Segem Test-8

LOLONOLO - ÖYS- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları

1. Sigortacılık sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması doğru değildir?

Correct! Wrong!

c) Sigortacılıktaki denetimin diğer alanlardaki denetimden herhangi bir farkı yoktur

2. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

b) Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir

4. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

Correct! Wrong!

b) Hakemlerin karar vermesinde süre kısıtı bulunmamaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

Correct! Wrong!

c) İhtisas komiteleri

8. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

9. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

Correct! Wrong!

b) TOBB

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

c) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!