Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik sağlamlık açısından bireysel koruyucu faktörlere örnek bir beceri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Yaratıcılık

2) Öğretmen bir sanatkârdır.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmen insan mimarı ve insanın kişiliğini biçimlendiren kişidir.

3) Aşağıdakilerden hangisi, demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen bir çocuğun özellikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Kişilik ve davranışları açısından sorumluluk duyguları gelişmemiştir.

4) Fatoş alışveriş yapabilmek için toplu taşıma araçları kullanmak zorundadır. Fakat tek başına bu beceriyi yerine getirememektedir. Fatoş’ta eksik olan beceri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öz bakım becerisi

5) Aşağıdakilerden hangisi ilgisiz bir ailede yetişen çocukların özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Sözlü iletişim becerileri güçlüdür

6) "Can, özel eğitim almaktadır. Arkadaşları ile oyun oynarken oyuncakları istemek yerine arkadaşlarından çekerek almaya çalışmaktadır. Öğretmeni ona doğru davranışı her defasında hatırlatmakta ve Can doğru davranış sergilediğinde ona ödül olarak şeker vermektedir." Buna göre öğretmenin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Uygulamalı davranış analizi

7) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretme sürecinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilkeler arasında değildir?

Correct! Wrong!

B) Ceza

8) Karmaşık bir beceri ya da davranış serisi küçük ve öğretilebilir bileşenlere ayrılır ve öğretim bu bileşenler üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

B) Uygulamalı davranış analizi

9) Fatoş alışveriş yapabilmek için toplu taşıma araçları kullanmak zorundadır. Fakat tek başına bu beceriyi yerine getirememektedir. Fatoş’ta eksik olan beceri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Topluma uyum becerisi

10) Sevgi çocukluk ve gençlik yıllarında oldukça yoksul bir ailede büyümüştür. Arkadaşlarının yediği çikolatalardan asla yiyememiş, onların giydiği kıyafetlerden alamamıştır. Zar zor üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir kazancı olan Sevgi, bayramlarda çocuklarına yeni kıyafet alamayan ailelere yardım etmekte ve mutfak masraflarını karşılamaktadır. Yukarıdaki metne göre Sevgi’nin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

A) Geçmiş deneyimleri

12) Duygular ve duygusal tepkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

A) Duygular ve duygusal tepkiler sahip olduğumuz yaşam becerilerinin temel kaynağını oluşturmaktadır.

13) Aşağıdakilerden hangisi okullarda verilen yaşam becerileri eğitimlerinin avantajları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

A) Tüm çocuklara ve gençlere yöneliktir.

14) Öğretmenlere “Çocuğun kendini kabul etmesine yardımcı olmak” önerisi ile aşağıdaki becerilerin hangisinin gelişmesine en az destek olunmaktadır?

Correct! Wrong!

B) Sınıf yönetimi

15) Kişiler arası ilişkileri iyi olan bireyden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Correct! Wrong!

C) Akranlarını reddetmesi

16) Çağdaş yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

C) Öğrenci öğretmen etkileşimin hâkim olduğu yaklaşım demokratik bir yöntem içermektedir.

17) Öğrencinin motivasyonunu artırmak ve sorumluluğunu geliştirmek için oluşturulacak ortamı yaratmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

B) Sınıf yönetimi

18) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “anne-baba tutumu” kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

B) Çocuğun gelişimine yönelik anne babanın davranış ve beklentilerinin tümüne denilmektedir.

19) Mesleki becerilerin kazandırılmasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

Correct! Wrong!

A) Bilgisayar kullanma becerisi

20) Öğrencilerin yaşam becerilerini kazanması yönünde en az önemli role sahip etken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Öğretmenin özel yaşamı

21) Gerçek anlamda empati becerisi hangi dönemde kullanılmaya başlanmaktadır?

Correct! Wrong!

E) Ergenlik dönemi

22) Topluma uyum becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

E) Topluma uyum becerileri nadiren kullandığımız becerilerdir.

23) Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan birey için uygun bir tanımlama değildir?

Correct! Wrong!

A) Özel eğitim normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli bireylere sunulur.

24) Öğretmenin mesleki yeterlilik alanları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?

Correct! Wrong!

C) Anne-babaya bağlı yaşayabilen çocuklar yetiştirmek

25 )İletişimi kolaylaştıran etkenler arasında yer alan ve bireyin konuşmasını ve kendini ifade etmesini kolaylaştıran ifadeler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

Correct! Wrong!

B) Kapı arayıcılar

26)Aşağıdakilerden hangisi otoriter bir tutum sergileyen ailede yetişen çocukların özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

B) Öz güveni yerinde çocuklar

27) Özel eğitim öğretmeni olan Mustafa, öğrencisi ile gruplama etkinliği yapmaktadır. Farklı renkleri önce kendisi gruplara ayırmakta, daha sonra da öğrencisinin bu etkinliği tekrarlamasını istemektedir. Buna göre Mustafa Öğretmen aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisini uygulamaktadır?

Correct! Wrong!

28) Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

B) Başkalarından alternatif fikirler alma

29) Genelde sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve riskli davranışlara yönelik olan yaşam becerileri eğitim programlarıdır. Bu programlar formal eğitime devam eden ve okul saatlerinden sonra programa katılabilen çocuk ve gençlere yönelik düzenlenebileceği gibi; eğitimini yarında bırakarak veya okuldan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılarak eğitim sisteminin dışında kalan gençlere yönelik de düzenlenebilmektedir. Yukarıda bahsi geçen program aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

30) Problem çözme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

31) Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

D) Davranışın tekrar edilmesinde ödül ve cezanın önemli bir yeri bulunmaktadır.

32) Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergen gelişim kuramı kapsamında ele alınan konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

33) Psikolojik sağlamlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

D) Psikolojik sağlamlığın durağan olma özelliği bulunmaktadır.

34) Kişiler arası bilişsel problem çözme programı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

B) Program çocuklara ne düşüneceklerini öğretmektedir.

35) Aşağıdakilerden hangisi okullarda verilen yaşam becerileri eğitimlerinin avantajları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

C) Tüm çocuklara ve gençlere yöneliktir.

36 ) Genelde sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve riskli davranışlara yönelik olan yaşam becerileri eğitim programlarıdır. Bu programlar formal eğitime devam eden ve okul saatlerinden sonra programa katılabilen çocuk ve gençlere yönelik düzenlenebileceği gibi; eğitimini yarında bırakarak veya okuldan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılarak eğitim sisteminin dışında kalan gençlere yönelik de düzenlenebilmektedir. Yukarıda bahsi geçen program aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

A) Okul dışı yürütülen programlar

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

1 ) Genelde sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve riskli davranışlara yönelik olan yaşam becerileri eğitim programlarıdır. Bu programlar formal eğitime devam eden ve okul saatlerinden sonra programa katılabilen çocuk ve gençlere yönelik düzenlenebileceği gibi; eğitimini yarında bırakarak veya okuldan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılarak eğitim sisteminin dışında kalan gençlere yönelik de düzenlenebilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen program aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

A) Okul dışı yürütülen programlar
B) Bağımsız Ders olarak yürütülen programlar
c) Akademik ders olarak yürütülen programlar
d) Bütünleşik ders olarak yürütülen programlar
e) Riskleri önleme programları

Cevap : a
2) Aşağıdakilerden hangisi okullarda verilen yaşam becerileri eğitimlerinin avantajları arasında yer almaz?

A) tecrübeli eğitmenler bulunmaktadır
B) Hedef kitleye ulaşmak kolaydır
C) Tüm çocuklara ve gençlere yöneliktir.
D) Okullar uygun ortam olarak görülmektedir
E) Çocuk dostu ortamlar bulunmaktadır.

Cevap : c
3) Kişiler arası bilişsel problem çözme programı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Program çocukların problem çözme düşünce biçimini geliştirmektedir.
B) Program çocuklara ne düşüneceklerini öğretmektedir.
C) Program yüksek risk taşıyan davranışları azaltmaktadır.
D) Program farklı yaş gruplarına uygulanabilir.
E) I Can Problem Solve programın diğer ismidir

Cevap : b
4) Psikolojik sağlamlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Psikolojik sağlamlık geliştirebilir ve öğrenilebilir olma özelliği taşımaktadır.
B) Bireyin psikolojik sağlamlık kapasitesi artabilmekte veya azalabilmektedir.
C) Psikolojik sağlamlıktan söz edebilmek için bireyin zorluk veya riskli bir duruma maruz kalmış olması gerekmektedir.
D) Psikolojik sağlamlığın durağan olma özelliği bulunmaktadır.
E) Psikolojik sağlamlık riske karşı bireyin baş etme becerilerini sergilediği bir süreci kapsamaktadır.

Cevap : d
5) Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergen gelişim kuramı kapsamında ele alınan konulardan biri değildir?

A) Bilişsel gelişim
B) Akran ilişkileri
C) Sosyal gelişim
D) Biyolojik değişimler
E) Ahlak gelişimi

Cevap : d
6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Kuramın temeli birey, çevre ve davranış ilişkisine dayanmaktadır.
B) Bireyin davranış ve düşünceleri üzerinde sosyal çevrenin etkisi görülmektedir.
C) Bireylerin çevresindeki rol modeller bireyi önemli ölçüde etkilemektedir.
D) Davranışın tekrar edilmesinde ödül ve cezanın önemli bir yeri bulunmaktadır.
E) Bireyin beceri ve davranış kazanımı yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalıdır

Cevap : d
7) Problem çözme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Problem çözme becerisi sosyal gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.
B) Problem çözme becerisi akran ilişkileri içerisinde de belirleyici bir rol oynamaktadır.

C) Problem çözme becerisi geliştiren çocuklarda anti sosyal davranışlar çoğunlukla gözlenmemektedir.
D) Özellikle okul öncesi yaşlarda problem çözme becerisinin kazanılması için çaba sarf etmek diğer prososyal davranışların kazanılmasını engellemektedir.
E) Bu beceriye sahip bireyler sosyal anlaşmazlıkları önlemek için kabul edilebilir stratejiler üretip uygulayabilirler.

Cevap : d
8) Genelde sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve riskli davranışlara yönelik olan yaşam becerileri eğitim programlarıdır. Bu programlar formal eğitime devam eden ve okul saatlerinden sonra programa katılabilen çocuk ve gençlere yönelik düzenlenebileceği gibi; eğitimini yarında bırakarak veya okuldan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılarak eğitim sisteminin dışında kalan gençlere
yönelik de düzenlenebilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen program aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

A) Bağımsız ders olarak yürütülen programlar
B) Okul dışında yürütülen programlar
C) Akademik ders materyali olarak yürütülen programlar
D) Riskleri önleme programları
E) Bütünleşik ders olarak yürütülen programlar

Cevap : b
9) Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Alternatif karar seçeneklerinden birisini seçme
B) Başkalarından alternatif fikirler alma
C) Karar verilmesi gereken durumu tanımlama
D) Alternatif karar seçeneklerini tanımlama

E) Alternatif karar seçeneklerini değerlendirme

Cevap : b
10) Özel eğitim öğretmeni olan Mustafa, öğrencisi ile gruplama etkinliği yapmaktadır. Farklı renkleri önce kendisi gruplara ayırmakta, daha sonra da öğrencisinin bu etkinliği tekrarlamasını istemektedir. Buna göre Mustafa Öğretmen aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisini uygulamaktadır?

A) Beceri analizi
B) Ayrık denemelerle öğretim
C) Yapılandırılmış öğretim
D) Model olma
E) Uygulamalı davranış analizi

Cevap : d

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi otoriter bir tutum sergileyen ailede yetişen çocukların özelliklerinden değildir?

A) Sosyal yönleri ve iletişim becerileri zayıf çocuklar
B) Öz güveni yerinde çocuklar
C) Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusu olan çocuklar
D) Sessiz, çekingen çocuklar
E) Stresli ve tedirgin çocuklar

Cevap : b
12 )İletişimi kolaylaştıran etkenler arasında yer alan ve bireyin konuşmasını ve kendini ifade etmesini kolaylaştıran ifadeler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

A) Edilgin dinleme
B) Kapı arayıcılar
C) Kabul tepkileri
D) Empati
E) Etkin dinleme

Cevap : b
13) Öğretmenin mesleki yeterlilik alanları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?

A) Eleştirel düşünme becerilerine sahip çocuklar yetiştirmek
B) Çocuğa rehberlik etmek
C) Anne-babaya bağlı yaşayabilen çocuklar yetiştirmek
D) Sorun çözebilen ve hızlı değişimlere uyum sağlayabilen çocuklar yetiştirmek
E) Çocukların zararlı/olumsuz davranış tarzlarını değiştirmeye çalışmak

Cevap : c
14) Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan birey için uygun bir tanımlama değildir?

A) Özel eğitim normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli bireylere sunulur.
B) Özel gereksinimli birey özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.
C) Özel gereksinimli bireyin ailesi aile eğitimi ve danışmanlığına ihtiyaç duyar.
D) Özel eğitim hizmetleri ihtiyaca göre belirlenmelidir.
E) Özel eğitim özel yetişmiş personelle gerçekleştirilir.

Cevap : a
15) Topluma uyum becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Topluma uyum becerileri kişisel becerilerden başlayıp toplumla bir arada yaşamayı sağlayacak becerilere kadar genişlemektedir.
B) Topluma uyum becerileri kapsamında kazandırılacak tüm becerilerin temelinde zihinsel, dil, duygusal ve sosyal performans düzeyleri yer almaktadır.
C) Topluma uyum becerileri öz bakım ve kişisel becerileri içerisinde barındırmaktadır.
D) Topluma uyum becerileri bireyi bağımsızlaştırma adına yaşamımızda büyük rol oynamaktadır.
E) Topluma uyum becerileri nadiren kullandığımız becerilerdir.

Cevap : e
16) Gerçek anlamda empati becerisi hangi dönemde kullanılmaya başlanmaktadır?

