SEGEM Hazırlık Testi-3

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM Sigorta Teknik Personel Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı

1. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

Correct! Wrong!

c) 15 iş günü

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

b) Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne bildirirler

3. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır? (eski sorudur doğru cevap için https://www.segem.org.tr yi ziyaret ediniz.)

Correct! Wrong!

c) 100.000 TL (Eski sorudur- Bu tutar değişmiş olabilir)https://www.segem.org.tr yi ziyaret ediniz.

4. Aşağıdakilerden hangisinin teknik personel niteliğini haiz elemanlarının alması gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?

Correct! Wrong!

d) Bankalar

5. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

6. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının beher tazminat talebi için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(eski sorudur doğru cevap için https://www.segem.org.tr yi ziyaret ediniz.)

Correct! Wrong!

d) 10.000 TL(eski sorudur doğru cevap için https://www.segem.org.tr yi ziyaret ediniz.)

7. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

Correct! Wrong!

a) Risk

8. Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

Correct! Wrong!

a) Risk yönetimi

9. Hangisi sigortanın taraflarındandır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

Correct! Wrong!

d) Müşterek sebep

11. Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?

Correct! Wrong!

a) Excess of Loss, Stop Loss

12. Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumu hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Eksik sigorta

13. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

Correct! Wrong!

b) Halefiyet

14. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

Correct! Wrong!

b) Tazminat

15. Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

b) Sigortalı lehine ve yasal düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, sigorta genel şartlarına ek olarak düzenlenen şartlardır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.