İktisat ( Açık Öğretim – AUZEF )

Ad

İktisat Açıköğretim Auzef

1.Sınıf Güz 1.Sınıf Bahar
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-2
İktisada Giriş-1 İktisada Giriş-2
İktisat Tarihi İşletme Yönetimi
Matematik-1 Matematik-2
Sosyolojiye Giriş Sosyal Siyaset
Türk Dili-1 Türk Dili-2
Yabancı Dil-1 Yabancı Dil-2
2.Sınıf Güz 2.Sınıf Bahar
Çalışma Ekonomisi Borçlar Hukuku
Finansal Muhasebe Değerlendirme ve Dönem Sonu işlemler
Hukukun Temel Kavramları  İktisat Politikası
İstatistik  İstatistik Analiz
Kamu Maliyesi Makro İktisat
Mikro İktisat Yönetim Ve Organizasyon

İktisat Açıköğretim Auzef

3.Sınıf Güz 3.Sınıf Bahar
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Finansal Piyasalar Ve Kurumlar
Ekonometri İktisadi Sistemler
Maliye Politikası Kararalma Teknikleri
Pazarlama İlkeleri Maliyet Muhasebesi
Ticaret Hukuku Örgütsel Davranış
Uluslararası iktisat Teorisi ve Politikası Para Teorisi Ve Politikası
4.Sınıf Güz 4.Sınıf Bahar
Finansal Ekonomi Çevre Ekonomisi
Finansal Yönetim Güncel Ekonomik Sorunlar
Girişimcilik İktisadi Analiz
İktisadi Büyüme Ve Kalkınma İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisadi Düşünce Tarihi Türkiye Ekonomisi
İktisat Metodolojisi Üretim Yönetimi
İKTİSAD FACEBOOK GRUBU

İktisat

 

toefl grammar

DGS çıkmış sorular

Ad

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.