A) 6-12 yaş arası
B) Okul öncesi dönem

C) Orta çocukluk dönemi
D) İlkokul dönemi
E) Ergenlik dönemi

Cevap : e
17) Öğrencilerin yaşam becerilerini kazanması yönünde en az önemli role sahip etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenin özel yaşamı
B) Öğretmenin mesleki yeterlilik alanı
C) Öğretim ilke ve teknikleri
D) Sınıf yönetimi
E) Öğretme stratejileri

Cevap : a
18) Mesleki becerilerin kazandırılmasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A) Bilgisayar kullanma becerisi
B) Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi
C) Öğrenme becerileri
D) İletişim ve iş birliği becerisi

E) Okuryazarlık düzeyi

Cevap : a
19) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “anne-baba tutumu” kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

A) Çocuğun tüm beklentisini karşılayacak davranış bütünüdür.
B) Çocuğun gelişimine yönelik anne babanın davranış ve beklentilerinin tümüne denilmektedir.
C) Anne-babanın sergiledikleri ortak davranış bütünüdür.
D) Anne-babanın çocuğuna karşı hissettikleridir.
E) Anne-babanın teknik olmayan beceri bütünüdür.

Cevap : b
20) Öğrencinin motivasyonunu artırmak ve sorumluluğunu geliştirmek için oluşturulacak ortamı yaratmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) İletişim becerileri
B) Sınıf yönetimi
C) Öğretme stratejileri
D) Öğretmenin mesleki yeterlilik alanı
E) Öğretim ilke ve teknikleri

Cevap : b

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

21) Çağdaş yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Öğretmenin baskıcı tutumu önemlidir.
B) Merkezde öğretmendir.
C) Öğrenci öğretmen etkileşimin hâkim olduğu yaklaşım demokratik bir yöntem içermektedir.
D) Merkezde okul idaresidir.
E) Öğretmen idare etkileşimi önemlidir.

Cevap : c
22) Kişiler arası ilişkileri iyi olan bireyden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Sosyal becerilerinin iyi olması
B) Arkadaşlık ilişkilerinin iyi olması
C) Akranlarını reddetmesi
D) Akranları tarafından kabul görmesi
E) Empati becerisinin gelişmiş olması

Cevap : c
23) Öğretmenlere “Çocuğun kendini kabul etmesine yardımcı olmak” önerisi ile aşağıdaki becerilerin hangisinin gelişmesine en az destek olunmaktadır?

A) Kendini tanıma
B) Sınıf yönetimi
C) Öz farkındalık
D) Olumlu olumsuz özelliklerin farkına varma
E) Duygularla baş etme

Cevap : b
24) Aşağıdakilerden hangisi okullarda verilen yaşam becerileri eğitimlerinin avantajları arasında yer almaz?

A) Tüm çocuklara ve gençlere yöneliktir.
B) Hedef kitleye ulaşmak kolaydır.
C) Çocuk dostu ortamlar bulunmaktadır.
D) Okullar uygun ortam olarak görülmektedir.
E) Tecrübeli eğitmenler bulunmaktadır.

Cevap : a
25) Duygular ve duygusal tepkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Duygular ve duygusal tepkiler sahip olduğumuz yaşam becerilerinin temel kaynağını oluşturmaktadır.

B) Duygular ve duygusal tepkiler iletişimin sağlıklı şekilde yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır.
C) Duygular ve duygusal tepkiler uygun tepkiler vermemizi sağlayan bilgilerin öğrenilmesine öncülük
etmektedirler. D) Duygular ve duygusal tepkiler kişiler arası ilişkilerimizi etkilemekte ve bu ilişkileri yönetebilme konusunda bizi motive etmektedir.
E) Duygular ve duygusal tepkiler, çocuğun yaşamını sürdürmesi, iletişim kurması ve davranışlarını yönetmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Cevap : a
26)Sevgi çocukluk ve gençlik yıllarında oldukça yoksul bir ailede büyümüştür. Arkadaşlarının yediği çikolatalardan asla yiyememiş, onların giydiği kıyafetlerden alamamıştır. Zar zor üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir kazancı olan Sevgi, bayramlarda çocuklarına yeni kıyafet alamayan ailelere yardım etmekte ve mutfak masraflarını karşılamaktadır. Yukarıdaki metne göre Sevgi’nin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Geçmiş deneyimleri
B) Ekonomik durum
C) İnançları
D) Duygusal tepkileri
E) Tutumları Soruyu

Cevap : a
27) Fatoş alışveriş yapabilmek için toplu taşıma araçları kullanmak zorundadır. Fakat tek başına bu beceriyi yerine getirememektedir. Fatoş’ta eksik olan beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim becerisi
B) Mesleki beceri
C) Boş zaman becerisi
D) Topluma uyum becerisi

E) Öz bakım becerisi

Cevap : d
28) Karmaşık bir beceri ya da davranış serisi küçük ve öğretilebilir bileşenlere ayrılır ve öğretim bu bileşenler üzerinden gerçekleştirilir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine aittir?

A) Beceri analizi
B) Uygulamalı davranış analizi
C) Ayrık denemelerle öğretim
D) Akran öğretimi
E) Yapılandırılmış öğretim

Cevap : b
29)Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretme sürecinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilkeler arasında değildir?

A) Pekiştirme
B) Ceza
C) Güdülenme
D) Dikkat
E) İlişki kurma

Cevap : b
30) “Can, özel eğitim almaktadır. Arkadaşları ile oyun oynarken oyuncakları istemek yerine arkadaşlarından çekerek almaya çalışmaktadır. Öğretmeni ona doğru davranışı her defasında hatırlatmakta ve Can doğru davranış sergilediğinde ona ödül olarak şeker vermektedir.” Buna göre öğretmenin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulamalı davranış analizi
B) Etkileşimli öğretim
C) Model olma
D) Yapılandırılmış öğretim
E) Beceri analizi

Cevap : a

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

31) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik sağlamlık açısından bireysel koruyucu faktörlere örnek bir beceri değildir?

A) Etkili iletişim kurma
B) Empati
C) Problem çözme becerisi
D) Yaratıcılık
E) Olumlu akran ilişkileri

Cevap : d
32) Öğretmen bir sanatkârdır.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Öğretmen vurup, kırıp, törpüleyebilir ama çocuğun kişilik gelişimi için bunlar gereklidir.
B) Öğretmenlik sanat becerisi gerektiren bir meslektir.
C) Öğretmen çocuğun kişiliğini geliştiren tek sanatçıdır.
D) Öğretmenlik mesleğinde sanata önem verilmelidir.
E) Öğretmen insan mimarı ve insanın kişiliğini biçimlendiren kişidir.

Cevap : e
33)Aşağıdakilerden hangisi, demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen bir çocuğun özellikleri arasında yer almaz?

A) Kendine ve çevresine saygılıdır.
B) Kendine karşıt olan fikirlere saygı duyar.
C) Hoşgörülü, açık fikirli, anlaşılır ve uyumlu bir bireydir.
D) Fikirlerini serbestçe söyler ve fikirleri doğrultusunda hareket eder.
E) Kişilik ve davranışları açısından sorumluluk duyguları gelişmemiştir.

Cevap : e
34)Fatoş alışveriş yapabilmek için toplu taşıma araçları kullanmak zorundadır. Fakat tek başına bu beceriyi yerine getirememektedir. Fatoş’ta eksik olan beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim becerisi
B) Mesleki beceri
C) Boş zaman becerisi
D) Topluma uyum becerisi
E) Öz bakım becerisi

Cevap : e
35)Aşağıdakilerden hangisi ilgisiz bir ailede yetişen çocukların özelliklerinden biri değildir?

A) Hayattan ve kendinden bir beklentisi yoktur.
B) Öz güven sorunu yaşar.
C) İnsanlarla ilişki eksikliğinden dolayı sosyal gelişmemişlik ve saldırganlık görülür.
D) Çocuk dikkat çekmek için etrafa zarar verebilir.
E) Sözlü iletişim becerileri güçlüdür

Cevap : e

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

 

Yaşam Becerileri 2020 Final Online
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -1
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -2
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -3
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -4
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -5
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -6

Yaşam Becerileri 2020 Bütünle Soruları Online

 

AUZEF - Yaşam Becerileri
AUZEF – Yaşam Becerileri


Çocuk Gelişimi - facebook

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Soruları

 

 

 

Yaşam Becerileri 2020 Bütünleme Sorularıı

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

Yaşam Becerileri 2020 Final Online
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -1
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -2
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -3
Yaşam Becerileri Final Online Deneme -4

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları Online

1) Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Cevap : Verilen kararlarda ebeveyn etkisi yoğun olarak hissedilmektedir.

2.Bireyin bir çok deneyim ve durum arasında kendisi için önemli olanı kavrayabilmesi ve ifade edebilmesi hangi eleştirel düşünme becerisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Yorumlama

3.Yaratıcı düşünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : Yaratıcı düşünme seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.

4. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi yaratıcı düşünmenin ortaya çıkabilmesi için bireyde bulunması gereken özelliklerinden yer almaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : Problem durumuna geleneksel çözümler üretmesi

5. Üç yaşındaki cemre karar verirken aşağıdakilerden hangisinden etkilenmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : Sezgileri

6. Problem durumları karşısında ayrıntılara dikkat eden parçaları kolayca algılayan ve dikkatli davranan bir birey beyninin hangi bölümünü yoğun olarak kullanmaktadır ?

Correct! Wrong!

Cevap : Sol yarım küre

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçleri arasında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Dinleme

8. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

Cevap : Gelişimi ergenlik döneminde başlamaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere öğretilecek yaşam becerileri alanlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : Siyasal beceriler

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘’ anne- baba tutumu’’ kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Çocuğun gelişimine yönelik anne babanın davranış ve beklentilerinin tümüne denilmektedir.

11. Eda öğretmen kaynaştırma öğrencisi Samet’ e model olma yöntemi ile diş fırçalama becerisi kazandırmaya çalışmaktadır. Eda Öğretmen aşağıdaki hangi beceri alanına girmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : Öz bakım

12. Kişiler arası ilişkilerden oluşabilecek sorunları çözebilmek için çeşitli sorun modelleri kullanılmaktadır.  aşağıdakilerden hangisi bu modeldendir?

Correct! Wrong!

Cevap : Bilişsel yılmazlık modeli

13. Öğrencilerin yaşam becerilerini kazanması yönünde en az role sahip etken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : Öğretmenin özel yaşamı

14. ............ Empati kurulan kişinin duygu düşünce ve hislerinin kendisi yaşamadan ( deneyimlemeden ) algılaya bilmesidir. Yukarıda ki cümleme de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : Bilişsel empati

15. Öğrencinin motivasyonunu arttırmak ve sorumluluğunu geliştirmek için oluşturulacak ortamı yaratmak ifadesi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Sınıf yönetimi

16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme – öğretme sürecinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilkeler arasında değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : Ceza

17. Öz farkındalığı yüksek bir ergende aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Correct! Wrong!

Cevap : Kimlik karmaşası yaşar

18. Duygularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : Duygu gelişimi okulda başlanması ve sosyal ilişkilerin gelişmesiyle başlamaktadır.

19. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası ilişkileri etkileyen bir diğer yaşam becerisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : Öz bakım

20. Öz bakım becerileri kazandırılırken aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Pekiştireçler

21. El yüz yıkama, soyunup giyme gibi beceriler hangi yaşam becerilerindendir?

Correct! Wrong!

Cevap : Öz bakım

22. Eğlence ve boş zaman etkinlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : Eğlence ve boş zaman becerileri çocukların kendi başlarına amaçsızca zaman harcadıkları etkinliklerdir.

23. Özel eğitim sürecinde aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Ailenin iyi bir gelirinin olması

24. Cemre ile Ayşe aralarında su sızmayan ve sırlarını paylaşan iki yakın arkadaştır. Mezun olduktan sonra her ikisi de iş aramaya başlamış ve aynı pozisyon için başvurmuşlardır. Cemre Ayşe’ye yaptığı başvurudan bahsetmiş fakat Ayşe başvurusunu gizli tutmuştur. Sonuç olarak bu pozisyona Ayşe alınmış ve Cemre Ayşe’nin de işe başvurduğunu, ama durumu ondan gizlediğini anlamıştır. Cemre arkadaşı ile iletişimini kesmektense onunla konuşmayı tercih etmiş, sonrasında da ilişkisini devam ettirmiştir. Yukarıdaki metne göre Cemre arkadaşlık becerisinin merkezine aşağıdakilerden hangisini koymuştur?

Correct! Wrong!

Cevap : Bağışlayabilme

25. Okul öncesi dönemde empati becerisinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynar?

Correct! Wrong!

Cevap : Aile

26. Aşağıdakilerden hangisi demokratik tutum sergileyen anne-babaya örnektir?

Correct! Wrong!

Cevap : Çocukla ailenin ortak kararlar alarak birlikte hareket etmesi

27. Gökhan iş yerinde her gün birlikte çalıştığı arkadaşlarına selam vermemekte ve onları görmezden gelmektedir. Gökhan’da.....

Correct! Wrong!

Cevap : Sosyal beceriler ve iletişim becerisi

28. Orta çocukluk döneminde öz farkındalığı arttırmak için aşağıdakilerden hangisi en etkili yoldur?

Correct! Wrong!

Cevap : Çocuğa sorumluluk verme

29. ......... empati kurduğun kişinin duygularını hissedebilme potansiyelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : Empatik eğilim

30. Duyuşsal düzeyde empatik beceri yaşamın hangi döneminde gözlenmeye başlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Okul öncesi dönem

31. Aşağıdakilerden hangisi çocukta öz farkındalığın oluşmasına etki eden unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : Kardeş sayısı

32. Aşağıdakilerden hangisi empati becerisinin gelişiminde diğerlerine göre daha önemli bir rol oynamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : Duyuşsal gelişim

33. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere kazandırılacak sosyal becerilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : Seyahat etme

34. Dengesiz duygu durumları en fazla aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : Ergenlik

35. Arkadaşlık ilişkilerinin aşamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

Correct! Wrong!

