Özel Eğitime Giriş

lolonolo

Özel Eğitime Giriş

Özel Eğitime Giriş 8-14

Vize Final Soruları

Vize

Final

Ünite-1  8-14 Konu Özetleri Ve Konu Testleri
Ünite-2
Ünite-3
Ünite-4
Ünite-5
Ünite-6
Ünite-7
Özel Eğitime Giriş 2019 Vize Soruları
lolonolo

Özel Eğitime Giriş Ders Kitabı

Özel Eğitime Giriş

Ders Hakkında
Bu dersin genel eğitim sisteminde çalışacak sınıf ve branş öğretmen adaylarını yetiştirilmesinde; aynı zamanda özel gereksinimi olan öğrencilerle genel eğitim sınıflarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde yararlı olması umulmaktadır. Bu düşüncelerle kitaba katkı getiren tüm yazarlar adına okuyucuları saygı ve sevgi ile selamlar, özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmalarında başarılar dileriz.
Üniteler
1. Özel Eğitim Alanı
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler
3. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler
4. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler – 1
5. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler – 2
6. Dil Ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
7. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler – 1
8. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler – 2
9. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler – 1
10. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler – 2
11. Özel Yetenekliler Ve Eğitim Müdahaleleri
12. Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler – 1
13. Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler – 2
14. Fiziksel Yetersizliği Olan Öğrenciler

 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
 • Özel Eğitime Giriş Ünite-7
  Özel Eğitime Giriş Ünite-7
Facebook
Facebook Çocuk Gelişimi

 

 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1

TOEFL GRAMMAR

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 - 14 )

lolonolo
Ünite-8
Bölüm Özeti

Görme yetersizliğinden etkilenmiş kişilerin; özellikleri, gereksinim duydukları ortam düzenlemeleri, kullanacakları materyaller birbirinden farklılık göstermektedir. Az gören kişilerin işlevsel görmeleri de farklılaşmaktadır. Öğrencilerin bireysel gereksinimlerine uygun olacak şekilde bireyselleştirilmiş eğitim programlarını geliştirme, izleme ve değerlendirme süreçlerine yer verilmesi, yetersizliklerine uygun öğretim materyallerinin sağlanması, görme durumlarına uygun ortam düzenlemelerinin yapılması, kanıt temelli öğretim yöntemlerinin kullanılması, öğretim programlarında yapılabilecek değişiklikler görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin, normal gelişim gösteren akranlarıyla benzer eğitim fırsatlarından yararlanmaları anlamına gelecektir.

Bölüm Özeti

Her bireyin akranlarıyla eşit eğitim fırsatlarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Öğrencilerin ileriki akademik yaşamlarının ve bağımsızlıklarının şekillendirilmesinde bu durum önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin eşit eğitim fırsatlarından yararlanmalarında sınıf öğretmenlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin toplumdaki çeşitli fırsatlardan akranları kadar yararlanabilmelerinin, bir başka deyişle bağımsız olabilmelerinin ön koşullarından birisi de, tamamlayıcı beceriler olarak adlandırılan becerilere sahip olmalarıdır.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Görme yetersizliği olan öğrenciler; matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde gören akranlarıyla aynı programı takip etmektedir. Normal gelişim gösteren bireylerin gözleyerek ve yaşantı yoluyla kazandıkları becerilerin, görme yetersizliği olan öğrencilere de kazandırılması amacıyla, yurtdışında tamamlayıcı (genişletilmiş) çekirdek müfredat oluşturulmuştur. Tamamlayıcı beceriler, görme yetersizliğinin yarattığı olumsuz koşulları ortadan kaldırabilmek, toplumda bağımsız bir birey olarak yer alabilmeleri için son derece önemli becerilerdir. Tamamlayıcı beceriler; tamamlayıcı akademik beceriler, sosyal etkileşim becerileri, boş zaman değerlendirme becerileri, yönelim ve bağımsız hareket becerileri, bağımsız yaşam becerileri, mesleki eğitim, görmeyi etkili kullanma becerileridir.

