SEGEM Hazırlık Testi-10

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Correct! Wrong!

b) 2 sene

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

c) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acentelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Levhaya kayıt olmaları zorunluluğu vardır

5. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun sigorta acenteliği ile ilgili olarak uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

b) Sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı olduğu durumlarda ayıplı hizmetlerden sigorta acentesi de sorumludur.

6. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

Correct! Wrong!

a) Acentelik yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir.

7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta acentesi ve broker

8. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

Correct! Wrong!

a) TOBB

9. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

Correct! Wrong!

b) Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya

10. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

Correct! Wrong!

b) 15 iş günü

11. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyecekleri teminatın miktarını belirlemeye kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

d) Taraflar serbestçe belirler

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

13. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

14. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz? Not: TL cinsindedn değer sorularının doğru cevaplarının zamanla değişebileceğini dikkate alınız. (Doğru cevabı değişmiş olabileceğindend https://www.segem.org.tr i ziyaret etmenizi öneririz)

Correct! Wrong!

c) 25.000 TL (Doğru cevabı değişmiş olabileceğindend https://www.segem.org.tr i ziyaret etmenizi öneririz)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!