Gelişim Psikolojisi

lolonolo

Gelişim Psikolojisi

Çıkan Sorular
Vize
Final
Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7 Gelişim Psikolojisi 8-14 Üniteler
Gelişim Psikolojisi 2019 Vize Soruları Gelişim Psikolojisi 2019 Final Soruları
Gelişim Psikolojisi Vize Sorular
lolonolo
Ünite Testleri Online
Gelişim Psikolojisi 2019 Çıkmış Sorular ( Vize, Final, Bütünleme )
Ünite-1 Online Test Ünite-8 Online Test
Ünite-2 Online Test Ünite-9 Online Test
Ünite-3 Online Test Ünite-10 Online Test
Ünite-4 Online Test Ünite-11 Online Test
Ünite-5 Online Test Ünite-12 Online Test
Ünite-6 Online Test Ünite-13 Online Test
Ünite-7 Online Test Ünite-14 Online Test

 

lolonolo
Gelişim Psikolojisi
Ders Kitabı
AUZEF Çocuk Gelişimi
AUZEF Çocuk Gelişimi ANASAYFA
lolonolo
Gelişim Psikolojisi Vize
1- Zihni boş bir levhaya (tabula-rasa) benzetmiş ve bilginin sonradan deneyimlerle edinildiğini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Platon
b) Locke
c) Dewey
d) Descartes
e) Freud

Cevap: b) Locke
2- “Bir anne, çocuğunun ana dilinde sözcükleri ve tümceleri doğru olarak kullanmasını sağlamak amacıyla, televizyon programlarını önceden inceleyip seçmekte, çocuğunun her programı izlemesine izin vermemektedir.”Verilen örnekteki annenin, dil gelişiminde hangi kuramsal yaklaşım açısından en uygun olarak davrandığından söz edilebilir?
a) Bilişsel kuram
b) Davranışçı kuramlar
c) Psikanalitik kuram
d) Sosyal öğrenme kuramı
e) Psiko-linguistik kuram

Cevap: d) Sosyal öğrenme kuramı
3- Aşağıdaki kavramlardan hangisi Piaget’e ait değildir?
a) Semiyotik işlem
b) Benmerkezci yaklaşım
c) Animistik düşünce
d) Düşünce katılığı
e) Süperego

Cevap: e) Süperego
4- Erikson’un Psikososyal gelişim kuramı açısından başarı ve yetersizlik çatışmasının yaşandığı gelişim döneminde, söz konusu çatışmanın olumlu/olumsuz sonuçlanmasında etkin olan sosyal ortamın ana unsurları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Yeni aile ve iş arkadaşları
b) Anne-baba ve kardeşler
c) Anne-baba ve akranlar
d) Akranlar ve kardeşler
e) Anne-baba ve öğretmen

Cevap: e) Anne-baba ve öğretmen
5- Bir çocuk akvaryumunda balık beslemektedir. Çocuk, belli bir süre sonra akvaryuma birileri yaklaştığında, balıkların suyun üzerine doğru hareketlendiklerini ve orada oyalandıklarını gözlemlemiştir.Balıkların bu davranışı hangi kuramsal yaklaşıma göre açıklanabilir?
a) Sosyal öğrenme
b) Edimsel koşullanma
c) Buluş yoluyla öğrenme
d) Klasik koşullanma
e) Araçsal öğrenme

lolonolo
Cevap: d) Klasik koşullanma
Gelişim Psikolojisi Vize

lolonolo
6- Şanlıurfa’ya gezi için gelen bir turist, Balıklı Göl’de bazı ilginç gözlemlerde bulunmuş; balıkların, havuzun yanında yürüyen kişileri havuz boyunca uzun süre takip ettiğini fark etmiştir.Balıkların bu davranışı aşağıda verilen kuramsal yaklaşımlardan hangisi için en uygun örnek olarak verilebilir?
a) Araçsal koşullanma
b) Gizil öğrenme
c) Edimsel koşullanma
d) Klasik koşullanma
e) Sosyal öğrenme