Bölüm Özeti

Programda yer alan bazı derslerde, tamamlayıcı becerilerin ön koşullarını öğrencilerin kazanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. Öğrenciyle daha fazla bir arada bulunma ihtimali yüksek olan ailelerin eğitim sürecine etkin şekilde katılmaları, öğrencilerin öğrendiklerini genellemelerini, kalıcılığı sağlayabilecektir. Akran destekli yapılabilecek çalışmalar, akranları tarafından kabulünü kolaylaştırabilecek, sosyal becerilerini geliştirebilecektir. Öğrencilere öğretim gerçekleştirilirken, tamamlayıcı becerileri içerecek destek hizmetlere yer verilerek, en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarında eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu kitap bölümü, sınıf öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına, görme yetersizliğinden etkilenmiş, 1.4. Sınıfta öğrenim gören öğrencileriyle yapacakları öğretim uygulamalarına rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
1. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında az gören öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun yönelim ve bağımsız hareket etme becerilerini desteklemek için yaptıklarından biri değildir ?
A ) Öğrenci bina içinde/dışında hareket ederken (ışık değişimi/parlayan zemin, kalabalık vb. durumlard A ) gözlemlemek B ) Merdivenlerin kenarlarına, cam kapılara, elektrik düğmelerine vb. renkli şerit yapıştırmak C ) Karanlık ortamlarda ve gece bağımsız hareket becerilerine ihtiyacı varsa, bunların öğretimi yapmak D ) Şekil-zeminin zıt renklerde olacağı çevresel düzenlemeler (örneğin, yemek masasında, masayla zıt renkte bir servisin kullanılması) yapmakE ) Yazılı materyalleri okurken ya da yazarken (sınav vb.) zaman tanımak, kısa molalar vermek

Cevap: E ) Yazılı materyalleri okurken ya da yazarken (sınav vb.) zaman tanımak, kısa molalar vermek
2. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında az gören öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun akademik becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) Tahtaya yakın, sınıfın aydınlık yerinde ve pencereye arkası dönük oturtmak,

B ) Okuyacağı yazı, okuma standı (yazıyı göz hizasına kaldırmasını sağlayan) üzerine yerleştirmek

C ) Okuyacağı yazıya odaklanmasını sağlayan ve kâğıdın üzerine pencere gibi açılan boşluktan görmesini sağlayan “okuma pencereleri” hazırlamak

D ) Görsel materyaller hazırlanırken, şekil-zemin zıtlığına dikkat etmek

E ) Sınıf ortamında engeller olmamasını sağlamak

Cevap: E ) Sınıf ortamında engeller olmamasını sağlamak
3. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında kör/dokunsal öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun akademik becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) Okumaya hazırlık için; dokunsal parmak duyarlılığı, nesne kitabı inceleme vb. çalışmalar yaptırmak

B ) Tahtaya yazılan yazılar, görsel sunumları (video vb.) sözel olarak açıklamak, yazıların Braille kopyasını vermek

C ) Derslerde ses kaydı almak ve not tutmasını (bilgisayar/tablet vb. araçlarl A ) sağlamak

D ) Dinleme becerileriyle ilgili çalışmalar yapmak

E ) Sınıf içinde yapılan herhangi bir değişikliği öğrenciye haber vermek

Cevap: E ) Sınıf içinde yapılan herhangi bir değişikliği öğrenciye haber vermek
4. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında kör/dokunsal öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun yönelim ve bağımsız hareket etme becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) İşitsel, dokunsal, kinestetik vb. duyulara yönelik ayırt etme çalışmaları yapmak

B ) Okul içinde ve dışında karşılaşacağı nesnelere (kalorifer peteği, ağaç vb.) dokundurtmak

C ) Pozisyon, beden vb. kavramlar öğretmek

D ) Rota öğretimine yer verilmek

E ) Kendini yönetme stratejileri ve akran öğretimi çalışmalarına yer vermek

Cevap: E ) Kendini yönetme stratejileri ve akran öğretimi çalışmalarına yer vermek
5. Ailelerin özel gereksinimli çocukların doğumuyla birlikte gösterdikleri tepkileri ele alan aşama modeline göre, aşağıdakilerden hangisi ailelerin birinci aşamada gösterdikleri tepkilerden biri değildir ?

A ) Şok

B ) Reddetme

C ) Acı çekme

D ) Depresyon

E ) Kabul ve uyum

Cevap: Kabul ve uyum
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-9
Bölüm Özeti

İlgili bölümün özetine, konunun devamı olan 10. bölümün sonunda yer verilmiştir.

