Sosyal Hizmet Yönetimi

lolonolo

Sosyal Hizmet Yönetimi

Sosyal Hizmet Yönetimi 2020 Vize Sorular
Vize
Final
Sosyal Hizmet Yönetimi Vize Sorular
Sosyal Hizmet Yönetimi Vize Çıkmış Sorular 2017
Ünite  – 1 Online
Ünite  – 2 Online 
Ünite – 3 Online
lolonolo
Sosyal Hizmet Yönetimi Ders Kitabı
Ders notları
Ders Hakkında

Sosyal hizmet yönetimi insan yönetimidir. Bu nedenle her insanın birbirinden farklı kişilik yapıları, psikolojik durumları, ekonomik ve diğer yaşam koşulları her birine farklı yaklaşımı gerektirir.

Üniteler
 • 1. Konuya Kavramsal Giriş Ve Kapsam
 • 2. Yönetim Konusuna Temel Giriş
 • 3. Farklı Yönetim Yaklaşımları
 • 4. Yönetimde Tarihsel Süreç
 • 5. Yönetim Konusuna Davranışçı Yaklaşım
 • 6. Yönetim Çeşitleri 1
 • 7. Yönetim Çeşitleri 2
 • 8. Yönetim Çeşitleri 3
 • 9. Yönetim Çeşitleri 4
 • 10. Yönetim Çeşitleri 5
 • 11. Kamu Yönetimi
 • 12. Yerel Yönetimler
 • 13. Sosyal Hizmet Ve Sosyal Çalışma Yönetimleri Konusuna Temel Giriş
 • 14. Türkiye’de Sosyal Hizmet Kurum Ve Kuruluşları Yönetimi

Sosyal hizmet yönetimi insan yönetimidir. Bu nedenle her insanın birbirinden farklı kişilik yapıları, psikolojik durumları, ekonomik ve diğer yaşam koşulları her birine farklı yaklaşımı gerektirir.

lolonolo

 

 

Sosyal Hizmetler

https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
lolonolo

Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize

lolonolo
1- Sosyal hangi kökenli bir sözcüktür?

Cevap: İngilizce / Social
2- Sosyalin Türkçedeki karşılığı hangisidir?

Cevap: Toplumsal
3- Sosyalin açıklayıcı anlamı?

Cevap: El ele vermek, dayanışma içinde olmak

 

4- Hizmet hangi kökenlerden gelir?

Cevap: Farsça ve Arapça
5- Hizmetin İngilizce karşılığı?

Cevap: service
6- Sorun sahibinin bir yakını değil de dışarıdan, gönüllü ya da ücret karşılığı birinin sosyal sorununu çözmek için verilen bir hizmete verilen ad?

Cevap: sosyal hizmet
7- Sosyal çalışmayı, sadece, kimler yapabilir?

Cevap: 4 yılık lisans öğrenimi tamamlamış lisansiyerler Sosyal çalışmacılar yapabilir.
8- Sosyal çalışma görevlileri?

Cevap: 1-Sosyal çalışmacı
2-Öğretmenler
3-Çocuk gelişimi
4-Sosyolog
5-Psikolog
6-Aile ve tüketici bilimleri mezunları
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize

lolonolo
9- Sosyal hizmet ile sosyal çalışma kavramları arasındaki fark nedir?
a) İkisi de aynı anlamdadır.
b) Sosyal çalışma daha geniş çaplıdır, sosyal hizmet daha dar anlamdadır.
c) Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.
d) Sosyal hizmet daha kurumsaldır, sosyal çalışma değildir.
e) Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.

Cevap: e) Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.
10-Sosyal çalışma yönetimi dendiğinde ne anlarız?
a) Alanın yönetimi
b) Mesleğin yönetimi
c) Tüm sosyal olayların yönetimi
d) Alan ve mesleğin birlikte yönetimi
e) Mesleğin yönetimi

Cevap: e) Mesleğin yönetimi
11- Yönetim sözcüğünün kökeni nereye dayanmaktadır?

Cevap: Türkçe Sevketme /Yöneltme /İdare
12- Yönetim teriminin Türkçede Arapça kökenden aynı anlamdaki karşılığı hangisidir?

Cevap: idare
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
13- Belirli bir amaç doğrultusunda, en az üç kişinin bir araya gelerek, yaptıkları düzenli etkinlik hangisidir?

Cevap: Yönetim
14- Yönetim sözcüğünün İngilizcede üç farklı kavramı?

Cevap: -Governance = hükûmet /üst düzey yönetimi
-Admnstratve = kamusal- geniş alandaki yönetim
-Management = işletme, kuruluş ya da birkaç kişi arasındaki yönetim
15- Fransızca bir sözcük olan menajer hangi anlama gelir?

Cevap: Küçük, dar işlevsel grupları yöneten kişi
16- Sosyal hizmet kapsamındaki her türlü hizmetin, resmi, yerel, özel girişim, gönüllülük ile işlemesi, yürümesi için yazılı hukuk ve etik kurallara ve yapılan planlamalara uygun olarak gerçekleştirilen yönlendirme ve yönetme çalışmalarına verilen ad?
Cevap:
lolonolo
17- Bu dersin kapsamında bakarsak, alan ve kapsam kavramları arasında ne gibi fark vardır?
a) Kapsam yatay genişliği, alan dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.
b) Kapsam yukarıya doğru, alan aşağıya doğru bir hareket anlatır.
c) Alan yatay genişliği, kapsam dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.
d) İkisi de aynı anlamdadır.

Cevap: C) Alan yatay genişliği, kapsam dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
18- Bir toplumda yardıma muhtaç, hasta, engelli vb. herhangi bir sosyal sorunu olan insanlara verilen her türlü yardım ve destek hizmetlerini anlatmak için hangi kavram kullanılır?

Cevap: Sosyal hizmet
19- Bir insanın sosyal sorununu çözmek amacıyla, bunu iş edinerek, sorun sahibinin de kabulüyle belirli zaman dilimleri içinde resmi mesafeyi koruyarak onunla yapacağınız düzenli görüşmeler……………………Cümleyi doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

Cevap: gönüllü ya da ücretli farketmez, sosyal hizmettir.
20- Sosyal hizmet alanlarında çalışıp da insanların sosyal sorunları ve onların giderilmesi için belirli bir bilimsel disiplin içine, insan değerine ve kurallara uygun meslek çalışma yapan mesleğin adı?

Cevap: Sosyal çalışma
21- Örgütlü, düzenli ve en uzun süren en küçük yönetim birimi hangisidir?

