
D ) Kum, kum saatne bir kalıtım, diğer çevresel şşe olmak üzere k ayrı şşeden çer
grmektedir.
E ) Bu yaşam maddesi “kum” dur.

Cevap :
3. Işık tutulduğunda göz bebeğnn otomatk olarak büzülmes aşağıdak hareketlerden
hangisine örnektr?
A ) Uyarıcı hareketlere
B ) Motork hareketlere
C ) Refleksf hareketlere
D ) Gelişimsel hareketlere
E ) Çevresel hareketlere

Cevap :
4. Yeni doğan bebekler, motor beceriler açısından oldukça …………..dr. İfadede boş
bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Pasfler
B ) Aktrler
C ) Dkkatller
D ) Sezgseller
E ) Endşeller

Cevap :
5. Aşağıdakilerden hangisi emme, arama, yakalama, kavrama gibi Birincil refleks
hareketlerinin şlevlerinden brdr?
A ) Görme
B ) Dokunma
C ) Tanıma
D ) Beslenme
E ) Hssetme

Cevap :
6. Aşağıdakilerden hangisi duruşa ilişkin reflekslerden biri değildir?
A ) Babnsk Refleks
B ) Adımlama Refleks
C ) Emekleme Refleks
D ) Yüzme Refleks
E ) Çekme Refleks

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Aşağıdakilerden hangisi temel hareket becerilerinden dengeye yönelik bir becer değldr?
A ) Bükme
B ) Tekmeleme
C ) Germe
D ) Dönme
E ) Döndürme

Cevap :
8. Çocukların ustalaşma evresne ulaşablmeler Aşağıdakilerden hangisine bağlı değldr?
A ) Alıştırma olanağı yaratılmasına
B ) Motve edlmesne
C ) Ntelkl bir eğtm verlmesne
D ) Beslenmesne
E ) Hiçbirine

Cevap :
9. …………….. gibi temel hareketler bu dönemde p atlama, halk oyunları ve atletzmde üç
adım atlama için kullanılablmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A ) Sekme
B ) Koşma
C ) Dengede durma
D ) Bükme
E ) Yakalama

Cevap :
10. 14 yaşında başlamakta ve yetşknlk boyunca devam etmekte olan evre Aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Şekillenme Evres
B ) Geçş Evres
C ) Uygulama Evres
D ) Yaşam Boyu Uygulama Evres
E ) Ustalaşma Evres

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. e 2. c 3. c 4. b 5. d 6. a 7. b 8. d 9. a 10. e

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
7-Ünite Soruları
Cevap :
1. Vücudu bir yerden bir yere hareket ettrmek ya da sekmek ve zıplamak gibi vücudu yukarı
doğru çekmek için kullanılmakta ve beden uzayda hareket ettrmey çeren becer
Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Manpülatf
B ) Motork
C ) Lokomotor
D ) Pskomotor
E ) Lokomotor olmayan

Cevap :
2. Çocukların yüzüstü pozisyonda döndükten sonra göğsünü kaldırarak, zeminde geznmek
çn kollarını kullanmaları Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Dönme
B ) Bükülme
C ) Germe
D ) Emekleme
E ) Geznme

Cevap :
3. Aşağıdakilerden hangisi en öneml lokomotor beceriler arasında yer almaz?
A ) Emekleme
B ) Oturma
C ) Yürüme
D ) Koşma
E ) Atlama

Cevap :
4. Bebek, yetşkn yürüyüşünün topuk-ayak teması yerne, zemnle ……….. bir temas
yapmaktadır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Yakın
B ) Yatay
C ) Dk
D ) Paralel
E ) Düz

Cevap :
5. Sekme hareketnn galop ve kayma hareketlerinden farkı nedr?
A ) Sekmenin yanlara doğru yapılmasıdır.
B ) Vücudun ağırlığının diğer ayağa aktarılmadan önce aynı ayak tarafından yapılmasıdır.
C ) Önde gelen bacağın değişimeden aynı şekilde lerlemesdr.
D ) Adımlama hareketnn devamında arka ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak getrlmesdr.
E ) Fark yoktur.