1. Dış ve orta kulaktaki engellemeler (kulak kanalının herhangi bir nedenle bloke olması, kulak zarının yırtılması, kemikçiklerin olmaması vb.) ses titreşimlerinin iç kulağa (kokley A ) tam iletilememesine ve gelen akustik uyaranların tam algılanamamasına neden olur. Verilen açıklama hangi tür işitme yetersizliği ile ilgilidir ?

A ) İletim tipi işitme kaybı

B ) Duyu Sinirsel tipi işitme kaybı

C ) Merkezi işitme kayıpları

D ) Karışık işitme kaybı

E ) Mixed işitme kaybı

Cevap: A ) İletim tipi işitme kaybı
2. Akustik uyaranların beynin işitme merkezinde işlemlenememesi ve anlaşılmamasıdır. Verilen açıklama hangi tür işitme yetersizliği ile ilgilidir ? A ) İletim tipi işitme kaybı

B ) Duyu Sinirsel tipi işitme kaybı

C ) Merkezi işitme kayıpları

D ) Karışık işitme kaybı

E ) Mixed işitme kaybı

Cevap: C ) Merkezi işitme kayıpları
3. Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği ile ilgili değildir ?

A ) Ototoksit ilaçlar

B ) Otitis media

C ) Koklear implant

D ) Beyin sapı odyometresi

E ) Braille alfabesi

Cevap: E ) Braille alfabesi
4. Aşağıdaki seçeneklerde sınıfında işitme yetersizliğine sahip öğrencisi bulunan öğretmenin dinleme ortamı ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır ?

A ) Sınıf öğretmeni öğrencinin iyi işiten kulağı tarafında oturmalıdır.

B ) Konuşmacı dinleyici uzaklığı ideal bir mesafede olmalıdır (mikrofondan 15 cm. uzaklıkt A ) .

C ) Öğretmen hızlı ve yüksek sesle konuşmalıdır.

D ) Konuşmacının sesi sınıfın en uzak noktasındaki dinleyiciye çevre gürültüsünden en az 15 dB daha yüksek olarak ulaşmalıdır

E ) Ses-gürültü oranı sınıfın herhangi bir noktasında +15 dB’den düşük olmamalıdır

Cevap: C ) Öğretmen hızlı ve yüksek sesle konuşmalıdır.

5. Tıbbi tarama testinden geçemeyen bebekler, ileri tetkikler için sağlık kuruluşlarının hangi servislerine yönlendirilmektedir.

A ) Kulak Burun Boğaz (KB B )

B ) Çocuk

C ) Kadın doğum

D ) Psikiyatri

E ) Nöroloji

Cevap: A ) Kulak Burun Boğaz (KB B )
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-10
Bölüm Özeti

İşitme kaybı, işitme kanalındaki engelleme sonucu işitsel algının farklılaşması durumudur. Bu sorun, yetişkinlerde söylenenleri anlamama olarak karşımıza çıkarken dil edinimi öncesi oluşan işitme kaybı, çocuğun dil becerilerinin gelişiminde gecikmeye neden olmakta, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve diğer akademik becerilerin gelişimini etkilemektedir. Bu nedenle işitme kaybının erken tanılanması, kayba uygun cihazlandırma yapılması ve hemen ardından eğitime başlanması, dil becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilemekte, bu da okul yıllarındaki başarıya yansımaktadır. İşitme kayıplı çocuklar, dil becerileri ve akademik becerilerin gelişiminde normal işiten çocuklarla aynı aşamalardan geçmekte, ancak işitme kaybından dolayı bu süreçlerde gecikme olabilmektedir.

