Üye Ol

Adli Sosyal Hizmet Ünite -4

Adli Sosyal Hizmet Ünite -4

Saldırganlık ve Mağdur

Adli Sosyal Hizmet Ünite -4 Bölüm Soruları

1. Kasıtlı olarak zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlar sergilemek nasıl tanımlanır?

a. Saldırganlık
b. Suç
c. Cezaevi
d. Çete suç
e. Mağdur

Cevap : a. Saldırganlık

2. Bir başka insana karşı yasadışı bir fiziksel uygulamayı saldırganlık olarak tanımlayan yazar kimdir?

a. Satir
b. Barker
c. Kadushin
d. Zastrow
e. Wilson

Cevap : d. Zastrow

3. Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla çok daha ……………………………

a. Azdır
b. Yüksektir
c. Orta düzeydedir
d. En alt seviyededir
e. Stabildir

Cevap : b. Yüksektir

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde insanlar saldırgan davranmazlar?

a. Alkol kullanımı
b. Ders çalışmak
c. Sıcak hava
d. Nem
e. Kötü kokular

Cevap : b. Ders çalışmak

5. Çocuklar gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte yetişkinlere oranla daha zayıf oldukları için medyadaki şiddete özellikle ……………………………….. durumdadırlar?

a. Direnç gösterir
b. Kapalı
c. Açık
d. Maruz kalmama
e. Vasat

Cevap : c. Açık

Saldırganlık ve Mağdur

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saldırganlığı azaltıyor olamaz?

a. Cezalandırmak
b. Öfkenin saldırganlık üzerindeki etkisi
c. Empatinin karşıtı
d. Cezalandırmamak
e. Savaşın genel saldırganlık üzerindeki etkisi

Cevap : d. Cezalandırmamak

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cezanın caydırıcı olabileceğini gösterir?

a. Şiddetin uygulamasından çok sonra verilmesi
b. Ceza çabuk ve kesin olmalı
c. Ceza kesin olmamalı
d. Ceza kesin ve çabuk olmamalı
e. Hiçbiri

Cevap : b. Ceza çabuk ve kesin olmalı

8. Yapılan bir araştırmada şiddet içerikli davranışları tutarlı ve kesin cezalandırmanın, ağır cezalandırmadan çok daha ……………………. olduğu görülmüştür?

a. Tutarsız
b. Caydırcı
c. Yararsız
d. Caydırıcı/yararsız
e. Hukuksuz

Cevap : b. Caydırcı

9. Araştırmalar öfke ve saldırganlık arasında …………………… bir ilişki olduğunu bize söylüyor?

a. Uzak
b. Az
c. Yakın
d. Muğlak
e. Caydırıcı

Cevap : c. Yakın

10. Sosyal çalışmada, psiko-sosyal yaklaşımın, pratiğe elverişli yönlerini benimseyen fonksiyonel yaklaşımda, saldırganlık öncesi veya öfke kontrolü için ………………………………………….. etkili bir teknik olduğu bildirilmektedir.

a. Saldırmanın
b. Kavgayı başlatmanın
c. Düşünmeden saldırının
d. İçinden 10’a kadan saymanın
e. Hiçbiri

Cevap : d. İçinden 10’a kadan saymanın

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Saldırganlık ve Mağdur
Adli Sosyal Hizmet, Saldırganlık ve Mağdur

Adli Sosyal Hizmet Ünite -3

Adli Sosyal Hizmet Ünite -3

Suç Alanları

Adli Sosyal Hizmet Ünite -3 Bölüm Soruları

1. Ev soygunları literatürde suçluluğun …………………………. olarak kabul edilmektedir?

a. Özü
b. Yarısı
c. Oranı
d. Tümü
e. Bir kısmı

Cevap : a. Özü

2. Yapılan bir araştırmada ev soygunlarında soygun mağdurlarının % 86’sı ……………………………….. olarak etkilendiklerin belirtmiştir?

a. Öfke
b. Rahatsız
c. Duygusal
d. Korku
e. Çökkünlük

Cevap : c. Duygusal

3. Yapılan bir araştırmada ev soygunlarında hırsızlığın gerçekleştiği yerde çalınan metalar % 43 …………………….. olarak bildirilmiştir?

a. Elektrikli alet
b. Takı
c. Cep telefonu
d. Para
e. Bilgisayar

Cevap : d. Para

4. Bir kişinin bir başkası tarafından kanunsuz biçimde öldürülmesi nasıl tanımlanır?

a. Saldırıcı
b. Cinayet
c. Amatör yaralama
d. Zincirleme cinayet
e. Hiçbiri

Cevap : b. Cinayet

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zincirleme cana kıyma kurbanlarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmaz?

a. Hayat kadınları
b. Toplumun ev kenarında yaşayanlar
c. Savunmasız kimseler
d. Zenginler
e. Hiçbiri

Cevap : d. Zenginler

Suç Alanları

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi organize suçlar arasında yer almaz?

a. Kumar
b. Uyuşturucu ticareti
c. Tefecilik
d. Yasal işlere sızma
e. Ev soygunları

Cevap : e. Ev soygunları

7. Yüksek statülü insanlar tarafından işlenen işle ilgili suçlar nasıl tanımlanmıştır?

a. Ev soygunları
b. Beyaz Yakalı suçlar
c. Gasp
d. Fuhuş
e. Dilencilik

Cevap : b. Beyaz Yakalı suçlar

8. İnsanlara, kamu düzenine, mülkiyete ve ahlaki değerlere karşı suç işlemek için bilgisayarların ve internetin kullanılması hangi suç kategorisine girmektedir?

a. Bilişim suçları
b. Şirket suçları
c. Suçları
d. İnsan ticareti
e. Hırsızlık

Cevap : a. Bilişim suçları

9. En geniş suçlu kategorisini hangi suçlar oluşturur?

a. Cinsel suçlar
b. Şirket suçları
c. İnsan ticareti
d. Asayiş suçları
e. Organize suçlar

Cevap : d. Asayiş suçları

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cinsel şiddetin uygulandığı vakalarda şiddete yol açtığı bildirilen yaygın sebepler arasında yer almaz?

a. Erkeğin kıskançlığı
b. Erkeğin güvensizliği
c. Erkeğin suçlamalarda bulunması
d. Erkeğin cinsel taleplerinin yoğunluğu
e. Erkeğin kendine olan güveni

Cevap : e. Erkeğin kendine olan güveni

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Suç Alanları
Adli Sosyal Hizmet, Suç Alanları

Adli Sosyal Hizmet Ünite -2

Adli Sosyal Hizmet Ünite -2

Suç Süreç İlişkisi ve Suçluluğa İlişkin Açıklamalar

Adli Sosyal Hizmet Ünite -2 Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suçun sürecine dair ifade edilen ögeler arasında yer almaz?

a. Resmi kayıtlar
b. Polis verileri
c. Suçlu taramaları
d. Yargı dökümanları
e. Mağdur üzerinde klinik olmayan çalışmalar

Cevap : e. Mağdur üzerinde klinik olmayan çalışmalar

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sheldon’un suçlu olarak nitelendirdiği beden türü arasında yer almaz?

a. Aktemorf
b. Endomorf
c. Mezomorf
d. İçe dönük, çekirgen, ince ve kemikli insanlar
e. Saldırgan olmayan, macera aramayan kaslı insanlar

Cevap : e. Saldırgan olmayan, macera aramayan kaslı insanlar

3. Evlatlıklar üzerinde ilk suç çalışmalarından biri kim tarafından yapılmıştır?

a. Crowe
b. Satir
c. Zastrow
d. Barker
e. Kadushin

Cevap : a. Crowe

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suç davranışıyla yapılan hormonlar içinde yer alır?

a. Androjen
b. Ostrojen
c. Andrenalin
d. Noradrenalin
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

5. Suç davranışını ve kökenlerini çocukla anne baba, özellikle anne arasındaki bağda kopma ya da bozulmanın sonucu gören kişiyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Satir
b. Sheldon
c. Kadushin
d. Bowlby
e. Hiçbiri

Cevap : d. Bowlby

Suç Süreç İlişkisi ve Suçluluğa İlişkin Açıklamalar

6. Beceri gerektiren şebekeli suçlar için zeka seviyesi nasıl olmalıdır?

a. Düşük
b. Az
c. Orta
d. Yüksek
e. Sınır

Cevap : d. Yüksek

7. Kişinin kendisini doenetim altında tutmasında yetersizlik, içtepisellik ve doyumu erteleyebilme yeteneğindeki zayıflık ……………………………. davranışıyla ilişkilendirilmiştir?

a. Ego
b. Pşise
c. Suç
d. Ayrılık
e. Bağlanma

Cevap : c. Suç

8. Psikoanalitik görüşleri suçun açıklanmasına uygulayan ilk kişi kimdir?

a. Satir
b. Aichhorn
c. Barker
d. Kohlberg
e. Hiçbiri

Cevap : b. Aichhorn

9. Aichhorn suçlulukla ilgili aşağıdaki terimlerden hangisini kullanmıştır?

a. Tepkisel suçluluk
b. Kapalı olmayan suçluluk
c. Örtülü suçluluk
d. Dışa dönüklük
e. Psikotizm

Cevap : c. Örtülü suçluluk

10. Düşmanca yükleme yanlılığı yapan suçlular, suçlu davranışını açıklamada tepkilerinde …………………………. olduklarını gösterme eğilimi sergilemektedirler?

a. Haksız
b. Haklı
c. Yararsız
d. Düşünceli
e. Duygusuz

Cevap : b. Haklı

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Suç Süreç İlişkisi ve Suçluluğa İlişkin Açıklamalar
Adli Sosyal Hizmet, Suç Süreç İlişkisi ve Suçluluğa İlişkin Açıklamalar

Adli Sosyal Hizmet Ünite -1

Adli Sosyal Hizmet Ünite -1

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

Bölüm Soruları

1. Bir toplumda varolan yerleşik kurallara toplumsal normlara uymayan davranış nasıl tanımlanır?

a. Suçluluk
b. Suç
c. Hükümlü
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : b. Suç

2. İşlenen fiilin bir kötülüğü içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye kadar verebilme serbestliğini gerektiren eylem nasıl tanımlanır?

a. Hükümlük
b. Cezaevi şartları
c. Suç ve ceza
d. Gerçek suçluluk sorumluluğu
e. Hiçbiri

Cevap : d. Gerçek suçluluk sorumluluğu

3. Birinci defa (adalet nazarında) suç işleyen kimseyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. İlk suçlu
b. Son suçlu
c. Ceza
d. Suçlu
e. Tutukevi

Cevap : a. İlk suçlu

4. Yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve ölçüde hukuk yoluyla getirilen  yaptırımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezaevi
b. Norm
c. Ceza
d. Tutukevi
e. Hüküm