Cevap :
6. bebekler kaç aylık olduklarından bel bölgesnden destekle oturablmektedir?
A ) 1 ay
B ) 2 ay
C ) 3 ay
D ) 4 ay
E ) 5 ay

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Lokomotor olmayan hareketlere ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Çocukların kendlerin kontrol etmelerine yardım eder.
B ) Çocukların kend bedenleryle lgl blg ednmelerine yardım eder.
C ) Çocukların bağımsız bir şekilde yürüyerek çevrey keşfetmelerine yardım eder.
D ) Çocukların ayakta dk durablmelerine yardım eder.
E ) Çocukların vücut farkındalığı geliştirmelerine yardım eder.

Cevap :
8. bir nesnenin kullanımını çeren hareketler Aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Manpülatf
B ) Motork
C ) Lokomotor
D ) Pskomotor
E ) Lokomotor olmayan

Cevap :
9. Aşağıdakilerden hangisi manpülatf faalyetlerden brdr?
A ) Ayakla vurma
B ) Top sektrme
C ) Nesneler toplama
D ) Topa vurma
E ) Heps

Cevap :
10. Aşağıdakilerden hangisi manpülatf bir becer değldr?
A ) Uzanma
B ) Yakalama
C ) Sekme
D ) Bırakma
E ) Karalama yapma

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. c 2. d 3. b 4. e 5. b 6. d 7. c 8. a 9. e 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
8-Ünite Soruları
Cevap :
1. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde hareket etknlklerinin faydaları arasında
yer almaz?
A ) Büyüme ve gelişimenin daha y olması
B ) Motor becerilerin geliştirilmes
C ) aktif yaşam tarzı kazandırılması
D ) Gelecekte oluşablecek hastalık rsklerinin azaltılması
E ) Hiçbiri

Cevap :
2. Aşağıdakilerden hangisi çocukların günlük fiziksel aktvteler arasında yer almaz?
A ) Eğlence etknlkler
B ) Serbest oyun
C ) Ktap okuma
D ) Spor
E ) Bsklete bnme

Cevap :
3. 0-12 ay arası bebeklerin günlük fiziksel aktvte htyaçlarına ilişkin Aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A ) Uzanma etknlkler yapmalıdır.
B ) Gün boyunca en az 30 dakka ayakları üzernde hareket etmeldr.
C ) Sürünme etknlkler yapmalıdır.
D ) Zemn temell etknlkler yapmalıdır.
E ) Günde brçok kez fiziksel olarak aktif olmalılardır.

Cevap :
4. 1-2 yaş arası küçük çocukların günlük fiziksel aktvte htyaçlarına ilişkin Aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A ) Gün boyunca 180 dakka fiziksel etknlkler gerçekleştrlmeldr.
B ) Aktvteler eğlencel olmalıdır.
C ) Yürümeye başlayan çocukları yen şeyler keşfetmeye teşvik etmeldr.
D ) Çocuklar yüzmeye teşvik edlmeldr
E ) Planlı, organze ve yapılandırılmamış hareket etknlkler gerçekleştrlmeldr.

Cevap :
5. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş arası okul öncesi dönemdeki çocukların günlük
gerçekleştreblecekler fiziksel aktvtelerden biri değildir?
A ) Dans etmek
B ) Atlamak
C ) Zıplamak
D ) Emeklemek
E ) Koşmak

Cevap :
6. Boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“bebekler çevrede fiziksel olarak hareket ederek ve çevredek nesneler elleryle hareket
ettrerek yan ………………………öğrenmektedir.”
A ) Beslenme yoluyla
B ) Eğtm yoluyla
C ) Hareket yoluyla
D ) İştsel yollarla
E ) Görsel yollarla