Bölüm Özeti

Bu nedenle işitme kayıplı öğrenciler için normal işiten yaşıtlarına uygulanan eğitim programları uygulanabilmekte, bununla beraber öğrencinin ihtiyaçları belirlenerek etkinliklerin zenginleştirilmesi ve tekrarlanması gerekebilmektedir. Kaynaştırma ortamı, işitme kayıplı çocukların normal işiten akranlarıyla aynı eğitim ortamını paylaşmaları ve dil ve akademik becerilerde normal işiten yaşıtlarına benzer performans göstermeleri anlamındadır.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Bu nedenle işitme kayıplı öğrencinin dil ve akademik becerilerinin gelişimi sürekli izlenmeli, destek eğitime ihtiyaç duyduğu alanlar belirlenmeli ve uzman kişiler tarafından destek eğitim hizmetleri sunulmalıdır. İlkokul 1-4. sınıflar, okuma ve yazmaya ilişkin beceri ve stratejilerin geliştirildiği, bilginin nasıl öğrenileceğinin ve yapılandırılacağının temelinin atıldığı sınıflardır. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasına olanak veren, etkinliklerin çeşitlendirilmesiyle öğrencinin bilgiyi keşfetmesine ve var olan zihinsel şemalarına yerleştirerek geliştirmesine hizmet eden ve yeni öğrenilen bilginin eskileriyle birleştirebilmesini sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu avantajlar, kaynaştırmaya devam eden işitme kayıplı öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini, bilgiye ulaşmalarını ve yeni deneyimler edinmelerini desteklemektedir.

Özel Eğitime Giriş

Bununla birlikte işitme kayıplı öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda strateji öğretimine yer verilmesi, işitme cihazı kullanımının sağlanması, sınıfın fiziki ortamının düzenlenmesi, işitme kayıplı çocuğun akranlarıyla iletişiminin desteklenmesi, çeşitli öğretim teknolojilerinin kullanılması ve aile ile işbirliği yapılması, kaynaştırma ortamındaki işitme kayıplı öğrencilerin dil ve akademik becerilerinin gelişimi açısından önemli taşımaktadır.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
1. Yapılandırmacı yaklaşımın özelliklerine uygun yöntemlerden birisi 5E yöntemidir. Bu yöntem 5 evrede gerçekleşir. Bu açıklamaya göre hangi seçenekte bu evreler doğru sırayla verilmiştir ?

A ) Keşfetme, Giriş, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme

B ) Açıklama, Giriş, Keşfetme, Derinleştirme, Değerlendirme

C ) Giriş, Açıklama, Keşfetme, Derinleştirme, Değerlendirme

D ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Değerlendirme, Derinleştirme

E ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme

Cevap: E ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme
2. Öğretmenin öğrencilerinin bilgilerini ve deneyimlerini hatırlaması için yardımcı olduğu ve önceki bilgilerden yola çıkarak yeni bilgilerin öğrenilmesi için çalışmalar yaptığı evredir. Açıklaması izlenen şekilde verilen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E yönteminin evresi aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Keşfetme B ) Giriş C ) Açıklama D ) DerinleştirmeE ) Değerlendirme

Cevap: B ) Giriş
3. Öğrenci öğretmeninden aldığı destek ve yardımla öğrendiği bilgileri sözlü anlatım, gösteri gibi anlatım yöntemleriyle açıklar. Açıklaması izlenen şekilde verilen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E yönteminin evresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Keşfetme

B ) Giriş

C ) Açıklama

D ) Derinleştirme

E ) Değerlendirme

Cevap: C ) Açıklama
4. Bu model ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin küçük gruplar oluşturduğu, işbirliği yaparak ortak bir amaç için çalıştığı bir öğrenme şeklidir. İzlenen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Keşif yoluyla öğrenme

D ) Buluş yoluyla öğrenme

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: B ) İşbirliğine dayalı öğrenme
5. Bu yöntemde, öğretmenin yol göstermesi önemli olup öğrencinin kendisine verilen ipuçlarını kullanarak aktif olarak öğrenmesine odaklanılmaktadır. Öğretmenin rolü öğrenciye rehberlik etmektir. Öğrenci pasif değildir. İzlenen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )

D ) Yapılandırmacı yaklaşım

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-11
Bölüm Özeti

Bu bölümde özel yetenek, üstün yetenek ve üstün zeka kavramları birbirinin yerine kullanılmakla beraber bölüm genelinde daha çok üstün yetenek kavramı tercih edilmiştir. Üstün yetenek ortaya atıldığı ilk yıllarda genetik temelli ve tek boyutlu bir kavram olarak açıklanırken zamanla nöropsikolojik temelli ve sosyolojik boyutları olan bir kavram olarak kabul edilmiş ve bu yönde bir evrim geçirmiştir. Günümüzde çağdaş özel yetenek kuramları özel yeteneğin kökenini, türlerini ve gelişimini biyolojik, sosyolojik ve psikolojik perspektiften incelemekte ve çok boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır. Bu sebeple özel yetenekli bireylerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik stratejiler de çok boyutlu kavramlar ve kuramlar temel alınarak şekillendirilmektedir.