Cevap: Aile
22- Tarihsel olarak, toplumlar büyüdükçe, geliştikçe, çeşitlenenler, büyüyenler ve karmaşıklananlar arasına girmeyen hangisidir?

Cevap: Aile
23- Buyurgan- buyuran yönetim?

Cevap: Otokratik

lolonolo
24- Sanayi döneminin aile modeli olan çekirdek ailelerde yönetici kimdir?

Cevap: baba
25- Yönetim tanımı özellikleri?

Cevap: -Yönetimin bir amacı vardır.
-Yönetim en az birkaç kişiden oluşur.
-Yönetimin belirli kuralları ve ilkeleri vardır.
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
26- Sosyolojik açıdan toplum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplum bir büyük ailedir.
b) Toplum dinamik bir yapıdır.
c) Toplum bir topluluktur.
d) Toplum cansız bir yapıdır.
e) Toplum dinamik bir yapıdır

Cevap: e) Toplum dinamik bir yapıdır
27- Yönetimin ne kadar düzgün, kusursuz (ya da az hatalarla) yapıldığını ifade eden kavram?

Cevap: Yönetimin Niteliği
28- Başarılı bir yönetimin aşamaları?

Cevap: -Planlama
-Örgütleme
-Kadrolama
-Uygulama
-Denetleme
29- Yönetimin başarılı olması için yapılması gereken çalışmaların doğru sırası hangisidir?

Cevap: -Planlama
-Örgütleme
-Kadrolama
-Uygulama
-Denetleme
30- Başarılı bir yönetimin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gerekli değildir?
a) Planlama
b) Örgütleme
c) Deneyim
d) Denetleme

Cevap: c) Deneyim

lolonolo
31- İyi bir yönetim için örgütün nasıl olacağı, amacının ne olacağı, kaç kişinin çalışacağı, hizmet sırasında ne kadar para harcanacağı gibi kararların alınarak belli bir düzen içinde yazıya geçirilmesine ne ad verilir?

Cevap: Planlama
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
32- Yönetim aşağıdakilerden hangisi olmadan başlayabilir?
a) Planlama
b) Örgütleme
c) Kadrolama
d) Denetim

Cevap: d) Denetim
33- Yönetimi yönetim yapan en önemli aşama?

Cevap: Denetim
34- Başarılı bir yönetimin beş aşamasının ard arda gelmesinde en vazgeçilmez kural aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Kesintisizlik
b) Yılmadan çalışmak
c) Konuya yoğun ilgi
d) Takım bilinci

Cevap: a) Kesintisizlik
35- Yönetimin niteliğini hangisi oluşturur?

Cevap: Bir iş yapılırken hata oranının olmaması ya da düşük olması
36- …………… belirlenmiş hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak, bir araya gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın ve uzak çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen, para, malzeme, insan gibi kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma sürecidir.
Yukarıdaki noktalı yere ne yazılmalıdır?

Cevap: Yönetim

lolonolo
37- Türkçede düşüncede oluşturulan bilgi anlamına gelen KURAM/Yaklaşım) sözcüğünün İngilizce karşılığı?

Cevap: teori
38- Kuramların en önemli iki özelliği hangisidir?

Cevap: Bilimsel yöntemlerle üretilmiş ve genelleştirilmiş bilgiler
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
39- Yönetim kuramları?

Cevap: -Klasik
-Neoklasik
-Çağdaş
-Çağ ötesi (postmodern)
40- Tarihsel süreç bakımından aşağıdaki hangi yönetim biçimi çağdaş yönetimlerden bir önce gelen yönetim biçimidir?

Cevap: Neoklasik
41- İnsan ögesine değil üretime ağırlık veren, yönetimler daha çok örgütlenme olan yönetim kuramı/yaklaşımı hangisidir?

Cevap: Klasik
42- Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi örgüt faktörünü temel almıştır?
a) Klasik kuramlar
b) Neoklasik kuramlar
c) Çağdaş kuramlar
d) Çağ ötesi kuramlar

Cevap: a) Klasik kuramlar
43- İlk kez sosyal insan kavramına ağırlık vermiş, insanı (çalışanı) anlayarak onun verimini arttırma anlayışına dayandıran, kuramlarını insan üzerine temellendiren kuram /yaklaşım hangisidir?

Cevap: Neoklasik
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize

lolonolo
44- Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi insan faktörünü temel almıştır?
a) Klasik kuramlar
b) Neoklasik kuramlar
c) Çağdaş kuramlar
d) Çağ ötesi kuramlar

Cevap: b) Neoklasik kuramlar
45- Yönetimlerinde insan ilişkilerine dayandıkları için neoklasik yönetim yaklaşımlarına hangi kuramlar denmiştir?

Cevap: davranışsal çevresel/davranışsal yönetim kuramları ortaya çıkmıştır.
46- Örgütün dışına çıkarak çevre etmenine ağırlık veren kuram hangisidir?

Cevap: Çağdaş
47- Daha çok küreselleşmenin getirdiği yeni toplumsal koşullara göre yeni ve karmaşık (çok boyutlu) yönetim önerileri geliştiren kuram hangisidir?

Cevap: Çağ ötesi (postmodern)
48- Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi KÜRESELLEŞME faktörünü temel almıştır?
a) Klasik kuramlar
b) Neoklasik kuramlar
c) Çağdaş kuramlar
d) Çağ ötesi kuramlar

Cevap: d) Çağ ötesi (postmodern)
49- Yönetim süreci ne demektir?

Cevap: Yönetimin başlamasından bitişine kadar geçen sürenin akışı
50- Bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu?

Cevap: Taylor
51- Kim ve hangi kuram fabrikada üretimin artması için insanların çalışma saatlerinde gereksiz işler yapmaması, çay, kahve, tuvalet gibi işlere çok zaman harcamaması gerektiğini, her şeyin üretme göre hazırlanması gerektiğini savunmuştur?

Cevap: Taylor ve bilimsel yönetim kuramı

lolonolo
52- Yönetim süreci yaklaşımı/ Yönetimin işlevler kuramı adı verilen, İstanbul’da doğmuş bir Fransız olan, yönetim yaklaşımını bulan isim?

Cevap: Fayol
53- Fayol’un yönetim üzerine geliştirmiş yönetim ilkeleri?

Cevap: Planlama, örgütleme, SEVK ETME, ÖNDERLİK ve denetim
54- Bürokrasi yönetimi/ bürokrasi yaklaşımını (hiyerarşik) ilk kuramsal düşünceler üreten kişi kimdir?

Cevap: Weber
55- Klasik yönetim kuramcıları?

