SEGEM Hazırlık Testi-4

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM Teknik Personle Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Teknik Personle Yeterlilik Sınavı

2. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

Correct! Wrong!

d) Sigorta Genel Şartlarında

3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

Correct! Wrong!

d) Sigortacılıkia ilgili bir eğitim merkezinin kurulması

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

b) Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

5.Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

c) Levhaya tekrar yazılan acenteden kayıt ücreti alınır.

6.5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmektedir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

7. Türkiye’de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi kimdedir?

Correct! Wrong!

b) Bakanlar Kurulu

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sigorta acentesinin tanımına uygun değildir?

Correct! Wrong!

d) Sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür, ancak sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde herhangi bir işlevi yoktur.

9. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin üstlendiği işlevlerdendir? I. Sigortalıların bilgilendirilmesi II. Kalıcı bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlanması III. Sigortalı ile doğrudan ilişki kurulması IV. Sigorta piyasası hakkında doğru bilgilerin derlenmesi

Correct! Wrong!

10. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

b) SEGEM

11. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

d) 6 ay

12. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

13. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

Correct! Wrong!

d) Teknik Personel

14. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

C) 15 iş günü

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.