Bölümde özel yetenek tanımları ve özel yeteneklilerin genel özellikleri, tanılama-değerlendirme-yerleştirme süreçleri, eğitimde farklılaştırma, müfredat farklılaştırma, davranış yönetimi, ailelerle işbirliği, aile eğitimi ve öğretmenlere pratik öneriler sunulmuştur.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
1. Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi üstün zeka ya da doğal yetenek alanlarından biri değildir ?

A ) Zihinsel

B ) Yaratıcılık

C ) Duyusal-motor

D ) Sosyo-duyuşsal

E ) Doğacı zeka alanı

Cevap: E ) Doğacı zeka alanı
2. Çocuk veya genç yetişkinin zekâ düzeyi ile duygusal veya fiziksel olgunlaşması arasında olan büyük farka verilen addır. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir ?

A ) Gelişim

B ) Savant

C ) Deha

D ) Asenkron Gelişim

E ) Senkron gelişim

Cevap: D ) Asenkron Gelişim
3. Aşağıdakilerden hangisinde özel yetenekli öğrencileri tanılama süreci aşamaları sırasıyla verilmiştir ?

A ) Gözlemleme, değerlendirme, karar verme, hizmet

B ) Değerlendirme, gözlemleme, karar verme, hizmet

C ) Karar verme, gözlemleme, değerlendirme, hizmet

D ) Hizmet, gözlemleme, değerlendirme, karar verme

E ) Gözlemleme, karar verme, değerlendirme, hizmet

Cevap: A ) Gözlemleme, değerlendirme, karar verme, hizmet
4. Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler okula erken başlama ve sınıf atlama seçeneklerinden faydalanabilmektedir. Verilen açıklama özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik farklılaştırmaları ile ilgili takip edilen yollardan hangisine aittir ?

A ) Gruplama

B ) Hızlandırma

C ) Zenginleştirme

D ) Sınıflama

E ) Detaylandırma

Cevap: B ) Hızlandırma
5. Üniversitelerde oluşturulan sınıflarda özel yetenekli öğrencilere üniversite düzeyindeki temel dersler verilir. Başarılı olunan dersler üniversite yıllarında ders kredisi olarak kullanılır. Açıklaması verilen hızlandırma türünün adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ?

A ) Onur Sınıfı

B ) İkili Kayıt

C ) Üstten Ders Alma

D ) Sınavla Ders Geçme

E ) Online Ders

Cevap: A ) Onur Sınıfı
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-12
Bölüm Özeti

İlgili bölümün özetine, konunun devamı olan 13. bölümün sonunda yer verilmiştir.

1. “Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey” Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) Üstün yetenek

B ) İşitme yetersizliği

C ) Görme yetersizliği

D ) Zihinsel yetersizlik

E ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Cevap: D ) Zihinsel yetersizlik
2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı (ME B ) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde geçen zeka bölümü esas alınarak yapılan sınıflamalardan biri değildir ?

A ) Hafif düzeyde zihin yetersizliği

B ) Orta düzeyde zihin yetersizliği

C ) Ağır düzeyde zihin yetersizliği

D ) Çok ağır düzeyde zihin yetersizliği

E ) Yaygın desteğe gereksinimi olan bireyler

Cevap: E ) Yaygın desteğe gereksinimi olan bireyler
3. Ülkemizde çocukların özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olup olmadığını ayrıntılı değerlendirme ile ortaya çıkaran kurum aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) MEB

B ) Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)

C ) Destek birimi

D ) BEP birimi

E ) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Cevap: B ) Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)
4. Öğretmen Ayşe ilkokul 2.sınıfa devam eden Ali’nin, okuma-yazmada ilkokul 1. sınıf program amaçlarını karşılayan bir öğrenci olduğunu ortaya çıkarmış ve uygulayacağı müdahale programını, 2. sınıf amaçları yerine, 1. sınıf programın amaçlarına göre yapmayı planlamıştır. Buna göre Öğretmen Ayşe hangi alanda uyarlama yapmayı planlamıştır ?