Cevap : c. Ceza

5. Hukum kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin yatırıldıkları bina nasıl tanımlanır?

a. Ceza
b. Suç
c. Suçluluk
d. Tepkisel suçluluk
e. Cezaevi

Cevap : e. Cezaevi

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

6. Toplumda yazılı ve yazısız var olan kurallara uymama durumunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezalar
b. Son suçlu
c. Suçluluk
d. Cezaevi
e. Hiçbiri

Cevap : c. Suçluluk

7. Yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan onsekiz yaşından küçük kimse nasıl tanımlanır?

a. Suçlu çocuk
b. Suç çetesi
c. Suç
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : a. Suçlu çocuk

8. Bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Ceza
b. Cezaevi
c. Suç
d. Suçüstü
e. Suç çetesi

Cevap : d. Suçüstü

9. Kaynağı toplum olan, yoğunluğunu artarak büyüyen ve tutkulu bir tepkinin suç olduğunu bildiren yazar kimdir?

a. V. Satir
b. Durkheim
c. Abdülhak
d. Zastrow
e. Barker

Cevap : b. Durkheim

10. Birçok Arap ülkesinde yasak olmayan madde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bildirilmiştir?

a. Esrar
b. Eroin
c. Marihuana
d. Bonzai
e. Hiçbiri

Cevap : c. Marihuana

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar
Adli Sosyal Hizmet, Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

1- Hangi görülüş usulünde kamu hizmetinin yürütülmesinde özel hukuk kişileri yer almaz?

a) Ruhsat Usulü
b) İmtiyaz Usulü
c) Müşterek Emanet Usulü
d) Emanet Usulü
e) İltizam Usulü

Cevap : d) Emanet Usulü
NOT: Emanet usulü; kamu hizmetinin, kamu tüzel kişilerinin kendi personel, araç-gereç ve parasıyla doğrudan doğruya işletilmesi usulüdür

2- Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisine ne ad verilir?

a) Mahalli İdari Birlikleri
b) Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
c) İktisadi Devlet Teşekküllleri
d) Kamu Kurumu Niteliğinde meslek kuruluşları
e) Kamu iktisadi kuruluşları

Cevap : a) Mahalli İdari Birlikleri

3- Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin niteliklerinden biri değildir?

a) Mahalli idarelerin idari ve mali özerkliği vardır.
b) Mahalli idareler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır.
c) Mahalli idarelerin kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır.
d) Mahalli idarelerin karar organları seçimle göreve gelir
e) Mahalli idarelerin görev ve yetkileri kanunla belirlenir.

Cevap : b) Mahalli idareler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır.
NOT: Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşların (mahalli idarelerin);
• Görev ve yetkileri kanunla belirlenir.
• Kamu tüzel kişiliği haizdir.
• İdari ve mali özerkliği vardır.
• Merkezi bütçe dışında bir bütçeleri vardır.
• Organları seçimle göreve gelir.
• Merkezi yönetim ile idari vesayet ilişkisi vardır.

4- Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mal kategorisinde yer almaz?

a) Göller
b) Dağlar
c) Denizler
d) Ovalar
e) Nehirler

Cevap : d) Ovalar

5- İdarenin tesis ettiği “Gayri şahsi, soyut, uygulanmakla tükenmeyen ve doğurgan” nitelikteki işlemlere ne ad verilir?

a) Zımni işlem
b) Karma işlem
c) Düzenleyici işlem
d) Kollektif işlem
e) Birel işlem

Cevap : c) Düzenleyici işlem

6- Aşağıdakilerden hangisi memurun ödevlerindendir?

a) Sendika Üyeliği
b) İzin
c) Uygulamayı isteme
d) Anayasa ve Devlete Sadakat
e) Emeklilik

Cevap : d) Anayasa ve Devlete Sadakat
NOT: Devlet Memurunun Ödevleri:
-Anayasa ve Kanunlara Sadakat Ödevi
-Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi
-Davranış ve İşbirliği Ödevi
-Amirin Emrine Uyma Ödevi
-Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi
-Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade etme ve İzin Verilen Yerler Dışına Çıkmama Ödevi
-Bizzat İşbaşında Bulunma Ödevi
-Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uyma Ödevi

7- Aşağıdakilerden hangisi memurun haklarından biri değildir?

a) İsnat ve iftiralara karşı korunma
b) Sendika kurma ve üye olma
c) Müracaat, şikayet ve dava açma
d) Dernek ve siyasi partilere girme
e) Uygulamayı isteme

Cevap : d) Dernek ve siyasi partilere girme
NOT: Devlet Memurlarının Hakları:
-Çalışma ( Hizmet) Hakkı
-Uygulamayı İsteme Hakkı
-Güvenlik Hakkı
-Emeklilik Hakkı
-Çekilme (İstifa) Hakkı
-Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
-Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı
-İzin Hakkı (Yıllık İzin, Sağlık İzni, Mazeret İzni, Hastalık ve Refakat İzni, Aylıksız İzin)
-İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı
-Maaş Hakkı

8- Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğinin özelliklerindendir?

a) İdari işlem tesis edebilmek
b) Kamu malı niteliğinde mallara sahip olamamak
c) Düzenleme yetkisine sahip olmamak
d) Merkezi Yönetimin hiyerarşisine tabi olmak
e) Kamu gücü yetkisine sahip olmamak

Cevap : a) İdari işlem tesis edebilmek
NOT: Kamu Tüzel Kişiliğinin Özellikleri :
– Kamu gücü yetkisine sahip olması,
– İdari işlem tesis edebilmesi,
– Kendi bütçeleri, mal varlıkları ve borçları bulunur,
– Kamu malı niteliğinde mallara sahip olabilmesi,
– Düzenleme yetkisine sahiptir,
– Kamulaştırma yapma yetkisine sahip olmak,
– Kamu görevlisi niteliğinde personele sahip olmak,
– İdari sözleşmenin tarafı olabilmek,
– Faaliyetlerinin kural olarak idare hukukuna tabi olması,
– İdari işlem ve eylemlerinin idari yargıda dava konusu olması,
– Vergi, resim, harç vb. muafiyetlere sahip olması,

9- Kolluk faaliyetlerinde “temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında amaç ve araç arasında hakkaniyete uygun bir denge kurulması gerekliliği” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir ?

a) Ölçülülük ilkesi
b) Süreklilik ilkesi
c) Tarafsızlık ilkesi
d) Eşitlik ilkesi
e) Kanunilik İlkesi

Cevap : a) Ölçülülük ilkesi

10- Aşağıdakilerden hangisi idari yaptırımlara örnek gösterilemez?

a) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
b) İş yeri açma ruhsatının iptal edilmesi
c) Hapis cezası verilmesi
d) İş yerinin geçici süreliğine faaliyetten men edilmesi
e) Aracın trafikten men edilmesi

Cevap : c) Hapis cezası verilmesi

11- Kamulaştırma işleminin, her zaman, kamu yararına yönelik yapılması hangi unsuru ifade etmektedir.?

a) Yetki
b) Maksat
c) Şekil
d) Konu
e) Sebep

Cevap : b) Maksat

12-İdarenin kamu yararı veya kamu düzeni düşüncesiyle yaptığı hizmetler dolayısıyla, İdareye yükletilecek bir kusur olmadan ya da bünyesinde tehlike taşımadan kimilerinin özel bir zarara uğramasına neden olabilir. Bu gibi zararların karşılanması ………………………………… İlkesine dayandırılmaktadır. ““Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.?

a) Hasar (risk)
b) Tehlikelilik
c) Kamu külfetleri karşısında eşitlik
d) Sosyal risk
e) Müterafik kusur

Cevap : c) Kamu külfetleri karşısında eşitlik

13- Vali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vali ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.
b) Vali illere ait işler için ilgili bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan
doğruya muhaberede bulunamaz
c) Vali, Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün
memur ve müstahdemlerinin en büyük amiridir.
d) Vali, “yetki genişliği “ ilkesi kapsamında merkezi idare adına yetki kullanırlar
e) Vali ilin genel yönetiminin başıdır

Cevap : b) Vali illere ait işler için ilgili bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan
doğruya muhaberede bulunamaz

14- Disiplin cezalarına karşı kaç gün içerisinde itiraz edilir.?

a) 10 gün
b) 7 gün
c) 60 gün
d) 15 gün
e) 30 gün

Cevap : b) 7 gün
NOT: İtirazda süre, yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

15- Aşağıdakilerden hangisi DMK da sayılan disiplin cezalarından değildir.?

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması
b) Memurluktan çıkarma
c) Uyarma
d) Kınama
e) Derece ilerlemesinin durdurulması

Cevap : e) Derece ilerlemesinin durdurulması
NOT: Disiplin Cezaları:
– Uyarma
– Kınama
– Aylıktan kesme
– Kademe ilerlemesinin durdurulması
– Devlet memurluğundan çıkarma

16- Kamulaştırma işleminin gerçekleşmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığı gerekli değildir?

a) Taşınmaz malikinin rızası
b) Devlet veya bir kamu tüzel kişisinin varlığı
c) Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz
d) Kamu yararı amacının varlığı
e) Kamu gücü kullanabilme yetkisi

Cevap : a) Taşınmaz malikinin rızası

17- İdarenin kamulaştırdığı bir taşınmazı beş yıl boyunca kamu hizmetine veya başka bir kamu yararı amacına tahsis etmemesi halinde hangi müessese gündeme gelebilir?

a) İdareler arası mal devri
b) Trampa yoluyla kamulaştırma
c) Kamulaştırmanın iptali
d) İrtifak hakkı tesis edilmesi
e) Malikin geri alma hakkı

Cevap : e) Malikin geri alma hakkı

18-Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

a) İhraç
b) Evlilik
c) Ölüm
d) Emeklilik
e) Nitelik kaybı

Cevap : b) Evlilik
NOT: Devlet Memurluğu Statüsünün Sona Ermesi:
• Çekilme (İstifa)
• Çekilmiş (Müstafi) Sayılma
• Devlet Memurluğundan Çıkarma (İhraç)
• Koşullarda Eksiklik (Nitelik Kaybı)
• Emeklilik
• Bağdaşmazlık
• Ölüm

19- Halkın çok eskiden beri doğrudan yararlandığı ve kamu malı olduğu yolunda genel bir inanç olan, kadimden beri, yol, meydan, panayır yeri gibi işlevlerde kullanılan taşınmazların kamu malı niteliğinde olduğunun kabulü hangi kuralı ifade etmektedir?

a) İçtihat
b) İdari teamül
c) Kanun
d) Doktrin
e) Düzenleyici işlem

Cevap : b) İdari teamül

20- Aşağıdaki şıklardan hangisinde “YETKİ GASPI” vardır?

a) Belediye başkanının belediye meclisi yerine karar alması
b) Adalet Bakanlığı personelinin İçişleri Bakanlığınca emekli edilmesi
c) Özel hukuk kişinin kamulaştırma kararı alması
d) İdarenin yargı organının görev alanına giren konuda işlem tesis etmesi
e) Valinin görevine giren bir konuda kaymakamın karar alması

Cevap : e) Valinin görevine giren bir konuda kaymakamın karar alması

21- Aşağıdakilerden hangisi orta malı statüsündedir?

a) Yollar
b) Hastane
c) Pazar yeri
d) Okul
e) Belediye otobüsü

Cevap : a) Yollar

22- Aşağıdakilerden hangisi  Danıştayın idari işlerinden biri değildir?

A) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri incelemek
B) Derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri incelemek
C) Belediye kanunu ile Danıştaya  verilip idari davaya konu olmayan işleri incelemek
D) Temyiz mercii olarak önünde gelen  dosyaları karara bağlamak
E) Kamu hizmetleri ile  ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek

Cevap : D) Temyiz mercii olarak önünde gelen  dosyaları karara bağlamak
NOT: Danıştay;
– Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
– Kanunlarında Danıştay’dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,
– 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
– İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay’a verilen işleri,
– Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
– Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,
– Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

23- Aşağıdakilerden hangisi  devlet memurluğuna girişte aranan genel şartlardan biri  değildir?

A) Mahkumiyet
B) Vatandaşlık
C) Medeni durum
D) Öğrenim
E) Yaş

Cevap : C) Medeni durum
NOT: Devlet memurluğuna girme DMK’nın 48. maddesinde “Genel şartlar” ve “Özel Şartlar” olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.
A) Genel şartlar:
• Vatandaşlık,
• Yaş
• Öğrenim
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak
• Mahkûmiyet
• Askerlik
• Sağlık
• Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması
B) Özel şartlar:
• Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak
• Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

23- Aşağıdakilerden hangisi bir kamulaştırma şekli değildir?

A) Kısmen kamulaştırma
B) İrtifak hakkı kurulması
C) İmar hakkı kurulması
D) Acele kamulaştırma
E) Trampa yoluyla kamulaştırma

Cevap : C) İmar hakkı kurulması

24- Kamulaştırma işleminin başlangıcından sona ermesine kadar tabi olması gereken kurallar hangi unsuru ifade etmektedir?

A) Konu
B) Maksat
C) Yetki
D) Usul / Şekil
E) Sebep

Cevap : D) Usul / Şekil

25- Aşağıdakilerin hangisinde  Ölçülülük İlkesinin unsurları doğru yazılmıştır?

A) GEREKLİLİK – ELVERİŞLİLİK – SÜREKLİLİK
B) ORANTILILIK – SÜREKLİLİK – GEREKLİLİK
C) SÜREKLİLİK – ORANTILILK
D) ELVERİŞLİLİK – GEREKLİLİK -ORANTILILIK
E) EŞİTLİK – ELVERİŞLİLİK – SÜREKLİLİK

Cevap : D) ELVERİŞLİLİK – GEREKLİLİK -ORANTILILIK

NOT: Ölçülülük ilkesi, elverişlilik, zorunluluk ve oranlılık unsurlarını içerir. Elverişlilik unsuru, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması için kullanılan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye uygun olmasını; zorunluluk unsuru sınırlayıcı faaliyetin sınırlama amacına ulaşmak için zorunlu olması gerekliliğini; oranlılık unsuru ise sınırlamanın amacı ile kullanılan aracın orantılı olmasını ifade eder.

26- Disiplin cezalarına karşı kaç gün içerisinde  itiraz edilir?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 7 gün
D) 30 gün
E) 60 gün

Cevap : C) 7 gün

27- Bireysel başvuru için öngörülen süre iç hukuktaki idari / yargısal tüm başvuru yollarının tüketilmesinden itibaren kaç gündür?

A) 60
B) 45
C) 15
D) 30
E) 90

Cevap : D) 30

28- Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine amaç için yeterli  olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi yüksekliği derinliği ve kaynak üzerinde …………… yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İrtifak hakkı
B) Kısmen kamulaştırma
C) Acele kamulaştırma
D) İdareler arası mal devri
E) Trampa

Cevap : A) İrtifak hakkı

29- Marka patent  (buluşçu hakkı) faydalı model (küçük buluşlar üzerindeki hak) yeni bitki türleri üzerindeki  ıslahçı hakları hangi hukukun konusunu oluşturur?

A) Fikri hukuk
B) Eşya hukuku
C) İdare hukuku
D) Rekabet hukuku
E) Sermaye piyasası hukuku

Cevap :

30- İdari işlem eylem veya  sözleşme nedeniyle  zarara uğrayanların  bu zararlarının  giderimi talebiyle idareye karşı açılan davalara ………………… denmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden  hangisi getirilmelidir?

A) İptal
B) Yürütmenin durdurulması
C) Tam yargı
D) İtiraz
E) Bireysel başvuru

Cevap : D) İtiraz

İdare Hukuku 3 Ders Sınav Soruları 2020

İdare Hukuku
telegram adalet

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

1. Mala zarar verme suçunun manevi unsuruna ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Mala zarar verme suçunun olası kastla işlenmesi mümkün değildir.
B) Taksirle gerçekleşen mala zarar vermeler daha az cezalandırılır.
C) Mala zarar verme suçu hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir.
D) Mala zarar verme suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir.
E) Bilinçli taksirle gerçekleşen bir mala zarar vermede faile adli para cezası uygulanır.

Cevap : C) Mala zarar verme suçu hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden biri değildir?

A) Dolandırıcılık suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Dolandırıcılık suçunu gece vakti işlenmesi.
D) Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi.
E) Dolandırıcılık suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Cevap : C) Dolandırıcılık suçunu gece vakti işlenmesi.

3. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halidir?

A) Dolandırıcılık suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak
suretiyle işlenmesi.
C) Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi.
D) Dolandırıcılık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi.
E) Dolandırıcılık suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Cevap : D) Dolandırıcılık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi.

4. Aşağıdakilerden hangisi taksirle öldürme suçu açısından yanlıştır?

A) Hem bilinçli taksirle hem de bilinçsiz taksirle işlenebilen bir suçtur.
B) Taksirle öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.
C) Bu suçun konusu yaşayan insandır.
D) İcrai ya da ihmali hareketle işlenebilir.
E) Taksirle öldürme suçunun faili herkes olabilir.

Cevap : B) Taksirle öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçu bakımından bir şahsi cezasızlık sebebi değildir?

A) Failin üstsoyuna karşı işlenmesi.
B) Hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi.
C) Failin altsoyuna karşı işlenmesi.
D) Evlatlığa karşı işlenmesi.
E) Aynı konutta yaşamakta olan yeğene karşı işlenmesi.

Cevap : E) Aynı konutta yaşamakta olan yeğene karşı işlenmesi.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

6. 1-Şeçimlik hareketli suçtur.

2-Özgü suçtur.
3-Bu suçun mağduru, ölen kişinin eşi ve alt soyudur.
4-Bu suçun konusu, yaşayan insandır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) 1-2
B) 3-4
C) Yalnız 3
D) 1-4
E) Yalnız 1

Cevap :

7- Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta eden kişiye karşı dolandırıcılık suçunun işlenmesi suçun fail bakımından nitelikli hal uygulamasını gerektirmektedir.
B) Heyelan etkisiyle evi toprak altında kalan kişinin düştüğü çaresizlikten faydalanıp aldatılması durumunda dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olacak ve failin cezasında artırıma gidilecektir.
C) Dolandırıcılık suçunun icrası sırasında dini inanç ve duyguların hile kapsamında kullanılmak suretiyle kötüye kullanılması suçun cezasında artırım yapılmasını gerektiren bir nitelikli hal olarak öngörülmüştür.
D) Bir suçun iki kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde müşterek failikten bahsedilecek olmasına rağmen dolandırıcılık suçu üç ve daha fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinde nitelikli hal gündeme gelecektir.
E) Kişinin algılama yeteneği zayıf değil de tamamen ortadan kalkmış da olsa dolandırıcılık suçunun nitelikli oluşacaktır.

Cevap : E) Kişinin algılama yeteneği zayıf değil de tamamen ortadan kalkmış da olsa dolandırıcılık suçunun nitelikli oluşacaktır.

8- Kasten yaralama suçunun korunan hukuki değeri nedir?

A) Kişilerin hayatıdır.
B) Kişilerin beden bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır.
C) Kişilerin tedavi görme hakkıdır.
D) Kişilerin özgür iradeleridir.
E) Kişilerin hareket özgürlüğüdür.

Cevap : B) Kişilerin beden bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır.

9- “Nitelikli bir yalandır ve kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun dururumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı dikkate alınmalıdır.” İfadesinde tanımlanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak
B) İrade serbestisi
C) Hile
D) Korunan Hukuki değer
E) Etkin pişmanlık

Cevap : C) Hile

10- Dolandırıcılık suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Aldatılan kişinin gerçekleştirdiği tasarrufun, aldatılmış olmasına bağlı olmadığı durumda da dolandırıcılık suçu oluşacaktır.
B) Hileli tek bir davranış ile birden fazla kişi aldatıldığı zaman farklı neviden fikri içtima söz konusu olur.
C) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği takdirde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
D) Hileli davranış gerçekleştiren kişi ile yararı sağlayan kişi farklı olduğunda yarar sağlayan kişinin cezalandırılabilmesi bu konuda bilgi sahibi olmasına bağlı değildir.
E) Yalnızca hileli davranışlarla aldatılan kişinin zararına karşılık yalnızca failin lehine haksız bir yarar sağlanmış olması gerekmektedir.

Cevap : C) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği takdirde zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

11- Mala zarar verme suçu ile korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zilyetlik ve mülkiyet
B) Hepsi
C) Mal üzerinde tasarruf etme yetkisi
D) Mülkiyet hakkı
E) Zilyetlik

Cevap : D) Mülkiyet hakkı

12- Dolandırıcılık suçunun özel görünüş biçimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiğinde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
B) Yararın sağlanması anının geçmesinden itibaren artık gönüllü vazgeçme değil, etkin pişmanlık gündeme gelebilecektir.
C) Dolandırıcılık suçuna iştirakin de her türü mümkündür.
D) Yararın sağlanması anına kadar bu suçtan gönüllü vazgeçme mümkündür.
E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Cevap : E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

13- İbadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İbadete ayrılmış yerlerin eklentilerinde işlenen hırsızlık suçu da nitelikli hal kapsamındadır.
B) İbadete ayrılmış yerlerde işlenen suçlarda o anda ibadet yapılıyor olması gerekir.
C) Cami, kilise, sinagog, havra, mescit gibi ibadete ayrılmış yerlerde yalnızınca bu yere özgülenmiş ve kamuya ait malların hırsızlığı nitelikli hal kapsamındadır.
D) İbadette ayrılmış yerlerde bulunan eşyaların kime ati olduğu bu nitelikli hal kapsamında önem arz etmemektedir.
E) Evde ibadet eden kişiye karşı bu suçun işlenmesi de nitelikli hal kapsamındadır.

