Segem Test-8

LOLONOLO - ÖYS- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları

1. Sigortacılık sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması doğru değildir?

Correct! Wrong!

c) Sigortacılıktaki denetimin diğer alanlardaki denetimden herhangi bir farkı yoktur

2. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

b) Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir

4. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

Correct! Wrong!

b) Hakemlerin karar vermesinde süre kısıtı bulunmamaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

Correct! Wrong!

c) İhtisas komiteleri

8. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

9. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

Correct! Wrong!

b) TOBB

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

c) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir

One thought on “Segem Test-8

 • Aralık 13, 2019 tarihinde, saat 10:57 am
  Permalink
  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   a) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

  b) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda değişiklik yapan 539 sayılı KHK’nin dayanağını oluşturan yetki kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir

  Cevap. c) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal
  edilmiştir

  d) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu öncesinde, sektör 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile düzenlenmekteydi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.