Cevap: d) Klasik koşullanma
7- Bir doğal parkta geyiklerin bakımı ve beslenmesi ile ilgilenen veteriner, kışın karın çok yağdığı zamanlarda belli bir bölgeye yem ve saman bırakmış, bir süre sonra geyiklerin geldiklerini fark etmiştir. Bir yıl sonra parkta yapılan bir değişiklikle, veterinerin yem ve saman bıraktığı yerle geyiklerin kullandıkları yol arasına çit döşenmesinin ardından geyiklerin önceleri geri döndüklerini ancak daha sonra çitlerin üzerinden atlayarak yine aynı yerde toplandıklarını gözlemlemiştir.Verilen durum dikkate alındığında parkın yeniden düzenlenmesinden sonra kullanılan çitler aşağıdakilerden hangisine bir örnek olarak verilebilir?
a) Olumlu pekiştireç
b) Olumsuz pekiştireç
c) 2. tip ceza
d) 1.tip ceza
e) Dolaylı pekiştireç

Cevap: b) Olumsuz pekiştireç
8- Bir öğretmen, sınıf içinde gözlemlediği öğrenci davranışlarından olumlu olanlarını sergileyen öğrencileri, diğer öğrencilere alkışlatmaktadır. Öğretmen, bu şekilde söz konusu davranışların diğer öğrencilerce de sergilenme olasılığının artacağı varsayımıyla hareket ettiğini ifade etmektedir.Öğretmen hangi kuramsal yaklaşım çerçevesinde davranmaktadır?
a) Klasik koşullanma
b) Gizil öğrenme
c) Araçsal öğrenme
d) Sosyal öğrenme
e) Buluş yoluyla öğrenme

Cevap: d) Sosyal öğrenme
9- “Bir baba, çocuğuna karşı sergilediği uygun olan ve olmayan davranışlarının gerekçelerini tartışırken “biz böyle gördük” diyerek kendini savunmaktadır.”Babanın örnekteki gerekçesi dikkate alındığında, öğrenme ile ilgili olarak daha etkin olan ortamın hangisi olduğu söylenebilir?
a) İçinde yaşadığı şehir
b) Okul
c) Aile
d) Öğretmenler
e) Akran grupları

Cevap: c) Aile

lolonolo
10- Bir çocuğun ağzı yemeğini yedikten sonra annesi tarafından sert bir bezle silinmektedir. Çocuğun bir süre sonra annesinin elindeki bezi gördüğünde huzursuz olduğu ve ağlamaya başladığı gözlenmiştir.Verilen örnekteki çocuğun davranışı aşağıda verilen seçeneklerin hangisi ile açıklanabilir?
a) Edimsel koşullanma
b) Thorndike’ın bağ ilkesi
c) Klasik koşullanma
d) Thorndike’ın etki ilkesi
e) Olumsuz pekiştirme

Cevap: c) Klasik koşullanma
Gelişim Psikolojisi Vize
11- Aşağıdakilerden hangisi, “öğrenme” ile ilgili yanlış bir nitelemedir?
a) Öğrenme tekrar ve yaşantı sonucu oluşur.
b) Öğrenme doğal bir yönelimdir.
c) Öğrenme bir çevreye uyum sürecidir.
d) Öğrenilmiş davranışlar olumlu yöndedir.
e) Öğrenme bir davranış değişikliğidir.

Cevap: d) Öğrenilmiş davranışlar olumlu yöndedir.
12- “Öğrenme, öğrenenin yeni fikirler oluşturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif bir süreçtir. Öğrenen; bilgi parçalarını seçer, onları değişik durumlara transfer eder, hipotezler oluşturur, kararlar verir ve bütün bunları bir bilişsel yapı içine yerleştirir.”Öğrenmeye ilişkin olarak yukarıda verilen ifade, hangi araştırmacı tarafından ileri sürülmüştür?
a) Thorndike
b) Bruner
c) Tolman
d) Pavlov
e) Guthrie

