Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-5

1- Anayasanın kaçıncı maddesi "Ailenin Korunması" hükmünü getirmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) 41. maddesi

2- Aile ve toplum refahı ile ilgili çalışma yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3- Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip, ortak bir evde yaşayan insan grubu” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile

4- Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulayan sosyal hizmet uzmanının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

5- Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile aileye yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici hizmetler hangi birim tarafından yürütülmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Toplum merkezleri

6- Aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hangi birim tarafından verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile danışma merkezleri

7- Sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hâle gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet verilmesi amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile sosyal destek programı

8- Aile sosyal destek programı kaç yılında başlamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 2012

9- Önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile yaşamı eğitimi (AEP)

10- Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Danışma Merkezlerini daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere aynı çatı altında birleştiren merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sosyal Hizmet merkezleri

One thought on “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.