Segem Test-4

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı

1- Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

Correct! Wrong!

a) Lise veya dengi

2.Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

Correct! Wrong!

a) TOBB

3. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

Correct! Wrong!

d) 15 iş günü

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

5. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

Correct! Wrong!

b) 2 sene

6. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

c) 40

7. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

Correct! Wrong!

b) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçim Usulüne göre il bazında seçilecek olan delegeler

8. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

9. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta

10. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

d) 2 sene

One thought on “Segem Test-4

  • Aralık 13, 2019 tarihinde, saat 6:03 am
    Permalink
    1. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

    d) 2 sene

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.