Cevap: b) Bruner
13- “Bir psikolog, parmak emme şikayeti ile kliniğe getirilen 7 yaşındaki bir çocuğun bu yakınmasının gelişimin ilk yıllarında bir dönemdeki saplanmadan (fixation) kaynaklandığını düşünmektedir.”Psikologun, yakınmanın nedeni ile ilgili düşüncesi dikkate alındığında, benimsediği teorik yaklaşım ve saplanmanın meydana geldiği dönem hakkında ne söylenebilir?
a) Bilişsel-oral dönem
b) Psikososyal-oral dönem
c) Psikoseksüel-oral dönem
d) Bilişsel-latent dönem
e) Psikanalitik-an(a)dönem

lolonolo
Cevap: c) Psikoseksüel-oral dönem
14- “Çocuğun bağımsız olarak yapamadığı ancak başkalarının rehberliğiyle yapabildiği görevler aralığıdır.’Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a) Kendi kendine konuşma
b) Yakınsak gelişim alanı
c) Benmerkezci konuşma
d) Özel konuşma
e) Yapı iskelesi

Cevap: b) Yakınsak gelişim alanı
15- ‘İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelenmesidir’ verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Sosyal psikoloji
b) Deneysel psikoloji
c) Gelişim psikoloji
d) Psikoloji
e) Bilişsel psikoloji

Cevap: d) Psikoloji

lolonolo
16- Kalıtımın gelişimde daha etkin olduğunu düşünen ve bu savın öncülerinden olan filozof kimdir?
a) Descartes
b) Dewey
c) Piaget
d) Montessori
e) Bronfenbronner

Cevap: a) Descartes
17- Aşağıdakilerden hangisinde Freud’un psikoseksüel gelişim evreleri sırasıyla verilmiştir?
a) An(a)l, oral, fallik, genital
b) Oral, an(a)l, latent, fallik, genital
c) Oral, an(a) ,fallik, genital, latent
d) Oral, fallik, an(a), latent, genital
e) Oral, an(a), fallik, latent, genital

Cevap: e) Oral, an(a), fallik, latent, genital
18- Freud’a göre oral evrede doyum sağlayamayan bebeğin, yetişkinlik yaşamında yöneleceği alışkanlıklardan biri değildir?
a) Obezite
b) Oedipus karmaşası
c) Sigara kullanımı
d) Çeşitli yemek bozuklukları
e) Tırnak yeme

Cevap: b) Oedipus karmaşası
Gelişim Psikolojisi Vize
19- 3-6 yaşları arasını kapsayan ve okul öncesi döneme karşılık gelen evredir.’ Verilen açıklama Erikson’un Psikososyal kuramının hangi evresine aittir?
a) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
b) Girişimciliğe karşı suçluluk
c) Temel güvene karşı güvensizlik
d) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
e) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku

Cevap: b) Girişimciliğe karşı suçluluk
20- Küçük kızına oyuncak bebek alan bir baba, çocuğunun oyuncağıyla oynarken ona isim verdiğini, yemek yedirmeye, uyutmaya, altını bezlemeye çalıştığını gözlemlemiştir. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı açısından çocuğun hangi dönemde olduğu söylenebilir?
a) Somut işlemler dönemi
b) Soyut işlemler dönemi
c) Duyusal motor
d) Sembolik dönem
e) Sezgisel dönem

Cevap: d) Sembolik dönem
lolonolo

 

Gelişim Psikolojisi 2019 Vize Soruları

Gelişim Psikolojisi 2019 Vize Soruları

1- Çocukluğun belirli noktalarının olduğunu ve bu noktaların doğuştan belirlenmiş bir gelişim planı çerçevesinde gerçekleştiğini öne süren kuramcı kimdir?
a) Hall
b) Erikson
c) Bandura
d) Watson
e) Roussea

Cevap: a) Hall
2- İnsanda Saç rengi, göz rengi gibi dışarıdan görüne bilinen özelliklere ne ad verilir?
a) Genotip
b) Fenotip
c) Kalıtım
d) Kromozom
e) Tek Gen Çifti

Cevap: b) Fenotip
3- ……………….bireylerin 21. kromozomlarında annelerinin yumurtasından gelen fazladan bir kromozom bulunmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
a) Down sendromu
b) Edvard Sendromu
c) Patau sendromu
d) Otizm
e) Turner Sendromu

Cevap: a) Down sendromu
4- Piaget’in gelişim evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
a) Duyu motor – işlem öncesi dönemi- somut işlemler dönemi- soyut işlemler donem
b) Duyu/ motor- işleme öncesi – somut işlemler dönemi- soyut işlemler dönemi
c) İşlem öncesi -duyu/motor- somut işlemler dönemi- soyut işlemler dönemi
d) Duyu/motor – işlem öncesi dönem- soyut işlemler dönemi- somut işlemler dönemi
e) Somut işlemler dönemi- soyut işlemler dönemi- duyu/motor- işlem öncesi dönem

Cevap: d) Duyu/motor – işlem öncesi dönem- soyut işlemler dönemi- somut işlemler dönemi

lolonolo
5- ……….. amacı iki veya daha fazla durum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma türünde bileşenler arasında ilişki olup olmadığı ya da var olan ilişkinin pozitif yönlü mü negatif yönlü mü olduğu araştırılır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
a) Betimleyici araştırma
b) Korelasyonel araştırma
c) Deneysel araştırma
d) Kesitsel yöntem çalışmaları
e) Boylamsal yöntem çalışmaları

Cevap: b) Korelasyonel araştırma
6- Katılımcıların çalışmaya katılımlarının gönüllülüğe dayalı olduğuna ve çalışmanın süreci konusunda bilgilendirildiklerine dair onay formu verilmelidir?
a) Bilgilendirme ve Onay
b) Adalet-Hakkaniyet
c) İnsan Hakları ve Onuruna Saygı
d) Doğruluk
e) Zarardan Koruma ve Yarar Sağlama

Cevap: a) Bilgilendirme ve Onay
7- Gelişimde kalıtımın etkililiğinden çok çevre etkisi üzerinde durmuş ve davranışçılık kavramını literatüre katmıştır ?
a) Watson
b) Erikson
c) Piaget
d) Bandura
e) Vygotsky

Cevap: a) Watson
8- ………….göre çocuklar düşünme ve anlam yollarını sosyal etkileşimler yolu ile geliştirirler.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
a) Piaget
b) Betz
c) Vygotsky
d) Bruner
e) Cohen

Cevap: c) Vygotsky

lolonolo
9- ……………………..; Bireyin genellikle işinde üst noktaya ulaştığı , liderlik ve yetiştiricilik rollerini üstlendiği evredir. Yine kendi çocuklarının bağımsız bir yaşam kurmasına yardımcı olduğu bu evrede birey artık kendi yaşamsal döngüsünün bilincine varır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
a) Orta yetişkinlik (40-65)
b) Ergenlik (11- 18)
c) 25-35
d) 20-40
e) 20-30

Cevap: a) Orta yetişkinlik (40-65)
10- Piaget’in Gelişim Evreleri ve Yaş Aralıklarının sırası nasıldır?

Cevap: – Duyu- Motor Dönem (Sensorimotor Stage)
– İşlem Öncesi Dönem (Preoperational Stage)
– Somut İşlemler Dönemi (Concrete Operational Stage)
– Formel İşlemler Dönemi (Formal Operational Stage)

 

Gelişim Psikolojisi 2019 Vize Soruları
11- Aşağıdakilerden hangisi gözlem yolu ile öğrenme süreçlerinden değildir?
a) Güven duyma
b) Dikkat
c) Hatırda tutma
d) Tekrar etme
e) Motivasyon

Cevap: a) Güven duyma
12- Hamile annenin rahmini taramak için ses dalgalarının kullanılarak monitör ekranında fetüsün görsel bir görüntüsünü oluşturan ultrason , günümüzde en kolay ve en çok kullanılan, çok güvenli kabul edilen bir yöntemdir?
a) Noninvaziv Doğum Öncesi Tanı
b) Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme
c) Fetoskopi
d) Ultrason

