Medeni Usul Hukuku

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku

Vize Final

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

Ders notları

Ders Hakkında

Özel hukukta düzenlenmiş olan bir hakkın tespiti, teslimi ve korunması genel anlamıyla medeni usul hukukunun faaliyet sahasdır. Ülkemizde medeni usul hukukunda temel kaynak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur.

1. Yargı Çeşitleri, Medeni Muhakemenin Yeri, Çekişmeli Ve Çekişmesiz Yargı, Süreler, Adli Tatil
2. Medeni Muhakeme Hukuku Kavramı, Görev Ve Amacı, Yargılama Hukukuna Ait Kuralların Uygulanması
3. Medeni Muhakeme Hukukunun Kaynakları, Yargı Yolu, Mahkemeler Teşkilatı
4. Hâkimlerin Hukuki Durumu, Ön Sorun Ve Bekletici Sorun, Adli Yardım
5. Görev Ve Yetki
6. İlkeler Ve Usuli İşlemler
7. Taraf, Davaya Müdahale, Dava Arkadaşlığı
8. Davaya Vekâlet, Dava Çeşitleri, Dava Şartları, Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması
9. Davanın Açılması, Davaya Cevap, Teminat, Cevaba Cevap Ve İkinci Cevap Dilekçesi
10. Ön İnceleme, İddia Ve Savunmanın Değiştirilmesi Ve Genişletilmesi
11. Tahkikat, İspat Ve Deliller
12. Sözlü Yargılama Ve Hüküm, Dosyanın İşlemden Kaldırılması, Islah, Hükmün Tashihi Ve Tavzihi
13. Basit Yargılama Usulü, Yargılama Giderleri, Geçici Hukuki Korumalar Ve Kesin Hüküm
14. Kanun Yolları, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

FACEBOOK ADALET GRUBU adalet
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.