Cevap : İlkokul yıllarında çocuklar ben merkezci olduğu için pek sosyal değiller

36. Öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğretirken öğrendikleri öğretim süresi hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : Akran öğretimi

1) Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Ergenlerden eş, yaşam yeri ve ideoloji gibi konularda karar vermeleri beklenmektedir.
B. Riskli kararların bu dönemde daha fazla verildiği gözlenmektedir.
C. Verilen kararlarda ebeveyn etkisi yoğun olarak hissedilmektedir
D. Ergenlerden erken yetişkin yaşamını düzenlemeyi kolaylaştıracak kararlar almaları beklenmektedir.
E. Verilen kararlarda akran etkileri gözlenmektedir.

Cevap : Verilen kararlarda ebeveyn etkisi yoğun olarak hissedilmektedir.
2.Bireyin bir çok deneyim ve durum arasında kendisi için önemli olanı kavrayabilmesi ve ifade edebilmesi hangi eleştirel düşünme becerisini tanımlamaktadır?

A. Tanımlama
B. Yorumlama
C. Analiz etme
D. Anlama
E. Değerlendirme

Cevap : Yorumlama
3.Yaratıcı düşünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Yaratıcı düşünme geliştirebilir bir özelliktir.
B. Yaratıcı düşünme seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.
C. Yaratıcı düşünme sanatla ilgili aktivitelerle ilişkili değildir.
D. Yaratıcı düşünme oyun ile desteklenebilir.
E. Yaratıcı düşünme ıraksak düşünmeyi gerektirmektedir.

Cevap : Yaratıcı düşünme seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.
4. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi yaratıcı düşünmenin ortaya çıkabilmesi için bireyde bulunması gereken özelliklerinden yer almaz ?

A. Problem durumuna geleneksel çözümler üretmesi
B. Problem durumunu tanıması
C. Problem durumu ile ilgili anlamlı sorular sorması
D. Problem durumunu sorgulaması
E. Problem durumunu analiz etmesi

Cevap : Problem durumuna geleneksel çözümler üretmesi
5. Üç yaşındaki cemre karar verirken aşağıdakilerden hangisinden etkilenmektedir?

A. Toplum baskısı
B. Akranları
C. Sezgileri
D. Anne baba tutumları
E. Sosyo-ekonomik düzeyi

Cevap : Sezgileri
6. Problem durumları karşısında ayrıntılara dikkat eden parçaları kolayca algılayan ve dikkatli davranan bir birey beyninin hangi bölümünü yoğun olarak kullanmaktadır ?

A. Arka lob
B. Ön lob
C. Sağ yarım küre
D. Orta beyin
E. Sol yarım küre

Cevap : Sol yarım küre
7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçleri arasında yer almamaktadır?

A. Kodlama
B. Gürültü
C. Yorumlama
D. Geri bildirim
E. Dinleme

Cevap : Dinleme
8. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A. Öğretilebilir beceriler
B. Bireyin kendi yaşamına entegre edilebilir becerileridir.
C. Gelişimi ergenlik döneminde başlamaktadır.
D. Üst düzey bilişsel becerilerdir
E. Geleneksellikten uzak bir eğitim sistemi ile geliştirebilir.

Cevap : Gelişimi ergenlik döneminde başlamaktadır.
9. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere öğretilecek yaşam becerileri alanlarından biri değildir?

A. Mesleki beceriler
B. Öz bakım becerileri
C. Siyasal beceriler
D. Eğlence ve boş zaman becerileri
E. Topluma uyum becerileri

Cevap : Siyasal beceriler

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘’ anne- baba tutumu’’ kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

A. Çocuğun tüm beklentisini karşılayacak davranış bütünüdür.
B. Çocuğun gelişimine yönelik anne babanın davranış ve beklentilerinin tümüne denilmektedir.
C. Anne – babanın teknik olmayan beceri bütünüdür.
D. Anne – babanın sergiledikleri ortak davranış bütünüdür.
E. Anne – babanın çocuğuna karşı hissettikleridir.

Cevap : Çocuğun gelişimine yönelik anne babanın davranış ve beklentilerinin tümüne
denilmektedir.
11. Eda öğretmen kaynaştırma öğrencisi Samet’ e model olma yöntemi ile diş fırçalama becerisi kazandırmaya çalışmaktadır. Eda Öğretmen aşağıdaki hangi beceri alanına girmektedir?

A. Öz bakım
B. Topluma uyum
C. Mesleki
D. Sosyal ve iletişim
E. Eğlence ve boş zaman

Cevap : Öz bakım
12. Kişiler arası ilişkilerden oluşabilecek sorunları çözebilmek için çeşitli sorun modelleri kullanılmaktadır.  aşağıdakilerden hangisi bu modeldendir?

A. Bilişsel yılmazlık modeli
B. Olumlu çocuk yetiştirme modeli
C. Ben sorun çözebilirim modeli
D. Etkili ana babalık öğretmen eğitim modeli
E. 6 ile 18 yaş çocukları ile sorunları çözmede 5 aşama modeli

Cevap : Bilişsel yılmazlık modeli
13. Öğrencilerin yaşam becerilerini kazanması yönünde en az role sahip etken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğretmenin mesleki yeterlilik alanı
B. Sınıf yönetimi
C. Öğretme stratejileri
D. Öğretmenin özel yaşamı
E. Öğretim ilke ve teknikleri

Cevap : Öğretmenin özel yaşamı
14. ………… Empati kurulan kişinin duygu düşünce ve hislerinin kendisi yaşamadan ( deneyimlemeden ) algılaya bilmesidir. Yukarıda ki cümleme de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Empatik beceri
B. Empatik eğilim
C. Bilişsel empati
D. Duyuşsal empati
E. Sempati

Cevap : Bilişsel empati
15. Öğrencinin motivasyonunu arttırmak ve sorumluluğunu geliştirmek için oluşturulacak ortamı yaratmak ifadesi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

A. Öğretme stratejileri
B. Öğretmenin mesleki yeterlilik alanı
C. İletişim becerileri
D. Sınıf yönetimi
E. Öğretmenin ilke ve teknikleri

Cevap : Sınıf yönetimi
16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme – öğretme sürecinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken ilkeler arasında değildir?

A. Güdülenme
B. Dikkat
C. İlişki kurma
D. Ceza
E. Pekiştirme

Cevap : Ceza
17. Öz farkındalığı yüksek bir ergende aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A. Bilinçli ilişkiler kurabilir
B. Kimlik karmaşası yaşar
C. İçinde bulunduğu durumun içsel nedenlerini fark eder.
D. Başkaları ile ilişkilerini geliştirebilir.
E. Kimlerle ilişki kurabileceğine karar verebilir.

Cevap : Kimlik karmaşası yaşar
18. Duygularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Duygular zihinsel, bedensel ve uyaran faktörlerle gelen bilgilerin bütünleşmesi ve
bilinç düzeyinde yaşanmasını içermektedir.
B. Duyguların öğrenilmesi yaşam boyu devam etmektedir.
C. Duygular anne karnından itibaren öğrenilmeye başlanmaktadır.
D. Duygu gelişimi okulda başlanması ve sosyal ilişkilerin gelişmesiyle başlamaktadır.
E. Duygular bireyin çevre ile etkileşimine ve ilişkiye girmesiyle birlikte yansıtılmaktadır.

Cevap : Duygu gelişimi okulda başlanması ve sosyal ilişkilerin gelişmesiyle başlamaktadır.
19. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası ilişkileri etkileyen bir diğer yaşam becerisi değildir?

A. Öz bakım
B. Duygularla baş etme
C. Problem çözme
D. Empati
E. İletişim

Cevap : Öz bakım
20. Öz bakım becerileri kazandırılırken aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmamaktadır?

A. Ön koşul becerilerin tamamlanması
B. Pekiştireçler
C. Kaba değerlendirmece
D. Kontrol listeleri
E. İş birlikçi öğrenme

Cevap : Pekiştireçler

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

21. El yüz yıkama, soyunup giyme gibi beceriler hangi yaşam becerilerindendir?

A. Mesleki
B. Öz bakım
C. Topluma uyum
D. Sosyal ve iletişim
E. Eğlence ve boş zaman

Cevap : Öz bakım
22. Eğlence ve boş zaman etkinlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Eğlence ve boş zaman etkinlikleri özel gereksinimli bireyin motivasyonunu arttırmakla beraber beceri kazanımları içinde önemlidir.
B. Eğlence ve boş zaman becerileri çocukların kendi başlarına amaçsızca zaman harcadıkları etkinliklerdir.
C. Rehber olan öğretmen veya bir diğer kişiyle bireysel ve grup etkinlikleri olarak planlanmaktadır.
D. Etkinliklerin boş zaman ve eğlence amaçlı olduğu unutulmadan çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve öğrenmeye karşı olan motivasyonlarını arttırmaya yönelik planlanmaktadır.
E. Müzik köşesi, oyuncak köşesi, fen ve matematik köşesi ve benzeri köşeler kullanılan eğlence ve boş zaman alanlarıdır.

Cevap : Eğlence ve boş zaman becerileri çocukların kendi başlarına amaçsızca zaman
harcadıkları etkinliklerdir.
23. Özel eğitim sürecinde aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmamaktadır?

A. Özel yöntem ve teknikle ilgili verilecek eğitim
B. Özel yetişmiş personel
C. Yaşam ortamlarında bireyin bireysel özelliklerinin göz önünde bulundurulması
D. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
E. Ailenin iyi bir gelirinin olması

Cevap : Ailenin iyi bir gelirinin olması
24. Cemre ile Ayşe aralarında su sızmayan ve sırlarını paylaşan iki yakın arkadaştır. Mezun olduktan sonra her ikisi de iş aramaya başlamış ve aynı pozisyon için başvurmuşlardır. Cemre Ayşe’ye yaptığı başvurudan bahsetmiş fakat Ayşe başvurusunu gizli tutmuştur. Sonuç olarak bu pozisyona Ayşe alınmış ve Cemre Ayşe’nin de işe başvurduğunu, ama
durumu ondan gizlediğini anlamıştır. Cemre arkadaşı ile iletişimini kesmektense onunla konuşmayı tercih etmiş, sonrasında da ilişkisini devam ettirmiştir. Yukarıdaki metne göre Cemre arkadaşlık becerisinin merkezine aşağıdakilerden hangisini koymuştur?

A. Çatışmaları yönetebilme
B. İş birliği
C. Yardım
D. Birlikteliği başlatma
E. Bağışlayabilme

Cevap : Bağışlayabilme
25. Okul öncesi dönemde empati becerisinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynar?

A. Akranlar
B. Öğretmen
C. Arkadaşlar
D. Aile
E. Okul

Cevap : Aile
26. Aşağıdakilerden hangisi demokratik tutum sergileyen anne-babaya örnektir?

A. Çocuğa sürekli ceza verme
B. Çocuğun tüm isteklerini sorgusuz bir şekilde karşılama
C. Çocuğa alternatifler sunmama
D. Çocuğun her ihtiyacında, anne babanın onun isteklerini karşılamasını sağlamak
E. Çocukla ailenin ortak kararlar alarak birlikte hareket etmesi

Cevap : Çocukla ailenin ortak kararlar alarak birlikte hareket etmesi
27. Gökhan iş yerinde her gün birlikte çalıştığı arkadaşlarına selam vermemekte ve onları görmezden gelmektedir. Gökhan’da…..

A. Eğlence ve boş zaman becerisi
B. Mesleki beceriler
C. Öz bakım becerisi
D. Sosyal beceriler ve iletişim becerisi
E. Topluma uyum becerisi

Cevap : Sosyal beceriler ve iletişim becerisi
28. Orta çocukluk döneminde öz farkındalığı arttırmak için aşağıdakilerden hangisi en etkili yoldur?

A. Çocuğa sorumluluk verme
B. Oyuncaklar
C. Oyun
D. Uyarıcıların fazlalığı
E. Zengin materyaller

Cevap : Çocuğa sorumluluk verme
29. ……… empati kurduğun kişinin duygularını hissedebilme potansiyelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Empatik beceri
B. Empatik eğilim
C. Öz farkındalık
D. Sempatik eğilim
E. Yaşam becerileri

Cevap : Empatik eğilim
30. Duyuşsal düzeyde empatik beceri yaşamın hangi döneminde gözlenmeye başlamaktadır?

A. 12 – 18 yaş
B. Okul öncesi dönem
C. İlkokul dönemi
D. Ergenlik dönemi
E. Orta çocukluk dönemi

Cevap : Okul öncesi dönem

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

31. Aşağıdakilerden hangisi çocukta öz farkındalığın oluşmasına etki eden unsurlardan biri değildir?

A. Anne baba ilgisi
B. Oyun materyallerinin zenginliği
C. Kardeş sayısı
D. Anne baba tutumu
E. Uyarıcıların fazlalığı

Cevap : Kardeş sayısı
32. Aşağıdakilerden hangisi empati becerisinin gelişiminde diğerlerine göre daha önemli bir rol oynamaktadır?

A. Dil gelişimi
B. Sosyal gelişim
C. Motor gelişim
D. Duyuşsal gelişim
E. Öz bakım becerileri

Cevap : Duyuşsal gelişim
33. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere kazandırılacak sosyal becerilerden biri değildir?

A. Seyahat etme
B. Problem çözme
C. Sorumluluklarını yerine getirme
D. Duygularla başa çıkma
E. Kişiler arası ilişkiler kurma

Cevap : Seyahat etme
34. Dengesiz duygu durumları en fazla aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

A. Orta çocukluk
B. Yetişkinlik
C. Ergenlik
D. Okul öncesi
E. Bebeklik

Cevap : Ergenlik
35. Arkadaşlık ilişkilerinin aşamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A. Ergenliğin son yıllarında flört ve romantik ilişkilere yönelik arkadaşlık kurulur
B. Okul öncesi yıllarda çocuklar cinsiyet ayrımı yapmaksızın arkadaşlık kurarlar.
C. Ergenlik döneminde hem kız hem de erkeklerle arkadaşlık kurarlar.
D. İlkokul yıllarında çocuklar hemcinsleri ile arkadaşlık kurarlar
E. İlkokul yıllarında çocuklar ben merkezci olduğu için pek sosyal değiller.

Cevap : İlkokul yıllarında çocuklar ben merkezci olduğu için pek sosyal değiller
36. Öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğretirken öğrendikleri öğretim süresi hangisidir?