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin çevrey keşfetmelerin ve çnde yaşadıkları dünya
hakkındak kavramsal blglerin genşletmelerin sağlamada öncelkl olarak etkldr?
A ) Yürüme
B ) Beslenme
C ) Uyku
D ) Bakım Alma
E ) Hiçbiri

Cevap :
8. Aşağıdakilerden hangisi hareketn çocukların blşsel gelişimlerine katkıları arasında yer
alır?
A ) Şekillerin nasıl tanınması gerektğn anlamalarına
B ) Problemlerin nasıl çözüleceğin anlamalarına
C ) Alt- üst gibi kavramların öğrenlmesne
D ) Vücudun çevrede nasıl hareket ettğnn öğrenlmesne
E ) Heps

Cevap :
9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların fiziksel aktvtelere katılmalarının yararları arasında
yer almaz?
A ) Sırasını beklemey öğrenme
B ) Grup aktvtelerine lderlk etmey öğrenme
C ) Eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğrenme
D ) Başkalarının oyuna katılmasına zn vermey öğrenme
E ) Kalıtımsal özellklerin öğrenme

Cevap :
10. Aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Fiziksel aktvtelere etkn bir şekilde katılan çocukların, kalp ve akcğer kondsyonları da
gelişimektedir.
B ) Çocuklar hareket etknlkleryle enerjlerin boşaltarak, ruhsal olarak rahatlarlar.
C ) Gelişimş hareket performansı, çocukların bir akran grubundan dışlanmasına neden
olablmektedir.
D ) Çocuklar kendlerin “başarısız” olarak gördüklerinde, fiziksel etknlkler bu durumdan
olumsuz etkilenmektedir.
E ) Gelşen motor yetenekler sayesnde, çocuğun kendne güven gelşecektr.

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. e 2. c 3. b 4. d 5. d 6. c 7. a 8. e 9. e 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
9-Ünite Soruları
Cevap :
1. Organzma sstemler anatomk ve fzyolojk alt sstemler olarak, hangi çsel faktörlerle
temsl edlmez?
A ) Kalıtım
B ) Çevre
C ) Algı
D ) Yaş
E ) Dkkat

Cevap :
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel uygunluğun ve motor performans yeteneğnn gelişim
fade eder?
A ) Hareket Öğrenme
B ) Motor Öğrenme
C ) Motor Performans
D ) Fiziksel Uygunluk
E ) Hareket Hakkında Öğrenme

Cevap :
3. Çocuklar düzenl olarak egzersz yapmanın yararlarını ya da fzk yasalarına dayanarak
hareket prensplerin öğrendğnde Aşağıdakilerden hangisi meydana gelr?
A ) Hareket Öğrenme
B ) Motor Öğrenme
C ) Performansı Öğrenme
D ) Fiziksel Öğrenme
E ) Hareket Hakkında Öğrenme

Cevap :
4. Aşağıdakilerden hangisi çocukların motor yeterlilk beceriler arasında yer almaz?
A ) Güç
B ) Esneklik
C ) Koordnasyon
D ) Hız
E ) Çabukluk

Cevap :
5. Erken yaşlarda hareket eğtmne katılan çocuklar, katılımcı olmayanlara göre
……………………….. görünmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A ) Daha gerde
B ) Daha çekngen
C ) Daha yetenekl
D ) Daha pasf
E ) Daha gelişimsel

Cevap :
6. Çocuklarla gerçekleştrlecek hareket etkinliğinin en az kaç dakka sürmes
önerlmektedir?
A ) 10
B ) 15
C ) 20
D ) 25
E ) 30

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Hareket eğtmnn öneml bir noktası, tüm çocukların çalışmalar sırasında ……………….
olmalarını sağlamaktır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) aktif
B ) Kararlı
C ) Başarılı
D ) Öz denetml
E ) yeterli

Cevap :
8. Aşağıdakilerden hangisi ntelkl bir hareket eğtm programının temel bleşenler arasında
yer almaz?
A ) Çocukların breysel gelişim özellkler ve farklılıkları dkkate alınarak düzenlenr.
B ) Çocuk merkezldr.
C ) Çocukların gelişimsel gereksnmlerine, özellklerine ve lg alanlarına dayanır.
D ) Normal gelişim gösteren çocuklara yöneliktr.
E ) Yönetm becerilerin ve öz dspln öğretr.

