Segem Test-9

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)

SEGEM Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Soruları

1. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

Correct! Wrong!

d) TOBB

2. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

Correct! Wrong!

c) Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya

3. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

4. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

5. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz? (bu soruyu araştırınız rakamlar değişmiş olabilir.)

Correct! Wrong!

d) 25.000 TL (2018) Değişmiş olabilir, lütfen araştırınız.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

7. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

Correct! Wrong!

a) Risk yönetimi

8. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

9. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Lehdar

10. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Teknik Personel

One thought on “Segem Test-9

  • Aralık 13, 2019 tarihinde, saat 11:10 am
    Permalink
    1. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?
      Cevap: c) Teknik Personel

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.