A. Model alma
B. Ayrık dayalı öğretim
C. Akran öğretimi
D. Beceri analizi
E. İş birliğine dayalı öğretim

Cevap : Akran öğretimi
37. Mesleki becerilerle ilgili söylenemez?

Cevap : herhangi bir ön koşul beceri bulunmamaktadır.

Yaşam Becerileri 2020 Final Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık


Çocuk Gelişimi - facebook

 

özel eğitime giriş

bilişsel dil gelişimi

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

çocuk gelişimi 2020 final soruları

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Yaşam Becerileri 2019 Soruları ( Vize, Final, Bütünleme )

Yaşam Becerileri 2019 Soruları ( Vize, Final, Bütünleme )

Yaşam Becerileri 2019 Soruları

Yaşam Becerileri 2019 Vize Soruları
1- Yaşam becerileri neyi amaçlamaz?

a) Egosantrik düşüncelere yer verir

b) Akademik performansını geliştirir

c) Sağlıklı ve mutlu bir birey olmayı destekler

d) Benlik saygısı, barış eğitimi ve özgüvenin geliştirilmesine

e) Bilgilerini, tutumlarını ve değerlerini eyleme dönüştürmelerini sağlar.

Cevap :  a) Egosantrik düşüncelere yer verir
2- Bireyin çevresindeki modelleri taklit ederek öğrendiğini söyleyen bilim adamı kimdir?

a) Piaget

b) Wygosky

c) Bandura

d) Bertz.

e) Cohen

Cevap :  c) Bandura
3- Çocuğun yetişkinler ve akranlarla olan sosyal etkileşimi, çocuğun ahlaki gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde öğretmenleri çocuklarda bakış açısı alma ve başkalarının duyguları anlamalarına yardımcı olma, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkileri görme, başkalarının üzüntülerini paylaşma ve bunu gösterme, olumsuz duyguları olumlu olanlarla değiştirme ve bunu davranışlarla gösterme becerilerini desteklemelidirler. Diye ifade eden kimdir?

a) Piaget

b) Kohlberg

c) Gander

d) Betz

e) Vygotsky

Cevap :  e) Vygotsky
4- Aşağıdakilerden hangisi manipülatif beceri değildir?

a) Tutma,

b) Yapıştırma Kesme,

c) Yırtma,

d) Uzanma,

e) Yakalama

Cevap :
5- ………………., çözülemeyen çatışmayla başa çıkma, otoriteyle baş etme, problem çözme, arkadaşlık / ilişkiler kurma ve sürdürme, işbirliği, öz-farkındalık, yaratıcı düşünme, karar verme, eleştirel düşünme, stresle baş etme, müzakere, değerlerin belirlenmesi, baskıya direnme, hayal kırıklığı ile başa çıkma, geleceği planlama, empati, duygularla baş etme, girişkenlik, aktif dinleme, saygı, hoşgörü, güven, paylaşım, sempati, merhamet, sosyallik, benlik saygısı gibi prososyal becerileri kapsamaktadır. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Sosyal Farkındalık

b) Yaşam becerileri

c) Akademik Olmayan Beceriler,

d) Karakter beceriler

e) Sosyal beceriler

Cevap :  b) Yaşam becerileri
6- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerilerinin katkıda bulunduğu alanlardan değildir?

a) Cinsiyet farklılıkları

b) Demokrasi

c) Temel eğitim

d) Yaşam kalitesine

e) Barışın sağlanması

Cevap :  a) Cinsiyet farklılıkları
7- Psikososyal beceriler çocukları tek başına bir kitap okuyarak öğretilmez. Bu yaklaşımın başarılı olması için sırası ile aşağıdakilerden hangi yöntem ve araçların kullanılmaları söylenir?

a) Yöneten ve içerik

b) İçerik ve beceri

c) İletişim, içerik, yöntem

d) Beceriler, içerik, yöntem

e) Beceriler ve yöntem

Cevap :  d) Beceriler, içerik, yöntem
8- ……………….., dünyayı dil, imitasyon, imge ve sembolik oyun ve çizim yoluyla anlamak için daha karmaşık araçlar geliştirirler.

Cevap :  5 veya 6 yaşlarında
9- …………………, kültürel faktörlerin çocuğun ahlaki düşüncesini doğrudan şekillendirmediğini, ancak çocukların düşüncesini geliştirdiğini ileri sürmektedir.

a) Kohlberg

b) Piaget

c) Vygotsky

d) Brune

e) Cohen

Cevap :  a) Kohlberg
10- Başkalarının duygularını tahmin etme ve yorumlama becerisi yani sosyal farkındalık becerisi ve duygularını kontrollü olarak ifade etme becerisi, ……………..yaşına kadar geliştirilmeyen becerilerdir

a) 4-5

b) 2-3

c) 5-6

d) 3-5

e) 1-5

Cevap :  a) 4-5
11- Evden daha geniş sosyal ortamlara geçer, çabalama /gayret duygusu gelişir, akranları ve yetişkinlerle işbirliği yapmayı öğrenir Sözü edilen dönem hangisidir?

a) Orta çocukluk ( 7-12 yaş )

b) Erken Ergenlik ( 11-14 yaş )

c) Erken çocukluk (4-6 Yaş)

d) Orta ergenlik ( 15-17 yaş)

e) Ergenlik

Cevap :  a) Orta çocukluk ( 7-12 yaş )
12- Ödül ve cezalar için hangisi yanlıştır?

a) Öğrenmeyi doğrudan etkilerler ve öğrenmenin gerçekleşmesinde tek ve ana sebep değildirler,

b) Kişinin öğrendiği davranışı ne ölçüde sergileyeceğine etki eder,

c) Öğrenmeyi sağlayan sosyal süreçlerde ödül beklentisine etki eder,

d) Öğrenmede önemli olan role kişinin dikkatini vermesini sağlar,

e) Dikkat, ödül beklentisinden etkilenir

Cevap :  c) Öğrenmeyi sağlayan sosyal süreçlerde ödül beklentisine etki eder,
13- …………….Basit yetişkinin söylediği basit rutinleri takip etme yeteneği ( yani, çocuk yetişkinin yapması istediği fakat kendisinin bunu yapmak istemediği durumlarda kaçınma davranışları göstermez; çünkü bir yetişkin bunu yapmasını gerektiğini söyler )

a) Uyum (uyma)

b) Planlama ve sıralama

c) Alıcı dil

d) Duyusal işlem

e) Planlama ve sıralama

Cevap :  a) Uyum (uyma)
14- Çocukların bir görevi tamamlamak için ne kadar süreye sahip olmaları gerektiğini belirlemek için bir…………………, çocukların zamanı nasıl kullanılacağının öğretilmesi.

Cevap :  zamanlayıcı kullanılarak
15- Öğrencilerin mevcut sorunları düşünmelerine ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerine ne denir?

Cevap :  Öykü Anlatma
16- Çocuktan sağlıklı yiyecekler konusunda seçim yapması istenirse, bu konuda yetişkinin seçimi ………………..olmalıdır.

Cevap :  olumlu model
17- Çocuklarda iletişimin anlaşılması ……………….başlar ve yaşam boyu devam eder.

a) Doğumdan önce

b) Doğumdan sonra

c) 1 yaşında

d) Annesinin gözlerine ilk baktığında

e) 5-7 yaş

Cevap :  a) Doğumdan önce
18- HIV ve AIDS hastalığı nasıl bulaşır? ( iptal )

a) Kan / enjeksiyon

b) İdrar yoluyla

c) Cinsel yolla

d) Nefes yoluyla

e) Mikroplar aracılığıyla

Cevap :  Soru Hatalı
19- Ergenlikte erkek ve kız çocukları arasında farklılıklar görülür bu nedenle aynı yaştaki kızlar ve erkeklerde hangi yaşlar arasında fiziksel gelişim ile birlikte çocuklar hızlı bir şekilde büyürler ve farklı noktalarda olabilirler? Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin özeliği ile ilgili doğrudur?

a) 11-15 yaş

b) 16-18 yaş

c) 5-6 yaş

d) 10-14 yaş

e) 9-18 y

Cevap :  d) 10-14 yaş
20- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal becerinin kazanılmasında doğru değildir?

a) Mükemmeliyetçi olma

b) İlişkileri kurma ve yönetme

c) Başkalarının duygusal durumunu doğru olarak anlama

d) Yapıcı bir şekilde duygularını yönetme

e) Empati kurma

Cevap :  a) Mükemmeliyetçi olma
21- Bandura’nın modelleme sürecinde dört koşul olduğunu belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan değildir?

a) Taklit

b) Gözlem

c) Dikkat

d) Akılda tutma / arama

e) Motivasyon

Cevap :  b) Gözlem
22- Çocuklar kendilerine verilen görevleri tamamlarken ne kadar zamanlarının kaldığını göstermek için hangisinden yararlanır?

a) Pasta Grafiği Hazırlama

b) Takvim Kullanma

c) Zamanlayıcı Kullanma

d) Görevleri Öncelik Sırasına Koyma

e) Motivasyon Çizelgesi Hazırlama

Cevap :  c) Zamanlayıcı Kullanma
23- Öğrenme ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Öğrenmeyi doğrudan etkilerler ve öğrenmenin gerçekleşmesinde tek ve ana sebep değildirler.

b) Kişinin öğrendiği davranışı ne ölçüde sergileyeceğine etki eder.

c) Öğrenmeyi sağlayan sosyal süreçlerde ödül beklentisine etki eder.

d) Öğrenmede önemli olan role kişinin dikkatini vermesini sağlar.

e) Dikkat ödül beklentisinden etkilenir

Cevap :  c) Öğrenmeyi sağlayan sosyal süreçlerde ödül beklentisine etki eder.
24- Çocuklara öykü anlatmak ne kazandırır?

a) Çocuğun kendi duygularına dair iç güdü kazandırır.

b) Fikirleri belirli kriterlere göre sıralar

c) Empati kurma ve onların bakış açısını alma becerisi geliştirir

d) Ekip oluşturma ve ekip çalışmasını geliştirir.

e) Mevcut sorunları, dikkati, dinleme becerilerini sabır ve dayanıklılığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

Cevap :  e) Mevcut sorunları, dikkati, dinleme becerilerini sabır ve dayanıklılığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
25- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yaşam becerileri kapsamında gerekli araçların birisi değildir?

a) Öz güven

b) Gerekli ihtiyaçların zamanında alınması

c) Öz farkındalık

d) Öz saygı

e) Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak

Cevap :  b) Gerekli ihtiyaçların zamanında alınması
26- Bandura’nın modelleme süreci dört koşuldan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu dört koşuldan biri değildir?

a) Akılda tutma hatırlama

b) Dikkat

c) Taklit

d) Motivasyon

e) Tekrar

Cevap :  e) Tekrar
27- Modelleme sürecinin aşamaları sırasıyla hangisidir?

1- Dikkat: 2- Akılda Tutma /Hatırlama: 3- Taklit: 4- Motivasyon

Cevap :  Dikkat – Akılda Tutma /Hatırlama – Taklit – Motivasyon

Yaşam Becerileri 2019 Soruları

Yaşam Becerileri- 2019 Final Soruları
1- Çocuğun kendi duygularını tanıma ve rahat ifade edebilmesini sağlayan beceri aşaması hangisidir?

a) Duygusal beceriler

b) Düşünme becerileri

c) Kişiler arası iletişim becerileri

d) Öz bakım becerileri

e) Yaşam becerileri

Cevap : a) Duygusal beceriler
2- Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri aşağıdaki yaşam becerileri kategorisinden hangisinde yer alır?

a) Kişiler arası beceriler

b) Sosyal beceriler

c) Duygusal beceriler

d) Düşünme beceriler

e) İletişim becerileri

Cevap : d) Düşünme beceriler
3- Eğlenceli bir aktivite olmanın yanı sıra, tüm sınıfı kapsar, çocuklar aktif ve katılımcı olurlar, bu teknik aynı zamanda becerileri uygulamak için mükemmel bir fırsat sunar. Yukarıda tanımı yapılan teknik hangisidir?

a) Beyin fırtınası

b) Rol oynama.

c) Eğitici oyun

d) Simülasyon

e) Durum Analizi

Cevap : b) Rol oynama.
4- Çocuklar bu dönemde sosyal ilişkilerde bulundukları hiyerarşik sıralamada statü olarak eşit olmayan daha yüksek statüde olan kişilere saygı duyarlar? Yukarıda sözü edilen dönem hangisidir?

a) Bebeklik dönemi

b) Orta çocukluk

c) Erken çocukluk

d) Ergenlik dönemi

e) Erken ergenlik dönemi

Cevap : c) Erken çocukluk
5- Paylaşmak “evrensel” bir davranıştır, on sekiz aylıkken ortaya çıkmamışsa, çocuğun gelişimi ile ilgili bir problem vardır; bu ortaya çıkış eksikliğinin neyin erken bir belirteci olabilir?

a) Saldırganlık

b) Ankisiyete

c) Karşı gelme bozukluğu

d) Otizm

e) Dikkat eksikliği

Cevap : d) Otizm
6- Zihinsel yetersizliği olan çocuklar için hazırlanan cinsel eğitim müfredatında yer alan en uygun öğretim stratejisi hangileridir?

a) Tartışma ve Anlatım

b) Tartışma-Anlatım ve rol oynama

c) Rol oynama Anlatım ve modelleme

d) Anlatım ve Rol oynama

e) Anlatım ve Model olma

Cevap : b) Tartışma-Anlatım ve rol oynama
7- Öğretmenler günlük yaşam becerilerin öğretimi ile birlikte hafif zihinsel yetersizliği olan öğrenicilerin akademik başarılarını artırmak için de kullanırlar.

a) Yapılandırılmış öğretim

b) Doğrudan Öğretim

c) Ayrık denen öğretim

d) Akran Öğretimi

e) İş birliğine dayalı öğretim

Cevap : b) Doğrudan Öğretim
8- Üçüncü ve beşinci sınıf zihinsel yetersizliği bulunan çocuğun sosyal becerilerinde hangisi meydana gelir?

a) Gerileme

b) Yavaşlar

c) Değişiklik olmaz

d) Hızlanır

e) İlk hızlanır sonra yavaşlar

Cevap :  d) Hızlanır  – Bu soru iptal oldu
9- Karar verme becerisi ile yakından ilişkili olan beceri hangisidir?

a) Sosyal gelişim

b) Psikolojik gelişim

c) Problem çözme

d) Beyin Gelişimi

e) Öz kontrol

Cevap : c) Problem çözme
10- Uygunsuz sosyal baskıya direnmek, kişilerarası çatışmaları önlemek, yönetmek ve çözmek gerektiğinde uygun şekilde yardım isteme becerisi hangisidir?

a) Öz yönetim

b) Kendini tanıma

c) İlişki becerileri

d) Öz farkındalık

e) Sosyal farkındalık

Cevap : c) İlişki becerileri
11- Gençlerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları problemler ve sevgili şiddeti ile ilgili sıklıkla psikolojik danışmana başvurulan dönem hangisidir?