Cevap :
9. Aşağıdakilerden hangisi alelerin çocuklarının hareket becerilerin geliştirmeler ve
hareketl bir yaşam tarzı benmsemeler için yapablecekler arasında yer almaz?
A ) Alesel Yapı
B ) Alesel teşvik
C ) Alesel Olanaklar
D ) Rol Model
E ) Ale Katılımı

Cevap :
10. Açık havada ve sıcakta gerçekleştrlen hareket eğtmnde öğretimenlerin dkkat etmeler
gereken noktalara ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Hareket eğtmne geçmeden önce tüm çocukların yeterli mktarda su çmes
sağlanmalıdır.
B ) Hava sıcaklığına bağlı olarak çocuklarla gerçekleştrlen etknlklerin yoğunluğu ve süres
azaltılabilir.
C ) Çocukların etknlkler sırasında kıyafetlerinin mümkün olduğunca sentetk özellkte olması
önemldr.
D ) Çocukların terl kıyafetler kuru olanlarla değştrlmeldr.
E ) Etknlkler sırasında peryodk olarak su çme araları verlmeldr.

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. d 2. a 3. e 4. b 5. c 6. e 7. c 8. d 9. a 10. c

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
10-Ünite Soruları
Cevap :
1. Hareket etknlklerinin hazırlığı sırasında eğtmc, çocukların etknlklere katılımlarını
sağlayacak ve becer kazanmaya odaklanacak en uygun …………… ve ………………
seçmeldr.
İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Oyuncak ve Masaları
B ) Oyuncak ve Teknkler
C ) Yöntem ve Teknkler
D ) Teknk ve Öğretm
E ) Öğretm ve Yöntem

Cevap :
2. Uygun bir öğretim yöntemn seçmede aşağıdak unsurlardan hangisi yer alır?
A ) Öğretmen
B ) Ortam
C ) Materyal
D ) Etknlk Hedefler
E ) Heps

Cevap :
3. Ayşe öğretimen sınıfındak 18 çocukla bir hareket etknlğ yapmayı planlamaktadır. Ancak
öğretimenin hazırladığı etknlk için sınıa yeterli materyal bulunmamaktadır. Ayşe
öğretimenin bu etknlğ gerçekleştreblmes için hangi öğretim yöntem ve teknğnden
faydalanması uygun olur?
A ) Breyselleştrlmş Öğrenme
B ) Sorgulama Yoluyla Öğretm
C ) Tam Öğrenme
D ) Doğrudan Öğretm
E ) İstasyon Teknğ

Cevap :
4. Hareket eğtmnde kullanılan yöntem ve teknklerden hangisi öğretimen merkezl br
yaklaşımdır?
A ) Akran Öğretm
B ) Doğrudan Öğretm
C ) İstasyon Teknğ
D ) Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E ) Araştırma/İinceleme Yoluyla Öğretm

Cevap :
5. Aşağıdakilerden hangisi breyselleştrlmş öğrenme yöntemnn yararlarından br
değldr?
A ) Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.
B ) Çocuğun motvasyon sevyesn arttırır.
C ) Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendlerin başarılı hssederler
D ) Öğretmenler breysel lg gösterme konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.
E ) Çocuklar, öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya stekl olurlar.

