Türk Dili 1-2 ( AUZEF )

Türk Dili 1-2

Aşağıdaki linkleri tıklayarak Soruları Çözün

Türk Dili -1
Türk Dili-2
Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili-1 Final Soruları Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili-1 Vize Soruları Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları
Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları
Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları
Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili-2 Vize Online Test
Türk Dili-2 Vize Final Soruları

2020 Final Çıkan Soruları İle Online Deme Sınavları

Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -1
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -2
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -3
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -4
lolonolo
Türk Dili 2 Ünite-1 Türk Dili 2 Ünite-8
Türk Dili 2 Ünite-2 Türk Dili 2 Ünite-9
Türk Dili 2 Ünite-3 Türk Dili 2 Ünite-10
Türk Dili 2 Ünite-4 Türk Dili 2 Ünite-11
Türk Dili 2 Ünite-5 Türk Dili 2 Ünite-12
Türk Dili 2 Ünite-6 Türk Dili 2 Ünite-13
Türk Dili 2 Ünite-7 Türk Dili 2 Ünite-14
lolonolo
Yabancılar İçin Ders Notları
Türk Dili 1

Türk Dili 1-2

Ders Hakkında
Türkçe özellikle İngilizceden pek çok kelime
almaya devam etmektedir. Bu alıntıların önemli
bir kısmı bilgi ödünçlemesi olarak değerlendirilebilir,
ancak daha yüksek kültürleri taklit ihtiyacıyla
ortaya çıkan özenti alıntılarına da dikkat edilmesi
gerekir. Birçok insanın “plaza dili” diye nitelendirdiği
gereksiz yabancı kelimelerle doldurulmuş dil kullanımı,
gündelik hayatta şu veya bu yoğunlukta karşımıza
çıkmaktadır. Bu gibi gereksiz kullanımlardan kaçmak her
entelektüelin hassasiyet göstermesi gereken bir durumdur.

Üniteler
1. İletişim Üzerine
2. Dil Üzerine
3. Dilin Birey Ve Toplum Hayatındaki Yeri
4. Dil Türleri
5. Dil İlişkileri Ve Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi
6. Türkçenin Dil Ailesi Ve Konuşulduğu Coğrafya
7. Türkçenin Söz Varlığı
8. Türkçenin Ses Özellikleri
9. Türkçenin Ses Olayları
10. Anlam Ve Anlambilimi
11. Türkçede Biçim Bilgisi
12. Türkçede Söz Dizimi
13. Harf Devrimi, Dil Devrimi, Türk Dil Kurumunun Çalışmaları, Atatürk’ün Türkçe Görüşü Ve Güneş-Dil
14. Güncel Dil Sorunları

Türk Dili 2

Türk Dili 1-2

Ders Hakkında
Dünya Üzerindeki bütün insanlar
en az bir dil bilirler ve etraflarındaki
insanlarla bu dil aracılığıyla anlaşırlar.
Bu dersin amacı dilimizin ayrıntılarını
incelemektir.

Üniteler
1. Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
2. Anlatım Bozuklukları
3. Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri
4. Okuma Ve Anlamanın Doğası
5. Yazılı Anlatım
6. Yazılı Anlatım Türleri – 1: Klasik Edebiyat
7. Yazılı Anlatım Türleri – 2: Şiir
8. Yazılı Anlatım Türleri – 3: Modern Edebi Türler
9. Yazılı Anlatım Türleri – 4: Bilgi Aktarımı Ve İletişime Yönelik Türler
10. Resmî Yazışmalar
11. Konuşma Bozuklukları Ve Diksiyon
12. Sözlü Anlatım
13. Sözlü Anlatım (konuşma) Türleri
14. Bilimsel Araştırma Yöntemi

 

Türk Dili 1-2

Soru-1) Ana dili edinim yeteneği belli bir dönemde gelişir ve bu dönemin bitişiğiyle sonlanır. Doğum ile başlayıp erken ergenlik döneminde sona eren bu dönem hangisisdir?

Cevap: Lenneberg’in Kritik Dönem Hipotezi

Soru-2) Dillerin tehlikeye düşmesinde etkili olan faktörler arasında yer almayan faktör hangisidir?

Cevap: Teknolojik gelişmelerin artması

Soru-3) Ne için/Niçin, Ne olur/Nolur örnekleri hangi ses değişimini göstermektedir?

