Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-3

1- 0-18 yaş aralığındaki kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Çocuk

2- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ile ilgili alınabilecek tedbir kararlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Korunma tedbiri

3- Çocukla ilgili sağlık tedbiri hangi kurum tarafından uygulanır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı

4- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aile yanında bakılmasının gerektiren modellerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Çocuğun yuva bakımına verilmesi

5- Evlat edindirilecek çocuğun evlat edinecek aileye verilebilmesi için çocuğun ailenin yanında kalması gerekir mi?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Evet

6- Aşağıdakilerden hangisi "Korunmaya ihtiyacı olan çocuk" kategorisine girmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

7- 5395 Sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Çocuk Koruma Kanunu

8- Mayıs 2015 itibariyle Türkiye’deki evlat edindirilen çocuk sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 13825

9- Aşağıdakilerden hangisi evlat edindirme ile çocuğun kazandığı haklar arasına girer?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

10- Türkiye’de evlat edindirme ile ilgili resmi yetkili makam hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.