Cevap :
6. Çocukların brbrne yardım ettkler ve öğreterek öğrendkler öğretim yöntem
hangisidir?
A ) Breyselleştrlmş Öğrenme
B ) Doğrudan Öğretm
C ) Tam Öğrenme
D ) Akran Öğretm
E ) İstasyon Teknİği

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Aşağıdakilerden hangisi sorgulama yoluyla öğretimn avantajları arasında yer almaz?
A ) Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmes
B ) becerilerin daha y anlaşılmasını teşvik etmes
C ) Çocukları kapsayıcı şekilde öğretimn olması
D ) Yaşam boyu öğrenme kalıplarını geliştirmes
E ) Çocukların düşünme becerilerin geliştirmes

Cevap :
8. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemnn aşamalarından
brdr?
A ) Yöntem belirleme
B ) Düzeltme
C ) Değerlendrme
D ) Deneme ve keşfetme
E ) Heps

Cevap :
9. İş brlkç öğrenmeye ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemldr.
B ) Çocuklar arasındaki yapıcı lşkler geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
C ) Akranlar düzenl olarak brbrleryle çalışma fırsatı bulurlar.
D ) genelilkle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır.
E ) Çocukların brlkte çalışmalarının önemne odaklanan bir yöntemdr.

Cevap :
10. Hareket eğtmnde kullanılan yöntem ve teknklerden hangisi en çok çocuk merkezl br
yaklaşımdır?
A ) Akran Öğretm
B ) Doğrudan Öğretm
C ) İstasyon Teknğ
D ) Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E ) Araştırma/İinceleme Yoluyla Öğretm

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. c 2. e 3. e 4. b 5. a 6. d 7. c 8. e 9. a 10. e

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
11-Ünite Soruları
Cevap :
1. Hareket eğtmne yönelik ortam düzenlemede aşağıdak güvenlk önlemlerinden
hangisin gerçekleştrmek doğru bir yaklaşım olmaz?
A ) Ortamda güvenl ve uygun davranışları teşvik edecek kuralların belirlenmes
B ) Ortamın ısınma, aydınlatma, havalandırma gibi fzk koşullarının kontrol edlmes
C ) Ortamın brbrne çok yakın daha küçük alanlara bölünmes
D ) Ortamda çocuklara zarar vereblecek eşyaların bulundurulmaması
E ) Ortamın etknlkler uygulanmaya başlanmadan önce kontrol edlmes

Cevap :
2. yeterli ……………… sağlanması, kalte bir etknlğn öneml bir bleşendr. İfadede boş
bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Çocuk
B ) Materyal
C ) Ortam
D ) Öğretm
E ) Yöntem

Cevap :
3. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas becerilerin destekleyecek materyaller arasında yer
almaz?
A ) Atlama p
B ) Oyun hamuru
C ) Denge Tahtası
D ) Çember
E ) Zıplama Balonu

Cevap :
4. Aşağıdakilerden hangisi küçük kas becerilerin destekleyecek materyaller arasında yer
almaz?
A ) Halat
B ) Boya
C ) Kağıt
D ) Makas
E ) Fırça

Cevap :
5. Aşağıdakilerden hangisi hareket eğtm etknlklerinde dkkat edlmes gereken
noktalardan değldr?
A ) Yaptırılacak hareketler, çocukların gelişim özellklerine uygun olarak seçlmeldr.
B ) Hareketler, bastten zora doğru düzenlenmeldr.
C ) Hareketler sırasında takld oyunlara ve dramatzasyona yer verlebilir.
D ) Çocuklar etknlk sırasında esnek, yumuşak çoraplar gyebilirler.
E ) Etknlkler mutlaka oyun temell hazırlanmalıdır.

Cevap :
6. Hareket eğtm etknlklerinde çocukların gruplara ayrılmasına ilişkin aşağıdak
fadelerden hangisi doğrudur?
A ) Gruplara ayırmada homojen bir yaklaşım benmsenmeldr.
B ) Kız ve erkek çocukların aynı grupta olmamalarına özen gösterlmeldr.
C ) Çocuklar gruplara 24 aydan itbaren ayrılarak etknlkler gerçekleştrebilirler.
D ) Lderlk özellğ olan çocuklar aynı grupta yer almalıdır.
E ) Çocuklar breysel farklılıklarına göre karışık bir şekilde gruplara ayrılmalıdır.