Cevap : Orta ve son ergenlik**

12- Kız çocuklarının ergenlik döneminde depresyon etkisi ile hangi davranış girişiminde bulunma riski vardır?

a) İçe kapanıklık

b) İntihar

c) Okula Gitmeme

d) Yemek yeme sorunu

 

Cevap : Bu soru iptal oldu
13- Çocukların ekran başında zaman geçirmesi ile alakalı sürelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) 5~11 yas arası çocukların TV karsısında geçirdiği zaman üç saati geçmemelidir. ( 2 saat olmalı )
14- Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı düşünmenin bileşenlerinden değildir?

Cevap : Hatalı Soru, İptal Oldu
15- Ev becerileri, evde ya da okuldaki doğal rutinler içinde gerçeklesen beceriler hangi yöntemle öğretilir?

Cevap : Sistematik öğretim
16- Çocuğun mutfakta kendi yemeğini hazırlaması?

a) Sosyal duygusal gelişim

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) Sosyal duygusal gelişim
17- Hafif zihinsel yetersizliği olan çocukların akademik başarılarını artırmak için kullanılır. Öğretmenler, bireysel olarak öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak yardım almalarını sağlar. Yukarıda tanımı yapılan öğretim yöntemi hangisidir?

a) Doğrudan öğretim

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) Doğrudan öğretim
18- Küçük çocuklar konuşurken hangi zamanı kullanırlar?

a) Şimdiki zaman

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) Şimdiki zaman  Birden Fazla Cevabı vardı -İptal Edildi
19- Genç yetişkinlikten beklenen rol ve sorumluluklar arasında yer almaz?

a) Sosyal sorumluluk görevlerinde yer alma

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap :
20- Çocuğun kendi duygularını tanıması ve rahat ifade etmesini sağlayan beceri hangisidir?

a) Duygusal beceriler

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) Duygusal beceriler
21- Çocukların farklılıklara tepkileri ile alakalı hangisi yanlıştır?

a) 5 Yaş kendi kültürünün tamamen farkına varmıştır

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) 5 Yaş kendi kültürünün tamamen farkına varmıştır ( 7 yaş özelliğidir )
22- Çocuklarda toplumsal bağlılığı geliştirmek için hangisi yapılmamalıdır?

a) Çocuğu bireysel aktivitelere yönlendirmek

b) …

c) …

d) …

e) ..

Cevap : a) Çocuğu bireysel aktivitelere yönlendirmek
23- Sosyal beceri geliştirmek için düzenlenmiş bir sınıf ortamı için hangisi yanlıştır?

a) İnteraktif öğrenmeden ziyade öğretmenin aktif rol aldığı sınıf ortamı

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) İnteraktif öğrenmeden ziyade öğretmenin aktif rol aldığı sınıf ortamı
24- Uyum sorunu yaşamaması için beceri kazandırılması önemli olan evre hangisidir?

a) Okul öncesi dönem

b) ..

c) ..

d) ..

e) ..

Cevap : a) Okul öncesi dönem
25- Kaç yaşına gelindiğinde, romantik ilişkilere daha fazla farkındalık ve romantik ilişkiler hakkında düşünme oluşur.

a) 7

b) 8

c) 9

d) 10

e) 11

Cevap : c) 9
26- ……………; bireylerin değişim süreçlerinde ve gelişim aşamalarında benliklerini etkin olarak yerine getirmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikleri ifade eder

Cevap : Yaşam becerileri
27- Hangisi Goleman’ın duygusal zekâ alanı içerisinde yer almaz?

Cevap : Karşılıklı iletişim Olması

Yaşam Becerileri 2019 Soruları

Yaşam Becerileri  Bütünleme Sorular
1- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi aktif katılım yöntemlerinden değildir?

a) Küçük Gruplar Ve Çiftler

b) Beyin Fırtınası

c) Rol Oynama

d) Oyunlar Ve Tartışmalar

e) Rotasyon

Cevap : e) Rotasyon

 

2- Çocuğun ailesiyle, öğretmenlerle, çocuk bakımı sağlayıcılarıyla, vb… yani yakın çevresiyle olan ilişkilerini kapsar. Sözü edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekosistem

b) Mikrosistem

c) Mazosistem

d) Mezosistem

e) Korono sistem

Cevap : b) Mikrosistem
3- Modelleme sürecinin aşamaları sırasıyla hangisidir?

• Dikkat: • Akılda Tutma /Hatırlama: • Taklit: • Motivasyon
Cevap: Dikkat- Akılda Tutma /Hatırlama – Taklit- Motivasyon

Cevap :
4.

4 tane temel öz bakim becerisi vardır hangisi bu 4 temel beceri içinde değildir?

a) Bağımsız olarak yemek yeme

b) Kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçlarının bağımsız olarak karşılanması

c) Okuma yazma öğrenme

d) Temel ev işlerini yapabilme becerisi

e) Bağımsız olarak giyinme ve hazırlanma

Cevap : c) Okuma yazma öğrenme
5- Yaşam becerileri eğitiminin doğrudan katkıda bulunduğu söylenemez?

a) Temel eğitime

b) Genetik Faktörler

c) Cinsiyet eşitliğine

d) Demokrasiye

e) Çocuk bakımı ve korunmasına

Cevap : b) Genetik Faktörler
3- ……………..bilgi ve deneyimleri objektif bir biçimde analiz etme yeteneğidir.

Cevap : Eleştirel düşünme,
4-
I. Sosyal beceri eğitimi II. Ev Ödevi III.Cezalandırma Sosyal becerilerin kazandırılmasında izlenen yollar arasında yukarıdakilerden hangisi yoktur?a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız- III

d) I – II

e) I – II – III

Cevap : c) Yalnız- III
5- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin bileşenlerinden değildir?

a) Girişimcilik

b) Akıcılık ( yeni fikirler üretme ),

c) Esneklik ( kolayca perspektif kaydırılması ),

d) Özgünlük (yeni bir şeylerin kavranması),

e) Ayrıntılandırma ( değerler üzerine inşa edilmesi)

Cevap : a) Girişimcilik  ( Final – 2019 )
6- Orta çocukluk dönemindeki çocuklarla zorbalık hakkında konuşan bir öğretmen “Zorbalığa maruz kaldıklarında nasıl hissedileceğine vurgu yaparak, çocuklarla zorbalık hakkında konuşuyorsa” hangi becerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır?

Cevap : Empati ve bakış açısı alma
7- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuklarının öz yönetim becerilerinden biri olan “Problem çözmeyi öğretmenin” aşamaları doğru şekilde verilmiştir?

Cevap : • Problemi tanımlama
• Problemi çözebilmenin yolları bulma
• Her olası çözümün artılarını ve eksilerini belirleme
• En iyi seçim yapma
• Seçilen sonucu doğrulama
8- Küçük çocuklar için onlara seçim yapabilecekleri iki seçenek sunulabilir. Kahvaltıda krep mi? ya da tost mu istersin? gibi… 3 yaşındaki kızına soran bir anne karar verme destek önerilerinin hangisini desteklemektedir?

Cevap : Çocukların yaşlarına uygun karar vermesini sağlama
9-
I. Hafif zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarının artmasını sağlar. II. Umut verici bir öğretim yaklaşımı olarak kabul edilir. III.Ortak bir amaca ulaşmada birlikte çalışabilmeleri için çeşitli güç ve yetenekleri olan öğrencileri teşvik eder. IV.Küçük heterojen öğrenci gruplarının, bir faaliyet veya ödevi başarmada birlikte hareket ettikleri bir yöntemdir Yukarıda Özellikleri verilen öğretim yöntemi hangisidir?

Cevap : İş Birliğine dayalı Öğretim

Yaşam Becerileri 2019 Soruları

10- Gözlem ve taklit yoluyla yaşam becerilerinin öğretilebilir olduğunu savunan kuram hangisidir?

Cevap : Sosyal Öğrenme Kuramı
11- Okul öncesi dönemlerde çocuklara verilen eğitimlerde “Kedilere yemek verilmesi ve aşılanması” davranışı çocukların hangi özelliği kazanmasına katkı sağlar?

Cevap : Doğaya ve canlılara toleranslı olma
12- ……………., sosyal ilişkilerde amaçlara ulaşmak için bireyin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri bütünleştirme yeteneğidir

Cevap : Sosyal yeterlilik
13- Sosyal ve duygusal gelişimi etkileyen dışsal davranış problemine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

Cevap: Saldırganlık
14-
• Çalışmak istediği alanları oluşturmak• Para hakkında bilgi sahibi olmalarını beklemek

• Gençlerin farklı finansal konuları incelemelerini istemek

• Tasarruf hakkında bilgi vermek

• Kredi verme hakkında bilgilendirmek Ergenlik döneminde verilen bu bilgilere göre beklenen yaşam becerisi nedir?

Cevap : Finansal Okur Yazarlık
15- Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel öz bakım becerileri öğretilirken en çok kullanılan yöntem hangisidir?

a) Sözel olarak yardım

b) Kendisiyle baş başa bırakma

c) Görsel ipuçları

d) Rehberli uygulama

e) Teknolojiyi kullanarak öğretim

Cevap : d) Rehberli uygulama
16- Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda kullanılacak müdahale stratejilerinden değildir?

Cevap : Beyin Fırtınası

Yaşam Becerileri 2019 Soruları

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

 

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

 

Yaşam Becerileri ünite-14

Yaşam Becerileri ünite-14

1. “Yaşam becerileri her gün evde,okulda ve sosyal ortamlarında ihtiyaç duyulan beceriler olarak tanımlanır ve dört alana göre sınıflandırılır.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört alanın içerisinde değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Bağımsızlık

2. Zihinsel yetersizliği bulunan çocukların eğitimi için yapılması gereken en önemli ve öncelikli iş nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak

3. “....................genellikle ikiye ayrılır:öz bakım ve evde yaşam. Farlow ve Snell kişisel bakım becerilerini tuvalet, yemek yeme, giyinme ve tımar gibi kişisel hijyene hitap eden beceriler olarak tanımlanmaktadır.” Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Ev içi beceriler

4. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşam becerileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Okul kurallarına uyma

5. Öz bakım becerilerini öğretmek için en sık kullanılan yöntem hangisidir?

Correct! Wrong!

6. “Moon,..........“insanların eğlence,dinlenme,çeşitlendirme veya eğlence için katıldığı herhangi bir aktivite veya program” olarak tanımlar.” Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Boş zaman ve Rekreasyon

7. Boş zaman eğitiminin çeşitli amaçları vardır.Aşağıdakilerin hangisi bu amaçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak

8. “Market alışverişi,genel alışveriş,dışarıda yemek yeme,hizmetleri kullanma,seyahati amaç alanlarına göre hareket etme becerisidir.” Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Toplumda yaşam becerileri

9. “Ev içi,boş zaman/rekreasyon ve toplum becerileri alanlarıyla birlikte çeşitli yaşam becerileri bulunur.Bunlar;öz belirleme,güvenlik ve cinselliktir.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisi öz belirleme ile ilgili becerilerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Problem çözememe

10. “.....................eğitimi,okullarda sıklıkla tartışılan bir müfredat alanıdır ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi ile ilgili olarak genellikle göz ardı edilen bir alandır.Blanchett ve Wolfe biyolojik ve üreme,sağlık ve hijyen,ilişkiler ve kendini koruma ve savunma dâhil olmak üzere ele alınan dört alanı tanımlamıştır.” Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Cinsellik

Yaşam Becerileri ünite-14
14. Ünite Soruları
1. “Yaşam becerileri her gün evde,okulda ve sosyal ortamlarında ihtiyaç duyulan beceriler olarak tanımlanır ve dört alana göre
sınıflandırılır.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört alanın içerisinde değildir?
A) Ev içi
B) Bağımsızlık
C) Eğlence/boş zaman
D) Meslek
E) Topluluk

Cevap: B) Bağımsızlık
2. Zihinsel yetersizliği bulunan çocukların eğitimi için yapılması gereken en önemli ve öncelikli is nedir?
A) Uygun bir ortam hazırlamak
B) Çocuğun öğretmen seçimini sağlamak
C) Yapamadıklarına odaklanmak ve yapmasını sağlamak
D) Yaşam becerilerini kazanmasını beklemek
E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak

Cevap: E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak
3. “………………..genellikle ikiye ayrılır:öz bakım ve evde yaşam. Farlow ve Snell kişisel bakım becerilerini tuvalet, yemek
yeme, giyinme ve tımar gibi kişisel hijyene hitap eden beceriler olarak tanımlanmaktadır.”
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A) Rekreasyon(eğlence)
B) Toplumda yaşam becerileri
C) Ev içi beceriler
D) Meslek becerileri
E) Boş zaman becerileri

Cevap: C) Ev içi beceriler
4. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşam becerileri arasında değildir?
A) Okul kurallarına uyma
B) Tuvalet eğitimi
C) Yemek yeme eğitimi
D) Ev temizliği
E) Bahçe işleri

Cevap: A) Okul kurallarına uyma
Yaşam Becerileri ünite-14
5. Öz bakım becerilerini öğretmek için en sık kullanılan yöntem hangisidir?
A) Sözel olarak yardım
B) Kendisiyle baş başa bırakma
C) Görsel ipuçları
D) Rehberli uygulama
E) Teknolojiyi kullanarak öğretim

