Segem Test-6

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Soruları
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Soruları

1. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Correct! Wrong!

a) Tarım Sigortaları Havuzu

2. Sovtaj nedir?

Correct! Wrong!

a) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

3. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

Correct! Wrong!

c) Yükümlülük Karşılama Yeterliliği/ Sermaye Yeterliliği

4. Müşterek sebep nedir?

Correct! Wrong!

a) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep

5. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

d) Muafiyetli poliçe

6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun tüm maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır. III. Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır. IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

Correct! Wrong!

c) I, III ve IV

7. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

a) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun yürürlük süresinin dolması

8. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

b) Ana kuralların yanısıra diğer bütün ayrıntılar da belirlenmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

c) Sosyal güvenlik kurumları

10. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Acente

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!