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Etknlklerde çocukların sosyal gelişimlerin destekleyecek, ş brlğ becerilerin artıracak
grup etknlklerine yer verlerek …………gelişimler desteklenmeldr. İfadede boş bırakılan
yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Blşsel
B ) Duygusal
C ) Fiziksel
D ) Öz Bakım
E ) Sosyal

Cevap :
8. Aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Eğtmc, sınıfında bulunan çocukların hepsn çok y tanımalı.
B ) Yaş ve gelişim seviyesinin üzernde oyunlar oynatıldığında çocuk başarısız olacaktır.
C ) Eğtmc, solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller verlmeldr.
D ) Eğtmc, çocuklara model olmak için hareketler kends de yapmalıdır.
E ) Eğtmc hareketler gerçekleştrmekten zevk almalıdır.

Cevap :
9. Çocukların bell bir hareket çok sık aralıklarla tekrar etmeler, onlarda
………………………yaratablmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A ) İstekszlk
B ) Mutsuzluk
C ) Sevnç
D ) İlg
E ) Motvasyon

Cevap :
10. Hareket eğtm sırasında eğtmcnn görevlerine ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi
yanlıştır?
A ) Eğtmc, çocukların hareket becerilerin geliştirmeler için teşvik etmeldr.
B ) Eğtmc, etknlk sırasında çocuklar htyaç duyarlarsa yardımcı olmalıdır.
C ) Eğtmc, çocukların hareketle lgl sorularını cevaplamalıdır.
D ) Eğtmc, etknlğe katı kurallarla yaklaşmamalıdır.
E ) Eğtmc, etknlk sırasında mümkün olduğunca çok müdahale ederek hareketlerin doğru
öğrenlmesn sağlamalıdır.

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. c 2. b 3. b 4. a 5. d 6. e 7. e 8. c 9. a 10. e

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
12-Ünite Soruları
Cevap :
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik olarak hazırlanacak etknlk planlarında yer
alan değşkenlerden biri değildir?
A ) Etknlğn İçerğ
B ) Düzey
C ) Öğretmenin Deneym
D ) Çocukların Yaş Grubu
E ) Plan Formatı

Cevap :
2. Aşağıdakilerden hangisi etknlk planı uygulama öncesi yapılması gereken anahtar
noktalardan biri değildir?
A ) Etknlğn Amacı
B ) Etknlğn Yer
C ) Etknlğn Süres
D ) Etknlğn Düzenlenmes
E ) Etknlklerin Sırası

Cevap :
3. Aşağıdakilerden hangisi etknlk planı uygulama sonrası yapılması gereken anahtar
noktalardan brdr?
A ) Çocuklardan ger bldrm alma
B ) Öğretmenin çocukları değerlendirmes
C ) Öğretmenin kendn değerlendirmes
D ) Öğretmenin etknlğ değerlendirmes
E ) Heps

Cevap :
4. Boncukları pe dzme, yoğurma maddeler le yapılan etknlkler se öncelkle
………………………….. gelişim, eş güdüm ve koordnasyon becers gelişim destekleyc
oyunlardır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Küçük kas
B ) Büyük kas
C ) Dayanıklılık
D ) Tepk hızı
E ) Güç

Cevap :
5. Hareket etknlk aşamalarından “Değerlendrme Aşamasına” ilişkin aşağıdak fadelerden
hangisi yanlıştır?
A ) Yapılan eğtmn çocuk üzerndek etkler hakkında blnçl bir yargıya varılması
değerlendirme sayesnde gerçekleşmektedir.
B ) Bu aşamada bir oyun ya da serbest hareketler gerçekleştrlebilir.
C ) Bu aşamanın 15-25 dakka sürmes önerlmektedir.
D ) Değerlendrme le eğtmc, bir sonrak etknlklerde olumsuzlukları ortadan kaldırma
olanağı bulur.
E ) Eksklikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar, başarılı ve olumlu yönler değerlendirme
sonucunda belirlenir.