Cevap: Taylor – Fayol – Weber
56- ABD’de yönetim sorunlarının araştırmayla ilgili olarak dünyanın ilk grup psikolojisi araştırmalarının yapıldığı ve bu çalışmalara dayalı bilimsel yaklaşıma adını veren kentin adı nedir?

Cevap: Hawthorne
57- Hawthorne kuramı/ yaklaşımı hangi yönetim kuramları arasında yer alır?

Cevap: Neoklasik
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
58- Aşağıdaki kuramlardan hangisi Neoklasik yönetim kuramcılarından sayılır?
a) Hawthorne kuramı
b) Örgütsel yurttaşlık kuramı
c) Stratejik yönetim yaklaşımı
d) Bilimsel yönetim yaklaşımı
e) Sistem yaklaşımı

Cevap: a) Hawthorne kuramı

lolonolo
59- Sistem yaklaşımını oluşturan kişi?

Cevap: Bertalanffy
60- Bir biyolog olduğu halde ve biyoloji bilimi dalı için ürettiği yaklaşım tüm sosyal bilimler tarafından benimsenen bilimce kuramı hangisidir?

Cevap: Bertalanffy ve sistem yaklaşımı
61- Hangi yaklaşımlar, ÇAĞDAŞ yönetim kuramları arasında yer alır?

Cevap: -Sistem yaklaşımı
-Durumsallık ve koşulsallık yaklaşımı
62- Durumsallık/ Koşulsallık yaklaşımı: ilk araştırmayı yapan isim?

Cevap: Woodward
63- Yönetim kuramları arasında hangisi yönetimde çevre koşulları faktörünü temel almıştır?

Cevap: Durumsallık/ Koşulsallık yaklaşımı
64- Çağ Ötesi (Postmodern) Kuramlar?

Cevap: -Toplam Kalite Yönetimi
-Stratejik yönetim
-Örgütsel Yurttaşlık Kuramı
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
65- Türkiye’de de tartışma ve hatta uygulama alanı bulan, sadece üretimle sınırlı olmayan, müşteri ile ilişkilere ve müşteri memnuniyetine kadar uzanan kuram?

Cevap: Toplam Kalite Yönetimi
66- Bencillik değil sencilliğin, vicdan, centilmenlik, nezaket ve sivil erdemliliğin geliştirilmesini öngören, insan ilişkilerini hem de üretimin verimliliği artacağını savunan kuram ?

Cevap: Örgütsel Yurttaşlık Kuramı
67- Klasik, neoklasik, çağdaş ve çağ ötesi yönetim kuramları dışında başka yönetim kuramları ?

Cevap: -Otoriter yönetim-Demokratik yönetimSosyal Hizmet Yönetimi

lolonolo
68- Bir iş yerinde yönetimin otoriter olması gerektiği, yönetim ne kadar otoriter olursa işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağını savunan yaklaşım kuramı?

Cevap: Otoriter yönetim
69- İşyerinde demokratik kurallar ne kadar işlerse işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağını savunan yaklaşım kuramı?

Cevap: Demokratik yönetim
70- X ve Y Kuramı adıyla literatüre geçen yönetim kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap: Gregor
X kuramının klasik,
Y kuramının neoklasik
71- Gregor tarafından geliştirlen X kuramına göre, insan edilgen (pasif) bir öznedir. Kendi keyfine bırakılırsa çalışmaz. OTORİTER kuram olan bu yaklaşım için temel kavram nedir?

Cevap: denetleme
72- Gregor tarafından geliştirilen Y kuramına göre, çalışmak da insan için yeme içme gibi zorunlu ve doğal bir eylemdir. İnsan tembel değildir. DEMOKRATİK kuram olan bu yaklaşım için temel kavram nedir?

Cevap: bütünleşme
73- Örgütlerin etkilliğini ve etki derecelerin ölçmeye çalışan, SİSTEM 1 ve SİSTEM 4 MODEL kuramını ve insanla ilgili araştırmalarda kullanılan ölçeği geliştiren isim?

Cevap: Lİkert
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
74- Likert’e göre yönetim modelleri?

Cevap: 1- sistemi kötüye kullanan otokratik yönetim
2- sistem otokratik yardımseverdir
3- sistem katılımcı
4- sistem demokratik

lolonolo
75- Tüm yönetim gücünü tek başına elinde bulundurduğu yönetimler ifade eden yönetim biçimi?

Cevap: Otokrasi yöneticinin (devlet yönetiminde hükümdar)
76- Çağdaş kuramlar, örgütler ve yönetimler çevreleriyle etkileşimler içinde ele almışlar ve bu nedenle bu kuram sahiplerinin yönetim örgütünü nasıl sistem olarak ele almışlardır?

Cevap: açık sistem
77- Toplumların en temel özelliği hangisidir?

Cevap: Toplumlar canlı organizmalardır.
78- Yönetimin en temel özelliklerinden biri hangisidir?

Cevap: Toplumların değişmelerine uygun olarak değişme gösterirler.
79- Neden toplumlar yüzyıllar içinde değişir ve yerlerini yeni ve farklı toplumlara bırakırlar?

Cevap: Çünkü toplumlar daima değişir
80- Toplumların tarihsel süreçte değişmelerini sağlayan en temel düzenek, en temel olgu hangisidir?

Cevap: Teknoloji
81- Yönetimin tarihsel süreçte değişmesine yol açan en temel neden hangisidir?

Cevap: Toplumlardaki değişme, dönüşüm
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorular -Vize
82- Yönetimi tarihsel gelişmelere uygun olarak tarihsel sıralamaya ayırabiliriz?

Cevap: Tarih öncesi dönem
Avcılık ve toplayıcılık dönem
Feodal -Tarım dönem
Sanayi dönem
Bilişim dönem

lolonolo
83- Kitapta anlatılan çerçevede, toplumların tarihsel gelişim aşamalarına göre aldığı yeni yapılanmalar tarihsel sırasına göre hangi sıraya göre gelişme göstermiştir?

Cevap: Avcılık ve toplayıcılık dönem
Tarım dönem
Sanayi dönem
Bilişim dönem
84- Tarımsal üretimin en yaygın olduğu tarihsel dönem hangisidir?

Cevap: Feodal dönem
85- Feodal dönemden sanayi dönemine geçişte aile modelinde nasıl bir değişme yaşandı?

Cevap: Geniş aileden çekirdek aileye dönüşme oldu
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
86- Telekominikatif aşamanın kablosuz aşamaya geçtiği dönem, yani bilgisayarlar dönemi hangisidir?

Cevap: Bilişim dönem
87- Avcılık toplayıcılık ve mağarada yaşama döneminin yazının bulunmasından önceki aşaması?