Cevap : D) İbadette ayrılmış yerlerde bulunan eşyaların kime ati olduğu bu nitelikli hal kapsamında önem arz etmemektedir.

14-Bilinçli taksirle öldürme suçu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fail neticeyi öngörür ancak kabullenir.
B) Fail neticenin meydana gelmesi konusunda ihmal gösterir.
C) Fail neticeyi öngörür ancak gerçekleşmesini istemez.
D) Fail neticeyi öngörmez ve gerçekleşmesini istemez.
E) Fail hareketi bilerek ve isteyerek gerçekleştirir.

Cevap : C) Fail neticeyi öngörür ancak gerçekleşmesini istemez.

15-C’ye babası B’den ödünç aldığı bilgisayarı satması durumunda borçlarını kapatabileceği parayı elde edeceğini söyler. C bilgisayarı satar. Yukardaki olay bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Olayda C bakımından şahsi cezasızlık sebebi vardır.
B) Olayda tamamlanmış güveni kötüye kullanma suçu söz konusudur.
C) Olayda mağdur B’dir.
D) A güveni kötüye kullanma suçu bakımından azmettirendir.
E) A bakımından da şahsi cezasızlık sebebi söz konusudur.

Cevap : E) A bakımından da şahsi cezasızlık sebebi söz konusudur.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

16- Kolluğun direnç gösteren kişilere karşı bu direnci kıracak ölçüde kuvvet kullanması kasten yaralama suçu bakımından hukuka aykırı değildir. Bu hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meşru savunma
B) Hakkın kullanılması
C) Görevin ifası
D) İlgilinin rızası
E) Zorunluluk hali

Cevap : C) Görevin ifası

17- Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde kişi aşağıdakilerden hangisi ile cezalandırılır?

A) Hafif hapis cezası
B) Adli para cezası
C) Müebbet hapis cezası
D) Müsadere
E) Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası

Cevap : E) Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası

18- Kasten yaralama suçunun ağır neticelerinden hangisi kasten işlenemez?

A) Mağdurun bitkisel hayata girmesi.
B) Mağdurun konuşmasında sürekli zorluk.
C) Kişinin yüzünde sabit is kalması.
D) Vücutta kemik kırığı ya da çıkığına sebep olma.
E) Kasten yaralama neticesi ölüm.

Cevap : E) Kasten yaralama neticesi ölüm.

19- Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçu açısından yanlıştır?

A) İcrai hareketli suçtur.
B) Kanunda fiilin karşılığı olarak müebbet hapis ezası yaptırımı belirlenmiştir.
C) Hem doğrudan kast hem de olası kast ile işlenebilen bir suçtur.
D) Kasten öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.
E) Bu suçun konusu kullanılan araçtır.

Cevap : E) Bu suçun konusu kullanılan araçtır.

20- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tanımında yer almamaktadır?

A) Malın başkasına ait olması
B) Taşınır mal olması
C) Kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadı.
D) Malikten hukuka aykırı şekilde alınması.
E) Zilyedinin rızasının olmaması.

Cevap : A) Malın başkasına ait olması

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

21-Dolandırıcılık suçunun özel görünüş biçimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiğinde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
B) Yararın sağlanması anının geçmesinden itibaren artık gönüllü vazgeçme değil, etkin pişmanlık gündeme gelebilecektir.
C) Dolandırıcılık suçuna iştirakin de her türü mümkündür.
D) Yararın sağlanması anına kadar bu suçtan gönüllü vazgeçme mümkündür.
E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Cevap : E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

22- Hangi halde faile kasten yaralama suçuna göre daha hafif bir ceza verilir ?

A) Kasten yaralama kardeşe karşı işlenmişse.
B) Silahla işlenmişse.
C) Fail kamu görevlisi ise.
D) Mağdur kamu görevlisi ise
E) Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa

Cevap : E) Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa

23-Aşagıdakilerden hangisi güveni kötüye kullanma suçu ile korunan hukuki değerdir?

A) Seyahat özgürlüğü
B) Adil yargılama hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Cinsel bütünlük
E) Yaşama hakkı

Cevap : C) Mülkiyet hakkı

24- Türk Ceza Kanunu’nda mala zarar verme suçunun düzenlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal varlığına karşı suçlar
B) Hürriyete karşı suçlar
C) Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
E) Kamu güvenine karşı suçlar

Cevap : A) Mal varlığına karşı suçlar

25- Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunu oluşturmaz?

A) Komşuya ait olan kömürün yakılması
B) Bir binanın yıkılması
C) Otomobilin camının kırılması
D) Başkasının bahçesinde bulunan meyve ağacından meyve alınması
E) Evin duvarına yazı yazılması

Cevap : D) Başkasının bahçesinde bulunan meyve ağacından meyve alınması

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

26- Mala zarar verme suçu ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Mala zarar verme suçunun faili herkes olabilir
B) Mala zarar verme suçu özgü bir suçtur
C) Yararına mala zarar verme suçu işlenen tüzelkişiler hakkında bu suçtan dolayı güvenlik tedbirine hükmedilebilir.
D) Paylı mülkiyet durumunda paydaşlardan birinin paylı mülkiyet konusu mal üzerinde bu suçu işlemesi mümkün değildir.
E) El birliği ile mülkiyet durumunda maliklerden birinin mülkiyet konusu mal üzerinde bu suçu işlemesi mümkün değildir.

Cevap : A) Mala zarar verme suçunun faili herkes olabilir

27- “Temel şekli …… bağlı olmaksızın kovuşturulan…. hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın ……işlenmesi durumunda şikayete tabi hale gelmektedir. “ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şikayete – Dolandırıcılık Suçu – Tahsil edilmesi amacıyla
B) Soruşturmaya – Hırsızlık suçu – Yarar sağlanması amacıyla
C) Şikayete – Hırsızlık suçu – Tahsil edilmesi amacıyla
D) Soruşturmaya – Yağma suçu – Hırsızlık amacıyla
E) Şikayete – Dolandırıcılık suçu – Yarar sağlanması amacıyla

Cevap : A) Şikayete – Dolandırıcılık Suçu – Tahsil edilmesi amacıyla

28- Yağma “……” soruşturulan bir suçtur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sözlü
B) İhbarla
C) Resen
D) Şikayetle
E) Yazılı

Cevap : C) Resen

29- Aşağıda yer alan hareketlerden hangisi yalnızca taşınmaz mallar için söz konusu olabilir?

A) Yakmak
B) Yıkmak
C) Bozmak
D) Tahrip etmek
E) Kullanılmaz hale getirmek

Cevap : B) Yıkmak

30- Kanundan kaynaklanan yetkiye dayanılarak İmar Kanunu’na aykırı olarak yapılan binaların yıkılması fiilinin mala zarar verme suçunu oluşturmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiil unsuru oluşmamıştır.
B) Olayda şahsi cezasızlık sebebi bulunmaktadır.
C) Olayda ilgilinin rızası söz konusudur
D) Fail kusurlu değildir.
E) Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmaktadır

Cevap : E) Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmaktadır

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

31- “ Hırsızlık suçu ….. suçtur. Faili …. Olabilir. “ cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla hangisidir?

A) Özgü – Garantör
B) Genel- Zilyet olan kişi
C) Genel – Garantör
D) Genel – Herkes
E) Özgü – Zilyet olan kişi

Cevap : D) Genel – Herkes

Ceza Hukuku Özel Hükümler
adalet

FACEBOOK ADALET GRUBU

DGS Puanını Hesapla

Banka Hukuku 2020 Final Soruları

Auzef Adale 2020 çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

Cevabı yanlış olan soruları lolonolo@lolonolo.com a bildirmenizi rica ederiz

1) Türk mahkemelerinin milletlerarası ihtilaflarda yetkili olup olmayacağı hususu hangi kanunla belirlenir?

A) Türk Ceza Kanunu
B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : D) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

2) Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikte bir hukuk mahkemesi olarak değerlendirilemez?

A) Tüketici mahkemesi
B) Aile mahkemesi
C) Asliye ceza mahkemesi
D) İcra mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : C) Asliye ceza mahkemesi

3) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hangi kanunu ilga etmiştir?

A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
E) Türk Ceza Kanununu

Cevap : A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

4) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda süreler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Anayasa
B) Taraflar veya hâkim
C) Kanun veya hâkim
D) Taraflar
E) Hâkim

Cevap : C) Kanun veya hâkim

5) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asliye hukuk mahkemeleri
B) İş mahkemeleri
C) Aile mahkemeleri
D) Sulh hukuk mahkemeleri
E) icra hukuk mahkemeleri

Cevap : A) Asliye hukuk mahkemeleri

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

6) Hâkimler ve savcıların azlonulamayacağı, kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamayacağı, bir mahkeme veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacağı esası hangi maddeye ilişkindir?

A) Savcıların tarafsızlığı
B) Hâkimlik ve savcılık teminatı
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D) Hâkimin reddi
E) Hâkimlerin tarafsızlığı

Cevap : B) Hâkimlik ve savcılık teminatı

7) Yargılamanın herkese açık olarak yapılması gerektiğine ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleniyet ilkesi
B) Doğrudanlık ilkesi
C) Araştırma ilkesi
D) Tasarruf ilkesi
E) Teksif ilkesi

Cevap : A) Aleniyet ilkesi

8) Davanın açılmasında gerçekleşen ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temyiz dilekçesi
B) Tensip zaptı
C) Cevap dilekçesi
D) Dava dilekçesi
E) Karar

Cevap : D) Dava dilekçesi

9) 6100 sayılı HMK’ye göre üçüncü kişilerin ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edebilecekleri hususlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Teminat – İhtiyati tedbirin şartlan – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi
B) Teminat – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi
C) Teminat – İhtiyati tedbirin şartları
D) Yalnızca ihtiyati tedbirin şartları
E) ihtiyati tedbirin şartları – İhtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi

Cevap : A) Teminat – İhtiyati tedbirin şartlan – ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin yetkisi

10) Yazılı yargılama usulünde iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Davacı cevaba cevap davalı ise ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia veya avunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilir.
B) Taraflar ön inceleme aşamasında ancak karşı tarafın açık izni ile iddia veya savunmalarını genişletebilir ya da değiştirebilir.
C) Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir ya da değiştirebilir.
D) iddia veya savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi ıslah yoluyla ve karşı tarafın zımni izni ile mümkündür.
E) iddia veya savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi yasağının diğer bir istisnası dava konusunun devridir.