Cevap :
6. Hareketl etknlklerin çoğunluğu koşma, atlama, tırmanma gibi hareket çeren ve
çocukların hoşuna gden eğlencel oyunları çerdğnden, çocuklar bu oyunları oynarken aynı
zamanda …………..gelişimler de desteklenecektr. İfadede boş bırakılan yere
Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A ) Küçük kas
B ) Büyük kas
C ) Dayanıklılık
D ) Tepk hızı
E ) Güç

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Aşağıdakilerden hangisi hareket etknlk aşamalarından biri değildir?
A ) Isınma Aşaması
B ) Egzersz Aşaması
C ) Becer geliştirme Aşaması
D ) Uygulama Aşaması
E ) Değerlendrme Aşaması

Cevap :
8. bir etknlk planında hareket etknlk aşamalarından en az …………..bulunması
gerekmektedir. Yukarıdak boşluğa gelecek uygun ifade hangisidir?
A ) Brnn
B ) İksnn
C ) Üçünün
D ) Dördünün
E ) Hepsnn

Cevap :
9. Hareket etknlk aşamalarından “Isınma Aşamasına” ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi
yanlıştır?
A ) Ortalama 15-20 dakka sürdürülmeldr.
B ) Çocukların hızlı bir şekilde etknlğe başlamalarına yardımcı olur.
C ) Parmak oyunları, nefes çalışmaları, takld yürüyüş ısınma hareketlerine örnektr.
D ) Çocuklar bu hareketler sırasında bütün sınıf alanını kullanabilirler.
E ) Uygun vücut duruşu ve doğru hareket becers kazanılmasını sağlar.

Cevap :
10. Hareket etknlk aşamalarından “Becer geliştirme Aşamasına” ilişkin aşağıdak
fadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Bu aşama etknlğn en öneml aşamasıdır.
B ) Bu aşamanın odağında becerilerin uygulanması, tekrarı ve yleştrlmes yer almaktadır.
C ) Çalışmalar sırasında akran öğretimnden yararlanılabilir.
D ) Bu aşama becerilerin doğru şekilde gerçekleştrlme sürecn kapsamaktadır.
E ) Bu aşamada, eklemler hareketlendrme, kasları güçlendrme ve esneklik kazandırmaya
yönelik hareketler gerçekleştrlmektedir.

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. e 2. d 3. e 4. a 5. c 6. b 7. d 8. b 9. a 10. e

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
13-Ünite Soruları
Cevap :
1. Çamaşırları Asalım etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?
A ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.
B ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
D ) Nesneler takar, pe vb. dzer.
E ) Başladığı ş zamanında btrmek için çaba gösterr.

Cevap :
2. Çamaşırları Asalım etknlğnde aşağıdak gelişim alanlarından hangisi yer almaz?
A ) Blşsel Gelişim
B ) Motor Gelişim
C ) Sosyal Gelişim
D ) Dl Gelişim
E ) Duygusal Gelişim

Cevap :
3. Çamaşırları Asalım etkinliğinin çeşd nedr?
A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Sanat ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap :
4. Aşağıdakilerden hangisi “Çamaşırları Asalım” etknlğnde kullanılan materyallerden
değldr?
A ) İp
B ) Kum saat
C ) Gözlük
D ) Etek görseller
E ) Sepet

Cevap :
5. Hayd, Pknğe Gdyoruz etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?
A ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
B ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.
C ) Belirl bir mesafey sürünerek gder.
D ) Breysel ve eşl olarak denge hareketler yapar.
E ) Nesneler toplar.