Cevap: Tarih öncesi dönem
88- Güce dayalı bir otorite yönetimi olan, tarihte en ilkel yönetim biçimi?

Cevap: Tarih öncesi dönem
89- Avcı ve toplayıcı topluluklarda tarih öncesi dönem ile tarih sonrası dönem arasında yönetim farkı nedir?

Cevap: Güce bağlı yönetime zaman içinde adalet duygusunun eklenmesi
90- Tarihin hangi gelişmeyle birlikte başladığı genel bir görüş olarak kabul edilir?

Cevap: Yazının icadıyla

lolonolo
91- Tarihi geliştiren olaylar nelerdir?

Cevap: Yazının bulunması, Besin maddelerinin çeşitlenmesi, Zamanla yiyeceklerin pişirilerek yenmeye başlanması, Yiyeceklerin uzun süre korunarak yenebilmesi (pastırma, yoğurt gibi), Grupların topluluklara dönüşmesi, Toplulukların büyümesi
92- Avcılık döneminin yönetiminde, insanları bulundukları yerde uzun süre tutabilme, yaşatabilme mücadelesi yönetimlerin ana konusunu olduğunu vurgulayan iki eser?

Cevap: -Marks/ Asya Tipi Üretim Biçimi
-Bilge Kağan/ Orhun yazıtları (taşa kazınmış)
93- YERLEŞİK DÜZENE geçildiği, yiyecekleri, toplumu, kadınları korumak adına ordular kurulmuş, ilk iş bölümü ortaya çıktığı dönem, hangi dönemdir?

Cevap: Tarım dönem
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorular -Vize
94- Devlet örgütlenmesi ve yönetiminin hangi tarihsel dönemde ortaya çıktığı kabul edilir?

Cevap: Tarım dönem
95- İşletme yönetiminin toplumsal dönemlerden hangisinde ortaya çıktığı kabul edilir?

Cevap: Sanayi dönem
96- Tarihte DEVLET adıyla devlet konusunda yazılmış ilk eser kime aittir?

Cevap: Platon
97- Sanayileşme döneminin temel ögesi buharın gücü ise hangisi bilişim döneminin temel ögesi olabilir?

Cevap: elektrik
98- Bilişim dönemiyle yönetimin yaşadığı en devrimsel değişiklik hangisi olmuştur?

Cevap: Merkez büroların yerine BÜROEV- OFİSEV gelişmeye başlaması
99- Toplumsal Kurumlar? (Büyük Boy Kurumlar)

Cevap: Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi devletle ilişkisi olan yapı veya birlik (SOYUT) aile, eğitim, hukuk, kültür, dil, din, ekonomi, siyaset

lolonolo
100- Toplumsal Kurumların (Büyük Boy Kurumlar) İngilizce karşılığı?

Cevap: institution
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
101- Toplumsal Kurumların (Büyük Boy Kurumlar) Arapça kökenli anlamdaşı?

Cevap: Müessese
102- Maddi Kurumlar (Küçük Boy Kurumlar) KAMU kuruluşları?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, kamuya ait her kuruluş bir kamu kurumudur ve ona bağlı kuruluşlardır.
Huzurevleri, kadın konukevleri, sevgi evleri, çocuk evleri vb. kamu kuruluşlarıdır.
Kâr amacı gütmezler, topluma hizmet önceliklidir.
103- Kurum ve kuruluş arasındaki fark?

Cevap: KURUM, kuruluştan çok daha büyük, ULUSAL DÜZEYDE, geniş, altında kendisine bağlı, örneğin müsteşarlıklar, genel müdürlükler, müdürlükler vb. gibi birçok farklı örgütlenmeler olan kamusal örgütlenmelerdir.
KURULUŞ, birkaç binada hizmet verilen kesim olarak sınırları belirlenmiş, dar kapsamlı hizmetler ve özellikle somut hizmetler verilen hizmet birimlerdir.
-kadın sığınma evleri, yaşlı bakım merkezleri, aile yaşam merkezleri, kreşler gibi yakın çevreye somut hizmetler veren örgütlenmelerdir
Sivil toplum örgütleri ve Ticari huzurevleri, kreşler, dershaneler, özel okullar birer kuruluştur
104- Yönetim ile insan davranışlarının ilişkisin inceleyen bölüm?

Cevap: davranışçı yaklaşım

lolonolo
105- Davranış bilimleri anlayışı ve davranış bilimler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmaya başladı?

Cevap: 2. Dünya Savaşı’ndan sonra / 1945 ABD
106- Davranışın doğru tanımı?

Cevap: Davranma organizmanın etkiye karşı verdiği tepkidir.
107- Sosyal çalışma davranışı diğer bilim dallarından farklı bir yaklaşımla görür. Nasıl görür?

Cevap: Diğer davranış bilim dallarının davranışa yaklaşımlarının tümünden yararlanır ve geniş bir davranış algısı oluşturur.
108- Sosyal çalışma insanın sorunlarını çözebilmesi için onu hangi boyutlarıyla tanımak zorundadır?

Cevap: Ekonomik
Kültürel
Psikolojik
Toplumsal
Sosyal
109- Toplumları inceleyen bilim dalı?

Cevap: Sosyoloji
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
110- Tüm toplumu etkileme boyutundaki ekonomik, doğal (doğa ile ilgili) dış ve iç politik olayların ve gündelik siyasetin insan davranışlarını toplumsal düzeyde nasıl etkilendiğiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?

Cevap: Sosyoloji
111- Sosyoloji davranışı hangi boyutta inceler?

Cevap: Toplum davranışı olarak

lolonolo
112- Grup davranışlarını inceleyen bilim dalı?

Cevap: Sosyal psikoloji
113- Grup davranışları ve hangi koşullarda nasıl oluştuğunu araştıran bilim dalı hangisidir?

Cevap: Sosyal psikoloji
114- Sosyal psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?

Cevap: Grup davranışı boyutunda
115- Bireyleri inceleyen bilim dalı?

Cevap: Psikoloji
116- Kişilik yapısından başlayarak kültürel, çevresel, siyasal vb farklı etkenlerle birey davranışlarının nasıl ve ne yönde değiştiğini araştıran ve bu yolda çalışmalar yapan bilim dalı hangisidir?

Cevap: Psikoloji
117- Psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?

Cevap: Birey davranışı boyutunda
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
118- Tarihte kalmış toplumları ve o dönem toplumlarındaki insan davranışlarını inceleyen bilim dalı?

Cevap: Antropoloji
119- Antropoloji davranışı hangi boyutta inceler?

