SEGEM Hazırlık Testi-2

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Sınavı Online Testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Sınavı Online Testi

1. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

Correct! Wrong!

d. Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hakim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

2.Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

Correct! Wrong!

d) Tazminat

3.Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

4.Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

Correct! Wrong!

d) Aktüerlerin ruhsatı Aktüerler Derneği tarafından verilir.

5.Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

c) Tazminat ödemelerinin usul ve esaslarının belirlenmesi

6.Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Aktüer

7.Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

8.Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek

9.Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

Correct! Wrong!

a) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

10.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

a) Acenteler için TOBB bünyesinde mesleki örgütlenme getirilmiştir.

11.Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü

12.Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

c) Sigorta anlaşmazlıklarını çözmek

13.Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

Correct! Wrong!

a) TOBB

14.Uygunluk Belgesi nedir?

Correct! Wrong!

b) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!