Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -3

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3 1. Marksist diyalektik anlayışa göre devlet neyi temsil eder? a) Milleti b) İşçi sınıfını

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2   Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2 1. Marksisit yaklaşıma göre ürünlerin değerini belirleyen

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -14

Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder? A. Ticaretin

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -13

Küreselleşme, Ulus-Devlet Ve Demokrasi Küreselleşme, Ulus-Devlet Ve Demokrasi Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir veçhesi olarak gösterilemez? A. Bilgi teknolojisinin gelişimi

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -12

Siyasal Katılım Siyasal Katılım Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarını tanımlayan bir özellik değildir? A. Dar kesimsel çıkarları dile getirirler. B. Bir

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -11

Hukuk Devleti, İnsan Hakları Ve Kültürel Kimlikler Hukuk Devleti, İnsan Hakları Ve Kültürel Kimlikler Kimliğe dayalı taleplerin/hareketlerin literatürde “post-materyalist” olarak

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -10

Demokrasi Demokrasi Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasi modeline özgü mekanizmalardan biri değildir? A. Referandum B. Kent meclisleri C. Rotasyon D. Halk

Devam
error: Content is protected !!