Cevap : A) Davacı cevaba cevap davalı ise ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia veya avunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilir.

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi bir delil türü değildir?

A) Tanık
B) Senet
C) Bilirkişi raporu
D) Yemin
E) Taraf beyanı

Cevap : E) Taraf beyanı

12) 6100 sayılı HMK kanun yollarına ilişkin düzenlemesinde olağan kanun yolu olarak yer alan kurumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Temyiz – Karar düzeltme
B) İstinaf – İtiraz
C) İstinaf – Yargılamanın yenilenmesi
D) istinaf – Karar düzeltme
E) istinaf-Temyiz

Cevap : E) istinaf-Temyiz

13) Belirsiz alacak davasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirsiz alacak davası konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olmaz.
B) Belirsiz alacak davası bir tür eda davasıdır.
C) Belirsiz alacak davası konusu para olan ve konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olur.
D) Belirsiz alacak davası sadece konusu para olan eda davaları için söz konusu olur.
E) Belirsiz alacak davasında talep sonucunda istenen alacak tam olarak belirlenmez.

Cevap : C) Belirsiz alacak davası konusu para olan ve konusu para olmayan eda davaları için söz konusu olur.

14) Davacı tahkikat aşamasından sonra davaya yeni vakıalar sunmak isterse hangi …

A) Davanın ihbarı
B) Islah
C) Feri müdahale
D) Dava konusunun temliki
E) Asli müdahale

Cevap : D) Dava konusunun temliki

15) Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar HMK’de nasıl tanımlanmıştır?

A) Tensip tutanağı
B) Hüküm
C) Tutanak
D) Ara karar
E) Bilirkişi raporu

Cevap : B) Hüküm

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

16) Islah ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taraflar aynı davada ancak bir kez ıslah yoluna gidebilir.
B) Islahın geçerli sayılması karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.
C) Taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen ıslah edebilir.
D) Taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini tamamen ıslah edebilir.
E) Islah hükmün kesinleşmesine kadar yapılabilir.

Cevap : E) Islah hükmün kesinleşmesine kadar yapılabilir.

17) Yazılı yargılama usulünün uygulanmadığı davalarda hangi yargılama usulü uygulanır?

A) Çekişmesiz yargı
B) Basit yargılama
C) Çekişmeli yargı
D) Hâkimin takdir ettiği yargılama usulü
E) Sözlü yargılama usulü

Cevap : B) Basit yargılama

18) Davacının açmış olduğu 5.000TL’lik alacak davasında davalı davacının “5.000 TL erilmişti.” beyanına karşı 5.000 TL’yi aldığını bildirmiş, ancak bu parayı ödünç olarak değil bağışlama olarak aldığını beyanına eklemiştir. Davalının bu beyanının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabul
B) Mevsuf ikrar
C) Basit ikrar
D) Bileşik bağlantısız ikrar
E) Bileşik bağlantılı ikrar

Cevap : B) Mevsuf ikrar

19) 6100 sayılı HMK’de yargılama aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Sözlü yargılama – Hüküm
B) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Sözlü yargılama – Tahkikat
C) Dilekçeler teatisi – Tahkikat – Ön inceleme – Hüküm
D) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Hüküm
E) Dilekçeler teatisi – Tahkikat – Hüküm

Cevap : A) Dilekçeler teatisi – Ön inceleme – Tahkikat – Sözlü yargılama – Hüküm

20) Aşağıdakilerden hangisi ıslah yoluyla değiştirilebilen bir işlemdir?

A) İsticvap tutanağı
B) Dava dilekçesi
C) İkrar
D) Tanık ifadesi
E) Bilirkişi raporu
B şıkkı

Cevap : B) Dava dilekçesi

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

21) dava taraflarının davanın dayanağı olan vakalara ilişkin açıklamalarının gerçeğe uygun bir biçimde yapma yükümlülükleri hangi ilke kapsamında düzenlenmiştir?

A) doğruluk ödevi
B) hukuki dinlenilme hakkı
C) tasarruf ilkesi
D) taraflarca getirilme ilkesi
E) aleniyet ilkesi

Cevap : A) doğruluk ödevi

22) ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra hangi aşama gerçekleşir?

A) hüküm
B) sözlü yargılama
C) tahkikat
D) hiçbiri
E) dilekçeler teatisi

Cevap : C) tahkikat

23) Aşağıdakilerden hangisi Eda davasının özelliklerinden değildir?

A) Davacı davalının bir şey yapmaya mahkum olmasını ister
B) Eda davasında şahsi haklara ilişkin talepler olabilir
C) Davacı davalının bir şey yapmamaya mahkum olmasını ister
D) Eda davasında aynı haklara ilişkin talepler olabilir
E) davacının Eda davası açmada hukuki yararının olup olmadığı önemli değildir

Cevap : E) davacının Eda davası açmada hukuki yararının olup olmadığı önemli değildir

24) davada taraflar dilekçelerini verdikten sonra hangi aşama gerçekleşir?

A) hüküm
B) tahkikat
C) ön inceleme
D) dilekçeler teatisi
E) sözlü yargılama

Cevap : C) ön inceleme

25) kesin süre içinde davacının teminatı yatırmaması halinde Aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A) dava usulden reddedilir
B) dosya işlemden kaldırılır
C) Hiçbir sonuç doğurmaz
D) dava kabul edilir
E) davadan feragat edilmiş olur

Cevap : A) dava usulden reddedilir

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

26) Medeni muhakeme hukukuna ilişkin temel kanun olan 6100 sayılı kanuna ne ad verilir?

A) Türk Borçlar Kanunu
B) hukuk muhakemeleri kanunu
C) hukuk usulü muhakemeleri kanunu
D) İdari yargılama usulü kanunu
E) Türk Medeni Kanun

Cevap : B) hukuk muhakemeleri kanunu

27) 1086 HUMK’ta yer alan kanun yolları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) temyiz- yargılamanın yenilenmesi
B) sadece karar düzeltme
C) temyiz- karar düzeltme- yargılamanın yenilenmesi
D) karar düzeltme- yargılamanın yenilenmesi
E) temyiz – karar düzeltme

Cevap :

28) dosyanın işlemden kaldırılması kararı aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi durumda gerçekleşebilir?

A) Dava şartının eksikliği
B) Cevap dilekçesinin verilmemiş olması
C) Tarafların delillerini dosyaya sormamış olmaları
D) Tarafın ya da tarafların duruşmaya gelmemiş olmaları
E) Hiçbiri

Cevap : D) Tarafın ya da tarafların duruşmaya gelmemiş olmaları

Cevabı yanlış olan soruları lolonolo@lolonolo.com a bildirmenizi rica ederiz

Medeni Usul hukuku 2021 Final Soruları

adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

 

Anatomi Final 2021 Soruları

Anatomi Final 2021 Soruları

Anatomi Final 2021 Soruları

1- Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi nedir?

A) Akson
B) Myelin
C) Astrosit
D) Mikroglia
E) Nöron

Cevap : E) Nöron

2- Kalbi saran zara ne ad verilmektedir?

A) Dura mater
B) Pia mater
C) Perikard
D) Plevra
E) Periton

Cevap : C) Perikard

3- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir ?

A) Besinin sindirilmesi
B) Besinin alınması
C) Besinin taşınması
D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
E) Besinin dışarı atılması (dışkılama)

Cevap : D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
NOT: sindirim sistemi basamakları; gıdanın alınması, taşınması, sindirilmesi, emilmesi ve dışkılama

4- Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Hipokampüs
C) Hipotalamus
D) Epifiz
E) Hipofiz

Cevap : B) Hipokampüs

Anatomi Final 2021 Soruları

5- Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir?

A) Havalı kemikler
B) Sesamoid (susamsı) kemikler
C) Kısa kemikler
D) Uzun kemikler
E) Yassı kemikler

Cevap : B) Sesamoid (susamsı) kemikler

6- Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

A) Splenik arter
B) Mesenterik arter
C) Hepatik arter
D) Aorta
E) Çölyak arter

Cevap : D) Aorta

7- Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Vena cava superior
C) Aorta
D) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
E) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)

Cevap : B) Vena cava superior
NOT: Sağ kulakçığa baş-boyun gibi üst tarafın kirli kanını taşıyan vena cava superior ve alt tarafın kirli kanını taşıyan vena cava inferior açılmaktadır.

8- Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. glossopharyngeus (IX)
B) N. fascialis (VII)
C) N. opticus (II)
D) N. phrenicus
E) N. vagus (X)

Cevap : E) N. vagus (X)
NOT: Onuncu sinir n. vagus; serseri sinir olarak da bilinen bu sinir iç organlara kadar uzanıp, özellikle parasempatik aktivasyon ile ilgilidir.

9- Aşağıdaki yapılardan hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

A) Hipokampüs
B) Spinal sinirler
C) Cerebellum
D) Talamus
E) Beyin sapı

Cevap : B) Spinal sinirler
NOT: Beyinden çıkan 12 çift kafa çifti siniri ve omurilik’ten çıkan 31 çift spinal sinir periferik sinir sistemini oluşturmaktadır.

10- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus lumbalis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus cervicalis
E) Plexus sacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

Anatomi Final 2021 Soruları

11- Vücudumuzda kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

A) 15
B) 12
C) 6
D) 3
E) 9

Cevap : B) 12

12- Üst ekstremiteyi besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteria renalis
B) Arteria iliaca communis
C) Arteria subclavia
D) Arteria carotis communis
E) Arteria femoralis

Cevap : C) Arteria subclavia
NOT: Üst ekstemitenin beslenmesini a. subclavia ve dalları sağlarken, baş ve boynun beslenmesini a. carotis communis sağlar.

13- Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Böbrekler idrarın oluştuğu organlardır.
B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
C) Böbrekler peritonun arkasında yer almaktadır.
D) Vücudumuzda 2 adet böbrek bulunmaktadır.
E) Böbrekler aynı zamanda hormon salgılayan endokrin organlardır.

Cevap : B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
NOT: Sağ böbrek; karaciğer ile olan komşuluğundan dolayı daha aşağıda T12 ile L3 seviyeleri arasında sol böbrek ise T11 ile L3 aralığında uzanır.

14- Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

A) Vena porta hepatis
B) Vena iliaca communis
C) Vena cava inferior
D) Vena cava superior
E) Vena hepatica

Cevap : C) Vena cava inferior

15- Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine ne ad verilir?