Cevap: Kaynaşma

Soru-4) Bir girdi olmaması durumunda dil ediniminin gerçekleşmesinde ciddi sorunlarla karşılaşılır. Ana dilin edinim sürecinde, çocuklar çevresinden sınırlı bir dil girdisi almaları başka bir ifadeyle dil edinim sürecinde dildeki bütün olasılık kümesine yani dildeki bütün tümcelere maruz kalmama durumuna ne ad verilir?

Cevap: Veri yoksunluğu
Türk Dili -1

Soru-5) Dilin sözel olmayan işlevlerinden değildir?

Cevap: Göndergesellik işlevi

Soru-6) Etkili bir iletişim için gerçekleri içeren katkılar yapılmalıdır. Bu çerçevede yanlış olduğuna inanılan şeylerin söylenmesinden kaçınılmalı ve yeterli kanıt içermeyen diğer bir deyişle desteklenmeyecek ifadeler kullanılmamalıdır. Yukarıdaki açıklama işbirliği ilkelerinden hangisidir?

Cevap: Nitelik

Soru-7) Yapay dillerin ortaya çıkış sebebi nedir?

Cevap: Bütün insanların aynı dili kullanarak anlaşmasını sağlamak.
lolonolo

Soru-8) Dilin tehlikeye düşmesine etki etmeyen faktör nedir?

Cevap: Dilin yazılışının ve okunuşunun farklı olması

Soru-9) Metnin dilsel ve içeriksel yapısının eksiksiz anlaşılmasının gerekli olduğu durumlarda okuma biçimlerinden hangisi kullanılmalıdır?

Cevap: Yoğun okuma

Soru-10) “O dil konuşan bireyin düşünce biçimlerini belirler; bu biçimlere belirli sınırlamalar getirir. Ludwig Wittgedstein, dilimin sınırları dünyanın sınırları demektir.” İfadesiyle vurgulanmak istenen kavram nedir?

Cevap: Dilde belirleyicilik

Soru-11) Kelimenin eskiden yansıttığı kavramdan farklı yeni bir kavramı yansıtır bir duruma gelmesi nedir?

Cevap: Anlam kayması
Türk Dili -1

Soru-12) Tarih boyunca bütün insanların aynı dili kullanarak anlaşmalarını sağlamak için yapay diller ortaya konulmuştur. Hangisis yapay diller arasında yer almaz?

Cevap: Hidalgo

Soru-13) Diller, dünyanın her yerinde başkadır. Bir çocuğun bir dili öğrenmesi kazara içinde doğduğu toplumla alakalıdır. Buna göre dil öğrenme sürecinin hangisisyle ilgili bulunmamaktadır?

Cevap: İnsan genleri

Soru-14) Ünsüzlerde görülen ses değişimlerine örnek verebilecek olan hangisidir?

Cevap: Benzeşme
lolonolo

Soru-15) Nim projesi adıyla anılan, bir ailenin yanında kalan şempanzeye işaret dili öğretilerek yapılan çalışmanın sonucu nedir?

Cevap: Dilin ediniminin insana özgü olması

Soru-16) İletişim sağlanabilmesi için konusu ve dinleyicinin varlığının yanı sıra bu iki parametre arasında bir etkileşimin olması gerekmektedir. İki yapı arasında sağlıklı iletişimi sağlayan hangisidir?

Cevap: Kanal

Soru-17) “Ben okula gittin. İçin senin yemek yaptım.” Örneklerinde görülen dilin hangi özelliğidir?

Cevap: Dilin kurallar bütünü özelliği
Türk Dili -1

Soru-18)”Ancak bu dil hiçbir zaman çok anlamlılık taşımayan, üretken olmayan, tek yönlü bir iletişime izin veren bir dildir.” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Cevap: Hayvan dili

Soru-19) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal grupların kullandıkları dil çeşitliliğini etkileyen etkenlerden değildir?

Cevap: Milliyet

Soru-20) Chomsky’nin “Bir bebeğin anne ve babasından sınırlı sayıda dil girdisi ile karşılaşmasına rağmen, kısa süre içerisinde dil edinmesini sağlamakta, daha sınırlı sayıda kuralla sınırsız sayıda üretim yapabilmesine olanak tanımaktadır.

Cevap: Dil edinim düzeneği
lolonolo

Soru-21) Flower ve Hayes’in geliştirdiği yazma edinimin içerdiği bilişsel süreçlerden oluşturulan metnin değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı aşama hangisidir?

Cevap: Gözden geçirme

Soru-22) Farklı dillerin konuşulduğu ortamda ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dil hangisidir?

