SEGEM Hazırlık Testi-8

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı

1. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Correct! Wrong!

d) 2 sene

2. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

Correct! Wrong!

b) Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

4. Yerleşim birimleri bazında faaliyet alanları itibarıyla acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

5. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(Bu sorunun cevabı değişmiş olabileceği için lütfen https://www.segem.org.tr/ adresini ziyaret edin)

Correct! Wrong!

d) 100.000 TL (Bu sorunun cevabı değişmiş olabileceği için lütfen https://www.segem.org.tr/ adresini ziyaret edin)

6. Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?

Correct! Wrong!

b) Hazine Müsteşarlığı

7. Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta eksperi

8. Tarım Sigortaları Havuzunun iş ve işlemleri hangi kuruluş tarafından yürütülmektedir?

Correct! Wrong!

a) TARSİM A.Ş

9. Zorunlu sigorta ne demektir?

Correct! Wrong!

b) Yasaların yaptırılmasını zorunlu kıldığı özel sigortadır

10. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem de hayat dışı grubunda faaliyette bulunan şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?

Correct! Wrong!

a) Sağlık

11. Çifte sigorta ne demektir?

Correct! Wrong!

c) Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız olarak, tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması

12. Sigorta edilen menfaatin muhtelif tarihlerde birden çok sigorta şirketine sigorta edilmesi ve şirketlerin mukavele tarihlerine göre sorumlu olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Kısmi sigorta

13. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

Correct! Wrong!

c) Hasar prim oranı

14. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

a) Kloz

15. “Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

Correct! Wrong!

a) Muallak hasar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!