Segem Test-1

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personlel Yeterlilik Sınavı Testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personlel Yeterlilik Sınavı Testi

1. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

d) İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.

2. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

Correct! Wrong!

c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar

3. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

Correct! Wrong!

b) Brüt Prim

4. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta hakemi

5. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

Correct! Wrong!

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

7. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

8. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

Correct! Wrong!

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

9. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

Correct! Wrong!

c) TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması

10. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

Correct! Wrong!

d) Yangın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.