Sosyal Hizmete Giriş

Ad

Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş
Sosyal Hizmete Giriş
AUZEF- Sosyal Hizmetler
AUZEF- Sosyal Hizmetler
Vize
Final
Çıkmış Sorular Vize (65 Tane) 
Sosyal Hizmete Giriş 8-14 Ünite Sorular- FİNAL
Sosyal Hizmete Giriş Vize Sorular
Sosyal Hizmete Giriş Çıkmış Final Soruları
Sosyal Hizmete giriş Vize Sorular
Sosyal Hizmete Giriş 1-7 Ünite Vize Soruları
Vize Soru Cevap
Sosyal Hizmete Giriş

1-) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NAWS) Kaç yılında nerede kurulmuştur ?
Cevap: 1955 Amerika Birleşik Devletleri

2-) “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” bugün hangi bakanlık adı altındadır?
Cevap: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3-) Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün emri ile 1921 yılında “Himaye’i Etfal Cemiyeti” nin kuruluş sebebi nedir ?
Cevap: Kurtuluş savaşında yetim ve öksüz kalan çocuklar
4-) Sosyal hizmetin temel değerlerinin tamamlayıcısı olan kavram hangisidir
Cevap: Etik
5-) Birbirine benzeyen ve birbilerinin sınırları içinde bulunan birçok bilgi kümesinden oluşan bilgiye ne denir ?
Cevap: Olgusal bilgi
6-) Sosyal hizmetin kendisine ait olan tek bilgi türü hangisidir ?
Cevap: Uygulamadan Gelen Bilgi
7-) İyi bir sosyal hizmet uzmanı iletişime geçeceği müracatçısıyla konuşurken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir ?
Cevap: Yargılamadan konuşmak, Empati kurmak,Onaylamak

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ VİZE SORULAR

😎 Sistem kuramının sosyal hizmette kulanımının öncüsü teorik biyolog kimdir ?
Cevap: Ludwig von Bertalanuy

9-) Genogram nerede kullanılmaz ?
Cevap: Planlamada
10-) Bir sorunun varlığı ortaya çıktıktan sonra bu sorunla ilgili olarak planlama ve müdahaleleri gerçekleştirme görevi olan sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap: Değişim Ajanı Sistemi
11-) Kesişme noktası nedir ?
Cevap: İletişim eksikliğinden ortaya çıkan sorunlar
12-) Kişi davranışları ve ahlaki standart ve değerlerinde uyumsuzluk olduğunu fark ederse …….. yaşar. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Cevap: Blişsel ahenksizlik

Sosyal Hizmete Giriş

13-)Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının bilgilendirilmiş onay konusundaki etik ilke ve sorumlulukları arasındadır?
Cevap: Sosyal hizmet uzmanları yer değiştirme, hastalık, sakatlık ya da ölüm gibi beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramaması için makul çabayı harcayarak önlemler almalıdır.
14-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenciler için alan eğiticisi ya da öğreticisi (kurum danışmanı) olarak işlev gören sosyal hizmet uzmanlarının dikkat etmesi gereken etik ilkeler arasında yer alır?
Cevap: Başkalarının performansını değerlendirme sorumluluğunu üstlenen sosyal hizmet uzmanları, açıkça belirtilmiş ölçütleri temel almalı; adil olmalı ve saygılı davranmalıdır.
15-) Aşağıdakilerden hangisi / hangileri kültürel,siyasal farklılıklardandır ?
Cevap: Medeni durum, Siyasal görüş, Cinsel tercih
16-) Meslektaşlara ve Diğer Meslek Elemanlarına İlişkin Etik Sorumluluklar nelerdir ?
Cevap: Saygı