A ) Programda

B ) Sınıf yönetiminde

C ) Öğretimsel süreçlerde

D ) Sınıf çevresinde

E ) Öğretim yöntem ve tekniklerinde

Cevap: A ) Programda
5. Bir öğretim yılı sonunda öğrenciden kazanmasını istediğimiz davranışlardır. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) Uzun dönemli hedefler

B ) Kısa dönemli hedefler

C ) Kazanımlar

D ) Kısa dönemli amaçlar

E ) Alt amaçlar

Cevap: A ) Uzun dönemli hedefler
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-13
Bölüm Özeti

Zihin yetersizliğinin tanımı yıllar içinde çeşitli değişiklikler göstermiştir. Değişen tanımlar, hem toplumların zihin yetersizliği olan bireylere bakış açısını etkilemiş hem de sağlanan hizmetlerde farklılığa yol açmıştır. Üzerinde en çok uzlaşılan ve en yaygın kabul gören tanıma göre zihin yetersizliği, “( A ) zihinsel işlevde bulunmada, ( B ) kavramsal, sosyal, pratik beceriler olarak ifade edilen uyumsal davranışların her ikisinde önemli/ anlamlı sınırlılıklar ile kendini gösteren ve ( C ) 18 yaşından önce ortaya çıkan bir yetersizlik” olarak tanımlanmıştır. Zihin yetersizliğinin tanımında olduğu gibi sınıflamasında da farklı yaklaşımlar söz konusudur.

Bölüm Özeti

Gereksinimler temel alınarak yapılan sınıflamada ise bireyin yetersizlikleri yerine toplumda işlevini sürdürebilmesi için gerekli olan gereksinimlerine odaklanılmış ve buna göre zihin yetersizliği olan bireyler “aralıklı, sınırlı, kapsamlı/yoğun ve yaygın desteğe gereksinimi olan bireyler” olmak üzere dört gruba ayrılmışlardır. Ülkemizde ise sınıflama zekâ bölümü puanı esas alınarak “hafif, orta, ağır, çok ağır düzeyde zihin yetersizliği” şeklinde yapılmaktadır. Dünyada zihin yetersizliğinin yaygınlık oranının genel nüfus ile karşılaştırıldığında, yaş dağılımlarına göre değişmekle birlikte yaklaşık %1 olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı özel gereksinimli bireylerin %29,2’sinin zihin yetersizliği olan bireyler olduğu görülmektedir.

lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ülkemizde zihin yetersizliği olan öğrencilerin tanılaması ve onlara sunulacak eğitim hizmetlerinin niteliğinin belirlenmesinde tıbbi ve eğitsel tanılama sürecinden yararlanılmaktadır. Sağlık kurumları tarafından yerine getirilen tıbbi değerlendirme sonrasında zihin yetersizliği tanısı konan öğrenciler için sağlık kurulu raporu hazırlanır. Sonrasında eğitsel değerlendirme ve tanılama için Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne (RAM) başvurulması gerekir. Ardından Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, zihin yetersizliği olan öğrencileri en uygun resmi okul veya kuruma yerleştirir.

Zihin yetersizliği olan öğrencinin yerleştirilme kararının çıkmasıyla birlikte öğrenci için yılda bir kez, bir ekip tarafından iş birliği içinde yasal bir zorunluluk olarak BEP hazırlanır. BEP, zihin yetersizliği olan öğrencinin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından ve destek eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı bir yol haritasıdır.

Özel Eğitime Giriş

1. Pekiştireç kullanma, düzenli ve doğrudan değerlendirme yapma, öğrenme ilkelerinde uzmanlaşma, öğretilecek beceriyi beceri analizi yaparak daha küçük basamaklara bölme ve önkoşul becerilerin öğretimi gibi öğeleri içeren, öğretmen merkezli ancak öğrencilerin de derse aktif olarak katıldığı bir yöntemdir. Bilgisi verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )

D ) Yapılandırmacı yaklaşım

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: E ) Doğrudan öğretim
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudan öğretim yöntemi basamakları sırasıyla verilmiştir ?

A ) Gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar

B ) Model olma, gereksinim oluşturma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar

C ) Model olma, rehberli uygulamalar, gereksinim oluşturma, bağımsız uygulamalar

D ) Bağımsız uygulamalar, gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar

E ) Gereksinim oluşturma, model olma, bağımsız uygulamalar, rehberli uygulamalar

Cevap: A ) Gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar
3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğretim yöntemini kullanan öğretmenin yapması gerekenlerden değildir ?