Cevap: Geçer dil

Soru-23) Alan sözcüğü “düz, açık ve geniş yer” anlamına gelirken şu anda “bir çalışma çevresi anlamında da kullanılmaktadır.”Ali spor muhabirliğinin her alanında çalışmış.” Yukarıda verilen örnekte hangi anlam olayı anlatılmaktadır?

Cevap: Anlam genişlemesi

Soru-24) Devlet idaresi, eğitim, hukuk, medya, yabancılara ana dili öğretimi, resmi ve yarı resmi ortamlarda, belli meslek mensuplarının ve belli görevleri icra edenlerin kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Standart dil
Türk Dili -1

 

Soru-25) Genel olarak dildeki seslerin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap: Ses bilgisi

Soru-26) osanmak/usanmak, yokarı/yukarı dönüşmesi hangi duruma örnektir?

Cevap: Ünlü daralması

Soru-27) Harf devrimi tarihi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap: 1928

Soru-28) Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerde görülen ses değişmelerine örnek olabilir?

Cevap: Benzeşme
lolonolo

Soru-29) Aşağıdaki Altay dillerinden hangi ikisi birbirine en cok benzeyen dillerdir?

Cevap: Türkçe-Moğolca

Soru-30) “O dili konuşan bireyin düşünme biçimlerini belirler; bu biçimlere belli sınırlamalar getirir. Ludwig Wittgedstein, Dilimin sınırları, dünyamın sınırları demektir.” İfadesiyle vurgulanmak istenen kavram nedir?

Cevap: Dilsel belirleyicilik

Soru-31) Dilin tehlikeye düşmesine aşağıdaki faktörlerden hangisi etki etmez?

Cevap: Dilin yazılışı ve okunuşunun farklı olması

Soru-32) Türkiye Türkçesinde esas alınan konuşma dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İstanbul Türkçesi
Türk Dili -1

Soru-33) Bütün dillerin söz dizimsel, anlam bilimsel ve ses bilimsel/yazımsal kurallar içerdiğini söyleyen dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Grady

Soru-34) Trabzon’da balıkçılık hakkında farklı kelimeler vardı nu neyin göstergesidir?

Cevap: Dilin kültür ve yaşam tarzını yansıtması

Soru-35)
I. Gözler metne odaklanır.
II. Harfler tanımlanır/sesletilir.
III. Sözcükler tanımlanır.
IV. Sözcükler dil bilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
V. Tümceler anlamlandırılır.
VI. Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda verilen okuma aşaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap: Metin kaynaklı okuma

Soru-36) “Bir çocuk doğduğu anda öbekleme ilkesine sahiptir. Ancak bu öbeği nasıl ayarlayacağı (baş-ilk mi baş-son mu olacağı) içinde bulunduğu dilin özelliğine göre belirlenecektir. Sonuç olarak, dile baktığımızda, bütün diller için geçerli olan ilkelerin ve dilden dile değişiklik gösteren ayarların bulunduğu bunların bir bütün olarak………………….oluşturduğu görülmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Evrensel dil bilgisini
lolonolo

Soru-37) Bir dilden başka bir dile geçen ve geçtiği dilin söz varlığına dahil olan kelimelere …………..denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Alıntı

Soru-38) Matbaa hangi tarihte icad edilmiştir?

Cevap: 1727

Soru-39) Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi eseridir?

Cevap: Kutadgu Bilig
Türk Dili -1

Soru-40) Terim olarak analambilimi ilk kez kullanan kimdir?

Cevap: M. Breal

Soru-41) Aşağıdakilerden hangisi eşanlamlı değildir?

Cevap: Ilık – Serin

Soru-42) “Dünya Türklüğü yönlere göre adlandırılırken Hazar’ın batısında ve güneyinde kalan Türkler …………..” olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki tanımlardan hangisi gelmelidir?

Cevap: Batı Türklüğü

Soru-43) Bir dilin söz varlığının hangi öğelerden oluştuğu üzerinde durulurken ilk anılması gerekenler nelerdir?

Cevap: Çekirdek sözcükler

Soru-44) Bir dilden başka bir dile geçen ve geçtiği dilin söz varlığına dahil olan kelimelere ne denir?

Cevap: Yabancı unsur

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

  • DGS sayısal 2019
    DGS sayısal 2019
AUZEF Türk Dili 1-2
AUZEF ANASAYFA
  • Sosyal Psikoloji Ünite-7
    Sosyal Hizmetler ünite-7
  • Psikoloji Test-1
    Psikoloji Test-1
lolonolo

 

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
lolonolo
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
TOEFL GRAMMAR
toefl grammar
toefl grammar
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.