Segem Test-3

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Personel Yeterlilik Sınavı Testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Personel Yeterlilik Sınavı Testi

1. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

Correct! Wrong!

a) Sigorta acentesi

2. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

c) TOBB

4. Levha nedir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışan acenteleri gösterir kayıt

5. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

6. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

b) SEGEM

7. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

Correct! Wrong!

a) Hazine Müsteşarlığı

8. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

b) 6 ay

9-. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Bakanlar Kurulu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.