A ) Bir önceki derste anlatılanları özetleme

B ) Ev ödevlerini kontrol etme

C ) Dersin amaçlarını açıklama

D ) Grupla çalışabilmeye yönelik sınıf içi düzenlemeler yapma

E ) Konu ile ilgili bol örnekler verme

Cevap: D ) Grupla çalışabilmeye yönelik sınıf içi düzenlemeler yapma
4. Ayşe Hanım ilkokula devam eden 8 yaşındaki kızının 4 yaşında konuştuğunu, arkadaşları ile oyun kurmakta zorlandığını, okuma yazma becerilerini kazanamadığını söylemektedir. Bu söylemlere göre Ayşe Hanımın kızı hangi yetersizlik türüne sahip olabilir ?

A ) Hiperaktivite

B ) İşitme yetersizliği

C ) Görme yetersizliği

D ) Dürtüsellik

E ) Zihinsel yetersizlik

Cevap: E ) Zihinsel yetersizlik
5. Aşağıdakilerden hangisinde sınıfında zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar bulunan öğretmenlerin yapması gerekenlerden biri değildir ?

A ) Etiketlemekten kaçınmalı

B ) Yeterliliklerini ön plana çıkarmalı

C ) Öğretim sırasında öncelikle dikkatini çekmeli

D ) Öğretimde 5 duyuyu kullanmalı

E ) Tekrarlara çok yer vermemeli

Cevap: E ) Tekrarlara çok yer vermemeli
lolonolo
Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )
Ünite-14
Bölüm Özeti

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin pek çoğunun yetersizlik türü ve düzeyi, bu bireylerin özel eğitim almasını gerektirecek şekilde değildir. Bu bölümde; serebral palsi, spina bifida, epilepsi, şeker hastalığı ve astım tanıtılmaya çalışılmıştır.Serebral Palsi, istem dışı hareketler ve duruşla ilgili bir yetersizliktir. Son 20 yıldır oluşum sıklığı, her 1000 doğumdan 2-2,5’inin Serebral Palsili olması şeklindedir. Serebral Palsinin üç grupta ele alınır: 1. Spastik tip, 2. Diskinetik tip, 3. Hipotonik/Ataksik tip ve 4. Karışık tip.Spina Bifida olan bir bireyde omurga tam olarak kapanmaz ve omuriliği tam olarak çevrelemez. Bu durumda omurilik ve omurilik sıvısı bir kese şeklinde dışarıya doğru fıtıklaşma oluşturur. Zihinsel yetersizlik, kalça ve bacaklarda doğumsal bozukluklar, boyun ve gövdede anormallikler Spina Bifida ile birlikte görülebilen problemler arasında sayılabilir. Spina Bifida, daha çok düşük sosyo ekonomik düzeye sahip bölgelerdeki ailelerin çocuklarında görülmektedir.

Bölüm Özeti

Yaygınlık oranının yaklaşık 1,97/1000 olduğu söylenebilir. Spina Bifida’nın üç türü bulunmaktadır: ( A ) Spina Bifida Occulta, ( B ) Meningocele ve ( C ) Myelomeningocele.Epilepsi; ister uykuda isterse uyanık olalım, beynimizdeki elektrik akımı devamlı sürmektedir.

Nöbet adı verilen durum, beyinde meydana gelen anormal elektrik boşalması nedeniyle hareketlerde, duyularda, davranışlarda ya da bilinçte meydana gelen bozukluk durumudur. Nöbetler tekrarlı ve kronik olarak meydana geliyorsa, bu durum epilepsi olarak adlandırılmaktadır. Epilepsi, kısmi ve genel nöbetler olarak iki ana grupta ele alınmaktadır.

Şeker hastalığı hangi tip olursa olsun, kanda çok fazla glukoz olduğu anlamına gelir ancak nedenleri farklılık gösterebilir. Şeker hastalığının çocuklarda görülen Tip I ve Tip II olarak bilinen türleri bulunmaktadır. Tip I Diyabet insüline bağımlı olunan diyabet türü iken Tip II Diyabet, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı türüdür.