A) Portal dolaşım
B) Hücresel dolaşım
C) Küçük dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Lenfatik dolaşım

Cevap : D) Büyük dolaşım
NOT: Sağ kalpten çıkan kanın temizlenerek sol kalbe geri dönmesine küçük dolaşım veya pulmoner dolaşım denirken, sol kalpten bütün dokulara temiz kanın gidip, büyük venler ile kirli kanın tekrar sağ kalbe geri dönmesine ise büyük dolaşım veya sistemik dolaşım denmektedir.

Anatomi Final 2021 Soruları

16- Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Bulbus
C) Temporal lob
D) Frontal lob
E) Cerebellum

Cevap : E) Cerebellum

17- Dudaklar ile dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir?

A) Oropharynx
B) Laryngopharynx
C) Yalancı ağız boşluğu
D) Gerçek ağız boşluğu
E) Nazopharynx

Cevap : C) Yalancı ağız boşluğu

18- Duysal uyarıların beyinde en son gittiği kortikal parça hangi lobdadır?

A) Occipitotemporal lob
B) Frontal lob
C) Temporal lob
D) Parietal lob
E) Occipital lob

Cevap : D) Parietal lob

NOT: Parietal lob: Vücutla ilgili tüm duyular için son istasyondur. İnsan vücudunun primer somatik duyu alanındaki temsiliyeti, duyu homonkulus olarak bilinir.

19- Diaphragman’nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus’un motor dalıdır?

A) Plexus cervicalis
B) Plexus sacralis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus lumbalis
E) Plexus brachialis

Cevap : A) Plexus cervicalis
NOT: En önemli musküler dal n. phrenicus’tur. N. phrenicus, diyafragmanın motor siniridir. Plexus cervicalis’in en uzun dalıdır.

20- Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

A) Aldosteron
B) Östrojen
C) Eritropoetin
D) Progesteron
E) Testosteron

Cevap : C) Eritropoetin

Anatomi Final 2021 Soruları

21- Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

A) Arka kolon
B) Ön kolon
C) Orta kolon
D) Arka kök
E) Ön kök

Cevap : D) Arka kök
* ön kök=motor kök
* arka kök=duysal kök

22- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
D) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

Cevap : E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

23- Alın bölgesinde yer alan, alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer aldığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parietal kemik
B) Frontal kemik
C) Occipital kemik
D) Temporal kemik
E) Mandibula

Cevap : B) Frontal kemik

24- Modern Anatomi’nin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

A) Maxim
B) Einstein
C) Paracelsus
D) Edison
E) Vesalius

Cevap : E) Vesalius

25- Plexus cervicalis yapısına hangi spinal sinirler katılmaktadır?

A) C3-C6
B) C1-C4
C) C2-C5
D) C4-C7
E) C5-T1

Cevap : B) C1-C4
NOT: İlk dört servikal spinal sinirin (C1-4) ramus anterior’larının birleşmesiyle oluşur.

Anatomi Final 2021 Soruları

26- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus cervicalis
C) Plexus lumbalis
D) Plexus sacralis
E) Plexus lumbosacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

27- Ülkemizde anatominin kurucusu olarak da bilinen bilim insanı kimdir?

A) Şerafeddin Sabuncuoğlu
B) Zeki Zeren
C) Hulusi Behçet
D) Mazhar Paşa
E) Sami Zan

Cevap : D) Mazhar Paşa

28- Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Mikst (karma) sinir
B) Duysal sinir
C) Motor sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Çoğunlukla duysal sinir

Cevap : A) Mikst (karma) sinir
NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

29- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
B) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
C) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
E) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

Cevap : A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
NOT: Göz kaslarını uyaran 3 tane kranyal sinir vardır bunlar;
-N. Oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)

30- Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz
B) Hipotalamus
C) Bulbus
D) Epifiz
E) Talamus

Cevap : E) Talamus

Anatomi Final 2021

31- Uyluk ön grup kaslarını uyaran n. femoralis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus sacralis
B) Plexus brachialis
C) Plexus cervicalis
D) Plexus pterygoideus
E) Plexus lumbalis

Cevap : E) Plexus lumbalis
NOT: N. femoralis (L2-4); plexus lumbalis’in en kalın dalıdır. Uyluk ön yüzdeki m. iliacus, m. quadriceps femoris, m. sartorius ve m. pectineus’u uyarır.

32- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece motor özelliktedir?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. glossopharyngeus (IX. kranyal sinir)
D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
E) N. fascialis (VII. kranyal sinir)

Cevap : D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin üç tanesi sadece saf duysal sinirlerdir, bunlar:
-N. olfactorius (CN I)
-N. opticus (CN II)
-N. vestibulocochlearis (CN VIII)
Kafa çiftlerinin beş tanesi sadece saf motor sinirlerdir, bunlar:
-N. oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)
-N. accessorius (CN XI)
-N. hypoglossus (CN XII)
Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

33- Aşağıdaki yapılardan hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Burun
B) Ağız
C) Nazofarenks
D) Paranasal sinüsler
E) Trachea (soluk borusu)

Cevap : E) Trachea (soluk borusu)
NOT: Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

34- N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme duyusu
B) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
C) İşitme ve denge duyusu
D) Mimik kaslarına motor uyarı
E) Koku duyusu

Cevap : C) İşitme ve denge duyusu
NOT: İşitme ve dengeyle ilgili sinirdir. Özel somatik afferent (ÖSA) tipte lifler içerir. Saf duysal bir sinirdir. N. vestibulocochlearis, cranium’u terk etmeyen tek kranyal sinirdir.

35- Omurilik’ten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne ad verilmektedir?

A) Kranyal sinirler
B) Duysal sinirler
C) Motor sinirler
D) Spinal sinirler
E) Sempatik sinirler

Cevap : D) Spinal sinirler

Anatomi Final 2021 Soruları

36- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

A) N. Opticus (II kranyal sinir)
B) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
C) N. Abducens (VI kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. facialis (VII kranyal sinir)

Cevap : A) N. Opticus (II kranyal sinir)

37- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi karma (miks) sinirdir?

A) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
B) N. Abducens (VI kranyal sinir)
C) N. Trochlearis (IV kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. trigeminus (V kranyal sinir)

Cevap : E) N. trigeminus (V kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

38- Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Bronş
B) Akciğerler
C) Ağız
D) Yutak
E) Burun

Cevap : C) Ağız

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Anatomi, Anatomi 2021 Final Soruları -1

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

1- Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaati, bir sorun ile ilgili genel yaklaşımı gibi tanımlanabilen kitlesel algı anlamını veren kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılanabilir?

a) Demokratik kanaat
b) Oydaşma
c) Halk İdaresi
d) Plebisit halk oylaması
e) Kamuoyu

Cevap : e) Kamuoyu

2- Kaynak ve hedefin eş zamanlı ve aynı mekanda olmasını gerektiren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) iç iletişim
b) yüz yüze iletişim
c) yazılı iletişim
d) örgütsel iletişim
e) kitle iletişimi

Cevap : b) yüz yüze iletişim

3- 1774 yılında bugünkü anlamda kamuoyu kavramını ilk kullanan kimdir?

a) T. Adorno
b) J.J Rousseau
c) J. Locke
d) T. Hobbes
e) İbn Haldun

Cevap : b) J.J Rousseau

4- Kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemiş bir konuyu gündeme getirmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için “zorlama ve ikna” olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır
Aşağıdakilerden hangisi ikna yolu ile Kamuoyu oluşturma sayılabilir?

a) Açlık grevi yapılması
b) Ana yollardan birinin trafiğe kapatılması eylemi
c) Gazetelere ilan verilmesi ve haber yapılması
d) Kamu hizmetlerini engelleyerek kamuoyunun dikkatinin çekilmesi
e) Bir grubun dikkat çekmek için kendilerini meclis kapısına zincirlemesi

Cevap : c) Gazetelere ilan verilmesi ve haber yapılması

5- Bireyi, kendisinin de içinde bulunduğu toplumsal çerçeveye uyacak şekilde toplumsallaştırma an gruplara toplumsallaşma aracısı denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsallaşma araçlarından biri değildir?

a) Aile
b) Medya
c) Eğitim Kurumları
d) ekonomik gruplar
e) arkadaş ve akran grupları
Cevap : d) ekonomik gruplar

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

6- Beden dilinin iletişim sürecindeki yaklaşık ağırlığı (oranı) yüzde kaçtır?

a) Yüzde 80
b) yüzde 30
c) yüzde 60
d) yüzde 50
e) yüzde 10

Cevap : c) yüzde 60

7- Bir değer oluşturmak bir duygu veya davranış değişikliği meydana getirmek üzere başlatılan sürece ne ad verilir?

a) iletişim
b) gelişim
c) korelasyon
d) sembolik etkileşim
e) empati

Cevap : a) iletişim

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki basın özdenetim uygulamalarından biri değildir?

a) Basın konseyi
b) Gazeteciler Cemiyeti
c) Türk Basın Birliği
d) Medya etik konseyi
e) basın Şeref Divanı

Cevap : b) Gazeteciler Cemiyeti

9- “Mesleğin şeref ve vakarını korumak üzere” yasa ile kurulan ve Türkiye’nin basın alanındaki ilk meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkiye yayıncılar Birliği
b) Basın Yayın ve enformasyon Müdürlüğü
c) Basın Şeref Divanı
d) Türkiye Gazeteciler Sendikası
e) Türk Basın Birliği

Cevap : e) Türk Basın Birliği

10- Web 2.0 ın basit internetten (web 1.0) en bariz farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kullanıcıların web ortamında yayınlanan içerikleri takip edebilmesi
b) Tek yönlü bir haber akışının olması
c) karşılıklı etkileşime imkan vererek çok sayıda tüketicinin aynı zamanda üretici olması
d) bilginin web ortamında kolayca aranabilmesi
e) kullanıcıların ve yayıncıların çevirim içi içeriklerine ulaşabilmesi

Cevap : c) karşılıklı etkileşime imkan vererek çok sayıda tüketicinin aynı zamanda üretici olması

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

11– Aşağıdakilerden hangisi Gazetecilik mesleğinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve tartışılan sorunlar arasında yer almaz ?

a) kurumsallaşma
b) teknolojik gelişmelerin istihdam fazlası yaratması
c) medya patronlarının medya dışı islere girmesi
d) tekelleşme
e) kamu yararının göz ardı edilmesi

Cevap : b) teknolojik gelişmelerin istihdam fazlası yaratması

12- Osmanlı döneminde çalışma hayatının ilkelerini iş yapma ahlakını düzenleyen kurallar koyan ve bu kuralları denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) ahilik
b) divan
c) darülfünun
d) akıncılar
e) ayan meclisi