Cevap: D) Rehberli uygulama
6. “Moon,……….“insanların eğlence,dinlenme,çeşitlendirme veya eğlence için katıldığı herhangi bir aktivite veya
program” olarak tanımlar.”
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?
A) Toplumda yaşam becerileri
B) Ev içi yaşam becerileri
C) Okulda yaşam becerileri
D) Meslek becerileri
E) Boş zaman ve Rekreasyon

Cevap: E) Boş zaman ve Rekreasyon
7. Boş zaman eğitiminin çeşitli amaçları vardır.Aşağıdakilerin hangisi bu amaçlardan birisi değildir?
A) Boş zaman etkiliklere katılımı teşvik etmek
B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak
C) Öğrencilerin sahip olduğu boş zaman repertuarını genişletmek
D) Öğrencilerin akranlarıyla iletişim kurmasını sağlamak
E) Becerileri ve yeteneklerini keşfetmelerini aktif olarak sağlamak

Cevap: B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak
8. “Market alışverişi,genel alışveriş,dışarıda yemek yeme,hizmetleri kullanma,seyahati amaç alanlarına göre hareket etme
becerisidir.”
Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Meslek becerileri
B) Ev içi yaşam becerileri
C) Rekreasyon
D) Toplumda yaşam becerileri
E) Okulda yaşam becerileri

Cevap: D) Toplumda yaşam becerileri
Yaşam Becerileri ünite-14
9. “Ev içi,boş zaman/rekreasyon ve toplum becerileri alanlarıyla birlikte çeşitli yaşam becerileri bulunur.Bunlar;öz
belirleme,güvenlik ve cinselliktir.”
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi öz belirleme ile ilgili becerilerden birisi değildir?
A) Problem çözememe
B) Karar verme
C) Seçim yapma
D) Öz Farkındalık
E) Liderlik

Cevap: A) Problem çözememe
10. “…………………eğitimi,okullarda sıklıkla tartışılan bir müfredat alanıdır ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi
ile ilgili olarak genellikle göz ardı edilen bir alandır.Blanchett ve Wolfe biyolojik ve üreme,sağlık ve hijyen,ilişkiler ve kendini koruma
ve savunma dâhil olmak üzere ele alınan dört alanı tanımlamıştır.”
Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Toplumda yaşam becerileri
B) Güvenlik
C) Cinsellik
D) Meslek becerileri
E) Rekreasyon

Cevap: C) Cinsellik

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

Yaşam Becerileri ünite-13

Yaşam Becerileri ünite-13

1. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan çocukların özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Diğer çocuklar gibi normal gelişim gösterirler

2. “Zihinsel yetersizlik; ortalamanın altında bir işleyiş seviyesine sahip bir kişiyi ifade eder.” Bu tanımdan yola çıkarak I. Akademik performans II. Sosyal beceriler III. Dil becerileri Yukarıdaki alanlardan hangilerinin etkilenmesi beklenir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) I, II ve III

3. Caldarella ve Merrell’e göre sosyal beceriyi en çok temsil eden boyut hangi beceriyle ilgilidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Akran ilişkisel beceriler

4. “Zihinsel yetersizlikteki bilişsel zayıflıklar ve uyum sağlama güçlükleri,bu yetersizliğe sahip olan çocukların sosyal becerilerini etkilemektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Okuldaki akranlarıyla ilişki kurmasını sağlamak için aktif adımlar atmak

5. Yaşam becerileri genelde beş gruba ayrılır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Çocuğu yüksek fiyatlı aktivitelere katmak

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşam becerileri eğitimi için öğretim yöntemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Ebeveynin öğretimi

7. “........öğretim;öğrencilerin ders sırasında farklı etkinliklerde bulundukları bir öğretim yöntemidir." Tanıma göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) interaktif eğitim

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Akran Öğretimi doğru bir şekilde açıklanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Diğer öğrencilerin öğretim yardımcıları olarak katılımıdır

9. Aşağıdakilerin hangisi öğretim stratejileri içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Rehberin kendisinin yapması çocuğa yaptırmaması

10. “..............bireysel olarak öğrencinin gereksinimlerini ele alarak yaşam becerilerinin öğretimini geliştirmede yardımcı olan bir stratejidir.” Tanıma göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap:  E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı

Yaşam Becerileri ünite-13
13. Ünite Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan çocukların özelliklerinden biri değildir?
A) Gelişiminde aksama ve gecikmeler görülür
B) Özel ihtiyaçları olur
C) Yeteneklerini geliştirmek için özel işlem gerekir
D) Diğer çocuklar gibi normal gelişim gösterirler
E) iletişim kurmada problem yaşayabilirler

Cevap: D) Diğer çocuklar gibi normal gelişim gösterirler
2. “Zihinsel yetersizlik; ortalamanın altında bir işleyiş seviyesine sahip bir kişiyi ifade eder.”
Bu tanımdan yola çıkarak
I. Akademik performans
II. Sosyal beceriler
III. Dil becerileri
Yukarıdaki alanlardan hangilerinin etkilenmesi beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız II

Cevap: C) I, II ve III
3. Caldarella ve Merrell’e göre sosyal beceriyi en çok temsil eden boyut hangi beceriyle ilgilidir?
A) Akran ilişkisel beceriler
B) Romantik ilişkisel beceriler
C) Ebeveyn ilişkisel beceriler
D) Öğretmen-Öğrenci ilişkisel beceriler
E) Kardeş ilişkisel beceriler

Cevap: A) Akran ilişkisel beceriler
Yaşam Becerileri ünite-13
4. “Zihinsel yetersizlikteki bilişsel zayıflıklar ve uyum sağlama güçlükleri,bu yetersizliğe sahip olan çocukların sosyal becerilerini
etkilemektedir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranıştır?
A) Akranlarının onu dışlamalarına izin vermek
B) Okul günlerinin çoğu zamanını kaynak odalarında geçirmek
C) Sosyal becerileri öğrenme ve uygulama için erken dönemde vermemek
D) Öğretmen-Öğrenci ilişkisinde anlaşamamak
E) Okuldaki akranlarıyla ilişki kurmasını sağlamak için aktif adımlar atmak

Cevap: E) Okuldaki akranlarıyla ilişki kurmasını sağlamak için aktif adımlar atmak
5. Yaşam becerileri genelde beş gruba ayrılır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Öz bakım ve ev hayatı
B) Çocuğu yüksek fiyatlı aktivitelere katmak
C) Eğlence ve boş zaman
D) Mesleki beceriler
E) iletişim ve sosyal beceriler

Cevap: B) Çocuğu yüksek fiyatlı aktivitelere katmak
6. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşam becerileri eğitimi için öğretim yöntemlerinden değildir?
A) Kooperatif öğretim
B) interaktif öğretim
C) Ebeveynin öğretimi
D) Doğrudan öğretim
E) Akran öğretimi

Cevap: C) Ebeveynin öğretimi
Yaşam Becerileri ünite-13
7. “……..öğretim;öğrencilerin ders sırasında farklı etkinliklerde bulundukları bir öğretim yöntemidir.”
Tanıma göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Doğrudan öğretim
B) işbirliğine dayalı eğitim
C) Takım eğitimi
D) interaktif eğitim
E) Akran eğitimi

Cevap: D) interaktif eğitim
8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Akran Öğretimi doğru bir şekilde açıklanmıştır?
A) Diğer öğrencilerin öğretim yardımcıları olarak katılımıdır
B) Öğrencilerin yüksek not almak için rekabet etmeyip işbirliği yaptığı öğretimdir
C) Öğrencilere bireysel olarak ihtiyaçlarına bağlı olarak verilen eğitimdir
D) Öğrencilerin ders sırasında farklı etkinliklerde bulundukları bir öğretimdir
E) Personeller uzmanlık alanlarını birim içindeki öğrencilere öğretmek için birleştirirler

Cevap: A) Diğer öğrencilerin öğretim yardımcıları olarak katılımıdır
9. Aşağıdakilerin hangisi öğretim stratejileri içerisinde yer almaz?
A) Modelleme
B) Rehberin kendisinin yapması çocuğa yaptırmaması
C) Uygulamalı davranış analizi
D) Görev analizi
E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı

Cevap: B) Rehberin kendisinin yapması çocuğa yaptırmaması
10. “…………..bireysel olarak öğrencinin gereksinimlerini ele alarak yaşam becerilerinin öğretimini geliştirmede
yardımcı olan bir stratejidir.”
Tanıma göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Görev analizi
B) Uygulamalı davranış analizi
C) Modelleme
D) Yapılandırılmış öğretim
E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı

Cevap:  E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

Yaşam Becerileri ünite-12

Yaşam Becerileri ünite-12

1. Aşağıdaki becerilerden hangisi ergenlik dönemine ait yaşam becerileri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Kaygılanma durumu

2. “Etkili veya uyarlamalı problem çözme ilke ve tekniklerini mantıklı,kasıtlı,sistematik ve becerikli bir uygulama olarak tanımlayan yapıcı bir problem çözme biçimidir Yukarıda tanımı verilen problem çözme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Akılcı Problem Çözme

3. “...........basit olarak olumsuz yaşam deneyimlerinden veya krizlerinden geri dönme ve kendini gerçekleştirme yolunda çaba göstermeye devam etme olarak tanımlanan bir kavramdır. “ Yukarıdaki boşluk bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Dayanıklılık

4. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan özelliklerden hangisi yakın ilişki kurma becerisine sahip ergenlerde görülmez?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Günlük hayatta daha pasif davranışlar sergilerler

5. .Planlanmamış hamilelik II. Madde bağımlılığı III. HIV enfeksiyonu riski IV. İntihar girişimi Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki durumlardan hangisiyle daha fazla ilişkilendirilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Romantik ilişkilerde yaşanan şiddet ve istismar

6. Duygu düzenleme problemi en fazla hangi gelişim döneminde görülür?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Ergenlik dönemi

7. I.Hedef belirleme II. Karar verme III. Kariyerplanlama Ergenlerin karşılaştığı en büyük zorluk eğitimden işgücü piyasasına geçiştir.Bu geçiş için yukarıdaki maddeler nasıl sıralanmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap: B) II, I ve III

8. “Bilgi teknolojilerinin aşırı kullanımı nedeniyle sağlığa yönelik çeşitli tehditler vardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Gençlerin sosyal aktifliğini arttırma

9. Liderlik pozisyonuna sahip öğrencilerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

Cevap: B) içe kapanıklık

10. Finansal okuryazarlığı geliştirmek amacıyla uygun eğitim programları oluşturmak için öncelikle ne gereklidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Çalışmak istediği alanları oluşturmak

Yaşam Becerileri ünite-12
12. Ünite Soruları
1. Aşağıdaki becerilerden hangisi ergenlik dönemine ait yaşam becerileri arasında yer almaz?
A) Psikolojik dayanıklılık
B) Teknoloji kullanımı
C) Kaygılanma durumu
D) Sosyal problem çözme
E) Romantik ilişkiler

Cevap: C) Kaygılanma durumu
2. “Etkili veya uyarlamalı problem çözme ilke ve tekniklerini mantıklı,kasıtlı,sistematik ve becerikli bir uygulama olarak
tanımlayan yapıcı bir problem çözme biçimidir
Yukarıda tanımı verilen problem çözme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumsuz problem yönelimi
B) Dürtüsellikstili
C) Kaçınma stili
D) Negatif problem yönelimi
E) Akılcı Problem Çözme

Cevap: E) Akılcı Problem Çözme
3. “………..basit olarak olumsuz yaşam deneyimlerinden veya krizlerinden geri dönme ve kendini gerçekleştirme
yolunda çaba göstermeye devam etme olarak tanımlanan bir kavramdır. “
Yukarıdaki boşluk bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Özgüven
B) Dayanıklılık
C) Liderlik
D) Öz farkındalık
E) Adaptasyon

Cevap: B) Dayanıklılık
4. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan özelliklerden hangisi yakın ilişki kurma becerisine sahip ergenlerde görülmez?
A) Okula daha fazla ilgi duyarlar
B) Akademik olarak daha iyi performans gösterirler.
C) Günlük hayatta daha pasif davranışlar sergilerler
D) Sosyal olarak daha iyi uyum sağlarlar
E) Ebeveynleriyle ve akranlarıyla güçlü ilişkiler kurarlar

Cevap: C) Günlük hayatta daha pasif davranışlar sergilerler
Yaşam Becerileri ünite-12
5. .Planlanmamış hamilelik
II. Madde bağımlılığı
III. HIV enfeksiyonu riski
IV. İntihar girişimi
Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki durumlardan hangisiyle daha fazla ilişkilendirilebilir?
A) Akran ilişkilerinde yaşanan problemler
B) Aile içi çatışma
C) Okuldaki akademik başarısızlık
D) Ebeveyn çocuk geçimsizliği
E) Romantik ilişkilerde yaşanan şiddet ve istismar

Cevap: E) Romantik ilişkilerde yaşanan şiddet ve istismar
6. Duygu düzenleme problemi en fazla hangi gelişim döneminde görülür?
A) Ergenlik dönemi
B) ilk çocukluk dönemi
C) Yetişkinlik dönemi
D) ikinci çocukluk dönemi
E) Gençlik dönemi

Cevap: A) Ergenlik dönemi
7. I.Hedef belirleme
II. Karar verme
III. Kariyerplanlama
Ergenlerin karşılaştığı en büyük zorluk eğitimden işgücü piyasasına geçiştir.Bu geçiş için yukarıdaki maddeler nasıl sıralanmalıdır?
A) I, III ve II
B) II, I ve III
C) I, II ve III
D) III, I ve II
E) III, II ve I

Cevap: B) II, I ve III
8. “Bilgi teknolojilerinin aşırı kullanımı nedeniyle sağlığa yönelik çeşitli tehditler vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden birisi değildir?
A) Zorbalık
B) Hareketsiz davranış
C) Düzensiz beslenme
D) Gençlerin sosyal aktifliğini arttırma
E) Tütün ve alkol reklamlarına maruz kalma