Cevap: d) Ultrason
13- Doktorların bazı anormallikleri cerrahi olarak düzeltmesini mümkün kılmaktadır?
a) Koryon Villus Biyopsisi
b) Anneden Alınan Kan
c) Ultrason
d) Amniyosentez
e) Fetoskopi

Cevap: e) Fetoskopi

lolonolo
14- ……….., gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek birçok hastalık ve ilaç gibi çevresel ajanlardır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
a) Teratojen
b) Kimyasal
c) Atık
d) Radyasyon
e) Grip ilaçları
Cevap: a) Teratojen
15- Aşağıdakilerden hangisi kan yoluyla bulaşır?

Cevap : HIV ve AİDS
16- Aşağıdakilerden hangisi manipülatif beceri olarak adlandırılan becerilerden değildir?
a) Tutma
b) uzanma
c) yakalama
d) yırtma, yapıştırma
e) Topu zıplatma

Cevap: e) Topu zıplatma
17- İlk cümleler genellikle isim ve fiillerin birleşmesinden oluşur. Bu cümlelere ne denilir?

Cevap : Telgraf Konuşması
18- İlkokul yıllarında çocuklar 3+2 = 5 veya 5-2=3 olduğunu bilir. Bu hangi kavram ile açıklanır?

Cevap : Tersine Dönüşebilirlik
19- Bu dönemde çocuklar dünyayı kelimeler imgeler ve çizimlerle ifade eder?
a) 2-7 yaş
b) 2-4 yaş
c) 7-11 yaş
d) 11-14 yaş
e) 0-2 yaş

Cevap: a) 2-7 yaş
20- Aşağıdakilerden hangisi küçük kas motor gelişimi değildir?
a) Bisiklet sürme
b) Diş fırçalama.
c) Ayakkabı bağlama
d) Düğme ilikleme
e) Fermuar çekme

Cevap: a) Bisiklet sürme
21- Sosyal öğrenme kuramının mimari kimdir?
a) Freud
b) Piaget
c) Kohlberg
d) Bandura
e) Vygotsky

Cevap: d) Bandura

lolonolo
22- İlerleyici motor, bilişsel ve psikiyatrik belirtilerle karakterize, yıkıcı, kalıtsal nörodejenaritif genetik bir bozukluktur. Beynin bazal gangliyonunda birincil nöropatolojik tutulumu vardır. Özellikleri verilen genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıstık Fibrozis
b) Turner sendromu
c) Patau sendromu
d) Huntington hastalığı
e) Skleroderma

Cevap: d) Huntington hastalığı
23- Sosyal Bilişsel kuramın gözlem yoluyla öğrenilme süreci hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
a) Motivasyon- Hatırda tutma – tekrar etme dikkat
b) Dikkat- tekrar etme- Hatırda tutma- motivasyon
c) Dikkat- akılda/hatırda tutma- tekrar etme- motivasyon
d) Dikkat- tekrar etme- hatırda tutma- motivasyon
e) Hatırda tutma – tekrar etme- dikkat- motivasyon

Cevap: c) Dikkat- akılda/hatırda tutma- tekrar etme- motivasyon
24- Öğrencilerin kitaplar hakkındaki düşünce ve görüşlerini almayı gerektiren araştırma türü hangisidir?
a) Nicel
b) Karma
c) Nitel
d) Fiziksel
e) Hepsi

Cevap: c) Nitel
lolonolo
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Gelişim Psikolojisi 2019 Vize Soruları
 • Yaşam Becerileri Ünite-1
  Yaşam Becerileri Ünite-1
 • ingilizce-2 Ünite-1
  ingilizce-2 Ünite-1
 • İstatistik Ünite-14 Soruları
  İstatistik Ünite-14 Soruları
 • anatomi14
  anatomi14
lolonolo

 

TOEFL GRAMMAR

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.