Cevap: Tarihsel boyutta
120- Toplumda var olan KÜLTÜREL yapının insan davranışlarını nasıl etkilediği konusunda çalışmalar yapan bilim dalı hangisidir?

Cevap: Antropoloji

lolonolo
121- Yönetim biliminin davranışı incelemesinin bilimsel temeli hangisidir?

Cevap: Çünkü yönetim davranışlar ağının karmaşık örüntüsüdür.
122- 17. Yüzyıl’da ilk dokuma fabrkalarının açıldığı, köylerden akın akın çalışmaya gelenler fabrikaya uyumlandırmak ve becerilerini geliştirmelerini kolaylaştırmak için fabrika bahçesinde dokunan kumaşlardan yapılan yumak toplarla ayak topu oynanmaya başlanmış ve bu da futbolun beşiği hangi iki kenti tarihe yazmıştır?

Cevap: Manchester ve Liverpool (İngltere)
123- Örgütsel davranış için aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır? X
a) Örgütsel davranış birey davranışlarının örgüt düzeyindeki örüntüsüdür.
b) Örgütün işlemesini sağlayan davranış kalıplarıdır.
c) Bir örgütün sağlıklı işlemesi için üzerinde durulması, incelenmesi gerekli davranışlardır
d) Tek tek insan davranışlarıdır.

Cevap: d) Tek tek insan davranışlarıdır.
124- Bürokrasiyi ilk analiz eden bilimci kimdir?

Cevap: Weber
125- Weber’in, bürokrasinin özelliklerini analiz ettiği eseri hangisidir?

Cevap: Ekonomi ve Toplum
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorular -Vize
126- Sosyal çalışma yönetimi dendiği zaman hangisi akla gelmelidir?

Cevap: Hem mesleğin hem hizmetin işlevsel yönetimi
127- Fetih, yayılma ve istila anlayışı bir yönetim şekli olan, Cengiz Han, Atilla yönetimleri, veya Vandallar, Barbarlar gibi eski çağlarda kalmış yönetimleri kasteden yönetim biçimi?

Cevap: Arkaik
128- İngiltere’de, Hollanda’da, Ürdün’de, Suudi Arabistan’da var olmuş ve bugün hâlâ varlıklarını sürdüren yönetimler? (başta kral ama yönetim parlamenter monarşi)

Cevap: Klasik
129- Klasikle çağdaş yönetimler arasındaki dönemde türemiş yönetim modelleri?

Cevap: Neoklasik

lolonolo
130- Bugünkü gerçek yaşamla olan yönetimler?

Cevap: Çağdaş
131- Çağdaş yönetimlerinin insana değer vermeyen, insanı üretimin maddi ögelerinden biri yapan yönetim anlayışının farklı seçeneklerini üretmeye çalışan, ama gerçek yönetim uygulamalarının dışında duran yönetim anlayışları?

Cevap: Çağ Ötesi (Postmodern)
132- Yapılarına göre yönetim çeşitleri arasında yer alan, resmi, kamusal, “formal” yönetimleri anlatan, binadan, masadan, sandalyeden, gerekli teknik donanımdan, masalardaki teknik gereçlerden, kırtasiyeden, hiyerarşik yapıdan oluşan bir bütünlük yönetim biçimi?

Cevap: Biçimsel
133- Yapılarına göre yönetim çeşitleri arasında yer alan, resmi olmayan, “informal” ya da doğal yönetimleri anlatan yönetimler?

Cevap: Biçimsel Olmayan Yönetimler
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorular -Vize
134- Hangi yönetimin soyut açıdan çeşitlerinden değildir?
a) Arkaik yönetimler
b) Klasik yönetimler
c) Çağdaş yönetimler
d) Hiyerarşik yönetimler

Cevap: d) Hiyerarşik yönetimler
135- Cinsiyete Dayalı Yönetim Çeşitlerinden olan, yönetimin anada, kadınlarda olduğu, anayı söz sahibi olarak gören yönetim biçimi?

Cevap: Anaerkil
136- Topluluk içinde yönetim erkinin, gücünün kadınlarda olduğu yönetim biçimine ne ad verilir?
a) Ataerkil yönetim
b) Hiyerarşik yönetim
c) Böyle bir şey olmaz
d) Anaerkil yönetim

Cevap: d) Anaerkil yönetim

lolonolo
137- Cinsiyete Dayalı Yönetim Çeşitlerinden olan, yönetimin kadında değil erkekte olduğu ve soyun baba üzerinden gittiği yönetim biçimi?

Cevap: Ataerkil
138- Aralarında kan bağı olan akrabalar topluluğuna verilen adlar?

Cevap: soy, klan, kabile
139- Kabile, sülale yönetimi?

Cevap: Boy (Klan) Yönetimi
140- Göçebe toplulukların çadırlarıyla konup konakladıkları yer?

Cevap: oba
141- Feodal Dönemin Yönetim Biçimleri?

Cevap: – Kağanlık
– Oymak
– Ağalık
– Aşiret
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
142- Hanların kendisine bağlı olduğu devlet başkanının yönetim biçimi?

Cevap: Kağanlık
143- Oymak yönetimi özellikleri?

Cevap: -İlk yerleşik düzene geçen topluluk
-Göçebe olarak da yaşarlar
-aynı soy sop bağıyla birbirlerine bağlı, ortak dil, din ve diğer kültür ögelerine sahip insan toplulukları
– Oymağın başkanına OYMAKBEY denir
144- Orta Çağ’da, gerek Batı’da gerek Doğu’da TARIMA DAYALI üretim topluluklarında görülen yönetim biçimi?

Cevap: Ağalık

lolonolo
145- Ağalık yönetimi, Avrupa Orta Çağı’ndaki örneklerine verilen isimler?

Cevap: derebeylik – feodal
146- Ortak kökten geldiklerine inanılan, birkaç boydan (kabileden) oluşan, aralarında ekonomik, toplumsal, kültürel bağlar (ortak dil, ortak din) ile akrabalık (kan) bağı bulunan göçebe ya da yerleşik insan topluluklarına verilen ad?

Cevap: Aşiret
147-Arapçadan gelen ”Yakın, yakınlar” anlamında ki AŞİRET sözcüğünün Türkçe’deki anlamı nedir?

Cevap: Oymak
148- Sanayi Döneminin Yönetim Biçimleri?

Cevap: -Kapitalizm
-Sosyalizm
-Komünizm
-Bilişim
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
149- Üretim yapan buharlı makinelerin ortaya çıktığı ve geliştiği, işletmeler dönemi hangisidir?