Cevap: D) Gençlerin sosyal aktifliğini arttırma
Yaşam Becerileri ünite-12
9. Liderlik pozisyonuna sahip öğrencilerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A) Eğitim katılımı
B) içe kapanıklık
C) Kariyer gelişimi
D) Kültürel katılım
E) Öz farkındalık

Cevap: B) içe kapanıklık
10. Finansal okuryazarlığı geliştirmek amacıyla uygun eğitim programları oluşturmak için öncelikle ne gereklidir?
A) Çalışmak istediği alanları oluşturmak
B) Para hakkında bilgi sahibi olmalarını beklemek
C) Gençlerin farklı finansal konuları incelemelerini istemek
D) Tasarruf hakkında bilgi vermek
E) Kredi verme hakkında bilgilendirmek

Cevap: A) Çalışmak istediği alanları oluşturmak

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

 

 

 

 

Yaşam Becerileri ünite-11

Yaşam Becerileri ünite-11

1. "Bireyin vücudu hızla büyümeye başlar, beden ve beden şekli değişir, bu da bazı kişilerin bedenlerinde rahatsızlık hissetmelerine neden olur” tanımı aşağıda verilen dönemlerden hangisi için yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Ergenlik dönemi

2. Ergen kötü kararlar almanın sonucunda riskli ve sağlıktan ödün verici davranışlara maruz kalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu risk kategorisinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Psikolojik dayanıklılık

3. Yaşam becerilerini “üç alanın dengelenmesi için tasarlanmış bir davranış değişikliği ya da davranış geliştirme yaklaşımı” olarak tanımlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) UNICEF

4. Yaşam becerileri okul temelli program, destekleyici bir öğrenme ortamında olmalıdır. Okuldaki tüm ergenler için geçerli olmalıdır. Eğitim, ......... yaş grubunda olan çocuk ve ergenleri kapsamalıdır. Yukarıda verilen tanıma göre noktalı yere gelebilecek en doğru yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 10-18

5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine ait temel yaşam becerileri arasından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Mizaç

6. Empatik eğilim, .......... empati ve ............ empati olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boşluklara gelebilecek en doğru kelimeler aşağıdakilerden hangisindedir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Bilişsel- Duygusal

7. Aşağıdakilerden hangisi affedici bir insan da bulunan özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) inatlaşır

8. Yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bir ergen; I. Alternatif düşünce sistemleri içinde açık birşekilde düşünür II. Varsayımları, sonuçları ve pratik sonuçları gerektiği gibi kabul eder III. Varsayımları, sonuçları ve pratik sonuçları gerektiği gibi değerlendirir IV. Karmaşık sorunlara çözüm bulmada diğerleriyle etkili iletişim kurar Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Hepsi

9. I. Problemle yüzleşmek II. Kararları uygulamak ve olası sonuçları değerlendirme III. Problemi belirlemek IV. Alternatif eylem planlarının olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak kararlar almak V. Çözüm için alternatifler üretmek Problem çözmenin doğru aşamaları aşağıdaki sıralamalardan hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) I,III,V,IV,II

10. Sorunların belirlenmesi, 1. Alternatifleri daha iyi değerlendirebilmek için bilgi toplama 2. Her kararın olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak 3. Alternatiflerin üretilmesi 4. Alternatiflerle ilgili verilerin değerlendirilmesi 5. Uygun alternatifin belirlenmesi 6. Verilen kararı uygulamak ve sonuçları gerekli planları yaparak değerlendirmek Yukarıda numaralandırılmış karar vermede birbirlerini takip eden süreç aşamalarından hangi ikisi yer değiştirir ise sıralama doğru olur?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 2 ve 4

Yaşam Becerileri ünite-11

 

11. Ünite Soruları
1. “Bireyin vücudu hızla büyümeye başlar, beden ve beden şekli değişir, bu da bazı kişilerin bedenlerinde rahatsızlık hissetmelerine
neden olur” tanımı aşağıda verilen dönemlerden hangisi için yapılmıştır?
A) Orta çocukluk
B) Ergenlik dönemi
C) Bebeklik dönemi
D) ilkokul dönemi
E) Okul Öncesi dönem

Cevap: B) Ergenlik dönemi
2. Ergen kötü kararlar almanın sonucunda riskli ve sağlıktan ödün verici davranışlara maruz kalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
bu risk kategorisinden biri değildir?
A) Uyuşturucu ve alkol kullanımı
B) Korunmasız cinsellik, ergen hamileliği ve ergen ebeveynlik
C) Okul başarısızlığı ve okulu bırakma
D) Psikolojik dayanıklılık
E) Suçluluk, suç ve şiddet

Cevap: D) Psikolojik dayanıklılık

 

 

3. Yaşam becerilerini “üç alanın dengelenmesi için tasarlanmış bir davranış değişikliği ya da davranış geliştirme yaklaşımı” olarak
tanımlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) UNICEF
B) Yeşilay
C) TURDİAB
D) WHO
E) FEV

Cevap: A) UNICEF
4. Yaşam becerileri okul temelli program, destekleyici bir öğrenme ortamında olmalıdır. Okuldaki tüm
ergenler için geçerli olmalıdır. Eğitim, yaş grubunda olan çocuk ve ergenleri kapsamalıdır.
Yukarıda verilen tanıma göre noktalı yere gelebilecek en doğru yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10-15
B) 9-12
C) 10-18
D) 11-16
E) 13-19

Cevap: C) 10-18
5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine ait temel yaşam becerileri arasından biri değildir?
A) Öz farkındalık
B) Empati
C) Affetme
D) Yaratıcı düşünme
E) Mizaç

Cevap: E) Mizaç
Yaşam Becerileri ünite-11

 

6. Empatik eğilim, empati ve empati olmak üzere iki boyutta ele alınabilir.
Yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boşluklara gelebilecek en doğru kelimeler aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Sosyal- Duygusal
B) Bilişsel – Dil
C) Motor- Bilişsel
D) Bilişsel- Duygusal

Cevap: D) Bilişsel- Duygusal
7. Aşağıdakilerden hangisi affedici bir insan da bulunan özelliklerden biri değildir?
A) Merhametlidir
B) inatlaşır
C) Kin tutmaz
D) ikinci şans verir
E) Empatik yaklaşır

Cevap: B) inatlaşır
Yaşam Becerileri ünite-11
8. Yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bir ergen;
I. Alternatif düşünce sistemleri içinde açık birşekilde düşünür
II. Varsayımları, sonuçları ve pratik sonuçları gerektiği gibi kabul eder
III. Varsayımları, sonuçları ve pratik sonuçları gerektiği gibi değerlendirir
IV. Karmaşık sorunlara çözüm bulmada diğerleriyle etkili iletişim kurar Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerini
gerçekleştirir?
A) Yalnız I
B) 1,11 ve IV
C) 11,111 ve IV
D) İve III
E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi

 

 

9. I. Problemle yüzleşmek
II. Kararları uygulamak ve olası sonuçları değerlendirme
III. Problemi belirlemek
IV. Alternatif eylem planlarının olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak kararlar almak
V. Çözüm için alternatifler üretmek
Problem çözmenin doğru aşamaları aşağıdaki sıralamalardan hangisinde verilmiştir?
A) I,III,V,IV,II
B) II,I,III,V,IV
C) 1,11,III,IV,V
D) 1,11,IV,III,V
E) III,I,II,V,IV

Cevap: A) I,III,V,IV,II
10. Sorunların belirlenmesi,
1. Alternatifleri daha iyi değerlendirebilmek için bilgi toplama
2. Her kararın olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak
3. Alternatiflerin üretilmesi
4. Alternatiflerle ilgili verilerin değerlendirilmesi
5. Uygun alternatifin belirlenmesi
6. Verilen kararı uygulamak ve sonuçları gerekli planları yaparak değerlendirmek
Yukarıda numaralandırılmış karar vermede birbirlerini takip eden süreç aşamalarından hangi ikisi yer değiştirir ise sıralama doğru olur?
A) 5 ve 6
B) 2 ve 2
C) 2 ve 4
D) 3 ve 5
E) 5 ve 7

Cevap: C) 2 ve 4

 

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

 

 

 

Yaşam Becerileri Ünite-10

Yaşam Becerileri Ünite-10

1. I. Seçenekler için sonuçları tanıma II. Sonuçların olasılığını değerlendirme III. Önceki adımlara dayanarak bir karar verme IV. Seçenekleri belirleme V. Sonuçları düşünme1-Mantıksal kararlar verebilmek için yukarıda karışık şekilde numaralandırılmış maddelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) IV,I,V,II,III

2. Aşağıdakilerden hangisi hem erken çocukluk hem de orta çocukluk döneminde utangaçlığın neden olduğu durumlardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Sosyal etkileşim eksikliği

3. Orta çocukluk döneminde sosyal problem çözme stratejileri aşağıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Hepsi

4. Çocuklar düşüncelerinin duygularını nasıl etkilediklerinin farkına ne zaman varırlar?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 7 yaş

5. Çocukların duyguları anlama ve ifade etme becerilerini desteklemek için; • Çocuklara uygun model olunmalıdır • Endişelerini anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olunmalı • Duygularını sanat, müzik, dans ya da hareket yoluyla ifade etmeleri sağlanmalı • Bilinçli farkındalık (Mindfullness) teknikleri kullanılmamalı Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

6. Çocukların toplumsal bağlılıklarının geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Geleneksel ve kültürel etkinliklerden bağımsız olmak

7. Orta çocukluk döneminin başlangıcında, çoğu çocuğun temel bir cümle yapısı kavrayışı vardır. Büyüdükçe dilin karmaşıklığını ve nüansını daha iyi anlarlar. Karşılaştırmalı kelimeleri kullanmayı öğrenirler, sözler gibi belirli kelimeleri ifade ederler ve pasif sesi kullanmaya başlarlar………...yaşları arasında, çocuklar genellikle çift anlamlara bağlı konuşmaya, söz ve şaka figürlerini kullanmaya başlarlar. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun yaş aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunur?

Correct! Wrong!

Cevap: A) 8-10

8. Çocukların teknolojiyi güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamak için yapılması gereken aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Çocukların dengeli bir yaşam sürdürmeleri için ve “çevrimdışı” aktivitelerle yani yüz yüze sosyal zaman geçirmeleri ve oyun oynamaları için teşvik edilmelidir

9. " Çocukların dayanıklılığını geliştirmek için iki önemli faktör ele alınmalıdır. Bunlar; çocuğun……..ve…………..’dir” Yukarıda verilen boşlukları tanıma en uygun şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Kurallar çocuk tarafından oluşturulmalı, ebeveyn kurallara dâhil olmamalıdır

10. Aşağıdakilerden hangisi çocukların empati ve bakış açısı alma becerilerini desteklemez?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Çocukların eylemlerinin başkalarının düşüncelerini ve duygularını nasıl etkilemeyeceği belirtilmelidir

Yaşam Becerileri Ünite-10
10. Ünite Soruları
1.
I. Seçenekler için sonuçları tanıma
II. Sonuçların olasılığını değerlendirme
III. Önceki adımlara dayanarak bir karar verme
IV. Seçenekleri belirleme
V. Sonuçları düşünme1-Mantıksal kararlar verebilmek için yukarıda karışık şekilde numaralandırılmış maddelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) IV,III,V,1,11
B) 1,11,III,IV,V
C) IV,1,111,II,V
D) IV,I,V,II,III
E) l,V,lll,IV,ll

Cevap: D) IV,I,V,II,III
2. Aşağıdakilerden hangisi hem erken çocukluk hem de orta çocukluk döneminde utangaçlığın neden olduğu durumlardan biridir?

A) Sosyal etkileşim eksikliği

B) Yüksek benlik saygısı

C) Özgüvenin gelişmiş olması

D) Düşük seviyede stres

E) Empati becerisinin gelişmiş olması

Cevap: A) Sosyal etkileşim eksikliği
3. Orta çocukluk döneminde sosyal problem çözme stratejileri aşağıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır?
A) Mizaç
B) Çocuğun Yaşı
C) Akranlarıyla geçirilen zaman miktarı
D) Çocuğun Cinsiyeti
E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi
4. Çocuklar düşüncelerinin duygularını nasıl etkilediklerinin farkına ne zaman varırlar?
A) 8-11 yaş
B) 9-12 yaş
C) 7 yaş
D) 7-9 yaş
E) 9 yaş ve üzeri

Cevap: C) 7 yaş
5. Çocukların duyguları anlama ve ifade etme becerilerini desteklemek için;
• Çocuklara uygun model olunmalıdır
• Endişelerini anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olunmalı
• Duygularını sanat, müzik, dans ya da hareket yoluyla ifade etmeleri sağlanmalı
• Bilinçli farkındalık (Mindfullness) teknikleri kullanılmamalı Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi yapılmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Hepsi

Cevap: C) 3
Yaşam Becerileri Ünite-10
6. Çocukların toplumsal bağlılıklarının geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun aile içi sosyal sorumluluklar, vermek,

B) Geleneksel ve kültürel etkinliklerden bağımsız olmak
C) Saygılı davranmaya, dostluklara değer vermeyi öğretmek
D) Kişilerarası ilişkilerde duyguların rolü hakkında konuşmak
E) Arkadaşları ve iyi bir arkadaş olmanın önemi hakkında konuşmak

Cevap: B) Geleneksel ve kültürel etkinliklerden bağımsız olmak

 

7. Orta çocukluk döneminin başlangıcında, çoğu çocuğun temel bir cümle yapısı kavrayışı vardır. Büyüdükçe dilin karmaşıklığını
ve nüansını daha iyi anlarlar. Karşılaştırmalı kelimeleri kullanmayı öğrenirler, sözler gibi belirli kelimeleri
ifade ederler ve pasif sesi kullanmaya başlarlar…………yaşları arasında, çocuklar genellikle çift anlamlara bağlı
konuşmaya, söz ve şaka figürlerini kullanmaya başlarlar.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun yaş aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunur?

