SEGEM Hazırlık Testi-9

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenlerdendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen denetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kapsamında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

5. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin şartı kaldırılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

Correct! Wrong!

d) Tarifelerde serbesti kaldırılmıştır.

7. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Sigorta Tahkim Komisyonu

8. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

9. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

Correct! Wrong!

c) Sigortacılık sektörünü düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmaması

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler, zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler olmak üzere iki tür acentelik mevcuttur. II. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler için başka işlerle iştigal etme yasağı yoktur. III. Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

Correct! Wrong!

d) I, II ve III

31. Aşağıdakilerden hangisi sigorta pazarlamasını diğer pazarlama tekniklerinden ayıran unsurlardan değildir?

Correct! Wrong!

a) Sigortacılık pazarlamasında “ne olursa olsun kâr” zihniyeti vardır.

12. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Teknik Personel

13. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

14. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

b) TOBB

15. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

Correct! Wrong!

b) Hazine Müsteşarlığı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.