Cevap : a) ahilik

13- Dijital uçurum kavramını en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çevirim içi (online)oyun oynayan iki kişi arasındaki tecrübe farkının çok büyük olmasıdır
b) Bir bireyin bilgisayar veya akıllı telefon kullanımında son modeller yerine ilk veya ilkel modellerde ısrar etmesidir
c) Online alış veriş siteleri arasındaki çok yüksek fiyat ve kalite farklarıdır
d) Bireylerin bilgi ve internet teknolojilerine ulaşma imkanları açısından ülke içi veya merkez ile cevre ülkeler arasındaki büyük farklılıktır
e) Sosyal medyada iletişim içindeki bireylerin bazılarının profillerinin çok profesyonel iken bazılarının çok basit kalmasıdır.
Cevap : d) Bireylerin bilgi ve internet teknolojilerine ulaşma imkanları açısından ülke içi veya merkez ile cevre ülkeler arasındaki büyük farklılıktır

14- Bir toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bireylerin uymak zorunda oldukları iyi ve güzel huylar, davranış biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) ilahiyat
b) Adab-ı muaşeret
c) Ahlak
d) Güzel sanatlar
e) Etik

Cevap : c) Ahlak

15- Kaynak tarafından gönderilen mesajların, teknolojik bir araç kullanılarak niteliği tam olarak bilinmeyen çok sayıda kişiden oluşan hedef kitleye ulaşmasıyla kurulan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kitle iletişim

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

16- İnternete bağlanan herkesin sosyal ağlarda ki adresleri ve trafikleri IP (internet Protokol) numaraları üzerinden izlenebilmektedir. IP numaralarını veren Federal Ağ Konseyi hangi ülkede bulunmaktadır?

a) ABD
b) İngiltere
c) Almanya
d) Fransa
e) İsviçre

Cevap : a) ABD

17– Aşağıdakilerden hangisi konvansiyonel medyaya örnek olarak gösterilemez?

a) Sinema
b) Gazete
c) Radyo
d) Televizyon
e) E- gazete

Cevap : e) E- gazete

18- Sosyolojinin kurucu isimlerinden Max Weber kapitalizmin gelişmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.

a) Protestan ahlak
b) İnsan Hakları
c) Bireysel ahlak
d) Demokratik saygı
e) İş ahlakı

Cevap : a) Protestan ahlak

19- Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın olumlu özelliklerinden sayılmaz?

a) Süreklilik
b) Hızlı olması
c) Merkeziyetsizlik
d) Güvenilirlik
e) Erişim kolaylığı

Cevap : d) Güvenilirlik

20- Basın özgürlüğünde önemli bir aşama olan gazeteciliğin uzmanlık gerektiren bir meslek dali olarak ayrışmaya başlaması ve ilk gazetecilik sendikalarının ortaya çıkması hangi dönemde olmuştur?

a) 17 yy sonlari
b) 19 yy sonlari
c) 19 yy baslari
d) 18 yy baslari
e) 18 yy sonlari

Cevap : b) 19 yy sonlari

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

21- Ağ toplumu kavrami aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

a) Max Weber
b) Erving Goffman
c) Manuel castells
d) Marshall mcLuhan
e) Denis mcQuail

Cevap : c) Manuel castells

22 – Türk basınında’’okur temsilciliği’’ olarak kurumsallaştırılan kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikleri denetleyen bağımsız kamu otoritesi hangisidir?

a) Kamu gözlemcisi
b) Ombudsman
c) Kanaat önderi
d) Avukat
e) Kapı tutucu

Cevap : b) Ombudsman

23- Yeni iletişim teknolojileri kamusal alanın zaman ve mekan sınırlarını genişletmiştir. Liberal ve eleştirel olmak üzere iki farklı “yeni kamusal alan” algısı ortaya çıkmıştır. Hangisi, Liberal yeni kamusal alan yaklaşımının görüşlerinden biri olamaz?

a) Yeni medyada bilgi de diğer içerikler gibi metalaşmıştır
b) Gündelik işler internet ortamına taşınarak Zamandan tasarruf edilmiştir
c) Bilgiyi elinde tutan geleneksel Seçkinler topluluğunun gücü azalmıştır
d) İnternet bilgi akışını destekleyen küresel bir mecradır
e) Ortak menfaatleri olan insanlar için bir buluşma alanı sağlanmıştır

Cevap : a) Yeni medyada bilgi de diğer içerikler gibi metalaşmıştır

24- Mesleki etik için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Mesleki etik kurallarına uymayanlar dışlanır
b) Kişisel eğilimleri genişletir
c) Bir meslek grubunun uyması gereken ilkeler bütünüdür
d) Meslek içi denetimi sağlar
e) Meslek içi rekabeti düzenler

Cevap : b) Kişisel eğilimleri genişletir

25- Aşağıdakilerden hangisi okur temsilcisinin görevi değildir?

a) Ürün kalite kontrol görevini yerine getirmek
b) Gazetenin editoryal yönetimini ve muhabirliğini Meslek etiği sınırları içinde tutmak
c) Okurların ciddiye alındıklarını göstererek o kuru gazeteye bağlamak
d) Gazetesini eleştirmekten imtina etmek

Cevap : d) Gazetesini eleştirmekten imtina etmek

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

26- Enformasyonun analog halinden bilgisayarlar tarafından okunabilen Dijital formata dönüştürülmesine ne ad verilir?

a) Formatlama
b) sayısallaştırma
c) Elektronikleştirme
d) sabitleme

Cevap : b) sayısallaştırma

27- İletişimin sosyal hayattaki rolünü araştıran ilk modern araştırma ve çalışmalar hangi okulun çatısı altında yapılmıştır ?

a) Frankurt okulu
b) Ankara okulu
c) Şikago okulu
d) Roma okulu
e) Cambridge okulu

Cevap : c) Şikago okulu

28- Aşağıdakilerden hangisi ABD ile kıyaslandığında Avrupa’da Güçlü bir kitle iletişim araştırmaları geleceği doğmasına yavaşlatan unsurların biri olarak sayılmaz?

a) uydu teknolojileri konusunda SSCB ‘nin tecrübelisini Avrupa ülkeleri ile paylaşması
b) Avrupa’da radyonun uzun süre devlet tekerinde kalması
c) Avrupalı sosyal bilimcilerini kitle iletişimine karşı eleştirel yaklaşımları
d) Avrupalı sosyal bilimcilerin modernizme mesafeli durmaları
e) ABDye göre Avrupa’da elektronik medyanın teknik be ekonomik olarak azgelişmiş olmasın

Cevap : a) uydu teknolojileri konusunda SSCBnin tecrübelisini Avrupa ülkeleri ile paylaşması

29- Aşağıdakilerden hangisi 20 yüzyıl başlarında basına yönelik eleştirilerin yükselmesinin nedenlerinden biri olamaz?

a) Aşırı ticarileşmeleri
b) Gözcülük veya bekçilik yapmaları
c) Dördüncü kuvvet olma özelliklerini kaybetmemeleri
d) eleştirel niteliklerini yitirmeleri
e) iktidarların güdümüne girmeleri

Cevap : b) Gözcülük veya bekçilik yapmaları

30- Geleneksel medya ile karşılaştırıldığında Aşağıdakilerden hangisi sadece yeni medyaya mahsus bir Etik sorundur?

a) Ayrımcılık ve Nefret dili
b) toplumsal cinsiyete yaklaşım sorunları
c) bireylerin mail adreslerine izinsiz haber gönderilmesi
d) haber ve yorum ayrımının net olmaması
e) özel hayatın gizliliğinin tehdit altında olması
Cevap : a) Ayrımcılık ve Nefret dili

31- İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan merkezsiz hiyerarşisiz ve yatay ilişkilerin hakim olduğu toplumsal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enformatik toplum
b) Ağ toplumu
c) Dijital toplum
d) Bilinçli toplum
e) Organik toplum
Cevap : b) Ağ toplumu

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

32- Medyanın, Okurum güvenini kazanmak amacıyla ortaya koyduğu mesleğin onurunun korunması çabalarından Doğan Mesleki ve etik ilkelere genel olarak ne ad verilir?

a) Medya etiği
b) Etik kodlar
c) Öz denetim
d) Ahlak esasları
e) Basın ahlakı

Cevap : b) Etik kodlar

33- Kitle iletişim araçlarıyla farklı ülke ve toplumlar arasındaki bilgi haber akışını sağlayan iletişim biçimi nedir?

a) Yeni Medya
b) kitle
c) dolaşım Uygarlığı
d) kültürlerarası
e) Ulus uluslararası

Cevap : e) Ulus uluslararası

34- Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom’un ‘’ Lidersiz organizasyonların önlenemeyen başarısı’’ kitabında ağ tipi toplumsal örgütlenme bir hayvan Metaforu üzerinden açıklanır. Bu metafora göre ağ toplumunu ifade eden toplumsal örgütlenme hangi hayvana benzetilmiştir?

a) Akrep
b) Deniz Yıldızı
c) Kurbağa
d) Örümcek
e) Kırkayak

Cevap : b) Deniz Yıldızı

35- Aşağıdakilerden hangisi okul temsilcisinin görevleri arasında sayılamaz?

a) Editorial yönetimi etik sınırlar içinde tutmak
b) Gazete haberlerinde kalite kontrol görevini yerine getirmek
c) Gazete reklam ve tirajlarını artırmak
d) Haberlerin basın ahlak kurallarına uygun olmasını denetlemek
e) Okurların ciddiye alındıklarını göstermek ve okuru gazeteye bağlamak

Cevap : c) Gazete reklam ve tirajlarını artırmak

36- Felsefenin bir dalı olan ‘’ETİK’’ Ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Ahlaki kavramları analiz eder
b) Ahlaki eylemin bilimidir ve insan pratiğini var olan ahlakilik koşulları açısından araştırır
c) Bir eylemi iyi kötü ya da doğru yanlış yapan unsurların ne olduğu konuları üzerinde durur
d) Dini kurallar ile bağlantılı olarak kişilerarası ilişkilerin kurallarını araştırır
e) Ahlaki sorunlar ve ahlaki yargılar hakkında felsefi düşünmedir

Cevap : d) Dini kurallar ile bağlantılı olarak kişilerarası ilişkilerin kurallarını araştırır

37 – Felsefe biliminin bir dalı olarak iyi veya kötünün, doğru veya yanlışın ne olduğunu tanımlamak isteyen felsefi düşünme metodu nedir?

Cevap : Etik

İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Final ( 2020 – YENİ)
Gündelik Hayatın Sosyolojisi vize ( 2020 – YENİ )
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize Soruları ( 2020 – YENİ )

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Ünite Soruları Final

Önceki Yıllar

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2018 Sorular
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Sorular – Vize
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2017

Eğitim Sosyolojisi Soruları

Vise Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Vize Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

İletişim Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi 2021 Final Soruları

İletişim Sosyolojisi Çıkmış Final Soruları

AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

 

Auzef Final

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

TOEFL

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

1- İş kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma süresi azami günde kaç saattir?