A) 8-10
B) 10-12
C) 9-11
D) 7-8
E) 10-11

Cevap: A) 8-10
8. Çocukların teknolojiyi güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamak için yapılması gereken aşağıdaki hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?

A) Çocukların teknoloji kullanımı ile ilgili herhangi bir süre bulunmamalıdır
B) Ebeveyn kontrolü sağlamaya ihtiyaç yoktur
C) Teknoloji kullanımı sırasında çocuklar rahat bırakılmalıdır
D) Çocukların dengeli bir yaşam sürdürmeleri için ve “çevrimdışı” aktivitelerle yani yüz yüze sosyal zaman geçirmeleri ve oyun oynamaları için teşvik edilmelidir
E) Kurallar çocuk tarafından oluşturulmalı, ebeveyn kurallara dâhil olmamalıdır

Cevap: D) Çocukların dengeli bir yaşam sürdürmeleri için ve “çevrimdışı” aktivitelerle yani yüz yüze sosyal zaman geçirmeleri ve oyun oynamaları için teşvik edilmelidir
9. ” Çocukların dayanıklılığını
geliştirmek için iki önemli faktör ele alınmalıdır. Bunlar; çocuğun……..ve…………..’dir”
Yukarıda verilen boşlukları tanıma en uygun şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal beceriler-Empati
B) Genetik-Biyolojik faktörler
C) Özerklik-Bağımsızlık duygusu
D) Güven-Öz yeterlilik
E) Bireysel özellik-Çevresi

Cevap: E) Kurallar çocuk tarafından oluşturulmalı, ebeveyn kurallara dâhil olmamalıdır
Yaşam Becerileri Ünite-10
10. Aşağıdakilerden hangisi çocukların empati ve bakış açısı alma becerilerini desteklemez?
A) Çocukların eylemlerinin başkalarının düşüncelerini ve duygularını nasıl etkilemeyeceği belirtilmelidir
B) Ebeveynler ve öğretmenler çocukların ve başkalarının duygularını önemsediklerini göstermelidir
C) Kendilerinin ve akranların sosyal dışlanması ve sosyal adalet meseleleri hakkında düşünmeleri ve insanların farklı bakış açıları
olduğu fark etmeleri sağlanmalıdır
D) Çocuklarla arkadaşlarının ve aile üyelerinin ihtiyaçları, duyguları ve arzuları hakkında konuşulmalıdır
E) Zorbalığa maruz kaldıklarında nasıl hissedileceğine vurgu yaparak, çocuklarla zorbalık hakkında konuşulmalıdır

Cevap: A) Çocukların eylemlerinin başkalarının düşüncelerini ve duygularını nasıl etkilemeyeceği belirtilmelidir

 

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

 

 

Yaşam Becerileri Ünite-9

Yaşam Becerileri Ünite-9

1. Piaget’e göre somut işlemler dönemi hangi yaşlar arasındadır?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 7-11

2. Çocukların liderlik, benlik saygısı, iletişim becerileri, problem çözme becerileri gibi yaşam becerilerini kazandırmak en uygun dönem hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Orta Çocukluk

3. Aşağıdakilerden hangisi Füsun Akkök’ün ilköğretimdeki sosyal becerileri için yaptığı tanımlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Sosyal beceri eğitimleri

4. Aşağıdakilerden hangisi orta çocukluk döneminde desteklenmesi gereken yaşam becerileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Sınavlara hazırlanma

5. Stres sonucunda hissedilen duygular aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Özgüven eksikliği, Utanç, Öfke, Kimseye güvenmeme

6. "Zorbalık davranışlarını gösteren çocukların akranları tarafından kabul edilmeyeceği ve sosyal ve duygusal gelişim alanlarına zararları hakkında konuşulmalıdır” maddesi hangi yaşam becerisi maddelerinden birisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Çatışma çözme becerisi

7. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığı önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Çocukların okullardaki internet laboratuarları yerine denetimsiz internet cafeler kullanmaları teşvik edilmelidir.

8. Sosyal becerilerin kazandırılmasında izlenen yollar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Eleştirel düşünme

9. Çocuklarda iletişim becerilerinin desteklenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Çocuklar iletişim kurduklarında dinlenmeli ve söylediklerine, anlattıklarına ilgi gösterilmelidir

10.Çocukların arkadaşlık ilişkilerinin desteklenmesi için aşağıda numaralandırılmış maddelerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır? I. Farklı arkadaş türlerini ve arkadaş gruplarını keşfetmeleri desteklenmelidir. II. Çocuklara sağlıklı ilişki davranışıyla model olunmalıdır. III. Uygunsuz, sağlıksız veya kötü niyetli bir ilişkinin farkında veya bir parçası olduklarında bir yetişkinle konuşmamaları gerektiğini belirtilmelidir. IV. Çocuklarla arkadaşlık şiddeti hakkında konuşulmalıdır.

Correct! Wrong!

Cevap: C) I, II ve IV

9. Ünite Soruları
1. Piaget’e göre somut işlemler dönemi hangi yaşlar arasındadır?
A) 5-6
B) 7-8
C) 7-11
D) 9-10
E) 8-9

Cevap: C) 7-11
2. Çocukların liderlik, benlik saygısı, iletişim becerileri, problem çözme becerileri gibi yaşam becerilerini kazandırmak en uygun
dönem hangisidir?
A) Somut işlemler Dönemi
B) Orta Çocukluk
C) ilkokul dönemi
D) Üniversite
E) Okul öncesi

Cevap: B) Orta Çocukluk
3. Aşağıdakilerden hangisi Füsun Akkök’ün ilköğretimdeki sosyal becerileri için yaptığı tanımlardan biri değildir?
A) Grupla bir işi yürütme beceriler
B) ilişkiyi başlatma ve yürütme becerileri
C) Duygulara yönelik beceriler
D) Sosyal beceri eğitimleri
E) Problem çözme ve plan yapma becerileri

Cevap: D) Sosyal beceri eğitimleri
4. Aşağıdakilerden hangisi orta çocukluk döneminde desteklenmesi gereken yaşam becerileri arasında değildir?
A) Stresle baş edebilme
B) Çatışma çözme
C) iletişim becerileri
D) Arkadaşlık ilişkileri
E) Sınavlara hazırlanma

Cevap: E) Sınavlara hazırlanma
5. Stres sonucunda hissedilen duygular aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özgüven eksikliği, Utanç, Öfke, Kimseye güvenmeme
B) Kaygı, Saldırganlık, Üzüntü, Kendini yetersiz hissetme
C) Öfke, Güvensizlik, Kaygı, Alınganlık
D) Endişe, Korku, Öfke, Özgüven eksikliği
E) Karamsarlık, Saldırganlık, Kaygı, Utanç

Cevap: A) Özgüven eksikliği, Utanç, Öfke, Kimseye güvenmeme
Yaşam Becerileri Ünite-9
6. “Zorbalık davranışlarını gösteren çocukların akranları tarafından kabul edilmeyeceği ve sosyal ve duygusal gelişim alanlarına
zararları hakkında konuşulmalıdır” maddesi hangi yaşam becerisi maddelerinden birisidir?
A) ilişki kurma becerisi
B) Çatışma çözme becerisi
C) Stresle baş edebilme becerisi
D) Liderlik
E) Siber Zorbalıktan kendisi koruma

Cevap: B) Çatışma çözme becerisi
7. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığı önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) internet ve cep telefonu kullanma konusunda çocuklar eğitilmelidir.
B) Çocukların okullardaki internet laboratuarları yerine denetimsiz internet cafeler kullanmaları teşvik edilmelidir.
C) Çocuklar Ve ebeveynleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocuklar tarafından kullanımı hakkında bilgilendirmelidir.
D) Ebeveynler fark ettikleri olumsuzları rehberlik servisiyle ve idareyle işbirliği içinde gidermeye çalışmalıdırlar.
E) Öğretmenler, çocuklarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda etiksel bir anlayış geliştirmelerine yardımcı
olmalıdırlar.

Cevap: B) Çocukların okullardaki internet laboratuarları yerine denetimsiz internet cafeler kullanmaları teşvik edilmelidir.
8. Sosyal becerilerin kazandırılmasında izlenen yollar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sosyal beceri eğitimi
B) Davranışsal prova
C) Geri bildirim verme
D) Eleştirel düşünme
E) Ev Ödevi

Cevap: D) Eleştirel düşünme
Yaşam Becerileri Ünite-9
9. Çocuklarda iletişim becerilerinin desteklenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) iletişim ebeveyn tarafından başlatılmalıdır
B) Çocuklar ile konuşulurken sen dili ile konuşulmalıdır
C) Çocukların soru sormaları engellenmeli problemi kendisinin çözmesi sağlanmalıdır
D) iletişim sırasında ebeveynin fikirleri dikkate alınmalıdır
E) Çocuklar iletişim kurduklarında dinlenmeli ve söylediklerine, anlattıklarına ilgi gösterilmelidir

Cevap: E) Çocuklar iletişim kurduklarında dinlenmeli ve söylediklerine, anlattıklarına ilgi gösterilmelidir
10.Çocukların arkadaşlık ilişkilerinin desteklenmesi için aşağıda numaralandırılmış maddelerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
I. Farklı arkadaş türlerini ve arkadaş gruplarını keşfetmeleri desteklenmelidir
II. Çocuklara sağlıklı ilişki davranışıyla model olunmalıdır
III. Uygunsuz, sağlıksız veya kötü niyetli bir ilişkinin farkında veya bir parçası olduklarında bir yetişkinle konuşmamaları
gerektiğini belirtilmelidir
IV. Çocuklarla arkadaşlık şiddeti hakkında konuşulmalıdır
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) Hepsi

Cevap: C) I, II ve IV

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

 

Yaşam Becerileri ünite-8

Yaşam Becerileri ünite-8

1. Bireyin sosyal ilişkilerde amaçlara ulaşmak için bireyin duygusal ve davranışsal özelliklerini birleştiren kavram nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Sosyal yeterlilik

2. Çatışma ve çözme yöntemlerini ve davranışlarını öğretmek için hangi yöntem kullanılır?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Proaktif davranış

3. Empati bileşenlerinden duyguları anlama bileşeni hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Bilişsel bileşen

4. Çocuklar kaç yaşından sonra başkalarının duygularının kendi duygularından farklı olduğunu anlamaya başlarlar?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 2-3 yaş

5. Öz düzenleme hangi dönemde geliştirilen bir beceridir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Okul öncesi dönemi

6. Tek taraflı saygı hangi dönemde gelişmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Erken çocukluk

7. Paylaşma ve yardımlaşma davranışlı hangi yaş grubunda ortaya çıkmamışsa bir sorun olduğu görülür?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 18 aylık

8. Çocuklar kaç yaşına geldiklerinde farklılıkların sebeplerini daha iyi anlarlarve bu durumu değişim olduğunu kabullenirler?

Correct! Wrong!

Cevap: B) 2-6 yaş

9. Yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kazanmada kritik olan dönem hangi yaş aralığındadır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) 6 yaş

10. Aşağıdakilerden hangisi günlük sınıf rutinlerinden empatiyi desteklemeye yönelik süreçlerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Beslenme zamanı

8. Ünite Soruları
1. Bireyin sosyal ilişkilerde amaçlara ulaşmak için bireyin duygusal ve davranışsal özelliklerini birleştiren kavram nedir?
A) Öz yeterlilik
B) Sosyal yeterlilik
C) Öz düzenleme
D) Sosyal öğrenme
E) Duygusal öğrenme

Cevap: B) Sosyal yeterlilik
2. Çatışma ve çözme yöntemlerini ve davranışlarını öğretmek için hangi yöntem kullanılır?
A) Bilişsel davranış
B) Sosyal davranış
C) Proaktif davranış
D) Prososyal davranış
E) Duygusal davranış

Cevap: C) Proaktif davranış
3. Empati bileşenlerinden duyguları anlama bileşeni hangisidir?
A) Duyuşsal bileşen
B) Duygusal bileşen
C) Bilişsel bileşen
D) Sosyal bileşen
E) Prososyal davranış
Cevap: C) Bilişsel bileşen
4. Çocuklar kaç yaşından sonra başkalarının duygularının kendi duygularından farklı olduğunu anlamaya başlarlar?
A) 4 yaş
B) 5-6 yaş
C) 2-3 yaş
D) 2 yaş
E) 2-4 yaş
Cevap: C) 2-3 yaş

Yaşam Becerileri ünite-8
5. Öz düzenleme hangi dönemde geliştirilen bir beceridir?
A) Ergenlik dönemi
B) Bebeklik dönemi
C) Orta çocukluk dönemi
D) Okul öncesi dönemi
E) Oyun dönemi(3-6)yaş

Cevap: D) Okul öncesi dönemi
6. Tek taraflı saygı hangi dönemde gelişmektedir?
A) Bebeklik dönemi
B) Orta çocukluk dönemi
C) ilk çocukluk (oyun ) dönemi
D) Erken çocukluk
E) Okul dönemi

Cevap: D) Erken çocukluk
7. Paylaşma ve yardımlaşma davranışlı hangi yaş grubunda ortaya çıkmamışsa bir sorun olduğu görülür?
A) 2-3 yaş
B) 24 aylık
C) 18 aylık
D) 4 yaş
E) 1 yaş

Cevap: C) 18 aylık
8. Çocuklar kaç yaşına geldiklerinde farklılıkların sebeplerini daha iyi anlarlarve bu durumu değişim olduğunu kabullenirler?
A) 5-6 yaş
B) 2-6 yaş
C) 3 yaş
D) 1-2 yaş
E) 1,5 yaş

Cevap: B) 2-6 yaş
9. Yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kazanmada kritik olan dönem hangi yaş aralığındadır?
A) 3-5 yaş
B) 2-3 yaş
C) 3-4 yaş
D) 2,5 yaş
E) 6 yaş

Cevap: E) 6 yaş
10. Aşağıdakilerden hangisi günlük sınıf rutinlerinden empatiyi desteklemeye yönelik süreçlerden değildir?
A) Tümevarımsal disiplin
B) Beslenme zamanı
C) Hayvanlar
D) Oyunlar ve faaliyetler
E) Oyun ve rol oynama

Cevap: B) Beslenme zamanı

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU