Segem Test-5

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Prsonel Yeterlilik Sınavı testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Prsonel Yeterlilik Sınavı testi

1. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

c) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar

2. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

d) Riskin ahlâka aykırı olması

4. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Reasürans anlaşmaları yapmak

5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

6. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

Correct! Wrong!

b) Aşkın sigorta

7. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

Correct! Wrong!

c) Halefiyet

8. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

Correct! Wrong!

b) Hazine Müsteşarlığından alınan brokerlik ruhsatı

9.Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

c) SEGEM

11. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

One thought on “Segem Test-5

 • Aralık 13, 2019 tarihinde, saat 7:20 am
  Permalink
  1. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

  a) Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta emniyet sağlama
  b) Kredi teminine yardım etmek
  c) Sermaye oluşumuna katkıda bulunmak
  Cevap: d) Hepsi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.