Sosyal Hizmete Giriş

17-) Meslek Elemanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumlulukları arasında hangisi yoktur ?
Cevap: Dürüst Olmama
18-) Bir sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangilerini yapmamalıdır ?
Cevap: Küçük düşürücü dil kullanma, Fiziksel temas, Cinsel temas
19-) Hizmetlere havale ne demektir ?
Cevap: Müracaatçılara tam olarak hizmet verilebilmesi için diğer meslek elemanlarının ihtisaslaşmış bilgisine ya da uzmanlığına gereksinim duyulduğunda; kendi mesleki müdahalelerinin etkili olamayacağına ya da anlamlı gelişme sağlayamayacağına inanmaları ve ilave hizmetlere gereksinim olması durumunda müracaatçılarını başka meslek elemanlarına havale etmesi

Sosyal Hizmete Giriş
20-)Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasının amaçlarındandır?
Cevap: Farklı grup süreçlerini kullanarak bireylerin farklı kişilik özellikleri ve davranışlar geliştirmesine yardım etmek
21-)Irvin Yalom’un grup çalışmasının tedavi edici özelliklerine göre oluşturduğu yedi faktör arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Cevap: Kendi kaderini tayin bulunmaz (Umut aşılama, Evrensellik, Bilgi aktarma, Özgecilik bulunur.)
22-) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışma kapsamında kullanılan yöntemlerdendir?
Cevap: Sosyal ve ekonomik kalkınma
23-) Aşağıdakilerden hangisinde sosyal hizmetin temel yöntemlerinin uygulama basamakları doğru sırada verilmiştir?
Cevap: Tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma, izleme
24-) Planlama basamağında aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?
Cevap: Ön değerlendirme, planlama, gereksinim, müdahele, amaç, hedef,sözleşme

Sosyal Hizmete Giriş

25-) Mesleki ilişki sırasında sosyal hizmet uzmanı müracaatçı da gördüğü güçlü yönleri, ona aktarmalıdır. Bu şekilde müracaatçının güçlendirilmesi sağlanır.Bu açıklama hangi tekniğe aittir ?
Cevap: Yapıcı Geribildirim Verme Tekniği
26-) Kim, ne, nasıl, nerede gibi cevabı kısa ve net olabilecek sorular anlamına gelir. Karşıdaki kişinin kendi istediği şekilde anlatarak konuşmasına yardım eder. Bu açıklama hangi tekniğe aittir ?
Cevap: Açık ve Kapalı Uçlu Sorular Sorma Tekniği
27-) Diğer insanlara yardım ettiğimizde kendimizi iyi hissetmemizi açıklar.Bu açıklama . Irvin Yalom’un hangi sınıflandırmasıdır ?
Cevap: Özgecilik
28-) Bir hedefe ulaşmak ve bir görevi başarmak için bir araya gelen insanlardan oluşan gruplar hangisidir ?
Cevap: Görev grupları
29-) Tıbbi sosyal hizmetin kurucusu aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
Cevap: Richard C. Cabot

Sosyal Hizmete Giriş
30-) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet uzmanının yetki alanına girer?
Cevap: İhmal ve istismara uğradığı hastanede fark edilen çocuk
31-) İlk sosyal hizmet birimini nerede ve ne zaman kurmuştur ?
Cevap: 1905 Massachusetts Genel Hastenesinde
32-) Türkiyede ilk sosyal hizmetler kaç yılında hangi bakanlıkça açılmıştır ?
Cevap: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 2011
33-) Tıbbi sosyal hizmet uzmanı gerektiğinde konsültasyon vermeli ve/veya süpervizyon almalıdır. Yukarıdaki açıklama hangi bölüme aittir ?
Cevap: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) standarlarına
34-) aile içinde hangi davranışın uygun olduğunu gösteren kurallara ne denir ?
Cevap: Norm
35-) Ailenin alt sistemi nedir ?
Cevap: Birey
36-) Ailenin denge durumunu ne sağlar ?
Cevap: Homeostaz
Facebook
SOSYAL HİZMETLER GRUBU
Ad

Sosyal Hizmete Giriş” için 2 yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.