Yaşam Becerileri

lolonolo

Yaşam Becerileri

Yaşam Becerileri 2019 Soruları ( Vize, Final, Bütünleme )
Yaşam Becerileri Vize
Yaşam Becerileri Final
Yaşam Becerileri-Vize
Vize (Online Deneme Sınavı)
Yaşam Becerileri Vize Soruları
lolonolo
Ünite
Ünite
Ünite-1 Ünite-8
Ünite-2 Ünite-9
Ünite-3 Ünite-10
Ünite-4 Ünite-11
Ünite-5 Ünite-12
Ünite-6 Ünite-13
Ünite-7 Ünite-14

Yaşam Becerileri;
Ders notları, sunum dosyaları, çıkmış sorular, vize soruları, final soruları,bütünleme soruları, üç ders soruları, online denme sınavları

lolonolo

Gerçekten, yaşam becerileri nedir? Yaşama devam etmek için gereken pratik becerilerin yanı sıra, çocukların şuandaki gerçek yaşama ve gelecekteki yaşama uyum sağlamaları ve her alanda (okul, iş, sosyal ve toplumsal ) başarılı olamaları ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olan sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeleri gerekir.

lolonolo

Günlük yaşamımızda zaman zaman zorluklarla karşılaşabilir ve bu zorlukları aşma konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Kimi kişiler yaşadıkları sıkıntıları daha kolay aşarken kimileri için bu durum pek de kolay olmayabilmektedir. Günlük yaşamda karşılaştığımız zorluklar, üzerimize aldığımız sorumluluklar ve yaşadığımız olumsuzluklar karşısında uyum sağlama ve olumlu davranış sergilememize neden olacak beceriler yaşam becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bu beceriler erken yaşlarda kazanılabileceği gibi yaşamın ilerleyen dönemlerinde de öğrenilebilmektedir.

Yaşam Becerileri
Yaşam Becerileri
AUZEF
AUZEF

 

lolonolo

Yaşam Becerileri Vize Sorular

1-) İnsanın sosyalleşme sürecinin sekiz ayrı dönemden oluştuğunu ve her bir dönemin iki olası sonuca sahip olduğunu ve her bir dönemin tatmin edici bir şekilde tamamlandığında, gelecekte sağlıklı bir sosyal gelişim ile sonuçlanacağını ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Erik Erikson
2-) Unesco’nun “Yaşam becerileri” tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: Tartışmayı kazanma
3-) Yaşam becerilerini tanımlarken çeşitli tanımlar kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımların içinde yer alır?

Cevap: Bilişsel olmayan beceriler
4-) CASEL(Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme için işbirliği) yaşam becerilerini tanımlarken aşağıdakilerden hangisini kullanmamıştır?

a) Sosyal farkındalık

b )Kendini tanıma

c) İlişki becerileri

d) Öz yönetim

e) Sorumsuz karar verme

Cevap: e) Sorumsuz karar verme
5-) Yaşam becerileri üç geniş kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlardan birisi olan Duygusal beceriler aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

Cevap: Kendini tanıma
6-) Gander ve Gardiner(2000), ahlaki davranışın üç boyutundan bahsetmektedir. Bu boyutlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: Bilişsel/ Duyuşsal/ Davranışsal
😎 Empati ve bakış açısı geliştirmek için en önemli yaş aralığı hangisidir?

Cevap: 7-10 yaş

lolonolo
9-) Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin fikrinin artılarını ve eksilerini değerlendirmesine ve fikirlerinibelli kriterlere göre sıralamasına yardımcı olacak, yaşam becerileri eğitimi programında uygulanan öğretim yöntemidir?

Cevap: Beyin fırtınası
10-) Piaget’e göre ahlaki gelişim kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap: 3 aşamadan
11-) Kohlberg’in ahlaki gelişim ile ilgili öne sürdüğü düşünceye karşı çıkan kuramcı kimdir?

Cevap: Carol Gillian
Vize Soruları
12-) Öz farkındalık kavramının tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: Kişinin, kendi hislerini tanıması
13-) Erkek çocukları kız çocuklarına göre cinsiyet ve gelişim sürecinde hangi dönem psikolojik risk altındadır?

