Hukuk Suç ve Toplum

lolonolo

Hukuk Suç ve Toplum

Hukuk Suç ve Toplum Vize Final Soruları

Hukuk Suç ve Toplum Ünite Soruları 1-14
Hukuk Suç ve Toplum Soruları

 

Vize Final
Hukuk Suç ve Toplum Vize Soruları 2019

 

Auzef Sosyoloji

sosyoloji facebook grubu

 

Hukuk Suç ve Toplum Ders Kitabı

Hukuk Suç ve Toplum

Ders Hakkında

Suç ve cezalandırma gibi kavramlar sadece kanunlarda düzenlendiği şekliyle değil, toplumsal bağlamı içerisinde incelenecektir. Böylece hem hukukun toplumsal boyutu hakkında bilgi edinilecek hem de daha genel planda toplumsal kontrol düşüncesine daha yakından bakma imkânı olacaktır.

Üniteler

1. Hukuk, Müeyyide, Suç Ve Ceza Kavramları, Türk Ceza Adaleti Sistemi
2. Türk Ceza Hukuku Sisteminde Suçlar
3. Çağdaş Kriminolojiye Giriş
4. Çağdaş Kriminolojide Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi – I
5. Çağdaş Kriminolojide Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi – Iı
6. Toplum Nasıl Kurulur?
7. Toplumsal Kontrol
8. Sapma Davranışı – I
9. Sapma Davranışı – Iı
10. Sapma Davranışı – Iıı
11. Polis Teşkilatı
12. Yargı Teşkilatı
13. Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yolları
14. Cezalandırma

 

 

 

Hukuk Suç ve Toplum Vize Soruları 2019

1- Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza adaleti sisteminde yer almaz?

CEVAP: Jüri
2- Amerikan Ojenik Kayıt Ofisi’nin 1921 yılında yaptığı bir çalışmada tanımlanan toplumsal açıdan uygunsuz olanlar sınıfına dâhil değildir?

CEVAP: Zenciler
3- Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kriminolojinin ortaya çıkmasında rol oynayan toplumsal ve siyasal gelişmelerden değildir?

CEVAP: İran-Irak savaşı
4- Daha güçlü ve otorite sahibi kişinin güçsüz kişiler veya gruplar üzerine uyguladığı kontrol türüne ne isim verilir?

CEVAP: Yukarıdan aşağıya toplumsal Kontrol
Hukuk Suç ve Toplum Vize Soruları 2019

5- Kurumların bireylerin “üstünde ve ötesinde” tecrübe edilmeye başlandığı toplumsallaşma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Nesnelleşme
6- Bir hukuk sisteminde eylemlerin suç sayılacağını ve hangi suça ne kadar ceza verileceğini belirleyen siyasi tercihe ne isim verilir?

CEVAP: Suç ve ceza politikası
7- Doğal çevresinin yanı sıra insanın sürekli ilişkiye girdiği, kültürel ve toplumsal bir düzen oluşturduğu, kendisi dışındaki diğer insanlara ne isim verilir?

CEVAP: Anlamlı öteki
8- Aşağıdakilerden hangisi “insanlığa karşı” suçlardandır?

CEVAP: Örgüt

 

9- Bir çeşit toplumsal sözleşme aracılığı ile bireyler hep beraber kişisel menfaatlerinden toplumsal iyi için vazgeçmezse iş ve ticaretin aç gözlü dünyası yoksulluğa ve mülkiyetsizliğe yol açar, böylece şehir suçları artıp siyasi düzen bozulur.’’ Diyen filozof hangisidir?

CEVAP: Thomas Hobbes
10- Suç ve sapkın davranışın salt ulusa yönelik bir tehdit değil de toplumsal koşulların bir ürünü olarak algılanması eğiliminin ilk belirtileri aşağıdaki dönemlerden hangisinde görülmüştür?

CEVAP: ABD’deki New Deal dönemi
11- 23. Sosyal devletin vaat ettiklerini nasıl yerine getiremediğini, toplumsal bölünmenin ve eşitsizliklerin üzerini nasıl örttüğünü açığa çıkarmayı amaçlayan, toplumsal kelimesinin, sadece tarihin belirli bir anında tamamen rastlantı sonucu bir araya gelen koşulların toplamından başka bir şey ifade etmediğini düşünen kriminoloji yaklaşımı hangisidir?

CEVAP: Eleştirel kriminoloji

 

12- “Dünyaya açıklık” ne anlama gelir?

CEVAP: İnsanın hayvanlara nispetle hem yeryüzünün daha geniş bölümüne yerleşmiş olması hem de çevresiyle kurduğu ilişkinin bütünüyle biyolojik yapısı tarafından belirlenmemiş olması.
13- Modern ceza hukukunun bir değerler krizi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen ve Criminal Justice and Social Reconstruction isimli kitabıyla kriminolojinin yeniden önem kazanmasını sağlayan kimdir?

CEVAP: Herman Mannheim
14- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrol türlerinden değildir?

Cevap: Güçlü toplumsal control
15- Aşağıdakilerden hangisi kriminolojinin inceleme konuları arasında yer almaz?

CEVAP: Toplum için tehlike oluşturan suçluların cezalandırılması

 

16- Toplum hayatında kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudreti ile desteklenmiş sosyal kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Hukuk
17- Aşağıdakilerden hangisi toplumun kurulmasında ortaya çıkan aşamalardan değildir?

CEVAP: Olgunlaşma
18- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kriminolojinin gelişmesinde katkıda bulunmamıştır?

CEVAP: Weber
19- “Suçla toplumsal bir fenomen olarak ilgilenen bilgiler manzumesi” aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?

CEVAP: Kriminoloji
20- Bir hukuk sisteminde yürürlükte olan ceza kanunlarında suç olarak düzenlenmiş birtakım eylemlerin ‘kasten, yanlışlıkla veya ihmale’ gerçekleştirilmesi” neyin tanımıdır?

CEVAP: Suç
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.