Cevap :
6. Hayd, Pknğe Gdyoruz etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer almaz?
A ) Hızlı
B ) Kare
C ) Yavaş
D ) Üçgen
E ) Dare

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap :
7. Hayd, Pknğe Gdyoruz etkinliğinin değerlendirme aşaması hangi yöntemle
gerçekleştirilmiştir?
A ) Soru- cevap
B ) Oyun
C ) Sanat
D ) Drama
E ) Hiçbiri

Cevap :
8. Sen Sakın Üşüme etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?
A ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
B ) Yönergeler doğrultusunda yürür.
C ) Ç ayak sıçrayarak belirl mesafe ilerler.
D ) Belirl bir mesafey sürünerek gider.
E ) Ev ve okuldak eşyaları katlar, asar, yerleştrr.

Cevap :
9. Sen Sakın Üşüme etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer almaz?
A ) Dış
B ) Sağ
C ) Sol
D ) Ön
E ) Arka

Cevap :
10. Sen Sakın Üşüme etkinliğinin çeşd nedr?
A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Sanat ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap :
CEVAP ANAHTARI
1. b 2. d 3. a 4. c 5. a 6. e 7. b 8. d 9. a 10. b

Cevap :
Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları
lolonolo
14-Ünite Soruları
Cevap :
1. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer
almaz?
A ) İlerye doğru brer brer rtmk sayar.
B ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.
D ) Nesneler kaldırır, taşır.
E ) Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

Cevap : C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.
2. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etknlğnde aşağıdak gelişim alanlarından
hangisi yer alır?
A ) Blşsel Gelişim
B ) Öz Bakım
C ) Sosyal Gelişim
D ) Dl Gelişim
E ) Duygusal Gelişim

Cevap : A ) Blşsel Gelişim
3. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etkinliğinin çeşd nedr?
A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Fen ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap : D ) Fen ve Hareket
4. Aşağıdakilerden hangisi “Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım” etknlğnde kullanılan
materyallerden değldr?
A ) Kalın p
B ) Kum saat
C ) Renkl elektrk bantları
D ) Sepet
E ) Fon kartondan şapka

Cevap : B ) Kum saat
5. Rakamlar Şatosu etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?
A ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.
B ) Dkkat edlmes gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
C ) Topu olduğu yerde rtmk olarak sektrr.
D ) Yönergeler doğrultusunda koşar.
E ) Belrtlen sayı kadar nesney gösterr.

Cevap : A ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.
6. Rakamlar Şatosu etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer alır?
A ) Büyük- küçük
B ) Uzun-kısa
C ) Sağ- sol
D ) Altında-üstünde
E ) Az-çok

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları
Cevap : C ) Sağ- sol
7. Rakamlar Şatosu etkinliğinin değerlendirme aşaması hangi yöntemle
gerçekleştirilmiştir?
A ) Soru- cevap
B ) Akran öğretim
C ) Sanat
D ) Drama
E ) Oyun

Cevap : E ) Oyun
8. Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer
almaz?
A ) Dkkat edlmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
B ) Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.
C ) Yönergeler doğrultusunda koşar.
D ) Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneler hedefe atar.
E ) Ç ayak sıçrayarak belirl mesafe ilerler.

Cevap : B ) Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.
9. Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer
almaz?
A ) Kare
B ) Küre
C ) Dikdörtgen
D ) Üçgen
E ) Dare

Cevap : B ) Küre
10. Aşağıdakilerden hangisi “Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız” etknlğnde kullanılan
materyallerden değldr?
A ) Şemsye
B ) Şekil kolyeler
C ) Fasulye torbası
D ) Pelerin
E ) Küp

Cevap : A ) Şemsye
CEVAP ANAHTARI

1. c 2. a 3. d 4. b 5. a 6. c 7. e 8. b 9. b 10. a

lolonolo

 

lolonolo
lolonolo

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.