Cevap: Orta çocukluk dönemin
14-) Bireyin kendisini değerli ve nedensel olarak önemli insanlar olarak gördükleri ve yaşamlarındaki olayları ve sonuçları şekillendirmede etkili olma derecesi olarak tanımladıkları kavram nedir?

Cevap: Öz yeterlilik
15-) Sosyal yeterliliği, çocuğun yaşına uygun davranışları sergileme ve sosyal ilişkileri iyileştirme becerisi olarak tanımlayanlar kimlerdir?

Cevap: McClellan ve Katz
16-) Kişinin kendi hislerini tanıma isteği hangi durumla ilgilidir?

Cevap: Öz farkındalık

lolonolo
17-) Düşük gelirli ailelerden gelen çocukların düşük bilşsel ve erken okuryazarlık becerileri nedeniyle bir dezavantajla anaokuluna girdiğini; ayrıca daha zayıf sosyal becerilere sahip olduklarını ifade eden araştırmacı kimdir?

Cevap: Rimm-Kaufman
18-) Çocukların duygusal gelişimlerinin oyun ortamlarının yapılandırılmasıyla olumlu yönde etkileneceğini ifade eden araştırmacı kimdir?

Cevap: Vygotsky
19-) Aşağıdaki dönemlerden hangisinde birey duygusallığı en yoğun şekilde yaşar ve aşağılık duygusu, suçluluk duygusu gibi olumsuz tepkiler sıklıkla yaşanmaktadır?

Cevap: Ergenlik dönemi
20-) Çocuğun bağımsızlığını ve öz denetimini gerçekleştirmesini içerir. Eriksonun psikososyal gelişim kuramının kaçıncı aşamasında gerçekleşir?

Cevap: İkinci
21-) Bebeğin psikososyal krizi güvene dayanması, Erikson’un psikososyal gelişim kuramının hangi aşamasında yer alır?

Cevap: Birinci
Vize Soruları
22-) Çocuklara “özür dileyerek” dikkat çekme davranışı öğretilmesi Hanley, tarafından hazırlanan okul öncesi yaşam becerileri programında hedeflenen işlevsel iletişim becerilerinden hangisine girmektedir?

Cevap: İlgi dikkat isteme
23-) Aşağıda verilen tanımlardan hangisi Erken çocuklukta ve ergenlikte gelişim aşamalarından 4-6 yaş aralaığındaolan çocuğun biliş düzeyi hakkında bilgi vermektedir?

Cevap: Birçok fikirler arasında seçimler yapar.
24-) Sosyal ve duygusal yeterliliğin ve gelecekteki psikososyal becerilerin temelleri hangi dönemde atılmaktadır?

Cevap: Erken çocukluk dönemi

lolonolo
25-) Hangi yaş grubu çocukları daha büyük çocuklarla olan etkileşimlerinde taklit ve seslendirme yaptıkları gözlemlendirmiştir?

Cevap: 18 aylık
26-) Masanın üzerinde duran boya kalem ile ilgili çocuğun “boya kalemini alabilir miyim?”demesi Hanley, tarafından hazırlanan okul öncesi yaşam becerileri programında hedeflenen işlevsel iletişim becerilerinden hangisine girmektedir?

Cevap: Yetişkinlerden istekte bulunma
27-) Okul öncesi dönemde ev yönetimi yaşam becerisi olarak yardımla sofra hazırlama, yardımla yemeklerden sonra kirli bulaşıkları temizleme, yardımla döktüklerini temizleme, çöp kutusuna çöp atma, dolabından kirli kıyafetler çıkarma, yardımla oyuncaklarını temizleme becerisi hangi yaş aralığına yapılabilir?

Cevap: 3-4 yaş
28-) Problem-Davranış kuramı kim tarafından geliştirmiştir?

Cevap: Richard Jessor
29-) Sosyal öğrenme kuramı kime aittir?

Cevap: Bandura
lolonolo
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
lolonolo
lolonolo
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
  • Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite
    Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Ünite
  • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
    Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.