 

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Astım ise, nefes yolunun tıkanıklığı, öksürme, hırıltılı solunum, aşırı duyarlılık ve nefes darlığı ile kendini belli eden kronik bir akciğer hastalığıdır. Astımın dört türü görülmektedir: ( A ) Hafif düzeyde ve aralıklı, ( B ) Hafif düzeyde ve ısrarlı, ( C ) Orta düzeyde ve ısrarlı ve ( D ) Ağır düzeyde ve ısrarlı.

1.
İstem dışı hareketler ve duruşla ilgili bir yetersizliktir. Beynin büyümesindeki anormallik ya da beyinde olan bir lezyon ile oluşan kalıcı bir durumdur.
Omurilikteki bir bozukluğu anlatmaktadır.
Kanda çok fazla glukoz olduğu anlamına gelir.
Nefes yolunun tıkanıklığı, öksürme, hırıltılı solunum, aşırı duyarlılık ve nefes darlığı ile kendini belli eden kronik bir akciğer hastalığıdır.
Açıklaması verilen yetersizlik ve süreğen hastalıkların adları hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmaktadır ?A ) Spina bifida, serebral palsi, diyabet(şeker) hastalığı, astımB ) Diyabet ( şeker ) hastalığı, spina bifida, serebral palsi, astımC ) Astım Spina bifida, serebral palsi, diyabet(şeker) hastalığı

D ) Serebral palsi, diyabet ( şeker ) hastalığı, astım Spina bifida

E ) Serebral palsi, spina bifida, diyabet(şeker) hastalığı, astım

Cevap: E ) Serebral palsi, spina bifida, diyabet(şeker) hastalığı, astım
2.
Israrlı kusma
Devamlı huysuz olma
Emme bozukluğu
Etraftan gelen uyarılara cevap vermeme
Nöbetlerin olması
1 aylık bebekte yukarıdaki belirtiler varsa aşağıda verilen durumlardan hangisinin olabileceği düşünülür ?A ) Serebral palsiB ) Spina bifida

C ) Diyabet( şeker ) hastalığı

D ) Astım

E ) Epilepsi

Cevap: A ) Serebral palsi
3.
Susama
Sık idrar çıkma
Aşırı açlık
Açıklanamayan kilo kaybı
İdrarda ketonlar (ketonlar, yeterli insülin olmadığında kas ve yağların parçalanması sonucu oluşan yan üründür)
Yukarıda belirtilerinden örnekler verilen durumun adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?A ) Serebral palsiB ) Spina bifida

C ) Diyabet(şeker) hastalığı

D ) Astım

E ) Epilepsi

Cevap: C ) Diyabet( şeker ) hastalığı
4. Tip I diyabet en sık kaç yaş arası çocuk ve gençlerde görülmektedir ?

A ) 0-3 yaş

B ) 3-5 yaş

C ) 3-6 yaş

D ) 10-18 yaş

E ) 6-7 yaş

Cevap: D ) 10-18 yaş
5. Vücutta kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan ve pankreasın beta hücrelerinden salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) İnsülin

B ) Troid hormonları

C ) Oksitosin

D ) Melatonin

E ) Endorfin

Cevap: A ) İnsülin

Facebook ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

Özel Eğitime Giriş Final Soruları
Özel Eğitime Giriş ANASAYFA
Çocuk Gelişimi Lisans
Çocuk Gelişimi Lisans ANASAYFA
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite
  Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite

 

 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
 • Oyun Ve Oyun Materyalleri Ünite-1
  Oyun Ve Oyun Materyalleri Ünite-1
 • Özel Eğitime Giriş Ünite-7
  Özel Eğitime Giriş Ünite-7
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1

 

 • SEGEM
  SEGEM
 • SEGEM Hazırlık Testi-10
  SEGEM Hazırlık Testi-10
 • Segem Test-1
  Segem Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019

 

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Özel Eğitime Giriş” için bir yorum

 1. Aşağıdakilerden hangisinde sınıfında zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar bulunan öğretmenlerin yapması gerekenlerden biri değildir ?

  A ) Etiketlemekten kaçınmalı

  B ) Yeterliliklerini ön plana çıkarmalı

  C ) Öğretim sırasında öncelikle dikkatini çekmeli

  D ) Öğretimde 5 duyuyu kullanmalı

  E ) Tekrarlara çok yer vermemeli

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.