A) 4 saat
B) 7 saat
C) 6 saat
D) 2 saat
E) 5 saat

Cevap : B) 7 saat

2- Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler.
B) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir.
C) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur.
D) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır.
E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

Cevap : E) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

3- Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım nafakası
B) Yoksulluk nafakası
C) Cezai şart
D) Manevi tazminat
E) Maddi tazminat

Cevap : D) Manevi tazminat

4- Aşağıdaki hukuklardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

A) Mısır
B) Sümer
C) Babil
D) İslam
E) Roma

Cevap : D) İslam

5- Umumi Hifzisihha Kanununa göre 18 yaş altı çocukların çalıştırılamayacakları işyerleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hamamlar
B) Gazinolar
C) Dans
D) Spor salonları
E) Kahvehaneler

Cevap : D) Spor salonları

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

6- Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler.
B) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler
C) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler
D) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler.
E) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde.

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler.

7- Bir çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocuğun resmi veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barınma tedbiri
B) Danışmanlık tedbiri
C) Bakım tedbiri
D) Eğitim tedbiri
E) Sağlık tedbiri

Cevap : C) Bakım tedbiri

8- Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda mahkeme veya çocuk hakimine en geç ne kadar sürede bilgi verilir?

A) Üçer aylık dönemlerde
B) ikişer aylık dönemlerde
C) Dorder aylık dönemlerde
D) İkişer haftalık dönemlerde
E) Birer aylık dönemlerde

Cevap : A) Üçer aylık dönemlerde

9- ……………boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç nafakası
B) Yardım nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) İştirak nafakası
E) Tedbir nafakası

Cevap : B) Yardım nafakası

10- Çocukların çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almamaktadır?

A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) iş Kanunu
C) Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
D) İdari Yargılama Usulü Kanunu
E) Umumi Hifzissihha Kanunu

Cevap : D) İdari Yargılama Usulü Kanunu

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

11-

I.Anne ve baba evli değilse, evlilik dışı çocuğun velayeti anneye aittir.
II.Velayeti kendisinde olan ana veya babasının ölmesi halinde velayet kendiliğinden diğer anne veya babaya geçer.
III.Evliliğin tarafladan birinin ölümü ile sona ermesi halinde dahi velayet ancak yetkili makamın kararı ile sağ kalan eşe geçer.
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve II

12- Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen
nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak nafakası
B) Tedbir nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) İhtiyaç nafakası
E) Yardım nafakası

Cevap : C) Yoksulluk nafakası

13- Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza kanununda kusursuz sorumluluk bulunmamaktadır.
B) Kusur kimin ise ceza da onundur.
C) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.
D) Ceza hukukunda kural ceza sorumluluğunun şahsiliğidir.
E) Medeni Kanundaki ev başkanının sorumluluğu niteliği itibari ile cezai bir sorumluluk değildir.

Cevap : C) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

14- On sekiz yaş altındakilerin sanayiye ilişkin işlerde gece vakti çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklara
aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A) Anayasa
B) İş Kanunu
C) Türk Borçlar Kanunu
D) Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
E) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Cevap : B) İş Kanunu

15- Çocukları Koruma Kanununda çocukların korunması amacıyla bir takım temel ilkeler göz önünde
bulundurulmuştur.

Bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması
B) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi
C) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi
D) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması
E) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi

Cevap : E) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

16- Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Yüzükleri bağlayan kurdele kesilince
B) Nişan yüzükleri takılınca
C) Nişan defteri imzalanınca
D) Nişan töreninde pasta kesilince
E) Taraflar birbirine evlenme vaadi edince

Cevap : E) Taraflar birbirine evlenme vaadi edince

17- Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince
diğerlerine göre ikinci planda kalır?

A) Çocuğun eğitimini karşılayacak nitelikte olmaları
B) Çocuğun bedensel gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
C) Çocuğun ruhsal gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları
E) Çocuğun bakımını karşılayacak nitelikte olmaları

Cevap : D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları

18- Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin
çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımı işleri
B) Parafinden eşya imali işleri
C) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
D) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri
E) Selüloz üretimi işleri

Cevap : A) PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımı işleri

19- Kişiliğin başlangıcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağ doğum çocuğun anneden ayrılarak bir süre hayatta kalmasıdır.
B) TMK’ya göre kişilik tam ve sağ doğma ile başlar.
C) Sağ doğan çocuk geçmişe etkili olarak hak ehliyetini kazanır.
D) Tam doğum çocuğun engelli olmaması değildir.
E) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

Cevap : E) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

20- 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden
hangisine çalışmasına izin verilmemiştir?

A) Spor tesislerinde yardımcı işler.
B) Kasaplarda yardımcı işler.
C) Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istiflemehariç).
D) Gazete, Dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma veistifleme hariç).
E) Büro hizmetlerine yardımcı işler.

Cevap : B) Kasaplarda yardımcı işler.

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

21- Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Örf ve Adet kuralları bir eylemin suç sayılmasını sağlamaz.
B) Bu ilkeye göre suçun cezası da kanunda yazılı olmalıdır.
C) Kanun dışında bir kural ile suç oluşturulamaz.
D) Bu ilke suç olan eylemlerin kanunda tanımlanmasını öngörmektedir.
E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

Cevap : E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

22- Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk kuralları diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya kurallardır.
B) Görgü kuralları yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur.
C) Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılmaması
gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür.
D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.
E) Örf adet kuralları toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallarda.

Cevap : D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.

23- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

A) Soybağının reddi davası sonucu çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir.
B) Soybağının reddi davası sonucunda çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir.
C) Soybağının reddi sonucu, nüfus kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır.
D) Soybağının reddi davası ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.
E) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliginden
kurulur.

Cevap : E) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden
kurulur.

24- Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate
alınmaz?

A) Zihinsel gelişimi
B) Ahlaki gelişimi
C) Siyasi düşünceleri
D) İş güvenliği
E) Kişisel yatkınlıkları

Cevap : C) Siyasi düşünceleri

25- Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler.
B) Çay işletmesi işleri.
C) Süpürge ve fırça imalatı işleri.
D) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri.
E) İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri.

Cevap : D) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri.

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

26- Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekir?

A) 15 yaş
B) 16 yaş
C) 18 yaş
D) 14 yaş
E) 17 yaş

Cevap : C) 18 yaş

27- Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) On beş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem
çocuğun cinsel istismar suçunu oluşturmaz.
B) Çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşması için on beş yaşından küçük olan çocuğa karşı cinsel davranışların
cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesi gerekir.
C) On beş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa ceza
hafifler.
D) On beş yaşını tamamlamış bir çocuğa, cebir şiddet ya da hile ile yapılan cinsel davranış, reşit olmayan ile
cinsel ilişki suçunu oluşturur.
E) On beş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa
gerçekleşen eylem suç değildir

Cevap : D) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğa, cebir şiddet ya da hile ile yapılan cinsel davranış, reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunu oluşturur.

28- Aşağıdaki suçlardan hangisi taksir ile işlenebilir?

A) Çocuk pornoğrafisi suçu
B) Reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu
C) Çocuğun cinsel istismarı suçu
D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu
E) Müstehcenlik suçu

Cevap : D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu

29- Eğitim görevlisine yardım etme yükümlülüğü altındaki kimseler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Okuduğu okuldaki okul müdürü
B) Komşuları
C) Vasi
D) Çalıştığı yerdeki işveren
E) Anne

Cevap : B) Komşuları

30- Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

A) Kusurlu sorumluluk ilkesi
B) Kıyas yasağı
C) Geçmişe uygulama yasağı
D) Belirillik ikesi
E) Tipiklik ve takdire kapalılık ilkesi

Cevap : B) Kıyas yasağı

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Soruları

31- Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişanlanmanın gerçekleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır.
B) Farklı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evlenme teklifinin ve vaadinin kabulü nişanlanma sayılır.
C) Nişanlanma temsilci aracılığı ile yapılamaz.
D) Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesidir.
E) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme
teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

Cevap : E) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

32- Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

A) Sadece anneye
B) Anne ile birlikte çocuğa
C) Sadece çocuğa
D) Nüfus dairesine
E) Biyolojik babaya

Cevap : B) Anne ile birlikte çocuğa

33- Kusur ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunda kusursuz sorumluluk yer almaz.
B) Ceza hukukuna hakim olan ilke kusur sorumluluğu ilkesidir.
C) Kusur sorumluluğu kural olarak kast sorumluluğudur.
D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.
E) Taksir, bir kusur türü olmakla birlikte kural olarak fail taksir için cezalandırılmaz.

Cevap : D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.

34- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.
B) Türk Hukuku sınırlı evlat edinme sistemine yakın olmakla birlikte karma öğelerde bulunmaktadır.
C) Tam evlat edinme sistemi çocuğun üstün yararı ilkesi açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.
D) Sınırlı evlat edinme sisteminde anne ve baba isterlerse çocuk ile sınırlı bir ilişki kurulmasını talep edebilirler.
E) Tam evlat edinme sisteminde evlatlık ile anne ve babası arasındaki ilişki kesilir

Cevap : A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.

35- Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların çalışma süreleri haftada azami kaç saat olabilir?

A) 35 saat
B) 14 saat
C) 28 saat
D) 30 saat
E) 21 saat

Cevap : D) 30 saat
NOT: İş kanununa göre zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz

36- Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler.
B) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler.
C) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde.
D) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler.
E) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler.

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler.

37- Aşağıdakilerden hangisi suça sürüklenen çocuğu tanımlamaktadır?

A) Sokak çocukları
B) Kendilerine karşı suç işlenmiş ve mağdur olmuş çocuklar
C) Genel olarak suç işleme eğilimi olan çocuklar
D) Anne veya babası tarafından suç işletilen çocuklar
E) Bir suç işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan yada fiilden
dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine karar verilen çocuklar

Cevap : E) Bir suç işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da fiilden
dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine karar verilen çocuklar

38- Tipiklik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir eylem ile birden fazla suç işlenmesi mümkün değildir.
B) Birbirine yakın suçlarda hakim takdir hakkını kullanarak cezası düşük olan suçu tercih edebilir.
C) Ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler suçun tipini değiştirebilir.
D) Tipiklik, failin işlediği suçun daha önce hiç işlenmemiş bir suç olması demektir.
E) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

Cevap : E) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

39- Çocuğun kendi ailesinden tamamen koparılarak evlat edinen kişinin ailesine katılmasına ne ad verilir?

A) Tam evlat edinme
B) Evlat transferi
C) Sınırsız evlat edinme
D) Evlatlıktan koparma
E) Tüm evlat edinme

Cevap : A) Tam evlat edinme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi