Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

lolonolo

Sosyolojiye giriş

Çıkmış Sorular, Online Deneme Sıanvları Ve Soru Cevaplar için Aşağıda tabloyu kullanın

Sosyoloji 2019 Vize Soruları

Sosyoloji
Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-2
 Online Test Ünite-1 Çıkmış Vize Soruları Sosyolojiye Giriş-2 Vize Final Soruları
Sosyoloji Ünite 2 Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016) Sosyal Psikoloji 2 Ünite Soru Cevapları (1-7 Ünite)
Sosyoloji Ünite 8 Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017) Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Final Soruları ( 8-14 )
Sosyoloji Final Soruları Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane) Sosyolojiye Giriş-1 Güz Dönemi
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final
lolonolo

Sosyoloji Final Testleri

Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Sosyoloji Online Test-1 Final
Sosyoloji Online Test-2 Final

lolonolo
Test Videoları; kanala abone olmayı unutmayın
lolonolo
Sosoyoloji
sosyoloji
Ders Kitabı
Sosyolojiye Giriş-1
sosyolojiye giriş -1
Ders Kitabı
Sosyolojiye Giriş-2
sosyolojiye giriş -2
Ders Kitabı
lolonolo
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
lolonolo
Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

Soru-1) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde hangi bilimi model almışlardı?

Cevap: Doğa bilimlerini / biyoloji bilimlerini model almışlardı.
Soru-2) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Ferdinand Tönnies

lolonolo
Soru-3) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

lolonolo
Cevap: Prens Sabahattin
Soru-4) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza , hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?

Cevap: A. Comte

Soru-5) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

lolonolo
Cevap: H. Spencer
Soru-6) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkezi Cemiyeti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: Sabahattin Bey
Soru-7) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, düşünürlerimizden hangisine aittir?

lolonolo
Cevap: Ziya Gökalp
Soru-8) Toplumsal yapı araştırmaları başlıklı çalışma sosyologlarımızdan hangisine aittir?

Cevap: Mübeccel B. Kıray
Soru-9) Sosyoloji terimini ilk kullanan ve toplumu inceleyerek bilim dalı olarak öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darwin

B) Mills

C) Weber

D) Comte

Cevap:  D) Comte

lolonolo
Soru-10) Bauman, sosyolojinin diğer akademik bilgilerle ilişkisini, benzerliklerini, farklılıklarını hangi metafor ile anlatmaktadır?

Cevap: Kütüphane
Soru-11) S. Simon ile başlayıp Comte , Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir?

Cevap: Politik karışıklıktan , güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.
Soru-12) Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?

Cevap: Ahlak meselesi
Soru-13) Durkheim’in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?

Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa’ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak.
Soru-14) Durkheim’in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi nedir?

Cevap: Geleceğin Fransa’sı için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.

lolonolo
Soru-15) Durkheim’e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?

Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi
Soru-16) Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?

Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma
Soru-17) Marks’ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana ileşen nedir?

Cevap: Sermaye- Ücretli emek
Soru-18) Marks’ın kuramının tepki alan kısmı?

Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması
Soru-19) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap: Toplumsal değişme
Soru-20) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünü kim söylemiştir?

Cevap: Heraklitos
lolonolo
Aile Sosyolojisi sostolojiye giriş
Kent Sosyolojisi sosyolojiye giriş
AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi sosyolojiye giriş
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2” için 3 yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.