İş Sağlığı ve Güvenliği(ders)

lolonolo

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kitabı

AUZEF
Auzef Anasayfası

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

Vize

Final

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

1- İş yerinde meydana gelen, çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne denir?

Cevap: Ramak Kala Olay denir
2- WHO açılımı nedir?

lolonolo
Cevap: Dünya Sağlık Örgütü
3- Asbest nedir?

Cevap: Doğal olarak meydana gelmiş olan fibröz yapıdaki mineral silikatların genel adıdır.
4- Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

Cevap: 4857
5- Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Mezbaa işlerinde
6- İş kazalarının en önemli nedenlerinden en önemli faktör nedir?

Cevap: İnsan faktörü
7- Fabrikalar yasasına göre hangisi doğrudur?

Cevap: 9 yaş altı çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır.
8- Grup 2’ye giren hastalık hangisidir?

Cevap: Herpes simplex

9- Kadın çalışanlar gece postalarında kaç saatten az çalıştırılamaz?

Cevap: 7,5
10- Hangisi disk hernisi için tehlikeli olan işlerden değildir?

Cevap: Yük kaldırma
11- Solunduğunda ağız yoluyla, alındığında deri yoluyla, emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeye ne denir?

Cevap: Zararlı madde
12- İyonize olmayan elektro manyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu hangisidir?

Cevap: Mobil telefon kullanımı
13- Toplum üyesi kişilerin etkin doz kaç msv dir?

Cevap: 1 msv
14- İş sağlığı güvenliği eğitim hakkında hangisi yanlıştır?

Cevap: Çok tehlikeli sınıfta 6 saat eğitim verilir.
15- Üç meslek hastalığından oluşan ilk ILO meslek hastalıkları listesi kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap: 1925
16- Radyasyonun Güvenliği komitesinde yer alan birimler?

Cevap: -Sağlık kurum ve kurulunda nükleer tıp
-Radyasyon onkolojisi
-Radyoterapi
-Radyoloji
17- ILO hangi sözleşme ile kabul edilmiştir?

Cevap: 122 tavsiye kararı
18- Az tehlikeli en az kaç çalışan tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi olur?

Cevap: 2000

 

19- Radyoaktif maddelerin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesinde geçen zamana ne denir?

Cevap: Yarı ömür
20- Kas iskelet sistemi yoluyla küvetlerin transferi ve karşılık gelen dokuların deformasyonu ile hangisi ilgilidir?

Cevap: Biyomekanik

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları
21- I-Patlayıcılık
II-Oksitleyicilik
III-Alevlenebilirlik
IV-Yapılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel veya kimyasal maddelerin zarar verme riski taşıyanlardır?

Cevap: I-II-III
22- Uluslararası Sağlık Örgütü kaç yılında kuruldu?

Cevap: 1919
23- Grup 4 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Ebola
24- Heinrich’in beş faktöründen değildir?
a) Tehlikeli hareketler
b) Hata
c) Soy
d) Hastalık
e) Zarar

Cevap: d) Hastalık
25- Türkiye’de müstakil olarak ilk iş sağlığı ve güvenliği yasası kaç yılında kurulmuştur?

Cevap: 2012
26- Tıp biliminin kazaları açıklamada kullandığı teori?

Cevap: Epidemiyoloji
27- Depoların aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Özel çalışma alanları(depolama yerleri gibi) 100-150
28- Ergonide iş hevesi için ücret yaklaşımını ilk kim atmıştır?

Cevap: Taylor

 

29- Disk hernisi hastalığı hangi başlıkta yer alır?

Cevap: E-5
30- Ofis için aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Normal ofis işleri, pc işleri, kütüphaneler, manavlar, odalar 500
31- Devlet ve kamuda zorunlu engelli çalıştırma oranı kaçtır?

Cevap: Kamuda %4, Özelde %3
32- Meslek hastalıkları hastanesi ilk olarak hangi yıl ve nerede kuruldu?

Cevap: 1978 Ankara ve İstanbul
33- Bir iş yeri tehlikeli sınıfta 1600 çalışan barındırıyorsa kaç tane iş güvenliği uzmanı olması gerekir?

Cevap: 4
34- Yüz koruyucu kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Düz cam ve cam üretimi işletmesi
35- İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır?

Cevap: Yüzde 88
36- İş sağlığı stratejisi çevrecisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Uluslu-ekonomik-küreselleşme-sosyal siyasi üretim
37- Kelime olarak Ergonomi ilk olarak kaç yılında ve kim tarafından kullanıldı?

Cevap: 1857’de Polonya Gazetesi’nde Wojciech Jastrzebowski tarafından
38- Grup 3 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Brusella
39- Mobbing alanında ilk çalışma kim tarafından yapılmıştır?

Cevap: Konrad Lorenz
40- Mobbinge neden olan faktörler neler?

Cevap: Yönetsel-örgütsel ve kişisel olarak ikiye ayrılır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

Çımış Soru Cevaplar, Online Deneme Sınavları, Ders Notları, Sunum Dosyaları
İş Sağlığı ve Güvenliği(ders) ANASAYFA

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans
İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans ANASAYFA

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans ANASAYFA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları
İŞ SAĞLIĞI GRUBU

TOEFL GRAMMAR

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.