Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-1

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ana kuramlarındandır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sistem Kuramı

2- İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Abraham Maslow

3- “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sosyal hizmetler

4- Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Savunucu rolü

5- Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Müracaatçı

6- Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisi çerçevesinde doğal sistemler içinde değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile, arkadaşlık

7- Aşağıdakilerden hangisi makro sosyal hizmet müdahalesi olarak kabul edilir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Toplum

8- Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Mary Richmond

9- Sosyal politika odaklı sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Makro

10- Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Ekolojik Yaklaşım

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!