Cevap: Sanayi dönem
150- Tarihte buharın itici gücünün keşfedilmesiyle başlayan tarihsel aşama hangisidir?

Cevap: Sanayi dönem
151- Bir toplumda üretim araçları başta olmak üzere üretilen her malın özel mülkiyete dayalı olarak düzenlendiği ve yürütüldüğü ekonomik sistem?

Cevap: Kapitalizm
152- Kapitalizm yapıya göre toplumda oluşan sınıflandırmalar?

Cevap: çalışanlar, çalıştıranlar
sermaye sahipleri – işçiler

lolonolo
153- Sınıf çelişkilerinin alabildiğine azaldığı bir toplumda devlet ortak mülkiyet içinde halkın devlet olarak varlığını sürdürmeyi hedeflediği, toplumda sadece üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı olan ekonomik sistem?

Cevap: Sosyalizm
154- Sınıfsız toplum hedefleyen, toplumda tüm üretim araçlarının ve ortak kullanılabilen tüm malların ortak mülkiyetine dayalı, MERKEZİ yönetim biçimi?

Cevap: Komünizm
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
155- Komünizm, kapitalizmin türettiği hangi sınıf farkını ortadan kaldırıp, toplumda baskıcı aygıt olan devletin ortadan kalkmasını sağlamak istemektedir?

Cevap: burjuvazi ve proletarya
156- Sanayi Devrimi hangi güce dayanarak ortaya çıkmıştır?

Cevap: buhar gücü
157- Bilişim devrimi hangi güce dayanarak ortaya çıkmıştır?

Cevap: elektrik gücüne
158- Sanay Devrimi ile bilişim devrimi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sanayi Devrimi üretim yapar, bilişim devriminde üretim yoktur.
b) Sanayi Devrimi buharın itici gücüyle, bilişim devrimi elektrik gücüyle başlamıştır.
c) Sanayi Devrim ile bilişim devrimi aynı şeydir.
d) Sanayi Devrimi iletişimlidir, bilişim devrimi iletişimsizdir.

Cevap: b) Sanayi Devrimi buharın itici gücüyle, bilişim devrimi elektrik gücüyle başlamıştır.
159- Makinalar ve makinalarda yapılan üretim dönemi?

Cevap: Sanayi dönem
160- Evrensel düzeyde sanal bir iletişim dönemi yaratan dönem?

Cevap: Bilişim

lolonolo
161- Toplumsal Ekonomik Modellere Göre Yönetim Biçimleri?

Cevap: -Merkantilizm
-Üniter
-Federatif
-Konfederatif
-İmparatorluk
-Özerklik
-Zemstvo
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
162- Merkantilizm ne demektir?

Cevap: Sanayileşmeyle başlayan üretimin artması ile uluslararası ticaret olgusunun adı
163- Ticaret yaptığı komşularıyla iyi geçinen, dış ticaret destekleyen, ithalatı sınırlandırırken ihracatın artması için önlemler alan bir yönetim?

Cevap: Merkantilizm
164- Üniter sözcüğünün anlamı?

Cevap:Birlik
165- Bir toplumda halkın ya da halkların, etnik grupların bir bayrak altında toplanmasını isteyen Merkezîyetçi yönetimi de anlamına gelen devlet yönetim anlayışı?

Cevap: Üniter
166- Her federasyonun kendi anayasası, yürütme ve yargı organları vardır fakat ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturduğu yönetim biçimidir.

Cevap: Federatif
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
167- Federatif yönetimin uygulandığı ülkeler?

Cevap: Almanya, ABD, Rusya
168- Federasyonların bir çatı altında toplanmalarına, federe devletlerin, aralarında yazılı sözleşme ile anlaşıp ortak bir yönetim altında bütünleşmesine verilen ad?

Cevap: Konfederatif

lolonolo
169- İmparator sözcüğünün anlamı?

Cevap: buyuran
170- İslam dünyasında imparatorlukların başındaki kişi hangi adla adlandırılır?

Cevap: Padişah
171- İmparatorluğun yönetim şekli?

Cevap: Monarşik
172- Toplumun parçası olup da kendisini ayrı bir yasaya bağlı olarak yöneten toplulukların, ülkenin mevzuat ve kurallarıyla değil, kendine özgü mevzuat ve kurallarla yönetilmesi, Genel kurallarda merkezi yönetime bağlı, ancak iç işlerinde toplumun kendisini yönetim sistemi?

Cevap: Özerklik
173- Özerkliğin ve özerk yönetimin Latin kökenli adı?

Cevap: Otonomi Eski Yunancada ”autonómos” kendini yöneten demektir. ”Oto” kendi, ”nomi” paylaşmak anlamındadır.
174- Ekonomik yönetimi yerel güçlere bırakan, liberal, Rus Çarlığı’nın Avrupa kenar topraklarındaki kırsal bölgelerde yürüttüğü yönetim biçiminin adı?

Cevap: Zemstvo
175- Zemstvo yönetim modeli, hangi yönetimle dağıtıldılar?

Cevap: Bolşevik devrim yönetimi
176- Otoriter yönetim anlayışına sahip siyasal erk küçük bir grubun elinde olan, halkın, haklarının sağlanmasında söz hakkı olmadığı SİYASAL yönetim anlayışı?

Cevap: Otoriteryanizm
177- 1920’lerde İtalyan önder Mussolini’nin oluşturduğu faşizm SİYASAL yönetim rejimi?

Cevap: Totalitarizm
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize

lolonolo
178- Sadece siyasal yönetim değil, ordu, maliye vb. her birim tek kişiye bağlı, tek sesli, mutlak üstünlüğe sahip yöneticilerin yönetimi?

Cevap: Diktatörlük
179- Tek sesli, otoriter bir yönetimin otoriterliğinin yanı sıra ülkede sadece bir azınlığın çıkarlarına değil de geniş yoksul kesimlerin de yararına çalıştığı algısını veren yönetim biçimi?

Cevap: Müşfik Diktatörlük
180- DESPOT eski Yunancada hangi anlamlara gelmektedir?

Cevap: efendi, egemen, güçlü, muktedir, diktatör
181- Devlet bir kişinin ya da küçük bir grubun önderinin kişisel ve grupsal çıkarları yönünde, mutlak bir siyasal güçle kendi başına yönetmesi, Mısır firavunlarının yönetimi?

Cevap: Despotluk; Despotizm
182- Liber Latince hangi anlama gelmektedir?

Cevap: özgür
183- Toplumda ekonomik girişim boyutunda herkesin bireysel özgürlüklerine saygı gösteren bir ideolojik ve siyasal anlayış?

