Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı

Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı Aşağıdaki konulardan hangisi siyasete ilgi duymamızı

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -3

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3 1. Marksist diyalektik anlayışa göre devlet neyi temsil eder? a) Milleti b) İşçi sınıfını

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2   Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2 1. Marksisit yaklaşıma göre ürünlerin değerini belirleyen

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -14

Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder? A. Ticaretin

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -13

Küreselleşme, Ulus-Devlet Ve Demokrasi Küreselleşme, Ulus-Devlet Ve Demokrasi Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir veçhesi olarak gösterilemez? A. Bilgi teknolojisinin gelişimi

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -12

Siyasal Katılım Siyasal Katılım Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarını tanımlayan bir özellik değildir? A. Dar kesimsel çıkarları dile getirirler. B. Bir

Devam

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -11

Hukuk Devleti, İnsan Hakları Ve Kültürel Kimlikler Hukuk Devleti, İnsan Hakları Ve Kültürel Kimlikler Kimliğe dayalı taleplerin/hareketlerin literatürde “post-materyalist” olarak

Devam
error: Content is protected !!