Cevap: Liberalizm
184- İtalya’da 1922-1943 yılları arasında hüküm süren, askeri güce dayanan yönetim biçimi?

Cevap: Almanya’da NAZİZM adıyla egemenliğini sürdüren yönetim biçimiyle aynı.
Faşizm (Nazizm)
185- Ülkedeki hukuksuzluğu ve hukuksuzluğun yaratacağı kargaşayı polis gücüyle önlemeye çalışan, yönetim hukuk kurallarını hiçe sayar ve ortaya çıkacak tepkileri polis gücüyle bastıran yönetim biçimi?

Cevap: Polis Devleti

lolonolo
186- Kapitalist modelinin ortaya çıkardığı sıkıntıları, sınıflar arasında eşitsizlik, gelir adaletsizliği, hak eşitsizliği gibi konularda ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek için bulunmuş, İlk olarak İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ortaya çıkan, siyasal ve toplumsal model?

Cevap: Sosyal Demokrasi
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
187- Yurttaşlarının ekonomik ve sosyal refahlarını diğer işlevlerinin üzerinde tutan, sosyoekonomik bakımdan uygun durumda olmayanlardan vergi almayan devlet ve yönetimi anlayışı?

Cevap: Refah Devleti
188- Refah Devleti’n bir diğer adı?

Cevap: Sosyal devlet
189- Ulusal gelirin toplumun tüm katmanları arasında adaletli dağıtılması için devlet yönetimi tarafından herkese eşit dağıtımını öngören sistem ve bunun yönetimi?

Cevap: Bu devletin hedefi refah devleti olduğu için refah devleti de denir.
Sosyal devlet
190- Mülkiyeti kamuya ait ya da özel girişim elinde bulunan fabrikaların tasfiyesi ya da özelleştirilmesi durumunda üretimin o fabrikada çalışan işçilerin yönetiminde sürdürülmesini savunan, üretim konularında çalışan işçilere danışılmasını ve alınacak ortak kararlar doğrultusunda fabrikanın yönetilmesini savunan bir yönetim anlayışı?

Cevap: Özyönetim
191- Yönetimde hukuk ve kural tanımayan, halkın hiçbir hakkını tanımayan, yönetimin (devletin) çıkarlarını gözettiğini düşünen, halka şiddet göstererek yönetimini yürüten yönetim biçimi?

Cevap: MÖ ilk yüzyılda Yunanistan’da Tiranlık
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
192- Yönetimin diğer güçlü birimler üzerinde SİYASAL ÜSTÜNLÜĞÜ sağlama amaçlı baskıcı yönetim?

Cevap: Hegemonya
193- Yöneten kişiye yönetimin miras yoluyla aileden geçmesi?

Cevap: Monarşi
194- Küçük bir azınlığın yönetimi? (aristokratın yönetimi

Cevap: Oligarşi
Oligarşi çeşitleri= Aristokrasi, meritokrasi, cunta, plütokrasi, stratokrasi, talassokrasi, teokrasi, teknokrasi, timokrasi

lolonolo
195- Yunanca aristo ne anlama gelmektedir?

Cevap: en iyiler
196- Ülkedeki en iyilerin, yani en okumuşların, aydınların, seçkinlerin, soylular yönetimi?

Cevap: Aristokrasi
197- Platon’a göre en iyi yönetim biçimi?

Cevap: Aristokrasi
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
198- Platon’a göre hangi yönetimler aristokrasinin bozulmuş biçimleridir?

Cevap: Oligarşi, demokrasi, timokrasi, tiranlık
199- Batı’da Hristiyan toplumlarında görülen monarşinin Müslüman Doğu toplumlarındaki modeli ve adı.Yönetim hükmünü icra eden – ve bir soydan gelen bir hükümdarın tek başına (denetim olmadan) devleti yönetmesi?

Cevap: Saltanat
200- Soylular, yetkin olanlar veya liyakata sahip olanların, yani yönetmeyi hak edenlerin yönetmesi anlayışına dayanan bir yönetim?

Cevap: Meritokrasi
201- Ülkenin yönetimine asker darbe yoluyla el koyan ve siyasal gücü eline geçiren asker grubun yönetimine verilen ad?

Cevap: Cunta

lolonolo
202- Devleti Varlıklıların yönetmesi hangi yönetim anlayışıdır?

Cevap: PLÜTokrasi
203- Yönetimde ordunun egemen olduğu, yöneticilerin asker olduğu asker yönetim biçimi?

Cevap: STRATokrasi
204- Karasal bölgelerde zayıf, denizcilik etkinliklerinde güçlü, Kıyılarda bulunan küçük devletlerin varlıklarını deniz yoluyla yaptıkları ticarete bağlandığı, ülke içinde karasal kesme derinleştikçe güçsüzleşen yönetimlere verilen ad?

Cevap: TALASsokrasi
205- Dine dayalı yönetim biçimi?

Cevap: TEokrasi (Teokratik Yönetim)
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
206- Teknik elemanların, mühendislerin, konularında uzman kişilerin yönetimde olduğu yönetim biçimi?

Cevap: TEKNokrasi (Teknokratik Yönetim)
207- Teknokrasi (Teknokratik Yönetim) anlayışını, ABD’de 1929 büyük ekonomik bunalımının geleceğini gören ve önlem almak isteyen hangi ABD’li bilimci tarafından ileri sürülmüştür?

Cevap: Bunde Veblen
208- Platon’un DEVLET adlı yapıtında sözünü ettiği bir yönetim biçimi?

Cevap: TİMokrasi (Timokratik Yönetim)
209- Yöneticinin kendini yüceltme hırsının mantığının önüne geçtiği yönetim biçimi Savaş kazanmak için savaşa girmek, onur, ün kazanmak için ülkeyi tehlikeye atacak girişimlerde bulunmak bu yönetimin örneklerdir?

Cevap: TİMokrasi (Timokratik Yönetim)
210- Fransa Kralı 16. Lui tarafından söylenen “Devlet benim” sözü hangi yönetimin en açık ifadesidir?

Cevap: Mutlakiyet (Mutlak Yönetim)

lolonolo
211- Tek başlı yönetim biçimi, hükümdarın tek elden yönetimi?

Cevap: Mutlak Monarşi
212- Parlamenter sistemin ilk kez içinde oluştuğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saltanat
b) Monarşi
c) Parlamento
d) Cumhuriyet

Cevap: b) Monarşi
213- Monarşik yönetimin en gelişmiş biçimidir. Yönetenin anayasal yetkilerle donatıldığı ve sınırlandırıldığı bir yönetimdir. Monarşilerde olduğu gibi yönetim aile soylu ilerler. Ancak gelişmiş yönetimlerde seçimle göreve gelen hükümet model yerleşmiştir?

Cevap: Meşrutiyet (Meşruti Yönetim)
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
214- Teokratik (dine dayalı) Yönetim Biçimleri?

Cevap: Şeriat, Hilafet, Papalık
215- Halifelik Osmanlı İmparatorluğu’na hangi padişah ile başlamıştır.?

Cevap: Yavuz Sultan Selim
216- Son halife padişah olmadan TBMM tarafından atanan hangi isimdir?

Cevap: II. Abdülmecit
217- Halifelik TBMM tarafından kaç yılında kaldırılmıştır?

Cevap: 3 Mart 1924
218- Devletin halkın din ve inanç özgürlüğüne karışmaması, devletin dünyevi kurallara ve hukuka göre yönetilmesi?

Cevap: Laisizm (Laik Yönetim)

lolonolo
219- Demokrasi sözcüğünün anlamı?

Cevap: halk iktidarı
220- Toplumdaki herkesin düşüncesini söylemesi, oylama sonunda en çok oyu alanın dediği yapıldığı, çoğunluğun istediği gerçekleştirilirken azınlığın, düşüncesi kabul edilmeyenlerin de hakları gözetildiği yönetim biçimi?

Cevap: Demokrasi (Demokratik Yönetim)
221- İslam’dan önce Sasani hükümdarlarına verilen, Osmanlı da 2. Murat zamanında kullanılmaya başlanmış olan unvan.?

Cevap: Eskiden yöneticilere bey ya da gazi deniyordu.
Monarşik yönetim
Padişahlık Yönetimi
222- Padişah Farsça ne anlama gelmektedir?

Cevap: şahların en büyüğü
223- Yönetimin başı kraldır. Monarşik yönetim. Soydan gelen yöneticilikte erkek olma koşulu yok. Kadın da olabilir. kraliçe de yöneticilik yapabilen yönetim?

Cevap: Krallık Yönetimi
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
224- Hükümet yönetimini yetkileri sınırlandırılmış, mutlak bir yönetim olmayan, aile ve soy soptan gelmeyen ancak halkın serbest iradesiyle seçim yoluyla oluşan yönetim?

Cevap: Cumhuriyet
225- Parlamenter sistem tarihte ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Cevap: İngiltere
226- Bir partinin, seçimlerde hükümet kurabilmek için yeterli oyu alamaması durumunda aralarında anlaşan ve birlikte oylarıyla çoğunluğu sağlayan diğer iki ya da daha çok partinin bir araya gelip bir sözleşmeyle kendi aralarında başbakanı seçmeler yoluyla oluşturulan hükümet modeli?

Cevap: Koalisyon
227- İlk koalisyon hükûmeti nerede kurulmuştur?

Cevap: İngiltere/ Portland dükü başkanlığında kurulan Whig-Tory ittifakıdır

lolonolo
228- Cumhuriyet rejimlerinde devlet yönetiminin tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimi?

Cevap: Başkanlık Sistemi
229- Hem başkan hem başbakanın olduğu, yetkiler bir halkın seçtiği, diğer parlamentonun güvenine sahip iki yönetici arasında yasalarla paylaştırılan yönetim biçimi?

Cevap: Yarı Başkanlık Sistemi
230- Bir ülkedeki en yaşlıların ülke yönetiminde söz sahibi olmaları?

Cevap: GERONtokrasi
231- Ülkenin her türlü ekonomik kaynağını kendi amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen, yönetim erkinin devlet ve kaynaklarını soyması, hırsızın yönetimi, iktidarı yönetim biçimi?

Cevap: KLEPtokrasi
232- KLEP eski Yunancada ki ne anlama gelmektedir?

Cevap: hırsız, delilik
233- Gücün, güçlülerin yönetimi?

Cevap: KRAtokrasi
234- Yönetimde yargıçların egemen olduğu yönetim biçimi?

Cevap: HUKUK Kritarşi
235- Ülke kurallara dayanılarak yönetilmeli anlayışını savunan yönetim?

Cevap: HUKUK Logokrasi

lolonolo
236- Yasaların üstünlüğüne dayalı yönetim?

Cevap: HUKUK NOMOkrasi
Sosyal Hizmet Yönetimi Sorulari -Vize
237- Tek kişinin iktidarı değil, çok kişinin yönetimi, çoklu yönetim anlamına gelen, demokratik yönetim biçimi?

Cevap: Poliarşi
238- Günümüzde yönetim olarak en büyük ve en üstte bulunan yönetim örgütlenmesi hangisidir?

Cevap: Kamu yönetimi
239- Tarihsel yaş olarak aşağıdaki yönetim çeşitlerinden en eskisi hangisidir?
a) İşletme
b) Kamu yönetimi
c) Sivil Toplum
d) Şirket
e) Özel girişim

Cevap: b) Kamu yönetimi
240- Şirketlerin büyüklüklerine göre birbirinden farklı örgütlenme ve yönetim biçimleri olan, kâr amaçlı, ticari yönetim ?

Cevap: Özel girişimler

lolonolo
241- Gönüllülük temeline dayanan örgütlenme?

Cevap: Sivil toplum örgütleri
242- Kamu yönetimi kaça ayrılır?

Cevap: 2
243- İşletme kavramı altında yer alan işletmeler yapılarına göre kaça ayırabiliriz?

Cevap: 1-Özel
2-Kamu
3-İktisad
4-Kooperatif
244- İşletmeler üretim çeşitlerine göre kaça ayrılır?

Cevap: 1-Mal üreten işletmeler
2-Hizmet üreten işletmeler
245- İşletme çeşitlerini sayarken genelde unutulan ve harç tutulan işletme çeşidi hangisidir?

Cevap: İktisadi işletmeler
246- İktisadi işletmeler hangi koşullarda kurulur?

Cevap: Sivil toplum örgütleri tarafından
247- En küçük işletme birimi?

Cevap: Tek kişilik işletmeler
248- Devlet örgütlenmesinin dışında, ortak amaçlarla bir araya gelmiş gönüllü kişi ya da grupların belirli yasalar çerçevesinde örgütlenerek oluşturdukları birbirinden farklı örgüt modeller içinde amaçlarına uygun çalışmaları için kendilerinin kurdukları, devletin ulaşamayacağı alanlardaki boşlukları dolduran, bu çerçevede kamu hizmetlerine farklı bakış açılarıyla destek olan çalışmalar yapan örgütler?

Cevap: Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Sosyal Hizmet Yönetimi” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.